Published On: 3 Korrik, 2016

Taktika kriminalistike e marrjes në pyetje e të pandehurit (modeli Amerikan)

Besnik Gjaka

T’a bësh dike të deshmoj lidhur me një krim nuk është gjë e thjeshtë, dhe fakti që detektivët nganjëherë përfundojnë me deshmi të deshmitarëve të pafajshëm përmes ekspertizave të tyre të manipulimeve psikologjike. Nuk mund të gjesh dy marrje në pyetje që të jenë të njejta komplet, por shumica e tyre shprehinë dobësinë e sigurt të natyrës njerëzore. Kjo dobësi zakonisht shprehet me stres që rezulton kur njerëzit përjetojnë ekstreme kontraste, si dominimi dhe pranimi, kontrolla dhe pavaresia, dhe maksimizimi dhe minimizimi i pasojave. Madje edhe krimineli më i keq mund të përfundoj duke dëshmuar nëse detektivi (marresi në pyetje) gjen kombinimin e duhur të rrethanave dhe teknikat e bazuara në përsonalitetin e të dyshuarit dhe përvojat e tij. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku prej 42 përqind deri në 55 përqind e të dyshuarve deshmojnë (pranojnë) lidhur me krimin e caktuar përgjatë marrjes në pyetje. Marrja në pyetje nga policia nuk ishte gjithmonë kaq komplekse. Deri në vitet e 1900-ta në SHBA abuzimi fizik ishte metode e pranueshme për të arritur deri tek deshmia (pranimi). Deshmitë e bëra nga teknikat e “shkallës së tretë” – dmth ndalimi i ushqimit dhe ujit, dritat e forta, diskomfort fizik dhe izolim i gjatë, ishin kryesisht të pranueshme dhe vazhdonin derisa i dyshuari të pranonte vullnetarisht (të deshmonte ). Mes viteve 1930 -1960, filluan ndryshimet në praktikën e marrjes në pyetje të policisë. Derisa Gjykata Supreme kishte vënë rregullat në vitin 1897 kundër deshmive jovullnetare në fakt vetëm prej vitit 1937 filluan të ndryshonin gjërat. Nga viti 1950 policëve nuk u është lejuar që të godasin një të dyshuar dhe poashtu filloj të mos lejohet mbajtja e të dyshuarve më tepër se që duhet në një periudhë kohore më të gjatë dmth, të mos e lejojnë të fle, apo të hajë, të pijë ujë apo ti premtohen benefite të dyshuarit nëse ai pranon apo të kërcenohet për të keqe nëse nuk pranon (deshmon).
Kur rasti i Miranda v.Arizona arriti në Gjykaten Supreme në vitin 1966 marrja në pyejte e policisë morri tjetër kahje. Ernesto Miranda pranoj (dëshmoi) që kishte dhunuar dhe kidnapuar pas dy orësh te marrjes në pyetje ndërsa avokati i tij tha se Miranda nuk ishte i vetëdijshëm për të drejtën e tij në heshtje (Amandamenti i Pestë) dhe në keshillim (Amandamenti i Gjashtë).
Gjykata vendosi në favor të Miranda dhe vendimi i marrë tashmë njihet si “Të drejtat e Miranda-s” Kjo rregull është kundër maltretimit të të dyshuarit për të arritur deshminë e tij jovullnetare për arsye se ai mendon se ska zgjedhje tjetër përpos të flas, e policët duhet paster dhe komplet të këshillojnë të dyshuarin për të drejtën e tij në heshtje dhe këshillim para marrjes në pyetje. Vendimi Miranda tenton të eliminoj injorimin e të dyshuarit si faktor kontribues në deshmitë jovullnetare. Duke kërkuar zëvendësimin e formave legale të marrjes në pyejte, policia arriti në