Published On: 27 Shkurt, 2016

Njeriu mund të jeton edhe pa religjion

 

Nga Ilir Muharremi

Duhet t’i shërbejmë të vërtetës dhe ky është shërbimi më i vështirë. Kërkohet më shumë shpirt, ndonëse

edhe dhimbje dhe atë që na mësojnë fetë janë pra gënjeshtra. Fetë e keqkuptojnë trupin, dhe ngritin

shpirtin, por shpirti si mund të jetë i shëndoshë në një kufomë? Vet trupi kryen procedurën e tij

biologjike, ndonëse i rraskapitur, i lodhur, i helmuar nga shenjtorët, dhe kjo nuk ju duket e arsyeshme

sepse krishterët poashtu edhe myslimanët synojnë pushtetin. Feja nuk është kombëtare, e as nuk lidhet me

racën (edhe kombi edhe raca bëjnë ndasinë, njeriu duhet të synoj unitetin) më shumë gjen strehim te

jetëzitë dhe është e kundërt me njerëz të shëndoshë. “Gjithçka që është e bërë mirë, krenare, plot gjallëri,

bukuria mbi të gjitha, atij i vret sytë dhe veshët”, shkruan te “Antikrishti”, Nietzsche. Kjo na obligon të

citojmë shprehjen e Palit: “Ai që është i dobët për botën, i marrë për botën, ai që për botën është i

përbuzur dhe objekt përçmimi, Zoti e ka përzgjedhur”. Vuajtja është hyjnore dhe për çka të vuash? Për

vetveten dhe njerëzimin. Atëherë, për njerëzit e lumtur nuk ka vend në hyjnorësi. Sëmundja është e mirë

për fetë, kurse përsosja, fuqia, e mira janë të këqija. Këtë e ndjenë besimtari i vërtetë. Madje më e keqja ai

mendon se Zoti kujdeset për të në kohën e duhur. Nëse e humb këmbën përse nuk e kërkon nga Zoti t’ja

kthen. Ose në çaste e zë një rrebesh i madh dhe nuk ka strehë afër, lutet për Zotin ta ndalojë, por ja Zoti

nuk e bënë. Kjo vërtetë rezulton absurde. Zotin këta e shpallin si mjekë, shërbëtor, hartues i planave,

realisht këto janë budallallëqe të rastësisë.

Fetarët nuk e dinë se e vërteta i takon atij edhe që e ka edhe që nuk e vëren. Por, nëse kërkohet të

zbulohet e vërteta ende nuk ekziston një fillesë bile e vogël e saj. Njeriu i fortë gjithnjë është skeptikë dhe

ka të drejtë. Ky njeri vështirë që përqafon vetëm një bindje sepse fetarët janë të një bindjeje, dhe s’kanë

perceptim tjetër (kritik, analitik, dhe polemizues.) Nëse unë kam bindje për një gjë, atëherë jam i burgosur

brenda kësaj bindjeje, duhet vështruar përtej. “Një shpirt që dëshiron gjëra të mëdha, që dëshiron edhe

mjete për to”, sipas Nietzsches, është skeptik. A duhet të jetohet në dyshime? Nga dyshimet nxjerrim

vetëm dyshime dhe Nietzsche-ja e ka të qartë se shumë gjëra arrihen përmes bindjes. Ai i bindur në

mbinjeriun, në vrasjen e Zotit dhe gjithnjë skeptik ndaj vetvetes. Kamy këtu gjen përgjigje: “I huaj për

vetveten dhe botën”. Vetvetja është vetvete asgjë më shumë dhe nuk ka arsye për skepticizëm këtu.

Mjafton vetëm të dëgjosh urdhrat e saja. Kurse njeriu besimtarë nuk qe vetvetja, por harxhohet për diç

tjetër. Për një premtim të papërvojë dhe hiç. Kamy vret rëndësinë e botës dhe vetvetes në botë, edhe ai

ngritë anën skeptike dhe njeriun e përdorë si një “Avanturier” të përkohshëm. Edhe vetë Van Goghu i

qëndron këtij mendimi, veçse artin e ngritë në përjetësi. Edhe një tjetër për fetarin e devotshëm: Ai heqë

dorë nga vetja dhe kjo për të është nder i madh. Kur njeriu beson në fenë dhe Zotin, tjetërsohet.

