Published On: 12 Shkurt, 2016

Zoti nuk e ka krijuar fenë


Ilir Muharremi

 

Nëse marrim priftërinjtë, ose hoxhallarët, pavarësisht cilët, mjafton njerëz të cilët abuzojnë në

emër të Zotit, këta gënjeshtar i referohen “vullnetit të Zotit”, dhe janë gjakftohtë sepse matin

kombet, popujt, individët (veçse vështirë ca individë të cilët janë zot të vetes). Këta nuk janë për

kombet, por direkt kinse me Zotin. E keqja është se asgjë nuk ju intereson më shumë se kontakti

me hyjnitë. Në këto raste njeriu i edukuar mirë, nga fëmijëria i cili gjithnjë përbuzë Zotin jashtë

vetes, vështirë ju kthehet këtyre premtimeve qesharake. Kurse ata të cilët janë zhgënjyer nga jeta

si personale apo reale, me një moral të dobët kokë e këmbë i kthehen Zotit (priftërinjve,

hoxhallarëve….) Njeriu i penduar me qëllim t’i falen mëkatet i nënshtrohet priftit ose hoxhës. Të

dytë (prifti dhe hoxha) jetojnë nga mëkatet. Atëherë më njeriu nuk është i vlerësuar ose njerëzimi

nuk është i shenjtë. Nëse zhduken të gjitha fetë do të jetojë njerëzimi dhe Zoti i pastër ateistë.

Jeta e vërtetë qe gjetur qysh herët, përjetësia nuk u gjet, vetëm u premtua, sipas feve gjithkush

është bir i Zotit dhe njeriu asgjë nuk mund të pretendoj për vete. Çfarë qe kjo kotësi e të

jetuarit?! Kjo i bie t’i shpallësh Jezusin dhe Muhamedin heronj. “Duke folur me rregullsinë e

fiziologut, këtu më shumë se kudo, do të ishte e përshtatshme një fjalë tjetër, fjala idiot”,

vlerësonte Nietzsche. Edhe vetë Nietzsche-ja qe një idiot për priftërinjtë dhe hoxhallarët, vetëm

se idiotësinë e krijonte nga vetja për vetveten në ca raste edhe për përmirësime të cilat i bënin

mëkatarët. Nëse njeriu pajtohet ta kërkojë Zotin, menjëherë shpallë rrugën e idealizmit. Ky njeri

i “shëndoshë” këtë e bënë nga pavarësia e plotë dhe liria totale e të menduarit. Zoti këtu shfaqet

si paravënë nga dashuria e shpirtit për të cilën ky njeri mendon se e bartë me vete. Më e thella

është kur çdo njeri i kthehet mendimit fëmijëror (pafajësia, harresa, rëndësia e momentit, jeta

pa fillim pa fund, vetëm moment brenda së mirës dhe keqes, pa jetëgjatësi, pa Zot, tamam

kafshë.) Këtu nuk lind Zoti, por njeriu jeton në mbretërinë e tij. Ose mbretërinë e zotit personal

njeriu i pastër e bart me vete, pa vetëdije dhe nëse ekziston Zoti në idenë e këtij njeriu atëherë

është si fëmija, dhe fëmija është si Zoti. Fetë e pengojnë Zotin dhe e obligojnë njeriun ta vrasë.

Të heqim Jehovain (Zotin e Izraelit), të heqim Krishtin (të birin e Zotit), të eliminojmë profetin

Muhamed, Nietzsche-ja do të besonte vetëm në një Zot, (nuk do kishte arsye ta vriste ,) poashtu

edhe njeriu më i ri i tokës i cili u pastrua nga këta idiotë të propaganduar fetarë. Gjithnjë në emër

të feve u ndëshkua dhe kjo shprishi raportet me Zotin, Zoti (nëse ekziston), nuk ka fe, feja

mundohet të shkruan për Zotin pa e njohur, aty krijohet shpifja, dhe Zoti asnjëherë nuk shkroi

për fe, nëse jeton (nuk ka lidhje me njeriun) është në pavarësi të plotë, porse nganjëherë mendimi

më thotë se edhe Zoti ka një Zot tjetër, andaj më mirë të dominojë Zoti ateistë.

