Published On: 20 Nëntor, 2016

Vullneti i popullit është baza kryesore për ndertimin e demokracisë dhe pushtetit

Përagatiti: Ramiz Dërmaku
Demokracia me të vërtëtë mund të zënë rrënjë vetëm në shoqëri ku vlerat demokratike janë jo vetëm të propoganduara por edhe të praktikuara. Shumë sfida në të ardhmen për ndertimin e demokracisë dhe shtetit. Qeveria duhet po ashtu të përballet me sfidën për riatdhesimin e mërgimtarëve tanë.
Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të tij, drejtpërdrejt ose me anë të përfaqësuesve të zgjedhur lirisht. Gjithkush ka të drejtë të barabartë për qasje në shërbimet publike në vendin e tij. Vullneti i popullit është baza e pushtetit shtetëror; ky vullnet duhet të shprehet në zgjedhje periodike dhe të lira, të cilat duhet të jenë të përgjithshme dhe votimi i barabartë, si dhe me votim të fshehtë ose sipas
procedurës ekuivalente të votimit të lirë. “ Sot shtrohet pyetja se cilat janë elementet kryesore që duhet t’I parashohë dhe dhe për t për të cilët duhet të përkujdeset procesi i demokratizimit “ ?
3. Si mund të zgjidhen në mënyrë demokratike sfidat me të cilat përballet po përballet qeverija e Republikës së Kosovës?
4. Si mund të kontribuojnë ;  qytetarët dhe fshatarët aktivë  procesit të e demokratizimit të vendit tonë ? A po punojnë insbtitucionet tona për demokraizimin e  popullit..,apo Jo, Shumë e shumë pyetje po na paraqiten gjatë procesit të demokratizimitë. Shumë pyetje tjera duhet sqaruar popullit, se   e drejta për pjesëmarrje është në zemër të të drejtës njerëzore, dhe është themel i parimeve, vizioneve dhe vlerave të reflektuara nga Rrjeti i Sigurisë Njerëzore[D1] . E drejta ë, E drejta për pjesëmarrje është në zemër të të drejtës njerëzore, dhe është themel I parimeve, vizioneve dhe vlerave të reflektuara nga Rrjeti i Sigurisë Njerëzore. Demokracia zakonisht shpjegohet si sundim i popullit. Megjithatë, demokracia është
shumë e vështirë që të definohet – është formë e qeverisë, por po ashtu është ide e cila thekson organizimin sociopolitik dhe juridik të shtetit, dhe të mund të shihet edhe si ideologji, mund të shfaqet si formë e modeleve të ndryshme në realitet dhe në teorinë shkencore – së bashku është një shenjë të kutpimeve të ndryshme dhe të panumërta.
Demokracia është e ndërlidhur fuqishëm me parimet e të drejtave të njeriut dhe nuk mund të funksionojë pa garantimin e respektimit të plotë dhe pa mbrojtjen e dinjitetit njerëzor.
.Demokracia  zhvillohet  në ato shtete, shoqëri njerëzore në mënyrë aktive.
        Agjenda e sigurisë njerëzore fokusohet në mbrojtjen e lirisë nga krcënimet që përhapen për jetët e njerëzve dhe mjeteve të jetesës, politike, sociale apo ekonomike, dhe fillon meidenë se respekti për të drejtat e njeriut demokratike si dhe fuqizimin e zhvillimit njerëzor janë të domosdoshëm për mbrojtje dhe promovim të sigurisë njerëzore. Përparimi i të drejtave njerëzore, gjatë zhvillimit njerëzor dhe sigurisë njerëzore – koncepte të ndërlidhura dhe që plotësojnë njëra-tjetrën të cilët janë bërthama e vizionit. Demokracia me të vërtëtë mund të zënë rrënjë vetëm në shoqëri ku vlerat demokratike janë jo vetëm të propoganduara por edhe të praktikuara. Vetëm në demokraci, respekti për të drejtat e njeriut nënkupton lirinë nga frika dhe nga kërcënimetqe po ju bëhen njerëzve të aftë. Zhvillimi njerëzor kërkon kërkesë për
burimet dhe liritë të cilat duhen që të zhvillohet plotësisht potenciali njerëzor: siguria njerëzore përfshin lirinë nga uria, lufta, katastrofës ekologjike, qeverisë së korruptuar.  Në ato shtete në të cilat ka korrupsion, karrierizëm, familjarizëm, demagogji, ..etj , nuk mund të flassim për demokraci.
Punuar me 20 11.2016
Weingarten Gjermani
A 5
Loading...
 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...