Published On: 20 Shkurt, 2016

Roli i pozitës dhe opozitës në demokracinë parlamentare

 

Shkruan: Sylejmon Lokaj

 

Në demokracitë e mirëfillta parlamentare, pozita dhe opozita kanë detyrime dhe përgjegjësi të

barabarta ndaj qytetarëve të shtetit të tyre. Si njëra ashtu edhe tjetra përbëhen nga përfaqësuesit e

partive parlamentare, të cilët janë të zgjedhur nga qytetarët e vendit, për t’i përfaqësuar interesat e

tyre. Madje, kjo vlen për të dyja nivelet e pushtetit si atij qendror, po ashtu edhe atij lokal.

Si në çdo vend tjetër demokratik në botë edhe në Kosovë subjektet politike garojnë dhe u

nënshtrohen të njëjtave rregulla që i përcakton Ligji për zgjedhje, i miratuar nga deputetët në një

Legjislaturë të caktuar. Në seancat solemne të të dyja niveleve, deputetët e Kuvendit të Kosovës,

përkatësisht këshilltarët e Ansambleve Komunale, bëjnë betimin, teksti i të cilit ka të njëjtën

përmbajtje si për përfaqësuesit e pozitës, ashtu edhe të opozitës, por shtrohet pyetja se sa i

përmbahen ata këtij betimi dhe premtimeve të shumta të dhëna gjatë procesit paraelektoral.

Praktikat e deritanishme të angazhimit dhe mënyra e sjelljes së përfaqësuesve të zgjedhur, lë

shumë për të dëshiruar. Përfaqësuesit e popullit të zgjedhur me votim të drejtpërdrejt, si për

nivelin qendror, ashtu edhe për atë lokal, duhet të kenë një kod të mirësjelljes dhe të jenë

shembull i mirë për qytetarët prej të cilëve ata kanë kërkuar besimin dhe votën e tyre gjatë

procesit paraelektoral. Madje, përfaqësuesit e pozitës dhe opozitës gjatë tërë mandatit kanë

detyrime dhe përgjegjësi të bëjnë konkurrencë parimore se kush po bën më tepër për realizimin e

interesave të shumta të qytetarëve dhe të vendit të tyre. Të gjitha grupimet politike, përveç

tjerash, kanë për obligim që me vëmendje e korrektësi t’i shqyrtojnë dhe t’i plotësojnë të gjitha

Projektligjet e sponsorizuara nga Qeveria e vendit,që t’i pasurojnë me idetë e propozimet e

bazuara në programet e tyre të cilat i kanë promovuar gjatë fushatës parazgjedhore. Pra, gjatë

gjithë mandatit shumica dhe pakica parlamentare duhet të promovojnë një konkurrencë vlerash

në bazë të së cilave pastaj në zgjedhjet e radhës , qytetarët të kenë vlerësimet e tyre se kujt do t’ia

besojnë mandatin vijues.

Është një përshtypje se qytetarët e vendit tonë, jo vetëm në Kosovë, për edhe në diasporë i

përcjellin me interesim dhe vëmendje të shtuar punimet e seancave të Parlamentit të Kosovës,

veçanërisht nga mediumet elektronike dhe aty shohin çartë punën dhe angazhimin e secilit

subjekt politik si dhe secilit deputet dhe pastaj krijojnë perceptimet e tyre në mënyrë të pavarur.

Që nga Legjislatura e parë e vitit 2001 e gjerë më tani, qytetarët e Kosovës, natyrisht përveç

momenteve të mira e historike, ata shpesh janë ndier tepër të zhgënjyer me mënyrën e sjelljes së

përfaqësuesve të tyre. Duke parë hapur se një pjesë e deputetëve shpesh kanë harruar se pse janë

aty, kanë bërë që qytetarët të” mallkojnë” votën e tyre dhe të humbin shpresat se të zgjedhurit e

tyre do të merren ndonjëherë seriozisht me problemet e tyre. Mënyra e komunikimit në mes të

deputetëve shpesh është shndërruar në një arenë sharjesh, etiketimesh e fyerjesh të ulëta, të cilat

nuk përkojnë me kulturën elementare të cilën do të duhej ta kishin përfaqësuesit e zgjedhur. Në

vend se të kujdesen që diskutimi i tyre të ketë përmbajtje dhe porosi të çartë, është vërejtur se një

pjesë e tyre këtë gjuhë të komunikimit parlamentarë e përdorin duke qenë të bindur se kështu do

të dëshmohen si “më patriotë dhe më militantë” se të tjerët, duke pasur synimin gjithmonë se

ashpërsia e fjalorit ndaj kundërshtarëve politik,ju sjellë më shumë vota ne mandatin vijues

Krijimi nganjëherë i situatave komike si dhe mungesa e shpeshtë në seancë edhe atëherë, kur

është dashur të diskutohen,por edhe të votohen Ligje të rëndësishme, është bërë shprehi dhe

rutinë e sjelljes së një pjese të deputetëve. Përveç këtyre edhe logjika e kundërshtimit apriori të

çdo propozimi që vjen nga pozita, ose anasjelltas, është e dëmshme dhe joproduktive për të

ndërtuar një demokraci të mirëfilltë parlamentare e përfaqësuese. Është veçanërisht e rëndë

situata të cilën qytetarët e Kosovës janë duke e përjetuar tani e një kohë të gjatë, kur debati

parlamentarë është zhvendosur nga Kuvendi në rrugë dhe në konferencat për media dhe arritja

deri në atë pikë, kur mjetet e shumta demokratike, janë zëvendësuar me mjete të dhunshme,

antiligjore e jodemokratike. E vetmja gjë për të cilën ata kanë qenë të kujdesshëm ka qenë që t’i

shfrytëzojnë privilegjet e shumta të cilat u mundëson të qenurit e tyre deputetë. Pagat e majme,

mëditjet e benifitet tjera ata i marrin nga taksapaguesit e Kosovës e që i bie se ata janë votuesit e

tyre, të cilëve do të duhej t’u shërbenin me përkushtim. Natyrisht se të gjitha këto nuk kanë të

bëjnë asgjë me secilin prej atyre deputetëve të cilët me përkushtimin më të lartë e kanë kryer dhe

po e kryejnë misionin e tyre për të cilin edhe janë zgjedhur.

Kujtoj se zgjedhjet e tjera, kurdo që të ndodhin ato e të cilat unë mendoj se do të vijnë në afatin

kushtetues, një pjesë e atyre deputetëve që janë dëshmuar si të papërgjegjshëm dhe anarkistë, as

që do të duhej të shfaqeshin para votuesve të Kosovës.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...