Edhe pse Nietzsche shpallë mbretërinë e Zotit brenda njeriut, ai ndjen për një kapërcim dhe

krejt filozofia e tij identifikohet me fjalën “përtej”. Nëse mbretëria e Zotit është brenda nesh, si

duhet të veprohet? Kthimi në pastërtinë fëmijërore, aty ku nuk ka ndëshkim, frikë dhe kufizim,

vetëm liri dhe harresë. Ajo çfarë jeton brenda, na vë në lëvizje, kurse ajo e jashtmja krijon

konfuzion ndërmjet kontaktit me të brendshmen. Më mirë t’i besohet vetëm Zotit të brendshëm,

me pa fjalën “përtej” dhe nëse vritet ai në emër të njeriut e jo të fesë, vritet edhe vetvetja. Ky

njeri i së ardhmes duhet të jetë Buda i madh dhe i vjetër, i ngjanë fëmijës, vetëm se ai

shpërndanë dituri nga vetja, e fëmiju lojë dhe buzëqeshje. Fëmija i vogël është Buda i madh

kështu e rregullojnë botën. Këtij fëmiu nuk i mungon intuita ose logjika, përkundrazi ai e

tejkalon logjikën e tij dhe pafundësisht ndjenë dhimbje gjë të cilën e arrinte Nietzsche dhe

kritikonte Epikurin (Dekadent tipik paganë.) Nuk ka tallje më të madhe me njeriun se Zoti si

person (ose individ), i cili qëndron në botën e përtejme dhe dërgoi të birin (mirësinë), kurse i ati

(ngul përjetësinë. ) Këtë e ka përdor Kisha e jo Zoti (tashmë zoti nuk ka vdekur sepse s’ka jetuar

kurrë.)

Çfarë bëjnë fetë sot? Mashtrojnë në emër të Zotit (Zoti fare nuk ka dëgjuar për fetë),

politizojnë, shkatërrojnë kombet, përdoren si mantel, pretekst, vello pas se cilës sipas Nietzsches

instinktet bëjnë punën e tyre. Feja dinakëria e përhershme e njerëzimit i shpie në verbërim të

instinkteve reale, aty ku ekziston vetëm një Zot: I vetvetes dhe fëmijë. Gjithnjë flitet sipas fesë,

madje poshtërsia më e madhe: veprohet sipas fesë. Në botën e feve nuk shfaqet asgjë e cila ka të

bëjë me realitetin. Të gjitha fetë rrotullohen rreth hiçit, janë plotë gabime, le që kanë gabime, por

edhe helmojnë shpirtin, mesiguri Zotat kënaqen në këtë spektakël tragjikomik sidomos ato hyjni

të cilët i kam hasur unë p.sh Nietzsche, Kamy dhe në rastin kur vuajtja na braktisë ne, ndjehet

mirënjohje për të gjitha fetë dhe vazhdojnë të kultivojnë rritjen e numrit të kolektivit (këtu

shtohet forca e feve) janë më superiore siç tallet Nietzsche-ja sesa majmuni.

Më vjen keq që jam i pranishëm në këtë planetin e vogël të quajtur Tokë. Ose nuk do ta

akuzoja asnjëherë Zotin po të mos shikoja njerëz të lindur pa gjymtyrë, invalidë, me sëmundje

psikike, defekte fizike, a duhet t’i kërkojnë përgjegjësi Zotit? Revolta ime ngritët në një

vendosmëri më ekstreme dhe fetarët janë me jo-në definitive. Po-ja ime dhe jo-ja e tyre qëndron

ndërmjet revoltës së arsyeshme dhe pajtimit të pakuptuar ose me përcaktimin e fatit i cili

qëndron edhe mbi Zotin. Fati shkruan për Zotin e jo Zoti për fatin. Për shkak të përvuajturve,

endacakëve, të sëmurëve mental, Zoti është fajtor. Nëse vret një njëri je vrasës, nëse vret me

miliona je diktator, nëse i vret të gjithë je Zot. “Vrasja është atribut hyjnor” vazhdon Kamy. Zoti

-vrasës i njerëzve, atëherë asgjë nuk mund ta ndalojë që t’i vret edhe të afërmit tonë. Vetë Zoti e

dënoj Jezusin me vdekje në tokë (gjithnjë bëhet fjalë nëse Zoti komandon edhe fatin, por pak

mund të besohet në këtë) dhe vetë Jezusi nuk mundi të bëjë asgjë më shumë përveç të publikoj

demonstrimin mësimeve e tij. Vdekja të cilën e morri përsipër Jezusi si sakrificë për njerëzimin

qe për paqe dhe gëzim të zemrës. Po u dashka të vuash të dënohesh për të vërtetuar mirësinë. Jo

ore Zot i paemër, absurditet i jo ekzistimit, dënimi që morri “biri yt”, qe vetëm propagandë

