Published On: 31 Gusht, 2016

Në një vit, borxhi tatimor i VIP-ave u rrit me 57 milionë euro

Borxhet që bizneset u kanë organeve tatimore, kryesisht sektorit VIP, po shtohen me shpejtësi, por duket se tatimet nuk i kanë llogaritë e qarta në këtë drejtim.

Kontrolli i Lartë i Shtetit sapo ka përfunduar një kontroll në Drejtorinë e Tatimpaguesve VIP në Tiranë dhe ka zbuluar se vetëm për vitin 2014, borxhi i bizneseve në tatime u shtua me 7.9 miliardë lekë ose 57 milionë euro.

“Nga auditimi i Drejtorisë së Borxhit, rezultoi se është konstatuar se fotografimi i borxhit në nivel DPT-je, në vitin 2014 rezulton një shtim borxhi në vlerën prej rreth 7,914 milionë lekë”, thuhet në raportin Final Të KLSH-së.

KLSH i ka kërkuar Drejtorisë Rajonale Tatimore të Tatimpaguesve të Mëdhenj në Tiranë, të evidentojë dhe saktësojë vlerën e borxhit, si dhe kohën e lindjes së tij. Gjithashtu, KLSH kërkon që të merren masa të menjëhershme për rakordimin e gjendjes së borxhit tatimor nga ana e Sektorit të Mbledhjes së Borxhit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Nisur nga numri i madh i subjekteve debitore si dhe vlera e borxhit tatimor, KLSH vëren se janë marrë masa jo të mjaftueshme shtrënguese në rikuperimin e borxhit tatimor. Nga auditimi rezultoi se në totalin e masave shtrënguese, peshën kryesore si në numër subjektesh dhe në vlerë, e zë masa “Njoftim për pagesë” dërguar tatimpaguesve, duke vazhduar pastaj me masën e dytë që është “Urdhër Bllokim i Llogarive Bankare” ku dhe fillojnë të vështirësohen masat ndaj tatimpaguesve.

Në vijim rezulton se nuk është marrë masa “Urdhër Sekuestrim i Pasurisë”, pasi nga verifikimi i pasurive të tatimpaguesve ka rezultuar se janë pasuri të cilat janë në kolateral të bankave, pasi kanë kredi.

KLSH i rekomandon Drejtorisë e Përgjithshme të Tatimeve të marrë masa të plota lidhur me mënyrën e programimit të të ardhurave tatimore duke përfshirë në këtë zë edhe të ardhurat që sigurohen nga programi i rikuperimit të borxhit tatimor.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...