Published On: 15 Mars, 2016

Qeveria harxhon 8 milionë euro në vit për libra

Qeveria e Serbisë edhe përkundër premtimit ndërkombëtar nuk ka lejuar që tekstet shkollore të shkojnë në Luginën e Preshevës, kurse tekstet nga Serbia që përmbajnë gjuhë të urrejtjes kanë hyrë në Kosovë edhe pas masës së reciprocitetit. Ndërsa, këshilli për tekste mësimore do t’i ndryshojë tekstet, sidomos anashkalimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në ato të historisë.

Kështu ka thënë ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, gjatë raportimit në Komisionin për Arsim të Kuvendit të Kosovës ku janë diskutuar disa të gjetura të Komisionit në shkollat e Kosovës, dërgimin e librave në Luginën e Preshevës nga Qeveria e Kosovës, shpërndarjen falas të librave për nxënës të nivelit parauniversitar dhe shumën që e shpenzon Qeveria për këto libra.

Kryetari i këtij komisioni, Nait Hasani e ka paraqitur para komisionit një raport nga gjetjet e auditorit, ku ishte i ftuar edhe ministri i Arsimit, Arsim Bajrami.

Hasani: Kemi has në moszbaueshmëri të ligjit në disa shkolla

“Kemi has të gjetura në zbatueshmërinë dhe moszbatueshmërinë e ligjit nëpër shkollat të cilat i kemi bërë vizitë. Ne i kemi vizituar shkollat: “Sami Frashëri”, “Ismail Qemali”, “Don Bosko”, “Motrat Qiriazi”, “Lojolla”dhe “Mehmet Akif”, në të gjitha k ëto shkolla kemi hasur të gjetura në gjuhën parlamentare, të gjeturat që i ka has komisioni nëpër këto janë disa të arritura por ka edhe mangësi dhe të meta. Në punën tonë, kemi përpilu tani edhe një rekomandim që e keni edhe ju ministër me 13 pika që përafërsisht janë pika të gjetura të cilat kishin pas dëshirë që komisioni të njoftohet me të dhënat. Ky hala nuk ka shku si raport në Kuvend që kemi mundësi ta përmirësojmë edhe më tutje me vërejtjet dhe angazhimin dhe ta plotësojmë që t’i kemi disa kushte më të mira për nxënësit, për mësimdhënësit dhe për bartësit e arsimit parauniversitar”, tha ai.

Hasani kërkoi informata nga ministri edhe për librat me planprogram të Serbisë, të cilat janë lejuar të hyjnë në Kosovë edhe pas reciprocitetit që i është vënë nga ana e MASHT-it.

Hasani: Librat e Serbisë kanë hyrë në Kosovë edhe pas reciprocitetit

“E kemi pas edhe çështjen e botimit të librit, teksteve mësimore, janë disa që në raport kemi hasur te prijës i teksteve mësimore, që është një vlerë bukur e madhe kur e kthen në vlerë, edhe e kemi një çështje po ashtu edhe politike, librat për Preshevën, Medvegjë dhe Bujanoc ose për Luginën e Preshevës që kanë shkuar atje dhe nuk janë bart në vend dhe i kemi librat për Serbinë, do me thënë Serbia që i boton për serbët dhe i bjen në Kosovë që nuk ka një mbyllje. Ne e dimë që një vendim i juaji ka qenë për mos me hy librat për shkak të raportit të reciprocitetit, e dimë që Ministria e Kulturës e ka nënshkruar një vendim për hyrjen e librave dhe tash këtu janë një shkelje që janë bërë pa të drejtën e ministrisë, e ka marrë përgjegjësinë Ministria e Kulturës për hyrjen e librave, do me thënë juve iu kanë shkarkuar nga përgjegjësia, prandaj me çfarë të drejte e kanë bërë ata, ajo është çështje e tyre, por kur thuhet kemi raport të reciprocitetit do ta kemi, ta dimë që jo të deklarojmë ndryshe e të veprojmë ndryshe”, tha ai.

Mirëpo, ministri Arsim Bjarami kërkoi që sot të flitet vetëm për librat pasi tha se kërkesa për raportim i ka shkuar për këtë çështje, derisa për gjetjet tjera Komisioni u pajtua që të thirret një mbledhje tjetër.