personale e tij, pa ndihmën tënde. Por, përse e lë në atë mënyrë të vuaj ai njëri, pasi që ke forcën

edhe ta ndalosh? Jo Zot , forca jote në tokë nuk ka kuptim dhe ti nuk ke raporte me njeriun. U

vetësakrifikua Jezusi për veten e tij e jo për ty, ndonëse thirrej në emrin tënd. Vuajtja e Jezusit qe

edhe hakmarrje për drejtësi dhe gjithçka është poshtëruese për këtë drejtësi derisa përdorë

revanshin. Ai u sakrifikua për hakmarrje. Për një çast u përqendrua vështrimi historik se

mbretëria e Zotit vjen të gjykojë armiqtë. Unë këtu gjithçka filloj të kuptoj. Këtu merr fund

mirësia, paqja dhe humaniteti i Krishterimit. Vdekja e Jezusit qe për mbretërinë e Zotit dhe

poshtërsia e Zotit degradon këtë mbretëri. Jezusi në një farë forme kërkonte edhe të barazohet me

Zotin, porse këtë nuk e publikonte në tokë, sepse toka e vogël është nën Zotin dhe ai barazohej

me njerëzimin. Vetë Zoti nuk do lejonte një gjë të tillë sepse po t’i afrohesh Zotit ai të djeg, veç

ai ka dëshirë te jetë Zot. Nëse Jezusi do barazohej me Zotin (me të atin), ai menjëherë do

përpiqej ta tejkalonte dhe do shpallte mbretërinë e tij. Tw dytw e kishin luftën për pushtet.

Si mund të jetë Zoti i mirë kur ofroi birin e tij si viktimë? “Sakrifikimi në kryq dhe në formën

më të poshtër dhe më barbare, sakrifikimi i të pafajshmit për mëkatet e fajtorëve”, revoltohet

Nietzsche. Këtu Zotin e shohë si vrasës ndaj të birit, sepse vetë Zoti duhej ta dinte betejën e

ashpër të Krishtit ndaj njerëzve. Kur u shpallë doktrina e gjyqit Zoti nuk kishte fuqi ta ndalonte,

ose kishte por e linte me qëllim. Pastaj, sakrifica drejt vdekjes, e tani ringjallja dhe vetë Pali qe

skeptikë në këtë të fundit kur pohon: “Nëse Krishti nuk është ringjallur prej vdekjes, atëherë feja

jonë është e kotë”. Kishte të drejtë dhe kjo pasiguri e tij e identifikoj si predikues, dhe a u ringjall

vërtetë Krishti? Pak mund të vërtetohet sepse propaganda depërton më shpejtë se shkenca, e këtë

njerëzit e dinin. Pas vdekjes në kryq, fillon një lumturi e re Budiste siç kishte me klithë

Nietzsche-ja “Budizmi nuk bënë por mban premtimin, krishterimi premton gjithçka por nuk

mban asgjë.” Zoti shprehu pushtetin, Krishti erdhi për pushtet të ri, ndërsa priftërinjtë krijuan

fenë mbas tyre, poashtu synuan pushtetin. Kështu që përdorej ideja, teoria, simbolet me qëllim të

tiranizimit të masës dhe formimi i kolektivit të madh, gjë që e fuqizon fenë. Edhe Muhamedi

morri nga Krishterimi, mjetin për tiraninë, formimin e kolektivit, ose siç e thotë Nietzsche

“besimin te pavdekësia”, kjo i bie doktrina e gjyqit.

Edhe te Myslimanizmi, pikërisht te i dërguari nga Zoti, Muhamedi, kërkohet urdhër për

bindje ndaj tij, sepse këtu bashkohet edhe bindja ndaj Zotit. Te Myslimanët sipas tyre, Zoti

dërgon ndërmjetësues për bindje dhe besim. Njeriu i cili ka hequr qafesh Zotin dhe djemtë e tij

nuk ka nevojë për bindje dhe besim ndaj tyre, sepse ai beson instinkteve të veta dhe unit të tij.

Këto libra janë veç letërsi dhe mos lejoni të mashtroheni. Fetarët do klithin: “Mos gjyko”, sepse

do të digjesh në ferr, dhe jo veç ti, por të gjithë ata që pengojnë rrugën e djemve të Zotit. (Jezusi

dhe Muhamedi.) Nuk e lejojnë Zotin të gjykojnë sepse vetë njerëzit gjykojnë në emër të tij.

