Published On: 15 Mars, 2016

Një ndër projektet e Ministrisë së Diasporës është ruajta e identitetit dhe kulturës kombëtare

Ministri i Diasporës, Valon Murati, takohet me bashkatdhetarët

Maxhun Smajli

Organizuar nga z. Naser Idrizi, konsull i përgjithshëm, ditë më parë, në objektin e Konsulatës së përgjithshme të Republikës së Kosovës në Munih, u mbajt një takim konsultativ dhe informues i Ministrit të diasporës, z. Valon Muratit me mergatën shqiptare të Republikës së Bayern-it dhe Thüringen-it.
Fillimisht, z. Idrizi, i pasi i përshendeti dhe falinderoj për pjesëmarrje, të pranishmit i informoi për qellimin e këtij takimi. “Është kënaqësi që ftesën tonë për të marrë pjesë në këtë takim me karakter bashkëbisedues e informativ e keni marrë seriozisht, për çka edhe ju falinderoj. Ministri i diasporës, z. Valon Murati, ka ardhur nga Kosova që të takohet me ju dhe të informohet për problemet që e preokupojnë mergatën shqiptare. Në të njëjtën kohë, z. Murati, do t’ju flas edhe për projektin e Ministrisë së diasporës si dhe mënyra e organizimit të mergatës në të gjitha poret e jetës, siq janë; zhvillimi i mësimit plotësues në gjuhën shqipe, regjistrimi i mergatës sonë, regjistrimi i shoqatave dhe bisneseve e të tjera”, tha mes tjerash z. Idrizi.
Mëpas, fjalën e mori, z. Valon Murati, Ministër i diasporës, i cili mes tjerash tha: ”Të nderuar bashkatdhetarë, Ministria e diasporës është njëra ndër ministritë më të reja në Qeverinë e Kosovës, e cila i ka disa objektiva themelore, me resurse të kufizuara, njëra ndër to është ruajtja e identitetit dhe kulturës kombëtare. E, pas kësaj vinë; të drejtat civile dhe politike të diasporës, si në Kosovë, ashtu edhe jashtë atdheut, inkuadrimi i diasporës në zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës etj..
Unë përsonalisht diasporën e shoh si një resurs të madh, prandaj në emër të Ministrisë së diasporës dhe në emrin tim përsonal, ju përshendes dhe falinderoj për kontributin e juaj të madh dhënë, nëpër të gjitha fazat nëpër të cilat ka kaluar Kosova, për popull e atdhe.
Pra, është diaspora shqiptare ajo që ka sjellur dhe vazhdon të sjellë më së shumti të hyra në Kosovë. Statistikat zyrtare tregojnë se, afro 700 milion evro në vit futen si dergesa financiare në Kosovë. Dhe, për gjendjen reale ekonomike që është Kosova, kjo luan një rol të madh. Pra, unë mendoj që diasporën duhet shndërruar në një faktor të zhvillimit ekonomik, e jo vetëm të mbijetesës.
Por, e keqja është se shumica e atyre parave që ju sjellni për mbajtje të familjëve, apo për ndonjë aktivitet, përshkak të një ekonomie të dobët që kemi, ato dalin prap, fatkeqësisht më së shumti na dalin në Serbi e cila po vazhdon të jetë partneri kryesor importues për Kosovë, i mallërave. Situatë kjo që duhet bashkarishtë ta ndryshojmë.
Por, kur flasim për zhvillimin socio-ekonomik, unë e kam bërë shumë të qartë se, ne, nuk mund të presim t’u themi njerëzve tanë nga diaspora: “Ejani e investoni se ky është vendi i juaj”. Por, “Ejani e investoni se edhe ne e kemi seriozisht”. Pra, të bëjnë përpjekje për të krijuar një klimë që kur të vini edhe të fitoni.