Bajrami: Unë jam ftuar të raportoj për libra

VIDEO

“Ju uroj për monitorimin e ligjit për Arsimin Parauniversitar, uroj edhe organizatën partnere për studimin që e kemi përcjellë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që është bërë ky hulumtim dhe unë do të njoftoj tani për çështjen e teksteve në fillim por në qoftë se ju insistoni i kam dhe dy kolegët këtu, sekretarin e Përgjithshëm dhe Azem Guri që mund të bisedojnë edhe për gjetjet e monitorimit por unë kisha propozua që për këtë ta mbajmë edhe një takim të veçantë. Sot ndoshta të koncentorehemi më shumë tek tekstet, në nj ë seancë tjetër kudo që na thirrni ne vimë pak më të përgatitur, edhe sot jemi të përgatitur por në ftesë nuk kemi qenë të informuar për gjetjet”, u shpreh Bajrami.

Sa i përket teksteve për arsimin paraunievrsitar, ministri Bajrami u shpreh se në bazë të Ligjit për Arsimin Paraunievrsitar, neni 26, pika 4 ato përgatiten dhe shpërndahen falas për të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës.

Ministri shtoi se në kuadër të përmirësimit të teksteve shkollore është ngritur edhe Këshilli për Tekste mësimore, i cili do ta bëjë rishikimin e teksteve mësimore për çdo vit. Ai shtoi se edhe sot kanë pasur një takim me këtë këshill që përbëhet nga ekspertë dhe shtëpitë botues.

Bajrami: E kemi ngritur Këshillin për Tekste mësimore

“Janë tri gjëra që ne sot kemi kërkuar prej tyre, e para rishikimin e teksteve, ka filluar për herë të parë në dhjetë vjetët e fundit ka filluar një proc es i rishikimit të teksteve lëndore sepse nuk jemi të sigurt se tekstet janë të përshtatshme për vitin 2016, në mënyrë të veçantë lëndët e shkencave shoqërore”, u shpreh ai.

Ndërsa, sa i përket botimit të teksteve të ndryshme për njësi mësimore të njëjta, që ishte edhe një nga kritikat e Komisionit Parlamentar, Bajrami tha se deri më tani me kontratë kompetencat për tekste i kanë pas shtëpitë botuese dhe nga tash MASHT, çdo vit do t’i lejojë tekstet e rishikuara.

Bajrami tha se vitin e kaluar ka pas stoqe prej 500 mijë eurove, libra të pashfrytëzuara por shtoi se ato do të shfrytëzohen sivjet.

Bajrami: Do të marrim të dhëna nga komunat

“Sivjet ne i kemi bërë të gjitha përgatitjet që fillimisht duhet të kemi analizën e saktë për sa tekste anë nevojë shkollat e kjo është kompetencë e DKA-ve të cilat për çdo vit na japin numrin e teksteve, vitin e kaluar i kemi pas stoqe, rreth 500 m ijë euro stoqe të teksteve dhe ne e kemi zvogëlu kërkesën për atë shumë, sivjet ne do të kemi me kohë kërkesat e komunave sepse komunat e dinë më së miri”, u shpreh Bajrami.

Ministri tha se është i pakënaqur edhe me përmbajtjen e teksteve, sidomos në librat e Historisë, gjë të cilën tha se do ta ndryshoj këtë vit duke i përmirësuar disa tekste apo edhe duke i larguar nga përdorimi.

Bajrami: UÇK është e anashkaluar në tekste të Historisë

“Këshilli për tekste mësimore i ka përcaktuar 13 standarde për tekste mësimore, do me thënë secili tekst duhet t’i kaloj ato standarde, e para gjuha, e cila duhet të jetë një gjuhë jodiskriminuese, e dyta çështja e aspekteve gjuhësore dhe gramatikore që do të kontrollohet, pastaj aspektet profesionale, aspektet tjera dhe secili tekst duhet t’i plotësoj këto standarde, por sivjet nuk përjashtohet mundësia që unë si ministër të marr vendim për tërheqjen e tri-katër teksteve për ët cilat kam vërejtje, në mënyrë të veçantë për tekstet e historisë për nxënës, sidomos historisë së Kosovë, jo historisë së vjetër por për historinë më të re të Kosovës, nxënësit duhet t’ua shpjegojmë historinë ashtu siç ka ndodh, pa zbukurime, pa anime, duhet ta mësojnë realitetin e Kosovës sot, Kosovës së pavarur sepse në të kaluarën kemi parë këtu pak edhe qasje joprofesionale, po e zëmë kjo periudha e UÇK-së lihet anash në tekstet e historisë apo e kemi vetëm një faqe apo gjysmë faqe, derisa për aspekte tjera të rezistencës kombëtare ka më shumë”, ka deklaruar ministri.