Shkelmimi i vetvetes bëhet më qëllim të shijimit të përjetësisë, mirëpo, harrojnë në vdekshmërinë dhe

momentin (i cili ka rëndësi më të madhe se përjetësia.) Nietzsche ndjenë ankth ndaj fesë, e pastaj kritikon

njeriun besimtarë, përplaset në idealet dhe moralet e rrejshme, ndonëse në thelb kritikon edhe shijen,

jetën, pastaj arrin konfliktin me vetveten për arsye të mos ekzistimit dhe vërtetimit për ekzistim dhe

joekzisitim. Nietzsche-ja gabon kur priftin e quan zëdhënës të Zotit. Këtu ai i jep rëndësi Zotit dhe

përmend dredhitë e priftërinjve. Ky filozof prapë nuk i bindet hiçit dhe e shpie në limitet e arsyes për të

cilat mendon se vetëm këto janë filozofike. Vetë Zoti e krijoj mbulesën, pastaj zbulesën, sjelli në tokë

Nietzschen, Zoti këtu bëri vetëvrasje (gjithnjë në idenë e njerëzve se ekziston), pastaj Nietzsche vdiq, por

Zoti sërish jeton dhe unë akuzoj çdo vrasje ndaj tij, sepse në vrasje ai bëhet i rëndësishëm. Mjafton vetëm

të eliminohet ideja për ekzistimin dhe vrasjen e tij. Të mos konsiderohet madje as hiç, vetvetiu do të

shuhet siç e kam cekur më lartë.

A mund të jesh njeri i lirë përderisa krishterët kërkojnë të kristianizojnë, ose tjetra të jesh njeri i lirë

dhe i drejtë me vetveten e të jesh mysliman përderisa lindja e njeriut është myslimanizuar. O të padrejtë,

lutja e fëmijës është të jeni të sjellshëm ndaj vetvetes. Si mund të jesh i lirë kur vetë fetë nuk janë të lira.

Përmes bindjeve dhe imponimeve aty përjashtojnë lirinë. Lum fëmija që kënaqet me harresën në çdo çast.

Feja nuk jep liri, por diktaturë dhe urdhër sepse kërkon ti t’i përmbahesh, e jo ajo ty të përmbahet. Gjoja

se ne kemi nevojë për fenë “kinse”, qëllimi është i qartë, feja ka nevojë për rritjen e numrit të njerëzve,

tek individët nuk funksionon. Feja gjithmonë e ka atë “ti duhesh”, po kjo dukshëm tregon njeriun zagarë i

cili i bindet parakushteve të cilat feja i përdorë si ligj i shenjtë “hyjnor”. As vetë Zoti, madje as hyjnitë

nuk e duan zagarin i cili ju bindet, por të fortin i cili i refuzon, sepse i binduri i tradhton nëse i paraqitet

një forcë më e madhe më e re. Ligji hyjnor, i përkryer, i përfunduar pa fillim, nuk ka histori, e as

parahistori, është shpallur si mrekulli thashethemesh dhe transmetimesh. Gjithmonë ligjet vijnë nga

lashtësia dhe bazimi ndodh mbi atë se Zoti e sjelli dhe aty njerëzit e parë jetuan. Logjika fetare gjithnjë

kishte dhe ka për qëllim të shtyp atë që është e drejtë, jetën. Jeta është pranuar më e drejtë se Zoti dhe

feja. Njerëzit e fortë, kuptohet jo fetarët gjejnë lumturinë dhe kënaqësinë te beteja dhe ata vërtetë sfidojnë

vetveten. E vështira në vetvete për ta është një respekt. Ca njerëz luftojnë, sundojnë për arritjen e

pushtetit, natyrisht sepse e duan me qëllim të të shtypurit të tjerët, ata sundojnë edhe pse duan, jo veç që e

konsiderojnë veten Zot, por nuk i durojnë të dytit. Kjo ngjanë pak edhe me Zotin sepse as Zoti nuk e

duron një Zot tjetër. Kurse të dytit e vlerësojnë mbretin mbi të gjitha. Të dytit nuk janë fajtor për atë që

nuk duan të bëhen mbret, duhet të ekzistojnë të dytit për tu veçuar të parët. Të dytit janë të lumtur sepse

dituria e tyre ecën vetëm në një drejtim. Nietzsche me të drejtë arrin një balancë kur thotë: “Padrejtësia

nuk qëndron kurrë te të drejtat jo të barabarta, qëndron në pretendimin e të drejtave “të barabarta””. A ka

diç të keqe këtu? Pamundësia përpiqet të bëhet mundësi. Këtu ndodh edhe dështimi. Atëherë t’i lëmë

ashtu siç janë mbas rangimit.

