Published On: 7 Janar, 2016

Opozita, është shumë inerte e pa kreativitet

Bisedë me kryesuesin e Kuvendi Komunal të Pejës, specialistin e mjekësisë familjare, anëtarin e Kryesisë së Degës së LDK-së, z. Islam Husaj, me të cilin bashkëbiseduam për angazhimet, të arriturat dhe sfidat me të cilat janë përball këshilltarëve komunal të legjislativit të Pejës, gjatë periudhës dyvjeçare.

 

Bisedoi: Adem Lushaj

 islami me ibrahim rugoven

Cilat janë të arriturat dhe sfidat e punës së Kuvendit komunal të Pejës për periudhën dy vjeçare?

 

Husaj: Fillimisht, me të marr përgjegjësit si kryesues i Kuvendit, i kam vënë vetës si prioritet të menaxhoj me Seanca, duke respektuar Ligjet dhe Rregulloret, por edhe duke mundësuar debat tolerant dhe demokratik, gjithnjë në respektim të fjalës së lirë të këshilltarëve komunal, pa dallim subjekti apo nacionaliteti. Pra, isha dhe jam i vendosur në respektim të vendimeve demokratike dhe në interes të qytetarëve, e assesi në shërbim të ekzekutivit komunal, apo të preferencave politike të ndonjë subjekti. Me këtë rast duhet ti falënderoj të gjithë anëtarët e Kuvendit, sikurse edhe stafin e Kuvendit, për korrektësinë dhe respektin që kanë treguar deri më tash, për Institucionin dhe mua si kryesues i tij, duke bërë që puna ime në menaxhim të seancave të jetë më e lehtë dhe efikase.

Puna jonë dyvjeçare ishte përcjell me përfomaca të mira, por edhe me sfida nga më të ndryshmet. Bazuar dhe përputhshmëri me Ligjin dhe Rregulloren e punës së Kuvendit, janë themeluar disa trupa punuese të Kuvendit (Komitete), qofshin ato obligative apo jo obligative, por fatkeqësisht, pos KPF-së, Komitetet tjera nuk janë në funksionin më të mirë, pasi që angazhimet e tyre janë të pa kompenzuara. Mirëpo, jo rrallë kishim edhe pengesa në procedura, sidomos në momentet kur, kishte drejtor të Drejtorive, që nuk ishin aktivë në përgatitjen dhe prezantimin e dokumentacionit të nevojshëm për trajtim dhe publikim. Mirëpo, përkundër këtyre neglizhencave dhe vonesave, fal angazhimit të stafit të Kuvendit, dhe përgjegjësit të këtij personeli, z. Ilir Thaçi, është arritur që të procedojmë në mënyrë të rregullt dhe efektivitet. Këtu më duhet përmend edhe Seancën e Janarit, kur këshilltarët opozitar të AAK-së, kishin lëshuar takimin, ngase ishin të pa kënaqur me ofrimin e dokumentacioneve të kërkuara nga ekzekutivi komunal. Gjatë angazhimeve tona, kujdes të veçantë i kemi kushtuar edhe publikimit të procesverbaleve, rregulloreve, vendimeve apo raporteve të ndryshme, si mekanizëm për rritjen e transparencës institucionale të legjislativit të Pejës. Këtyre publikimeve iu kemi kushtuar angazhim të palodhshëm, duke bërë që gjitha dokumentet, që nga viti 2000, të skanohen, sistemohen, arkivohen, por edhe të publikohen nëpër faqet zyrtare. Do përmend faktin se, në vitin 2013 kishim përfomancë të këtyre publikimeve, vetëm 23 përqind, ndërsa këtë vit është arritur 100 përqind të publikimeve të këtyre dokumentacioneve. Gjatë periudhës dy vjeçare janë mbajtur 23 takime të Kuvendit, prej të cilave 21 të rregullta e dy të jashtëzakonshme, ku ishin trajtuar dy çështje me rëndësi për qytetarët, e që kishin të bëjnë me Kornizën Afatmesme Buxhetore dhe Demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi, ku kishin nxjerr edhe konkluzione në mbrojtje të pronave, të cilat iu janë drejtuar institucioneve më të larta shtetërore, duke filluar që nga presidenca e vendit. Gjatë kësaj periudhe kohore, kishim angazhime të shumta dhe marrje të vendimeve, shqyrtimeve dhe aprovime të planeve, rregulloreve, strategjive dhe dokumenteve tjera të rëndësishme për qytetarët. Mirëpo, këtu më duhet të përmend se për herë të parë në Kosovë, fal përkrahjes edhe të OSBE, kemi zhvilluar projektin e ashtuquajtur “Dera e hapur”, i realizuar për nderë të ditës ndërkombëtare për informim, ku kishte debat të drejtpërdrejt në mes të qytetarëve dhe drejtorëve të Drejtorive gjegjëse. Por, kishte edhe momente kur nuk ishim pajtuar me propozime të ardhura nga ekzekutivi i komunës, gjë që i kemi kthyer të pa aprovuara nga këshilltarët e pranishëm.

