Published On: 10 Maj, 2016

Në Zvicër shkollimi është i detyrueshëm

 

Arsimi i detyruar fillon për fëmijët e moshës 6 dhe 7 vjeçare dhe zgjat nëntë vjet. Në të gjitha kantonet është organizimi unik i shkollimit; i nivelit (1) primar dhe sekundar të arsimit. Vijimi i shkollës është i detyrueshëm dhe falas për fëmijët zviceranw dhe të huaj. Komunat sigurojnë që çdo fëmijë të shkojw në shkollë, në qytetin ku banon.
Vëmendje
Gjithashtu, fëmijët që nuk kanë dokumentacionin e duhur për të qëndruar në Zvicer për arsye të veçanta kanë të drejtën e arsimimit. Si rregull nuk ka komunikim mes shërbimeve të shkollave dhe autoriteteve të migrimit.
Notimi
Suksesi ne shkollë vlerësohet përmes procesit të notimit, me raporte të veçanta dhe përshkrim të personelit mësimdhënies. Shkalla e gradimit në vlerësimin e gamës 1-6 (6 është rezultati më i mirë, 4 përshkruan një sukses të mjaftueshëm dhe nën 4 është suksesi i pamjaftueshëm). Vlerësimi – Shkala përshkruese përfshin format e vlerësimit të tillë: si të shkëlqyer, të mirë, të mjaftueshme dhe të dobët. Qëndrimi ndaj punës, të mësuarit dhe sjellja në shkollë notohen gjithashtu.
Studentët zakonisht marrin dy herë në vit një konfirmim (vërtetim) me shkrim të notave, ose raportin mbi punën e tyre të cilën e përpilon personi kompetent i shkollës..
Raporti mbi performancën-suksesin në shkollë është bazë për kalim në klasën tjetër (promovimi), e cila si e tillë aplikohet nga ana e personelit mësimdhënës.
Mungesa

Mungesa duhet të shpjegohet me shkrim nga ana e prindit me një arsyetim-kërkimfalje. Më së miri është të përdoren formularët të përshtatshëm të shkollës të cilën fëmija juaj e vijon. Si arsyetim pranohen: sëmundjet, aksidente, rast vdekjet në familje, vizita te mjeku ose dentisti terapitë.
Mungesa të cilat mund të parashikohen me kohë paraqiten.
Mungesat e papritura duhet të raportohen sa më shpejt që është e mundur në shkollë për arsye të sigurisë.
Gjatë sëmundjeve të gjata të fëmijëve është i nevojshëm konfirmimi i mjekut.
Vëmendje
Përsëritjet e mungesva të cilat nuk janë të shoqëruara me kërkimfalje ose justifikim tërheqin dënimin, jo vetëm për fëmijën, por edhe dënimin me gjobë për prindërit.
Në disa kantone, fëmijët mund të arsyetojnë mungesat nga shkolla për pesë ditë (gjysëm dite), pa shpjegim të veçantë, por vetëm atëherë kur paraprakisht paralajmërojnë mungesën.
Pushimi
Në Zvicër pushimi shkollor zgjatë 12 deri 13 javë, të cilat janë të ndara në pushimin e gjatë veror, atë vjeshtor dhe pushimin pranveror si dhe ditët e lira të Krishtlindjeve. Datat përcaktohen nga autoritetet kompetente në kantone dhe ndryshojnë nga një komunë në tjetrën.
Vëmendje
Prindërit janë të ftuar për të respektojnë datat e pushimeve. Autoritetet e shkollës lejojnë vetëm një zgjatje shumë mire të arsyetuar, ose fillim të pushimit më heret.
Bashkëpunimi i prindërve
Kodi Civil Zviceran (ZGB) detyron prindërit të bashkëpunojnë me shkollën. Bashkëpunimi i prindërve është i rregulluar zakonisht nga ligji kantonal për shkollat dhe arsimin. Në raportet e fundit të kantoneve është e dukshme tendenca e rritur e interesimit në përfshirjen e prindërve në punën e shkollës. Pra në këtë kontekst kuptohet roli i prindërve si pjesë organizative e shkollës.
Mbikëqyrja e shkollave
Në shumë komuna gjegjësisht qytete shumë të huaj si anëtarë të njërës nga partitë politike mund zgjedhen në institucionet mbikëqyrëse të shkollava dhe ashtu të marrin pjesë aktive në të gjitha distriktet shkollore. SHQIPTARI.EU

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...