Published On: 18 Janar, 2016

Qëndrimi i Mid’hat Frashërit dhe tradhtia që i bënë komunistët shqiptarë Kosovës sipas studiuesve të huaj

(Origjinali në Anglisht me përkthim Shqip më poshtë)

Ideologies and National Identities – The Case of Twentieth-Century Southeastern Europe

Robert C. Austin

Chapter 9. Greater Albania: The Albanian State and the Question of Kosovo, 1912–2001

“During the war, the question of Kosovo became a major bone of contention between Albania’s potential liberators. The nationalist Balli Kombetar (National Front) formed in November 1942 by Midhat Frasheri*, called for the creation of a greater Albania while the Communist-dominated National Liberation Movement, which later became the National Liberation Front, owed much of its existence to crucial assistance from Yugoslavia’s Communists. It unsurprisingly opted for a policy that left Kosovo in Yugoslavia. Only briefly did the two groups agree on a common front that included a commitment to a “Greater Albania” in the ill-fated Mukje accord of August 1943. The accord briefly papered over differences between Communists and nationalists but, under Yugoslav pressure to reject the deal, Communist leaders did so.”

***

Ideologjitë dhe Identitetet Kombëtare — Rasti i Europës Juglindore të Shekullit të 20-të

Robert C. Austin

Kapitulli 9. Shqipëria e Madhe: Shteti Shqiptar dhe Çështja e Kosovës, 1912-2001

“Gjatë luftës, çështja e Kosovës u bë një kockë e madhe sherri në mes të çlirimtarëve të mundshëm të Shqipërisë. Balli Kombëtar, forcë nacionaliste, formuar në Nëntor të vitit 1942 nga Midhat Frashëri**, bëri thirrje për krijimin e një Shqipërie të madhe, ndërsa Lëvizja Nacional-Çlirimtare e dominuar nga komunistët, e cila më vonë u bë Fronti Nacional Çlirimtar, ekzistonte kryesisht në saj të ndihmës vendimtare nga komunistët e Jugosllavisë. Ajo çuditërisht zgjodhi një politikë që la Kosovën në Jugosllavi. Vetëm shkurtimisht dy grupet ranë dakord për një front të përbashkët që përfshinte një angazhim për një ” Shqipëri të Madhe” në përputhje me marrëveshjen jetëshkurtër të Mukjes në Gusht 1943. Marrëveshjes sheshoi për një kohë të shkurtër dallimet në mes komunistëve dhe nacionalistëve , por, nën presion Jugosllavisë për të hedhur poshtë këtë marrëveshje, drejtuesit komunistë e shkelën marrëveshjen.”

http://books.openedition.org/ceup/2396

Shënime:

*Midhat Frasheri (1880–1949) had opposed Zog’s regime earlier in the 1930s but headed a government for him from 1935 to 1937. The NLF’s Communists rejected postwar accommodation with him or the National Front.

**Midhat Frashëri (1880-1949 e kishte kundërshtuar regjimin e Zogut në vitet 1930 por mori pjesë në një qeveri në vitet 1935-1937. Komunistët e Frontit Nacional Çlirimtar i hodhën poshtë afrimin me të apo Ballin Kombëtar pas luftës.)

Përgatiti: Ilir Hysa, Ph.D.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...