Në planin e zhvillimit të arsimit, ku shumica prej jush janë të interesuar, ne kemi bërë përpjekje që të intensifikojmë punën në atë drejtim. Ministria e ka pas dhe e ka një sektor që bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit, që bënë përpjekje t’i furnizoj me libra, bënë përpjekje që t’i ndihmoj klasët të cilat janë hapur, çka ne e konsiderojmë se nuk janë të mjaftueshme.
Vitin e kaluar, në mbledhjen mes dy qeverive; Shqipërisë dhe Kosovës është nënshkruar një marrëveshje që ta trajtojnë mësimin plotësues në gjuhën shqipe në diasporë bashkërishtë. Pra, ne kemi një marrëveshje të specifikuar se çka duhet të bëjmë dhe si duhet t’ia bëjmë. Mirëpo, nga nënshkrimi i marrëveshjes deri tek realizimi është një rrugë shumë e gjatë. Një rrugë që Ministrisë së diasporës i bjen barra kryesore, sepse dy ministritë e arsimit, nuk kanë, ta zëmë, target kryesor diasporën; edhe ajo në Prishtinë, edhe ajo në Tiranë.
Ato, objektiv kryesor e kanë popullsinë që e kanë brenda kufinjëve. Ndërsa ne, e kemi barrën e madhe të presionit që të punojmë në realizimin e marrëveshjës. Me shumë mund kemi arritë që dy ministritë t’i mobilizojmë. Janë kriju grupet e punës dhe tashti jemi duke bërë përpjekje që sëpaku deri në shtator të këtij viti të dalim me një planprogram të përbashkët; Kosova dhe Shqiperia.
Nëse ka nevojë të ndryshohet diçka në tekstet shkollore, apo ndoshta edhe të shkojmë me tekste të reja. Pastaj, me avansimin e mesuesve, përmirësimin e tyre, por edhe për trajtimin e tyre. Baza ligjore dhe pjesa më e vështirë, gjithësesi është ana financiare, sepse e gjithë kjo e ka njëfar kostoje.
Ne jemi duke bërë një analize se si është gjëndja në shtetet e ndryshme. Ka shtete që kanë modele jashtëzakonisht të avansuara të përkrahjes së mësimit të komunitetëve. Bie fjala, Suedia është një shëmbull i jashtëzakonshëm i kësaj përkrahje. Në Suedi gjuha shqipe është pjesë e sistemit arsimor; si të jenë 3-5 nxënës apo student në një shkollë formohet klasa. Dhe, jo më mësim plotësues, por me mësim të rregullt. Pra, gjuha shqipe në Suedi është gjuhë e rregullt. Atje, marrin diploma, ku lënda shkruhet në ato diploma.
Të avansuar në këtë drejtim janë edhe Austria e Kroacia, ku përkrahet mësimi plotësues edhe në aspektin financiar. Në këto dy shtete mësuesit paguhen, klaset pranohen, notat njihen si lëndë.
Por, për ne është shumë e rendësishme ta ndryshojmë situatën në Gjermani dhe Zvicër, ku jo të gjitha republikat e përkrahin mësimin e gjuhës shqipe, ku mësimi zhvillohet me donacione vullnetare të prindërve. Pra, mbahet me një vullnetarizëm të njerëzve tanë. Dhe, në saj të këtij vullneti të bashkatdhetarëve tanë është mbajtur disi gjallë mësimi në gjuhën shqipe.
Momentalisht, mësimi në diasporë është duke kaluar në një krizë, ku numri i vogël i fëmijëve që ndjekin mësimet në gjuhën shqipe na shqetëson shumë. Kjo është arsyeja që ne jemi munduar të realizojmë marrëveshjen edhe me Shqipërinë. Pastaj, edhe mundësia që m’u mobilizua njerëzit dhe m’u përmirësua situata.
Ne, shpresojmë që do të fillojmë shumë shpejtë, diku kah muaj mars, një kampanjë sensibilizimi për mësimin shqip në diasporë. Gjithësesi nuk do të jetë i një niveli më të lartë, por kjo do të jetë një fillim i jetësimit të marrëveshjes që kemi pasë me mësimdhënësit në diasporë.