Luten, falen për mbretërinë e Zotit, e çojnë jetën dëm drejt hipokrizisë. Jeta e tyre duket shumë e

përulur, madje si hije. Kush nuk i bindet, ai është i kërcënuar, ndonëse Myslimanizmi shprehë

më shumë detyrim dhe rreptësi për bindje sesa Krishterimi i cili kishte lulëzimin në mesjetë. Të

njëjtën sot që e bëjnë Myslimanët. “Kush më bindet mua, ai i është bindur Allahut, ndërsa kush

më kundërshton mua, ai ka kundërshtuar Allahun”. Mirëpo, kush ju bindet të dyve ka

nënvlerësuar jetën e tij reale, instinktin dhe ndjenjën. Nuk ka kundërshtim më të madh sesa

dashurisë ndaj vetes e këtë njeriu e bënë kur adhuron “perëndinë” dhe “përjetësinë”. Mirëpo, nuk

është fillimi dhe fundi i ekzistencës mbarimi i gjithçkaje, njeriu duhet të sakrifikohet për

vetveten për “Zotin” që e ka përbrenda e jo jashtë tij. Disi Zoti duket si me kamxhik, diktator

urdhërues për të shijuar njeriu “parajsën”. Ja që kishte dhe ka prej atyre që nuk ju binden

letërsisë për Zotin, sepse kjo letërsi u shkrua nga njeriu e jo nga Zoti, dhe po të ekzistonte vërtetë

nga Zoti ai nuk do bënte propagandë, por në heshtje do ta obligonte ta kuptonte individi. Njeriu

bëhet edhe më qesharak kur “citon” në emër të Zotit: “Ai nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo që

thotë është vetëm shpallje hyjnore, që i vjen atij”. E merr të drejtën të thirret në emër të Zotit,

ndërmjetësuesi i cili poashtu synon pushtetin dhe gjyqin.

O njeri i drejtë nuk ka besim më të mirë se në vetveten tënde, ajo është e vërtetuar. Njeriu

bëhet edhe më qesharak kur vetëquhet profet dhe merr përsipër tërë universin. Fuqia njeri nuk

mund të ik më shumë se nga vetvetja. “Që bënë mirë të veshësh dorashkat kur lexon Dhiatën e

Re”, shkruante Nietzsche, i cili nuk kishte mendim pozitiv për çdo letërsi fetare përveç asaj

Budiste. “Prania e shumë fëlliqësie thuajse ta imponon këtë”, vazhdon ai. Çdo lloj libri tjetër i

pastër bëhet kur lexon librat “e shenjtë fetarë”. Ja një rast që ka lexaur Nietzsche: “Lexova me

një frymë, menjëherë pas Palit, atë shakaxhiun, Petronionin, jashtëzakonisht tërheqës e të pacipë,

për të cilin mund të thuhet ajo që Domeniko Bokaciu i shkruante dukës së Parmës për Cezar

Borxhianin. Pavdekshmërish i shëndetshëm, pavdekshmërish i kthjellët dhe i formuar mirë….”

Gabimi i fetarëve qe te thelbësorja, sulmi ndodh por, gjithçka vjen nga vetë ata.

Nga lindja e një Zoti të vetëm nuk u krijua ende një Zot i ri. Nëse do krijohej do identifikohej

si një shpirt krijues, në fakt prapë ai do qe mjeran, ashtu siç e përdorin njerëzit duke e idealizuar

figurën e tij. Nëse do krahasoja Budizmin dhe krishterimin, Budizmi është më realist ngaqë

problemet i rrok në mënyrë objektive dhe ka jetëgjatësi prej qindra vjetësh. Shfaqjen e Zotit

Budizmi e fshin fare dhe kjo fe vërtetë është realiste. Kjo fe nuk e lufton mëkatin, por i hap dyer

realitetit dhe vet Nietzsche-ja e lartëson sepse si Budizmi edhe Nietzsche në thelb lartësojnë

dhimbjen. S’ka gjë më reale se prania e dhimbjes. Budizmin Nietzsche e ngritë përtej së mirës

dhe se keqes dhe vazhdimi i përtejmes hap horizont të panjohur dhe nuk krijon kufij brenda

njohjes. Budizmi shpreh vullnetin e paskajshme të vuajtjes dhe e dyta shprehë instinktin e njeriut

që vuan dhe vetëm vuan, këtu lehtë mund të kuptojmë se përse Nietzsche e pëlqen Budizmin. Ai

qe një objektivë ndaj Budizimit dikur u bë shumë personal ndaj tij, sepse gjente ngjashmërinë me