përdorimin e metodave dhe teknikave të drejta psikologjike. Njerëzit zakonisht u flasin atyre që u duken si mbrojtës të tyre andaj përdoret edhe teknika ku njëri polic bëhet “i keq” ndërsa tjetri “i mirë” në mënyrë që të arrijnë më teper deri tek qellimi i caktuar ndaj të dyshuarit. Një teknikë tjetër bazike është maksimizimi, që nënkupton rastin kur të dyshuarit i tregohet për gjërat e tmerrshme që do ti përjetoi ai nëse nga gjykata nxjerret vendimi për fajsinë e tij. E frika shtyen njerëzit të flasin. Në një kohë janë provuar edhe poligrafët për të përcaktuar nëse është real i dyshuari apo jo por ata janë shumë të shtrenjtë dhe rezultatet e tyre nuk pranoheshin çdoherë në gjykatë. Por disa analista poligrafesh si JOHN REID kanë vërejtur shumë detaje si shenjat fizike që përputheshin me determinimin e poligrafit për josinqeritet. Reid shkoi për të zbuluar një sistem të marrjes në pyetje të bazuar në tipet specifike të pyetjeve dhe përgjigjeve që zbulojnë dobësitë që mundet një detektiv ti përdor kundër të dyshuarit që të arrij dëshmimin e tij. “Nëntë hapat” e Reid te manipulimit psikologjik është sistemi i marrjes në pyetje më i popullarizuar (shprehur, përdorur) në SHBA në ditët e sotme.
Teknikat e përbashkëta të marrjes në pyetje!
Teknikat moderne të marrjes në pyetje janë studim mbi natyrën njerëzore. Shumicës së njerëzve u pëlqen më tepër të flasin me njerëz të cilët duket të jenë si ata. Kur njëhere fillojmë të flasim e kemi të vështirë të ndalojmë së foluri më pas. Kur njëherë fillojmë të themi të vërtetën e kemi vështirë të fillojmë të gënjejmë më pas. Kur një oficer policie n’a thotë se janë gjetur gjurmët e gishtërinjeve tanë në dorezën e brendshme të një shtëpie të vjedhur dy ditë më herët ne bëhemi nervoz edhe nëse kemi përdorur dorëza gjatë gjithë kohës sa ishim brenda.
Me disa përjashtime policët janë të lejuar të gënjejnë të dyshuarin në mënyrë që të arrijnë t’a bindin atë për të pranuar. E vërteta është se një person i pafajshëm asnjëherë nuk e pranon një krim të cilin nuk e ka bërë, edhe nëse ka qenë në kundërshtim me evidencat fizike falso të përfshirjes së saj.Fatkeqësisht, ky nuk është gjithmonë rasti (më tepër në rrëfimet falso të sesionit tjetër të rradhës) por është një pjesë e madhe e arsyes pse policia lejohet të aplikoj taktika të ndryshme të marrjes në pyetje. Manipulimi psikologjik fillon ende para se të filloj të flas interogatori (përgjegjësi për marrje në pyetje). Dhoma e marrjes në pyetje është e dizajnuar në atë mënyrë që të maksimizoj diskomfortin e të dyshuarit dhe pafuqishmërinë e tij qysh në momentin kur ai hyn brenda.
Manuali i marrjes klasike në pyetje “Marrjet në pyetje të krimineleve dhe pranimet” rekomandon një dhomë të vogël me mbrojtje nga zëri, me vetëm 3 karrige ( 2 për detektivët, 1 për të dyshuarin) dhe një tavolinë, ndërsa në mur duhet të mos ketë të vendosur asgjë. Kjo gjë shkakton ndjenjën e ekspozimit, jofamiljarizimit dhe izolimit që shtyen të dyshuarin që gjatë marrjes në pyetje të ketë ndjenjën : “Më largoni që këtu”.