Ministri Bajrami tha se edhe tekstet e Gjeografisë duhet të rishikohen dhe ndoshta duhet të tërhiqen për t’u pasuruar me harta, hartat reale që i ka Kosova sot.

Kurse sa i përket teksteve të Luginës, Bajrami tha se janë dërguar në rrugë ligjore pasi si jurist nuk do të veprojë asnjëherë ndryshe.

Bajrami: Tekstet e Preshevës i kemi dërguar në rrugë ligjore

“Mbi bazën e vendimit të qeverisë ne i kemi dërguar në rrugë ligjore ato tekste, dhe ato tekste e kanë kaluar kufirin, nuk janë ndal por janë ndal në terminal. Bëhet fjalë për më shumë se 102 mijë tekste të cilat janë tekste me kurrikulë evropiane, nuk janë tekste, në asnjë tekst nuk ka simbole të Republikës së Kosovës apo të kombit shqiptar, janë tekste universale që hartohen me standarde,fatkeqësisht Qeveria e Serbisë edhe përkundër premtimit ndërkombëtar që e ka dhënë në Bruksel ka sabotu këtë proces dhe nuk ka leju që tekstet të shkojnë në destinacion. ….Në situatë të tillë kur edhe kushtet klimatike nuk kanë ofru kushte të mira për ruajtjen e librave për shkak të lagështisë, borës, shiut, ne kemi marrë vendim që ato tekste përkohësisht të kthehen në territorin e Republikës së Kosovës pa e ndërru destinac ionin dhe ato janë kthy dhe janë vendos në Drejtorinë Komunale të Komunës së Gjilanit, mirëpo ai është donacion i Qeverisë dhe nuk do ta ndërroj destinacionin por shpresojmë që ato tekste të shkojnë në destinacion.

Ai tha se bashkë me ministren Edita Tahiri kanë ngrit këtë çështje dhe dy herë dhe kanë marrë premtime nga përfaqësuesit e Qeverisë së Serbisë që do të lejohen tekstet si çështje humanitare pa marrë parasysh çështjet ligjore, por praktikisht e ka qenë një lojë të tyre që të blejnë kohë dhe mos t’i lejojnë librat të shkojnë në destinacion.

Bajrami: Kam marrë vendim për vendosjen e reciprocitetit

video

“Kam marrë vendim për vendosjen e reciprocitetit dhe të njëjtin endnim ua kam dërguar Doganave të Kosovës, Policisë së Kosovës madje i kam thirr edhe personalisht në telefon dhe kam kërkuar që të respektohet në plotni masa e reciprocitetit, për këtë masë kemi njoftua edhe auto ritet ndërkombëtare në Bruksel. Inspektorati i Arsimit e ka kontrolluar respektimin e kësaj mase dhe ai është respektua, përjashtuar rastin që e përmendi edhe kryetari që ka qenë edhe shqetësim i joni si ministri kur një ministri ndërhyn në çështje të ministrisë së Arsimit dhe e jep një leje për hyrjen e një kontingjenti, tani ky rast ka qenë publik, kryesisht Ministria e Kulturës dhe përfaqësuesja e zyrës së Kosovës në Mitrovicën e Veriut pa dijeninë e MASHT-it e kanë dhënë një leje e ajo kërkesë është dashtë me ardhë në MASHT se ne jemi kompetent për tekste”, ka deklaruar ministri.

Ndërsa, sa i përket librave serbe që vijnë për komunitetin serb të Kosovës nga shteti serb, Bajrami tha se ato sipas Ligjit për Arsimin në Komuna duhet t’i nënshtrohen një kontrolli nga ana e MASHT-it, në mënyrë që të shihet a ka gjuhë të urrejtjes para se të përdoren nga nxënësit.

