Published On: 30 Mars, 2016

Si ta zbulojmë një vrasës!

 

Besnik Gjaka

Në praktikën e përditshme sqarimi i vrasjes si kategori e delikteve më të rënda, ku ekzistojnë raporte para delikte midis viktimës dhe vrasësit, shpeshherë haste në vështirësi të të provuarit të qëllimit për të vrarë dikë (animus nacenti). Qëllimi është objektivi që kërkon të arrijë personi me kryerjen e veprës penale. Qëllimi, si çdo pjesë e anës subjektive, ndikohet nga faktorët e botës së jashtme, por, njeriu është vetë që me ndërgjegje përcakton synimin e tij. Përmasat e karakterit antishoqëror të qëllimit kriminal ndikojnë në shkallën e fajësisë dhe të përgjegjësisë së fajtorit. Qëllimi ndryshon nga motivi sepse qëllimi është synim, objektiv, ndërsa motiv shtysë, ndjenja që nxit. Qëllimi e finalizon veprën, ndërsa motivi e inicon atë. Te vrasja me dashje, qëllimi është drejtuar në dashjen e vetëdijshme që të vritet përsoni i caktuar. Ndonëse, qëllimi ka karakteristikën subjektive te numri i caktuar i veprave penale. Vrasësi dëshiron dhe mendon për suksesin që dëshiron ta arrijë, e kjo është vdekja e personit të caktuar. Qëllimi paraqitet si rrethanë mbi cakun e caktuar si motiv. Qëllimi tregon raportin subjektiv të kryesit ndaj veprës dhe paraqet dashjen e drejtpërdrejtë dhe shkallën ose nivelin kriminal të tij. Ndonëse, kjo rrethanë nuk e kualifikon dashjen e drejtpërdrejtë, por tregon cilësinë e raportit subjektiv të kryerësit ndaj cakut të cilin dëshiron ta arrijë. Problemi që paraqitet në praktikë kur është fjala për sqarimin e vrasjes, është; si të dallohet delikti i plagosjes nga delikti i vrasjes. Është e njohur që vrasësit pas vrasjes posaçërisht gjatë hetimeve ose në fazën e procedimit të rastit mohojnë ekzistimin e qëllimit të vrasjes në kohën e kryerjes së veprës penale. Fjala është për shmangien juridike të përgjegjësisë penale duke u thirrur në mbrojtjen e nevojshme ose eksesin e tij, aksident ose e ngjashme. Në këtë, arsyetimi dhe thirrja në vetëmbrojtje është e kufizuar në mënyrën e caktuar të vrasjes, të ashtuquajtur mekanizmin e vrasjes dhe situatat vrasëse. Shkaku kryesor në të provuarit e qëllimit që të vritet dikush qëndron në faktin se qëllimi është ngjarje e brendshme psikike i lidhur me anën e vullnetit të përsonit dhe derisa nuk është objektivisht në botën e jashtme i shfaqur nuk mund të nxirren konkluzione të sigurta për të. Si rregull, të provuarit e qëllimit që dikush të vritet, bëhet me prova indiciale, me të provuarit e veprimeve të manifestuara objektivisht dhe deklaratat e dhëna. Dashja në kuptimin penalo-jurdik shndërrohet në qëllim në atë moment kur kryesi vendos që me kryerjen e veprës penale të arrijë cakun e caktuar, në këtë rast vdekjen e ndonjë personi.

Autori është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...