Manuali poashtu preferon që i dyshuari të jetë i ulur në një karrige jo të rehatshme larg ndërpresit të dritës apo termostatit për t’i shkaktuar diskomfort dhe për t’i dhënë një ndjenjë varësie. Një pasqyrë njëanëshe është ideale për dhomën në fjalë sepse ajo rritë shqetësimin e të dyshuarit dhe u lejon detektivëve të tjerë të vëzhgojnë procesin dhe t’i ndihmojnë interogatorit në atë se cilat teknika po funksionojnë më tepër dhe cilat jo. Para se të filloj marrja REID në pyetje e përbërë prej 9 hapash, ekziston një intervistë fillestare që të përcaktohet fajshmëria ose pafajshmëria. Gjatë kësaj kohe detektivi tenton të krijoj një ” raport ” me të dyshuarin duke përdorur bisedë të rastit që të krijoj një atmosferë jo-kërcënuese. Njerëzve kryesisht u pëlqejnë njerëzit që u ngjajnë atyre kështu çë interogatori mundohet t’u pershtatet ndonjëherë interesave dhe besimeve të të dyshuarit.Nëse i dyshuari fillon të flas me intergatorin për gjëra të dëmshme bëhet më e vështire me vonë ndërprerja e bisedës (ose fillimi i të gënjyerit) kur biseda kalon në një krim.
Përgjatë kësaj bisedeje fillestare detektivi vështron reagimet e të dyshuarit, ato verbale dhe jo-verbale, të stabilizoj një reagim bazik para se të filloj stresi i vërtetë. Më vonë këto reagime detektivi i shfrytezon si pike krahasimi. Metoda e krijimit të kësaj baze përfshin bërjen e tillë të pyetjeve për të dyshuarin në mënyrë që hyhet në pjesë të ndryshme të trurit të tij. Detektivi bën pyetje të thjeshta jo-kërcënuese që zgjojnë memorien dhe të tilla që zgjojnë mendimet (kreativitetin). Kur ndonjë gjë i kujtohet të dyshuarit, sytë e tij do të lëvizin kryesisht në të djathtë, dhe ky është thjeshtë një manifestim i jashtëm i trurit të tij që aktivizon qendrën e kujtesës.Kur ai mendon ndonjë gjë ai shikon lart ose majtas, reagim refleksiv i qendrës kognitive. Detektivi krijon një të dhënë mentale lidhur me levizjën e syve të të dyshuarit. Hapi tjetër përfshin pyetjet që i bën detektivi të dyshuarit lidhur me krimin dhe së bashku më këtë të krahasoj reagimet e tij dhe të determinoj nëse i dyshuari është i sinqertë apo kundërshtues. Nëse detektivi pyet të dyshuarin se ku ka qenë natën që është kryer krimi, dhe ai përgjigjet sinqerisht, i dyshuari do të thotë se është duke u kujtuar dhe sytë e tij do shkojnë kah e djathta; ndërsa nëse i dyshuari po mundohet të krijoj një alibi, ai do jetë duke menduar gjë që tregon se sytë e tij do lëvizin kah e majta. Nëse detektivi nxjerr përfundim se i dyshuari po tregohet kundërshtues dhe të gjitha faktet e tjera drejtojnë në fajshmëri, aty fillon marrja në pyetje e një të dyshuari të fajshëm. Teknikat e REID janë bazë e manualit tashme të përmendur “Marrjet në pyetje të krimineleve dhe pranimet” . Ekzistojnë nëntë hapa përgjatë marrjes në pyetje. Disa nga këta hapa ndodh të kalohen sepse nuk ekziston asnjeherë një marrje “tipike” në pyetje por teknikat REID tregojnë si do duhej të ishte një marrje në pyetje e suksesshme.

