Published On: 19 Janar, 2016

Universiteti “Ukshin Hoti” ua mohon studimet master 2 kandidatëve

Dy kandidatë për studime master nga Prizreni akuzojnë administratën e universitetit “Ukshin Hoti” se padrejtësisht i ka privuar ata nga e drejta e regjistrimit të studimeve, ani pse emrat e tyre figuronin në listën e kandidatëve të pranuar.

Blerim dhe Venare Bilurdagi pretendojnë se janë dëmtuar për shkak të lëshimeve të zyrtarëve të Universitetit të Prizrenit, gjatë verifikimit të aplikacioneve të tyre. Madje, janë të bindur se për këtë lëshim zyrtarët nuk e marrin përgjegjësinë, por tentojnë që atë t’ua veshin kandidatëve, shkruan sot “Koha Ditore”.

Blerim Bilurdagi rrëfen se me bashkëshorten e tij kishin aplikuar në afat për regjistrim në studimet master në UPZ, në Fakultetin Ekonomik, Drejtimi administrim biznesi.

“Me rastin e aplikimit i kemi plotësuar formularët online dhe i kemi dorëzuar dokumentet e kërkuara. Me rastin e shpalljes së listave të kandidatëve që i kanë plotësuar kushtet për regjistrim në këtë fakultet janë publikuar edhe emrat tanë”, ka thënë Bilurdagi. Faktin e fundit e dëshmon me kopjen e shpalljes së rezultateve të provimit pranues për master, nga Fakulteti Ekonomik i UPZ-së, i 4 nëntorit 2015.

“Pas fillimit të vitit akademik, nga zyrtarë të caktuar jemi njoftuar se përzgjedhja jonë në këto lista nuk pranohet dhe se ne nuk mund t’i vazhdojmë studimet. Arsyetimi i tyre për këtë ka qenë se me rastin e aplikimit në formularët online, ne nuk e kemi cekur institucionin se ku kemi diplomuar në nivel bachelor, prandaj dhe, sipas tyre, është dashur që t’i nënshtrohemi provimit pranues. Por për këtë neve askush nuk ka informuar”, ka deklaruar Bilurdagi.

Ai ka theksuar se me rastin e plotësimit të formularit ka paraqitur të dhëna të sakta, sikurse edhe bashkëshortja e tij. “Ndërsa rubrikën se në cilin fakultet i kemi kryer studimet bachelor kemi shënuar fakultetin ekonomik, por nuk e kemi saktësuar se në cilin institucion të arsimit të lartë, duke qenë të sigurt se komisioni dhe stafi i UPZ-së do t’i kenë diplomat tona në dispozicion, me anë të të cilave verifikohet se ku kemi diplomuar”, ka thënë Bilurdagi.

Ai insiston se verifikimi i saktësisë së të dhënave dhe i dokumenteve të dorëzuara është përgjegjësi e komisionit verifikues, përkatësisht stafit të UPZ-së, para vazhdimit të procedurave të mëtutjeshme. Meqë bashkë me bashkëshorten kanë diplomuar në një institucion privat të arsimit të lartë, ai thotë se janë njoftuar nga zyrtarët e UPZ-së se është dashur që t’i nënshtroheshin provimit pranues, porse kjo informatë u është kumtuar vetëm pas fillimit të vitit akademik.

“Ne, ata me automatizëm na kanë pranuar në studime master. Kështu që ditën kur ka qenë i organizuar provimi pranues nuk kemi qenë të njoftuar, sepse përndryshe do t’i nënshtroheshin edhe këtij provimi. Nga kjo kuptohet se zyrtarë të UPZ-së për shkak të lëshimeve të tyre na kanë dëmtuar neve”, ka theksuar Bilurdagi.

Ai i cilëson shkelje të rënda veprimet e punonjësve të UPZ-së. “Insistimi për të mos na lejuar që t’i vazhdojmë studimet në këtë vit akademik, edhe pse me një vendim zyrtar jemi pranuar, si dhe presioni që të nënshkruajmë deklarata me të cilat do ta dëmtonim veten tonë janë shkelje të rënda”, ka thënë ai.

Bilurdagi thekson se për mohimin e të drejtës për studime master në UPZ ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje me shkrim. Sipas tij, ankesat e tyre janë adresuar te Senati dhe rektori i UPZ-së, por kanë mbetur pa përgjigje.

“E tëra na është komunikuar vetëm verbalisht, dhe përkundër insistimit tonë nuk na ofrohet asgjë me shkrim”, ka deklaruar Bilurdagi.

Madje është i bindur se shpallja e rezultateve të provimit pranues për master paraqet një dokument zyrtar, dhe se për ndryshime apo korrigjime UPZ-ja duhet të nxjerrë një dokument tjetër zyrtar. “Në atë akt duhet të na jepet edhe e drejta e ankesës. Asnjëra prej këtyre nuk po ndodh”, ka thënë ai.

Nga ana tjetër, zyrtarët e universitetit “Ukshin Hoti” të Prizrenit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të KD-së lidhur me këtë çështje, prej afro tri javësh.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...