Published On: 8 Janar, 2016

Nevoja për të promovuar të drejtat e grave në pronë

Shkruan: Xhevdet Shala

 

Të drejtat e gruas, janë të drejta të nënave, motrave, grave dhe bijave tona. Përkrahja dhe avancimi i këtyre të drejtave, është nevojë e njohur ndërkombëtarisht dhe pse jo dhe kthim i një grimce borxhi, prej dashurisë së pranuar gjatë jetës.

Në vështrim global, gratë bëjnë 65 % të punëve në botë, prodhojnë rreth 50% të ushqimit; fitojnë rreth 10 % të të ardhurave dhe janë pronare ose në pronësi të përbashkët në vetëm 1 % të pronësisë në botë.

Prej kur fuqia trupore e burrave, ishte faktor i matjes dhe caktimit të statusit të tyre shoqëror, shoqëria ka imponuar pengesa shpirtërore, me parafytyrime të paqena, për nënçmimin e nivelit të intelektit apo aftësive të grave, si mungesë e aftësisë për vendimmarrje ose zbatim raporteve sociale, me paragjykim se është mire, që grat  të mbahen larg nga pozicionet drejtuese shoqërore.

Është opinion i krijuar se asnjë segment i jetës nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm, nëse, përjashtohet aktiviteti krijues, largimi nga puna prodhuese dhe injorimi i idesë zhvillimore të gjysmës së popullsisë.

Parimit të barazisë së të gjithë individëve para ligjit dhe respektimi i të drejtave themelore të njeriut, me Kushtetutën e Kosovës i është dhënë rol i rëndësishëm, gjë që ka ngrit nivelin e të drejtave të lidhura me barazi gjinore.

Sigurimi dhe promovimi i drejtave të grave është forcuar përmes Ligjit kundër diskriminimit, i cili ndalon të gjitha format e diskriminimit në shoqëri, përfshi diskriminim në baza gjinore; Ligji për trashëgiminë, i cili siguron të drejta të barabarta të femrave dhe meshkujve; Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje I cili ndalon përdorimin e çfarëdo dhune në familje; Ligji për barazi gjinore garanton të drejta të barabarta të femrës dhe mashkullit në çdo fushë, si dhe trajtim të barabartë gjinor që në vete përmban mënjanimin e të gjitha diskriminimeve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka ndihmuar procesin e ngritjes së nivelit të drejtave në bazë gjinore. Si përgjigje për nevojë të mbështetjes shtesë për shuarje të diskriminimit ndaj gruas, në procedurë administrative është lehtësuar mundësia për të arritur të drejtën në pronën e përbashkët gjatë bashkësisë martesore. Me që rast, regjistrohen të dy bashkëshortet si pronar të përbashkët të pronës së pandarë dhe të krijuar gjatë bashkësisë martesore. Kjo formë e rregullimit, ka ndikuar në ngritje të optimizmit për shkak se nga 496.394 pronarë, 15.3 % janë femra.

Me këtë është bërë përpjekje për fuqizimi ekonomik të gruas, duke e ngritë si parakusht social për rritje dhe zhvillim ekonomik.

Shpejtë pritet ngritje e nivelit të këtyre të drejtave, kur pritet të intensifikohet regjistrimi i të drejtave të pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve, nga të cilat të drejta nuk do të përfitojnë vetëm gratë, por, do të përfitojnë familjet, pra, përfitojnë të gjithë.

 

 
Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Abas Fejzullhahi thotë:

    Në Kosovë ka mjaftë Ligje të mira, por deri sa ato nuk zbatohen në jetën e përditshme , mbesin vetem në letër e pa ndonjë ndikim. Bile askush më tepër si ka borxh Femrës(nënave, motrave , grave ) tona të cilatë me pjellshmërin e tyre në të gjitha periudhatë historike, në kushte dhe rrethana nga më të ndryshmet, të ballafaquara me dallgë e stuhi të ndryshme nga faktori njeri me veprime jo njerëzore , kanë rritur pjellen e tyre dhe kanë ripërtrirë humbjet e bijëve dhe bijave në luftë për liri e pavarësi, kështu që asnjë pushtetar e qeveritar i pushtetev të deri sotem s`ju ka dal hakut e borgjit ashtu si duhet dhe si e meritojnë (nënat, motrat dhe gratë) tona, te cilat ruajten qënjejn bilogjike dhe kombëtare më shumë se të gjithë luftetarët e deritashë, dhe këto meritojnë një Memorial apo emnesë apo permendore më të mrekullueshme se çdo permendore e deritashme e ngritur me e pa merita…!

    Përgjigjiuni
    Pelqej(1) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...