 

Sa jeni të kënaqur me angazhimin e këshilltarëve komunal, në këtë aspekt edhe raportet pozitë-opozitë?

 

Husaj: Kuvendi i Komunës së Pejës, në përbërjen e vet ka 35 këshilltar, të cilët kanë përfaqësim të 10 subjekteve politike, ku tri prej tyre kanë krijuar koalicionin qeverisës (LDK, PDK dhe PD). Edhe pse është një përbërje e gjerë politike, me sinqeritetin më të madh pohoj se, kishte korrektësi dhe respektim të bazës ligjore, por edhe raporte të mira kolegiale. Mirëpo, duhet pranuar edhe faktin se një pjesë e madhe e këshilltarëve ishin jashtëzakonisht pasiv dhe nuk kryejnë obligimin si përfaqësues të qytetarëve. Këtë e them me faktin se shumë prej tyre vijnë të pa përgatitur për seanca, nuk kanë iniciativa, nuk kanë kërkesa për ti vënë në rend të ditës, çështje të cilat i preokupojnë qytetarët, qoftë për hartimin e ndonjë rregullore apo ndonjë projekti zhvillimor. Nga kjo fitohet përshtypja se shumica e tyre, pas zgjedhjeve kanë shkëput lidhjen me qytetarë, duke mbajt lidhje vetëm me krerët e subjekteve të tyre. Këshilltarët e pozitës, të cilët e mbajnë barrën më të madhe për përformancën e mirë të Kuvendit, janë shumë të heshtur gjatë seancave dhe shumë pak prezent në tubimet dhe dëgjimet publike. Opozita, që ka për detyrë të jetë një korrektues i punës së pozitës, kërkuese për transparencë dhe llogaridhënie, pos ndonjë vërejtje të vogël, janë shumë inert e pa kreativitet. Shpresoj që në vazhdimësi të këtij mandati, si pozita, ashtu edhe opozita, do rrisin përformancën e tyre, do jenë shumë më aktiv, të ngrisin debatin në Kuvend, për çështjet më rendësi, duke zhvilluar takime edhe me qytetar, e më pas ti paraqesin kërkesat dhe brengat e tyre Kuvendit komunal,

 

Në çfarë niveli ishte bashkëpunimi i juaj me mediat, qofshin lokale apo qendrore, sikurse edhe me organizatat e shoqërisë civile?

 

Husaj: Më duhet të them se bashkëpunimi me media është pozitiv, por edhe kemi raste se nuk jemi në nivelin e kënaqshëm, sidomos me mediat qendrore. Bashkëpunimi me mediat lokale është deri diku në nivelin e duhur, këtu për të mirë do përmendi Radio Pejën, ku kemi një bashkëpunim të afërm, gjë që nuk mund të thuhet për disa gazetar lokal, me të cilët nuk jemi në nivelin e duhur. Këtu hyjnë ata gazetar që çështjet që plasojnë, më shumë janë të komentuara nga vet ata, se sa që janë të informuar nga burimet institucionale. Ndërsa, bashkëpunimi me shoqërinë civile është shumë i mirë, të cilët janë mjaft aktiv në debate publike që mbahen për konsultim të ndonjë rregulloreje, strategjie apo lloj tjetër, duke u bërë pjesë e proceseve të vendimmarrjes. Për këtë prijnë “Syrivizion” dhe “Let’s Do It Peja”. Këtu duhet përmend edhe organizatat ndërkombëtare OSBE-në dhe HELVETA-s, të cilën ndihmojnë në rriten e nivelit të transparencës dhe llogaridhënies institucionale. Këtë rast duhet përmendur programin e Qeverisë zvicerane, DEMOS, i cili ka mundësuar që fshatrat e Komunës së Pejës të kenë të zgjedhur Këshillat e tyre, duke bërë që komunikimi me lokalitetet të rritet. Këto zgjedhje të organizuara ishin në përputhje me Rregulloren Komunale, duke mundësuar edhe ngritjen e Komisionit dhe pjesëmarrjen nëpër takimet zgjedhore. Me DEMOS-in kemi shumë projekte të përbashkëta. Marr në përgjithësi, është një bashkëpunim i kënaqshëm si me mediat ashtu edhe me organizatat e shoqërisë civile.

 

Diç për të shtuar?

 

Husaj: Duke falënderuar mediumin tuaj, do shfrytëzoj rastin që në këtë fund viti, gjithë qytetarëve të Komunës së Pejës, t’iu uroj shëndet të mirë, suksese dhe begati nëpër familje.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...