dhimbjen. Ndoshta nuk mund të them pëlqim, por një përshtatje e përafërt me Budizmin. Buda

fiziologjisë tentonte t’i bënte ballë, sepse e dinte se shpirti është në burg, jo të përjetshëm (në

trup), dhe vetvetja drejt rrugës së shpirtit, me procedurë plotë dhimbje qe skëterrë e vërtetë. E

treta që ka pozitive Budizimi është se lutja qe e ndaluar dhe asnjë detyrim absolut, apo imponim

nuk i propagandohet njeriut. Mund të hysh brenda tempullit dhe të dalësh pa problem. Thjeshtë

nuk ka luftë, nuk tenton të rritë numrin e besimtarëve, të shtoj forcën, nuk është hakmarrës, e as

nuk kundërvepron. “Nuk i jepet fund armiqësisë me armiqësi”, refreni më prekës i Budizmit i

cituar nga Nietzsche, por me dobësimin e individit (sepse egoizmi qe primarë për Budizmin), dhe

çlirimin nga dhimbja. Budizmi e kërkon dhimbjen, pastaj tenton të çlirohet, kështu e sfidon në

thelb. Atëherë, Budisti i vërtetë më nuk ndjen dhimbje. Shpirtin Budistët e vënë në dietë duke

lartësuar egoizmin dhe me plotë të drejtë Nietzsche përmend Sokratin i cili i shpalli luftë

shkencës për ngritjen e moralit egoist të personit.

Budizmi në shpirt është liberal, mungesë ekstremizmi, posedon kthjelltësi dhe nga qetësia e

tepërt eliminon dëshirat dhe Budizmi nuk është dëshirë drejt absolutes sepse idealen e ka

përbrenda. Nëse e krahasojmë me Krishterimin dhe Islamin, të dyja këto fe janë të të

nënshtruarve dhe janë njerëzit më të ulët ata që kërkojnë shpëtim nga Zoti. “Te Krishterimi,

hetimi mbi mëkatin, autokritika, inkuizicioni i ndërgjegjes, ushtrohen si zënie me punë”,

revanshohet Nietzsche. Aty ai sheh rrugëdalje nga mërzia duke ju nënshtruar më të fuqishmit me

emrin Zot. Nëse njeriu tenton ta arrijë atë, është maje e paarritshme, nga kjo përpjekje e dështuar

ai duhet të lutet te krishterët dhe të falet te myslimanët. Njeriu këtu si qenie me trup është i

nënçmuar, i përbuzur duke mos i dhënë rëndësi jetës dhe trupit në tokë. Në një farë forme të dyja

fetë: Krishterimi dhe Myslimanizmi e nënvlerësojnë Zotin, sepse e propozojnë ekzistencën e tij

nga vetja e tyre, pastaj e kërkojnë jashtë ekzistencës për ta fuqizuar më shumë. Zoti nëse

ekziston ai nuk është as i Krishterë e as Mysliman. Ai është ateistë. Në një farë forme të dyja

fetë kanë shumë ashpërsi ndaj vetes dhe urrejtje për të tjerët që mendojnë ndryshe. Trupin nuk e

kanë përbuzë që mbanë shpirtin dhe më shumë shpirti ju duhet se trupi. Pas shpirti vije

nënshtrimi ndaj Zotit të panjohur dhe në vend se të gjejnë harmoni ndërmjet trupi, shpirtit

unitetit, egoizmit, njeriu kërkon diçka që nuk ka vdekur sepse s’ka jetuar kurrë. Zoti. Harxhimi i

kohës që njeriu e bënë për Zotin, më mirë do ishte të harxhonte për vetveten se do arrinte

qetësinë ideale. Këtë e ndjenë Buda. “Budizmi është fe për njerëzit jetëgjatë, për raca të

edukuara, të zbutura, tej mase spiritual”, thoshte Nietzsche nga qetësia e thellë e shpirtit. Këtë e

bënte ta zëvendësonte nga lodhja ekstreme e krishterimit. Evropa dhe SHBA-ja ende nuk janë të

pjekura për këtë gjë. Budizmi nuk ka nevojë vuajtjen ta propagandojë sepse thellësisht vuan për

vetveten dhe kjo vuajtje është tejet e sinqertë. Myslimanizmi dhe Krishterimi vuajtjen e ka në

propagandë dhe ju duhet interpretim për vuajtjen, atëherë vet instinkti i shtyn drejt mohimit të

vuajtjes.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...