Për ne është shumë e rëndësishme dergimi i mesazheve, sidomos tek prindërit, se dergimi i fëmijëve të tyre në mësimin plotësues në gjuhën shqipe nuk është humbje kohe. Ne, shpesh ballafaqohemi me debate të tilla se, mësimi në gjuhën shqipe po e pengon mësimin e rregullt, e tjera. Por, të gjitha analizat që i kemi pasur në dorë; të gjermanëve, të zvicranëve tregojnë se, ata fëmijë që kanë ndjekë mësimin plotësues në gjuhën e tyre, realisht janë më të mirë edhe në mesimin e gjuhës gjermane e zvicrane.
Ne, po bëjmë përpjekje me dergua mesazh, qoftë duke realizuar takime individuale, qoftë përmes mjetëve të informimit dhe forma tjera të mundëshme, për çështjen e arsimit.
Në anën tjetës, e drejta civile dhe politike, për ne si Ministri e diasporës, është shumë e rendësishme edhe elementi i regjistrimit të diasporës, ku po ka shumë hezitime prej bashkatdhetarëve tanë, si dhe shumë keqkuptime, se: “ Çka po ju vyjnë? Ku kanë me shkua këto të dhëna?, A është rrezik për ata që e kanë shtetësinë? A është rrezik humbja e shtetësisë? etj..
Ne, kemi bërë përpjekje t’i bindim bashkatdhetarët, por është e pa besueshme se sa ka ndikuar desinformata. Ajo, po është më efikase se sa informata. Sidomos verës, ne kemi qenë në një kampanjë të madhe; në TV, media, reklama. 100 regjistrues i kemi pas, por gjithëmonë na mujshin desinformatat.
Megjithatë, vetëm gjatë tre muajëve të verës kemi regjistrua 600 herë më shumë se sa një vit më parë. Ne, si Ministri e diasporës, kemi bërë përpjekje me spjegua se, nuk është thjeshtë çështja e numrave; sa njerëz kemi, por dëshirojmë të dimë se ku gjinden ata, profilet e tyre, profesionet dhe mënyra se si po zhvillohet diaspora e jonë; çoftë edhe në planin e bisnesit, të profesionëve, çoftë edhe në planin e strukturës familjare. Ne, pastaj do ta kemi më të lehtë për të ndertuar politikën në shtet.
Prandaj, ju bëjë ftesë që të na ndihmoni në këtë proces të regjistrimit të diasporës. Pra, regjistrimi nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, përveqëse, ne si shtet po dëshirojmë të dimë për krejtë atë profil të diasporës.
Nëse kjo çështje shkon mirë, synojmë që vitin e ardhshëm, ta fusim në Qeveri krijim i “Kartës së diasporës”. Pra, ata që janë regjistru ta kenë një “Kartë”, me të cilën, nëse shkon në Muzeun e Kosovës, gjysmën e biletës të ta paguaj vetë muzeu, ose në Shpellën e Gadimes, apo në vende tjera, e po kështu edhe në institucione të ndryshme; për ndonjë dokument etj., të ketë çasje më të shpejtë dhe më të lehtë etj..
Në periudhën deri në verë, ne do të bëjmë përpjekje maksimale që t’i shfrytëzojmë ambasadat dhe konsulatat për këtë proces. Njëkohësisht, e kemi ndërmend të fillojmë me kampanjën për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë, duke filluar prej muajt mars.
Ne, kemi bërë një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Jashtme që gjatë kësaj periudhe, deri në pushimet e verës, të shfrytëzohet për regjistrim.Pranda, edhe ftojmë bashkatdhetarët tanë që të vijnë e të regjistrohen nëpër konsullata. Kjo edhe do ta ndihmonte Ministrinë e diasporës, sepse ardhja e jonë është e kushtueshme për buxhetin tonë që edhe ashtu është shumë i vogël.
Pra, ky është mekanizmi më i mirë që bashkatdhetarët të regjistrohen nëpër konsulatat tona. Kjo është njëra prej objektivave tona që i kemi pasur dhe vazhdojmë t’i kemi edhe në vitet e ardhshme. Regjistrimi mund të bëhet edhe përmes platformës “Onlain”, internetit që do të zgjatë edhe pesë vite.

