Published On: 30 Janar, 2016

Shqiptarët trefish më pak mundësi se maqedonasit

Krijimi i kushteve të barabarta në arsim vazhdon të jetë sfidë vështirë e kapërcyeshme në Maqedoni, sidomos në qytete si Shkupi dhe Kumanova, të cilat e kanë shumë të vështirë të ndahen nga politikat diskriminuese bazuar në përkatësinë etnike dhe gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi. Është e palogjikshme të mendohet se kanë mbetur në dy, respektivisht në një numri i shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe në Shkup dhe Kumanovë. Por, parë në këtë pikë, ata vazhdojnë të paraqesin “thembrën e Akilit” në mozaikun e përgjithshëm të arsimit edhe ashtu problematik në gjuhën shqipe. Në shkollat e mesme të kryeqytetit, sikurse dihet, për shqiptarët ndahet çfarë të mbetet jashtë nevojave të maqedonasve. Në shkollat e mesme që gravitojnë në komuna të cilat drejtohen nga maqedonasit, numri i paraleleve shqiptare çdo herë është larg nevojave reale të arsimit në gjuhën shqipe. Megjithëse në instancë të fundit është Ministria e Arsimit (MASH) ajo që vendosë për krijimin e politikave në arsimin e mesme, në shkollat e mesme të Shkupit nuk është eliminuar diskriminimi etnik e gjuhësor dhe as pabarazia në kushtet dhe standardet e shkollimit. Sepse, komunat janë propozuesit e atyre politikave, si për numrin e paraleleve – ashtu dhe për punësimin e profesorëve. Problemi bëhet dyfish më i rëndë kur pabarazia është prezent në komunat që drejtohen edhe nga shqiptarët. Në shkollën e mesme “Cvetan Dimov” në Komunën e Çairit, për nxënësit shqiptarë ka trefish më pak mundësi shkollimi se sa për nxënësit maqedonas. Shqiptarët pra, nuk ia kanë dalë të barazohen me kushte dhe mundësi shkollimi në kryeqytet, as në këtë shkollë të vetme të mesme që ata kanë në Çair, komunë kjo gjithashtu e vetme urbane që drejtohet nga shqiptarët e Shkupit. E analizuar sipas numrit të paraleleve dhe të përkatësisë etnike të nxënësve që mësojnë në këtë shkollë, del se mundësitë e shqiptarëve për shkollim në gjuhën amtare janë shumë më të vogla se mundësitë e nxënësve maqedonas edhe atë në raportin një me tre. Konkretisht, sipas të dhë- nave që gjenden në faqen zyrtare të Komunës së Çairit, në SHM “Cvetan Dimov” mësojnë 237 nxënës të përkatësisë maqedonase. Numri i paraleleve në gjuhën maqedonase është 21, që do të thotë se, mesatarisht numri i maqedonasve në një klasë nuk është më shumë se 11 nxënës në klasë. Trefish më i madh është numri i nxënësve shqiptarë në raport me numrin e paraleleve me mësim në gjuhën shqipe. Konkretisht në SHM “Cvetan Dimov” thuhet se mësimin e ndjekin 1024 nxënës të përkatësisë etnike shqiptare, ndërsa 27 është numri i paraleleve me mësim në gjuhën shqipe. Nëse nxënësit shqiptarë nuk do të mbushnin paralelet maqedonase, sipas këtij raporti, shqiptarët do të duhej të më- sonin në paralele me nga 38 nxënës në një klasë. Në vebfaqen e Komunës së Çairit jepet në detaje edhe numri i nxënësve të përkatësive të tjera etnike, si dhe numri u paraleleve me mësim në gjuhën turke. Aty mungojnë të dhëna të detajuara për numrin e të punësuarve dhe që janë të angazhuar në procesin mësimor. Për kuadrin, jepen vetëm numra për 112 të punësuar gjithsej, prej të cilëve 90 me shkallë të arsimit sipëror dhe 22 me arsim të mesëm. Vetëm 11 prej tyre thuhet se nuk kanë kualifikim adekuat me vendin e tyre të punës. Deri para pak vitesh, SHM “Cvetan Dimov” edhe drejtorin e kishte nga radhët e maqedonasve. Këshilli i kolegjiumit gjithashtu dominohej nga maqedonasit, ndërsa tani – raporti mes profesorëve maqedonas dhe shqiptarë është përmbysur në favor të këtyre të fundit. Megjithatë, mundësitë për shkollim në gjuhën amtare për nxënësit shqiptarë janë shumë larg mundësive që shkolla ofron për nxënësit maqedonas./Koha/

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...