Bajrami e pranoi se librat që vijnë n ga Serbia përmbajnë gjuhë të urrejtjes por tha se nuk kanë dashur si MASHT ta përdorin inspektoratin dhe t’i mbyllin shkollat duke shpresuar në mirëkuptimin e tyre.

“Tash e pranoj si ministër që nuk kemi end politika shtetërore për të vendosur plotësisht kontroll të potë sa i përket shkollave serbe. Kjo është më tepër çështje politike që mos të shkojmë me eskalu diçka por të punojmë më tepër në vetëdijesim që ata të pranojnë kalendarin mësimor, të pranojnë sistemin mësimor, kemi pak probleme edhe në Komunën e Dragashit në këtë drejtim, ku akoma disa shkolla punojnë me planprograme të Serbisë dhe tani jemi duke e vendos se ata nuk mund ta marrin paga nga buxheti i Kosovës”, u shpreh Bajrami.

Kurse, sekretari i Përgjithshëm i MASHT-it, Alush Istogu dha disa shifra rreth shpërndarjes së teksteve mësimore.

“Në vitin shkollor 2014/15 kanë qenë 204 mijë e 422 tekste shkollore që janë ruajtur dhe ato tekste janë të përdorshme që t’i përdorin nxënësit në institucionet tona. Nga Dukagjini i kemi 2 milionë e 137 mijë e 520 tekste natyrisht që janë pajis nxënësit në këtë vit shkollor, nga Libri Shkollor i kemi 1 milion e 900 mijë e 45, nga Albasi i kemi 131 mijë e 100, ndërsa tekstet që janë të pajisura nga Kembrixh Skull për klasat e nënta i kemi 71 mijë e 662 tekste, gjithsej në vitin shkollor 2015/16 MASHT i ka dërguar tekstet tek nxënësit 4 milionë e 245 mijë e 227 tekste shkollore”, u deklarua Istogu.

Por, Hasani kërkoi të dijë pse shtëpitë e ndryshme botuese botojnë tekste nga autorë të ndryshëm.

“Shtëpitë botuese të librit i kanë dy forma të teksteve, nuk kanë ngjashmëri te teksteve, i kanë edhe temat e ndryshme i kanë që i trajtojnë, do të thotë nxënësit në Kosovë a du het të mësojnë prej një teksti apo shtëpitë botuese për hir të X personit që e ka librin t’ia botojnë ndryshe, këto janë botime, nëpër botime kemi tekste të ndryshme, do me thënë që i japin formën edhe e kemi vlerën e librave për vitin 2012 edhe për, e kemi Libri shkollor është 235 mijë tekste kanë mbet të pashpërndara, në vlerë të shumës ajo është e cekur dhe e kemi për vitin 2012 auditimi ka gjet, të gjeturat janë 566 mijë e 467 libra të pashpërndara, është një vlerë shumë e madhe, do me thënë janë të dyjat këto, buxheti që është dhënë për libra nuk janë shpërndarë librat, ose nuk ka pas nxënës ose është një arsye diku”, tha ai dhe insistoi të dijë sa paguhet një libër i botuar nga MASHT.

Istogu: U shpenzuan 8 milionë euro

“Në nivel të MASHT-it, shuma totale e teksteve shkollore që i kemi shpërnda janë: 4 milionë e 245 mijë e 227 tekste shkollore, në Luginën e Preshevës janà « 102 mijë e 866 tekste shkollore, 281 tekste i kemi për Malin e Zi dhe i kemi 21 mijë e 500 tekste të diasporës. Shuma totale e tyre natyrisht edhe e buxhetit është 8 milionë e 454 mijë e buxhetit”, tha ai.

Në komision janë shqyrtuar edhe disa probleme tjera për të cilat u caktua mbledhja e radhës./D.Vitia/

 
Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Barazia e Etc se dhe nje superfukareje thotë:

    Shperndarja e librave gratis eshte nje idiotesi dhe njemhajni ordinere. Paramendoni femiu i pronarit te ETC apo DEVOLLI kompani i marrrin telstet falas njesoj sikur nje femi i prinderve te papuesuar!,,,,,,!,!,!,!,!,!,!,!,!’

    Përgjigjiuni
    Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...