Z. Valon Murati: “Edhe brenda Qeverisë zhvillohen beteja për buxhete”

Mëpas, për Ministrin e diasporës, pati pyetje të shumta nga të pranishmit në sallë, të cilëve, z. Murati, iu përgjigjë një për një.
Milaim Krasniqi:-Sa është premtuese puna e juaj kur keni këtë buxhet kaq të vogël?
Valon Murati: – Është e vërtetë se me këtë buxhet nuk mund të bëhet shumë, sidomos në planin e arsimit. Por, duke qenë se është një marrëveshje ndërkombëtare me Shqipërinë, do të kërkojmë buxhet shtes. Edhe brenda Qeverisë zhvillohen beteja për buxhete. Pra, nuk është shumë lehtë kjo çështje. Unë kam zgjedh rrugët e vogla fillimisht, para se të hymë në ato të mëdhat.
Tek arsimi shqip, puna e madhe mund të jetë në fund, sepse për t’u realizuar marrëveshja janë tre deri në katë vjet afat. Fillimisht do të fillojmë me tekstet, ku Shqipëria dhe Kosova janë duke punuar me i unifikua tekstet për atje, ndërsa ne po dëshirojmë ta fusim diasporën edhe në këtë proces.
Gjithësesi do të mbahen edhe seminare me arsimtarët. Ne do ta fuqizojmë këtë projekt. Pra, ne jemi dukë bërë përpjekje që gjatë këtij viti të kryejmë disa punë për të cilat nuk nevoitet shumë buxhet, të cilat ne mund t’i kryejmë në kuadër të këtj buxheti të kufizuar. Dhe, nëse vjen tek momenti tjetër, që kërkon punë dhe buxhet më të madh, ju premtoj se do të jemi më transparent. Nëse nuk do të ketë ndihmë, apo përkrahje nga Qeveria, unë nuk e di se a do të kisha pranuar me qendrua edhe më tutje në Ministrinë e diasporës.
Llogaritet se projekti financiar i mësimit shqip, Kosovës dhe Shqipërisë i kushton rreth tre milion evro. Ndërsa, Ministria e diasporës ka vetëm 1.5 milion evro, përfshi këtu edhe pagat e punëtorëve të ministrisë e të tjera obligime. Mirëpo, kur jemi në këtë pikë, ne si shtet duhet të jemi më dorëlirë për të trajtuar problemet e diasporës.
Mislim Berisha: Për momentin e udhëheqë një projektë të quajtur “Trialog” që ka për qëllim shkëmbimin e përvojave të punës me rininë në Kosovë Slloveni dhe Gjermani. Pyetja ime është; mëqe jemi tek tema për përfshirjen e diasporës në zhvillimin politike, shoqërore e ekonomike të Kosovës, çka ofron Ministria e diasporës për projekte konkrete me rininë?
Valon Murati: Në faqet tona zyrtare kemi ftesat për aplikim për subvencione. Gjithmonë aktiviteti duhet të jetë i lidhur me diasporën. Pra, është ajo pjesë ku ne e përkrahim. Financiarisht i përkrahim projekte të caktuara, pastaj ka edhe ministria e kultures dhe sporteve e të tjera. Pra, duhet të aplikohet dhe kemi komision të jashtëm, përmes të cilit duhet të kaloi projekti.
Eshref Januzaj: Ju si ministri, sa keni punuar në transferin e dijes?
Valon Murati: Deri tek nënshkrimi i marrëveshjës është dashur të punohet dy vite, pra ka filluar me 2013 dhe është nënshkruar me 2015. Ndërsa, deri në realizimin e marrëveshjës, prap është një rrugë e gjatë dhe jo e lehtë. Marrëveshja trajton në mënyrë shumë të gjërë çështjet e diasporës. Dhe, për realizimin e marrëveshjës janë krijuar grupet e punës, të cilat deri në qershor do vijnë me një dokument të konsoliduar.
