Published On: 26 Mars, 2016

Parimi i Vetëvendosjes për shtet të së drejtës dhe për bashkim kombëtar

 

Shkruan: Ma. Sc. Veton Zogaj

Për ta kuptuar origjinën e vërtetë dhe domethënien konkrete të konceptit modern të Vetëvendosjes, fillimisht duhet ndjekur parimet bazë që burojnë nga Deklarata e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Deklaratë kjo e datës 4 korrik 1776. Në këtë dokument në të cilin është hartuar dhe është miratuar e drejta për Bashkim e Shteteve të ndryshme në një shtet të vetëm, përveç tjerash thuhet se: “Qeveritë ekzistojnë dhe kanë pushtet ndaj të qeverisurve të tyre vetëm për aq kohë sa të ekzistojë pëlqimi i të qeverisurve ndaj qeverisë”. Kjo do të thotë se në momentin kur ndonjë formë e qeverisjes bëhet shkatërruese e këtyre pëlqimeve dhe si e tillë bie në kundërshtim me interesat e popullit, atëherë është e drejtë elementare e popullit për t’i ndryshuar, ose për t’i hequr komplet ato qeveri.

Për më tepër, në konceptin modern Vetëvendosje mund të përkufizohet si e drejtë elementare e një komuniteti (Populli) për të zgjedhur dhe për ta vetëvendosur fatin e tij socio-politik, ekonomik, territorial dhe ekzistencial. Ky koncept brenda vetës mund të përfshijë zgjedhje të shumta në lidhje me ushtrimin e sovranitetit dhe me ushtrimin e pavarur të marrëdhënieve të brendshme dhe të jashtme të një shteti në raport me shtetet dhe shoqëritë tjera. Realisht koncepti themelor i të drejtës së Kombeve për Vetëvendosje i ka rrënjët në revolucionin amerikan dhe në atë francezë, në shekullin e tetëmbëdhjetë, me theks të veçantë në të drejtën elementare të popujve për liri, drejtësi dhe barazi. Më pas kjo e drejtë e Kombeve për Vetëvendosje është etabluar edhe në Kartën e Kombeve të Bashkuara, duke filluar kështu transformimin e saj në një të drejtë universale të mbrojtur e të garantuar me konventat dhe me ligjet ndërkombëtare.

Dhe sot, kur ndalemi në retrospektivë dhe e analizojmë në esencë domethënien e konceptit të Vetëvendosjes, këtë koncept universal dhe e kontekstualizojmë me aktualitetin tonë shoqëror, vetëm atëherë e kuptojmë se sa i rëndësishëm, jetikë dhe sa i domosdoshëm, ka qenë dhe vazhdon të jetë frymëzimi i shoqërisë për ta krijuar atë si mundësi dhe nevojë, si dhe për ta mbështetur si alternativë për Kosovën. Më të vërtetë, vetëm nga ky pozicion i mendimit kritik dhe krahasues, arrijmë ta kuptojmë se të gjitha aktivitetet e shoqërisë, që nga ato simbolike e deri tek protestat dhe aksionet gjithëpopullore, të cilat gjatë gjithë këtyre viteve janë organizuar në Kosovë, të gjitha këto në esencë kanë pasur dhe vazhdojnë ta kenë përmbushjen e parimit bazë  mbi të drejtën elementare të Kombit Shqiptar për Vetëvendosje, e drejtë kjo e barabartë me të drejtën për Vetëvendosje që e kanë të garantuar të gjitha kombet tjera në botë.

Në fakt parimi i Vetëvendosjes si ideal kombëtar i ka rrënjët thellë në historinë e popullit shqiptar, por që fatkeqësisht ky ideal nuk është jetësuar dhe nuk është përmbushur në mënyrën e duhur asnjëherë. Vetëvendosje si projekt dhe si organizim qytetarë në traditën dhe në kulturën e popullit shqiptar, përveç tjerash ndërlidhet pandashmërisht me tri parimet themelor të shoqërisë: me parimin e lirisë, të demokracisë dhe të barazisë qytetare. Jetësimi i projektit të Vetëvendosjes si ideal kombëtar mbi të gjitha është një jetësim dhe një avancim i të drejtave të njeriut, i të drejtave civile, politike, ekonomike, sociale e kulturore në mesin e shoqërisë shqiptare. Krahas kësaj, projekti i Vetëvendosjes për shqiptarët do të jetë vazhdimisht një mision dhe qëllim kryesor i cili do të kurorëzohet vetëm atëherë kur në mesin e shqiptarëve arrihet fryma e unitetit për Bashkimin Kombëtar, sepse vetëm atëherë do të arrihet fuqizimi i shqiptarëve si Shtet, si Komb dhe si shoqëri në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Megjithatë, çuditërisht gjithnjë dhe akoma ekziston një numër njerëzish të afërt dhe servilë të pushtetit, të cilët për interesat e tyre klanore e kriminale, dhe të verbuar nga njëmendësia e tyre serviliste vazhdojnë që ta sulmojnë me çdo formë dhe me çdo mjet organizmin qytetarë për Vetëvendosje. Etiketimet dhe linçimet e vazhdueshme të tyre, tregojnë më së miri që kjo kast e njerëzve në vendin tonë ka hyrë në një cikël të hipnotizimit total dhe të servilizmit mjeran dhe si e tillë është aq e pa shpresë sa që pranon të tërhiqet zvarrë nga pushteti deri aty ku nuk ka ku të shkoj më.

Po ashtu shtrohet pyetja? Si ka mundësi që këta njerëz dhe kjo kast e pushtetit sot ta shantazhoj, ta shtyp dhe ta akuzoj popullin, dhe se organizimi i tij për shprehjen e vullnetit të lirë e të përbashkët qenkan organizim antiamerikanë? Kur në anën tjetër dihet fakti se esencialisht por edhe parimisht, elementet e përbashkëta të cilat sot i kërkon populli shqiptar, janë elemente dhe parime bazë mbi të cilat është ndërtuar edhe demokracia e SHBA-së. Dhe këtë model të demokracisë dhe të shtet ndërtimit amerikan të bazuar mbi të drejtën e Kombit për Vetëvendosje, populli shqiptar synon ta jetësoj në Kosovë dhe në mesin e Kombit Shqiptar në Ballkan.

 

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...