Nëse Islami përçmon krishterimin do t’i jepja pak të drejtë sepse të paktën aty ka meshkuj, burra, derisa

te krishterimi gra të stërvitura. “Krishterimi na ka privuar me mashtrim nga fryti i qytetërimit antik, më

vonë sërish na ka zhvatur frytin e qytetërimit islamik”, shkruan Nietzsche në superlativ për botën arabe të

Spanjës. Ai këtë botë e ndjente më të afërt më elokuente duke e krahasuar me shijen dhe kuptimin krahas

me Romën dhe Greqinë. Krishterimi luftoj kundër Islamit dhe sipas Nietzsches më mirë të ishin përkulur

në pluhur, dhe sigurt Krishterët donin t’i plaçkitnin sepse Lindja ishte shumë e pasur, madje edhe

qytetërimi ynë i sotëm është më i vonuar sa i përket pasurisë të cilën e posedon Lindja, pavarësisht ajo

çfarë i bëjnë SHBA-të, tendencë për shfarosje të Islamit, ndonëse kapja e pasurisë, porse ata burra

luftojnë deri në njeriun e fundit. Kjo në një anë ka të mirën sikur të ishte më shumë për kombin sesa për

fenë. Myslimanët vdesin për fenë. Në radhë të parë e identifikojnë fenë dhe të vdiset për një hiç, vërtetë

është humbje. Këtu Islami gabon. Kryqëzatat qenë pirateri e vërtetë krahas me Islamin dhe kjo është tejet

e vërtetë. Tokat arabe qenë vend i shkretë dhe fare i papërshtatshëm për jetesë dhe ky vend sipas

myslimanëve do të kthehet në një vend me lumenj dhe gjelbërime. Fjala do të “kthehet” shprehë një

domethënie, nxjerrë kuptimin se ato ishin dikur dhe do të jenë përsëri. Ndonëse po të pohohej do të bëhet,

kuptimi nxjerrët se asnjëherë nuk ka qenë në të kaluarën. Tregohet një humbje dhe kthim, një e kaluar dhe

e ardhme. Për çfarë qëllimesh bëhet kjo? Myslimanët nuk e shprehin se pasurinë e kanë fituar, por e

kishin gjithnjë. Kjo edhe është e vërtetë.

Arrita në fund dhe publikisht kërkojë të shpall gjykimin tim ndaj feve përjashtuar Budizmin. Dënoj

Islamin për gjepura që propagandoj për një besim ndaj “Allahut” (Zoti edhe nëse ekziston nuk ka lidhje

me njeriun aq më pak të emërtohet) dhe bindjes ndaj çdo fjale të tij. Poshtërimin dhe jo rëndësinë e

vetvetes dhe jetës për përjetësinë. Fjalën jetë e sprovuar e përjashtoj sepse jeta duhet jetuar e jo sprovuar.

Kurse Krishterimin e dënoj mbas perversitetit sepse nuk la gjë të paprekur dhe vlerat e jetës i shndërroj në

jo vlera. Sot Krishterimi është zbutur, derisa Myslimanizmi është radikalizuar. Krishterimi nuk mund të

shfajësohet sepse krijoj krimbin e mëkatit dhe njerëzimi është vërshuar nga mjerimi. Tani e dyta, afrimin

te Zoti dhe shpirti i njeriut i barazuar me të. Broçkulla dhe ky falsitet u bë revolucion, është pozitive se

ideja e sotme është një dinamit për fetë. Poshtërsia tjetër kundërshtimi i vetvetes (kjo është gjymtim,

vetëgjymtim), shpallja e shenjtërisë, kjo thithje gjaku, njeriun në logjikë e bënë anemikë sepse humbja e

dashurisë dhe shpresës për të jetuar është e madhe. “E përtejmja si vullnet për të mohuar çdo realitet,

kryqi si shenjë merite për përbetimin më sekret që ka ekzistuar”, ndonjëherë kundër shëndetit, këtë akuzë

kundër Krishterimit Nietzsche-ja duhej ta shkruante mbi çdo mur. Ai u dëshpërua sepse njerëzimi

vazhdon të trashëgoj këtë njollë ndyrësie. Koha prej ditës së parë kur filloj Krishterimi në përgjithësi fetë

(përjashtuar Budizmin), njerëzimi jetoj në ankth dhe mashtrim dhe kjo qe fatkeqësi dhe nëse Zoti ka gisht

në këtë fatkeqësi, atëherë më shumë është i keq se i mirë. Në ditën e vdekjes së feve (përjashtuar

Budizmin)njeriu fillon të jetoj i lirë të kthehet në fëmijërinë e tij. Nuk propozoj një fe të re, por humbjen e

afirmimit me të gjithë fetë që u tha më lartë. Se çfarë mund të bëjnë fetë ajo u tregua, (pasqyrim

imagjinativ në kokat e njerëzve nga forcat e jashtme), por nuk e tregojnë se arkivoli është vend i

përbashkët për njeriun dhe kafshën, dhe më i rëndësishëm është momenti i të jetuarit se përjetësia.

Atëherë: Zoti nuk ka vdekur sepse nuk ka jetuar kurrë.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...