Konfrontimi
Detektivi prezenton faktet lidhur me rastin dhe informon të dyshuarin për dëshmitë kundër tij. Këto dëshmi mund të jenë reale apo mund të jenë të sajuara. Detektivi mban qëndrim të tillë sikur i dyshuari të ishte i përzier në krimin e caktuar. Niveli i stresit të të dyshuarit fillon të rritet, dhe detektivi mund të lëviz nëpër dhomë dhe përreth të dyshuarit që t’i zë hapësirën e tij në njëfarë mënyre dhe t’i shkaktoj atij diskomfort. Nëse i dyshuari fillon të lëviz në vend, të kafshoj buzët apo të prek flokët mbrapa kokës për një moment, detektivi merr këto si indikacione të kundërshtimit dhe di që është në rrugën e duhur.

Zhvillimi i temës
Detektivi krijon një storie për atë se pse i dyshuari ka kryer krimin e caktuar. Zhvillimi i temës nënkupton shikimin përmes syve të të dyshuarit që të kuptohet pse ai e bëri atë gjë, pse do donte të mendonte që e bëri, dhe çfarë lloj arsye do mund t’a bënte atë të pranoj se ai e bëri. Nëse i dyshuari dëshiron të fajsoi viktimën për shembull, detektivi krijon një temë, një storie, në mënyrë që i dyshuari të justifikoj pjesëmarrjen e tij në krim, dhe më pas detektivi vëzhgon të dyshuarin që të shoh nëse atij i pëlqen tema apo jo.
A po interesohet më tepër sesa më herët? Tund kokën? Nëse po, detektivi vazhdon të zhvilloi atë temë; nëse jo, ai do zgjedh një temë të re dhe të filloj prap. Zhvillimi i temës është në prapavijë përgjatë marrjes në pyetje. Përderisa zhvillon temën, detektivi flet me zë të qetë e të butë të mos duket kërcënues dhe të zhys të dyshuarin në një ndjenjë falso sigurie.

Ndalimi i mohimeve
Duke lënë të dyshuarin të mos pranoj fajin e tij rritet vetbesimi i tij, kështu detektivi mundohet të pengoj të gjitha mohimet, ndonjëherë duke i thënë të dyshuarit që do t’a ketë rradhën edhe ai të flas në një moment, por tani për tani ai duhet të dëgjoj. Qysh në fillim të marrjes në pyetje, detektivi vëren tentim mohimet dhe ndalon shprehjen e zëshme të tyre. Në mënyrë që të mbahet i ultë vetbesimi i të dyshuarit ndalimi i mohimeve ndihmon edhe ne qetësimin e të dyshuarit kështu ai edhe s’do ketë shansin të kërkoj ndonjë avokat. Nëse nuk ka mohime përgjatë zhvillimit të temës, detektivi e merr këtë si indikator pozitiv të fajit. Nëse tentimet fillestare të mohimeve ngadalsohen ose ndalojnë përgjatë zhvillimit të temës, detektivi e di që ka gjetur temë të mirë dhe i dyshuari po i afrohet pranimit (rrëfimit).

Arritja e qëllimeve
Ndodh që në disa raste detektivi të këtë zhvilluar temën përgjatë së cilës i dyshuari ndërhyn me mohime të tilla si: “Unë nuk do të mund të dhunoja kurrë asnjë femër, motra ime ishte e dhunuar dhe e di çfarë dhimbje i ka shkaktuar ajo gjë.Unë s’do të mund t’ia bëja dikujt kurrë një gjë të tillë”. Mirëpo, në këto raste detektivi mund të ndërhyj si psh. “Vërtetë, kjo është mire, po thua që asnjëherë nuk do të planifikoje një gjë të tillë, se ishte jashtë kontrollës tënde sepse ti kujdesesh për femrat si motra jote, thjeshtë ishte një gabim momental, jo gjë e planifikuar”. Nëse detektivi kryen mirë punen e tij do të mund të dukej gjithcka më tepër sikur një pranim i fajit.
Tërheqja e vëmendjes së të dyshuarit
Në këtë pikëvështrim, i dyshuari duhet të jetë i frustruar dhe jo i sigurtë në vetvete. Ai do kërkonte dikë ti ndihmoj që t’i ik situatës. Detektivi mundohet të përfitoj nga ajo pasiguri duke u munduar te bëhet “përkrahës” i të dyshuarit. Ai do mundohet të duket edhe më i sinqertë në vazhdimin e bisedës, dhe mund t’i afrohet edhe fizikisht më tepër të të dyshuarit që t’a bëj më të vështirë për të dyshuarit kuptimin e pastër të situatës. Detektivi mundet gjithashtu edhe të rrah krahun e të dyshuarit që të duket më e “i afërt” për të.