Rekomandimi im është përfshirja edhe e ekspertve të huaj; zvicrean, gjerman, italian etj.. Dhe, ne duhet me qenë shumë të kujdesshëm se çka po bëjmë; çfarë librash po iu ofrojmë, çfarë metodologjie të mësimit të gjuhës shqipe po iu ofrojmë.
Në përgjithësi në të tri ministritë; Kosovë, Shqipëri e diasporë, vërehet një seriozitet i madh e veçmas tek grupet punuese të ministrisë sonë, sepse ne edhe e kemi përgjegjësinë. Ngase, çdo njëri që punon në këtë ministri, do të ndihet keq nëse nuk punohet, ngase na konsiderojnë se juve ju kemi në përgjegjësi.
Me 16 shkurt të këtij viti është promovua strategjia kombëtare për zhvillim ekonomik, ku kam bërë përpjekje të shumta, pasi kam qenë pjesë e grupit punues, për të futë sa më shumë edhe komponentin e diasporës në kuadër të strategjisë së zhvillimit. Dhe, njëra prej tyre është edhe transferi i dijes.
Kur flasim për diasporën, kryesisht flasim për paratë dhe për financat, e diaspora është më shumë se kaq. Diaspora është aset i jashtëzakonshëm intelektual; i kulturës, menagjimit dhe i shumë sferave. E investimit është vetëm një pjesë e gjithë asaj që investon diaspora.
Ne, si ministri, prej vitit të kaluar, kemi filluar një projektim praktik, ku gjatë vitit që shkoj kemi pasur 30 student nga diaspora, të cilët i kemi shpërnda nëpër ministri të ndryshme të Kosovës. Këtë vit do të bëjmë përpjekje që këtë numër ta rrisim prej 200 deri në 300 praktikant, të cilët do t’i shpërndajmë nëpër komuna. Jemi në bashkëbisedim edhe me Republikën e Shqipërisë, me ministrin Klosi dhe, me bë një kombinim që studentët me krye gjysmën në institucionet e Kosovës e gjysma tjetër në institucionet e Shqipërisë. Edhe këtu nuk është krejt lehtë puna e financave.
Ing.dip.Deli Balidemaj, nënkryetar i Asamblesë komunale në Munih Milbertshofen am Hart; -A keni ndonjë koncept, ndonjë projekt konkret të cilën gjatë bisedimeve me ministritë përkatëse të landeve që t’ua vëni përpara dhe të jetë temë e bisedës?
Valon Murati; Nuk mundem të të jep një përgjigje të prerë për çështjen e cilësisë dhe të metodologjisë. Kam kërkuar që kjo të trajtohet në mënyrë shumë serioze, sepse besoj që ky është një problem që na mundon ne si diasporë dhe ne do të gjejmë mekanizmin si me rregullua çështjen e cilësisë.
Në kuadër të grupeve punuese është edhe grupi për standartet që do të merret me satndartet e rekrutimit të mësuesve të gjuhës, sepse do të jetë gjuha shqipe, kultura dhe historia që do të përpunohen.
Besoj që grupet punuese nga qershori deri në shtator do të dalin me një program të konsoliduar. Sepse, edhe neve do të na kërkohet. Në mbledhjen e erdhëshme të të dy qeverive do të na kërkohet se çka kemi bërë? Çfarë hapash janë realizuar? etj..

 
Displaying 1 Comments
Have Your Say
 1. iren thotë:

  Gazetar duhet te shkruani sakte gjuhen shqipe ju lutemi.
  falinderoj duhet felenderoj
  etj..

  Përgjigjiuni
  Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...