I dyshuari humb zgjedhje
Nëse gjuha trupore e të dyshuarit jep indikacione dorëzimi ato do të ishin – koka e vendosur në duar, krahët e lëshuar etj.- ndërkohë detektivi shfrytëzon situatën që të filloj të shtyej të dyshuarin të pranoi. Ai fillon të kaloi nga zhvillimi i temës në alternativa të tjera që shtyejnë të dyshuarin të zgjedh një arsye pse e bëri krimin.Në këtë pikë, detektivi mundohet të stabilizoj kontaktin e syve me të dyshuarin që të rris nivelin e stresit të tij dhe dëshirën për të ikur. Nëse në këtë pikë i dyshuari qanë, detektivi e merr këtë si indikator pozitiv të fajsisë.
Alternativat
Detektivi jep dy motive kontrast për ndonjë qëllim të krimit, ndonjeherë fillon me qellimin më të vogël (të thjeshtë) që të mos duket shumë kërcenuese për të dyshuarin. Njëra alternativë është socialisht e pranueshme (“Ishte krim i pasionit”), dhe tjetra është moralisht renduese (“Ti vrave atë për para”). Detektivi ngrit kontrastet mes alternativave derisa i dyshuari jep indikacione për zgjedhjen e njëres, si lekundja e kokës ose gjestet trupore të dorezimit. Pastaj, detektivi shpejton punën.
Futja e të dyshuarit në bisedë
Kur i dyshuari të zgjedh një alternativë, pranimi tashmë ka filluar. Detektivi ikurajon të dyshuarin që të flas lidhur me krimin dhe kërkon dy përsona se paku të jenë dëshmitar të pranimit (bisedës). Njeri mund të jetë detektivi i dytë në dhomë, dhe tjetri mund të sillet brenda me qellim që të shtyej të dyshuarin të pranoj para detektivit të ri – t’i duhet të pranosh fajin para një përsoni të ri i shton nivelin e stresit të të dyshuarit dhe dëshiren e tij të nënshkruaj dhe të dal që aty. Poashtu sjellja e një përsoni të ri në dhomë shtyen të dyshuarin të risqaroj arsyen e tij socialisht të pranueshme për kryerjen e krimit, duke forcuar idenë se pranimi është marrveshje e kryer.

Pranimi
Faza përfundimtare ka të bëjë teresisht me arritjen e pranimit përfundimisht. Detektivi do të shtyej të dyshuarin të shkruaj pranimin e tij apo do ta incizoj ate në videokasetë. Zakonisht në këtë pikë i dyshuari është në gjendje të bëj çdo gjë vetëm ti shmanget situates (marrjes në pyetje). I dyshuari konfirmon se pranimi i tij ishte vullnetarisht, dhe nënshkruan në prani të deshmitarëve. Duhet të theksohet këtu se nëse i dyshuari në ndonjë mënyrë arrin që gjatë marrjes në pyetje të kërkoj avokat ose të përdor të drejten e heshtjes, marrja në pyetje duhet të përfundoj menjëherë. Prandaj është kaq e rëndësishme që të ndërprehet tentativa e të dyshuarit për të folur në fazat fillestare, sepse kur ai kërkon të drejtat e tij marrja në pyetje përfundon. Hapat që shqyrtuam këtu janë disa teknika psikologjike që detekivët i përdorin që të arrijnë të bindin të dyshuarit që të pranojnë fajin. Por një marrje reale në pyetje nuk do të thotë që gjithmonë ti ndjek këto hapa.
Autori është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...