Published On: 26 Qershor, 2016

NASER MRASORI – “Terminatori” shkatërrues i Universitetit “Haxhi Zeka”

 

Shkruan: Ma. Sc. /Doktorant, Sokol Domniku

Naser Mrasori, gjatë kohës që ka qenë i zgjedhur në UHZ, i ka bërë disa veprime të kundërligjshme, të cilat bien ndesh me respektimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë KPRK), Statutit dhe disa ligjeve në fuqi. Shkeljet kanë filluar që nga dita që ai është zgjedhur rektor i UHZ në fillim në vitit akademik 2013. Në vijim, do i numëroj veprimet e tij të kundërligjshme, të cilat po të gjitha i ka kryer me vetëdije të plotë dhe me dashje:
1. Në kundërshtim me Statutin e UHZ-së, ai i emëron në mënyrë të kundërligjshme 3 prorektorët e tij (zëvendësit), dhe atë:
a) Drita Begolli, prorektorë për shkencë dhe mësim
b) Fadil Millaku, prorektor për financë
c) Linda Grapci – Kotorri, prorektorë për marrëdhënie ndërkombëtare
NENI 36 i Statutit të UHZ-së, e precizon saktë, se: Rektori propozon emrat e 3 prorektorëve nga radha e profesorëve të Universitetit, pasi të jetë konsultuar me Senatin.
Ish-rektori, Mrasori, me dashje e shkel Statutin e UHZ-së dhe për Prorektorë i emëron 3 profesorë të një Universiteti tjetër, gjegjësisht Universitetit të Prishtinës. Nuk jam i bindur, por kam dyshime shumë të fuqishme, që as Senatin nuk e ka konsultuar para zgjedhjes së tyre. Bile, bile, njëri prej tyre, sipas njohurive të mia, Fadil Millakun e ka të afërm familjar. Aso kohe, sa për informacionin tuaj, në UHZ, ka pasur profesorë që e posedojnë edhe thirrjen e profesorit të asociuar, në mesin e tyre; Emrush Azizoviq, Husnija Bibulica, Edmond Beqiri, por edhe profesorë të tjerë që posedonin thirrjen e njëjtë sikurse ish-prorektorja Drita Begolli, d.m.th., “Profesor asistent”, në mesin e tyre; Baki Koleci, Adem Zogjani, etj.
2. Ish-rektori, Naser Mrasori, vazhdon mos ta respekton aktin ligjor të votuar nga kuvendi i Kosovës, pra, Ligjin mbi Arsimin e Lartë, pasi që ish-kryetarin e Këshillit Drejtues, Prof. as. Haxhi Gashi, tanimë dekan në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, e angazhon në mësimdhënie duke i nënshkruar kontratë për mbajtjen e mësimit, d.m.th. lejon që të jetë, edhe kryetar i Këshillit Drejtues të UHZ-së, edhe mësimdhënës.
LIGJI nr. 04/L-037 i Arsimit të Lartë të Republikës së Kosovës, nuk lejon angazhimin e anëtarit të Këshillit Drejtues të angazhohet në mësimdhënie, me çka, ish-rektori Mrasori me vetëdije, duke e marrë parasysh që ka qenë edhe këshilltar i ish-ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, njihet si “njohës” i mirë i fushës së arsimit të lartë dhe dispozitave ligjore, me dashje e angazhon në kundërshtim me ligjin, me çka z. Haxhi Gashi, ish-kryesuesi i Këshillit Drejtues të UHZ-së, përfiton në mënyrë të kundërligjshme, duke iu mundësuar nga shpërfillja e autoritetit të ish-rektorit Mrasori.
3. Ish-Rektori, Mrasori, me datën 16.07.2014, duke mos e analizuar mirë gjendjen faktike mirë shkeljet procedurale dhe ligjore, mëzirë thënë duke mos dashur t’i analizoj, në mbledhjen e Senatit i propozon senatorëve “suspendimin tim nga puna”, për shkak të një hetimi të montuar që më është bërë për kinse “Keqpërdorim të pozitës ose autoritetit zyrtar” të NENI 422 të KPRK-së, për të cilën më pushojnë hetimet me 24.10.2014. Por, në fakt, ai i mashtron senatorët, pasi që me datën 19.06.2015, përmes postës së Kosovës, e pranoj dokumentin se më është ndërprerë marrëdhënia e punës, e cila përmbante një morri akuzash, të cilat kurrë në jetën time për shumicën prej tyre as që kisha dëgjuar. Çka e vërteton se ish-Rektori Mrasori me dashje e merr këtë veprim, qëndron fakti se në faqen e fundit, thuhet që “unanimisht” miratohet raporti/vendimi i të ashtuquajturit “Komisioni i veçantë disiplinor”. Në fakt, në këtë procesverbal, mungon një nënshkrim, gjë që e krijon një bazë shumë të arsyeshme, që skenari për largimin tim nga puna ka qenë i montuar qysh më herët.
4. Ish-rektori, Mrasori, përkundër vendimit tanimë të marrë për ndërprerjen e menjëhershme të punës, vazhdon të më paguajë për 4 muaj rresht, d.m.th., muajin Korrik, Gusht, Shtator dhe Nëntor të vitit 2014. Këtë unë mendoj se e bënë me dashje, duke shpresuar që mua do më ngrihet “aktakuza nga Prokuroria” për veprën penale që dyshohesha të datës 05.07.2014, por, meqë më pushojnë hetimet nga Prokuroria, ai edhe pagën ma ndërprenë.
4.1. Edhe pse më pushojnë hetimet nga Prokuroria, kundrejt tërë atyre akuzave të rreme dhe të fabrikuara dhe qëllim keqe, unë dërgoj kërkesë për kthim në punë, por nuk fitoj përgjigje. Detyrohem të shfrytëzoj afatin ligjor dhe ngre Padi në Gjykatën Themelore në Pejë, të cilën Gjykata Themelore, në krye me gjyqtaren Ganimete Pukën, merr aktgjykim duke e vlerësuar si të jashtëligjshëm dhe të pajustifikueshëm largimin tim nga puna. Shkeljet ligjore i konstaton edhe Inspektorati i Punës që funksionon nën ombrellën e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës.
Pavarësisht, që arrijë të marrë edhe Certifikatën e Gjykatës Themelore që nuk jam nën hetime, poashtu edhe të stacionit regjional të Pejës, së datës 15.01.2015 që nuk kam të kaluar kriminale, tendenca dhe qëllimet e këqija të ish-rektorit, Mrasori, ai vazhdon të deklarohet për kallxo.com, citojë: “Për Sokol Domniku s’dua të pengojë hetimet sepse jam i bindur që ai është ende nën-hetime”.
4.2. Edhe pse ishte dashur që gjithmonë një institucion të jetë në anën e palës, në këtë rast në anën time, si ish-ligjërues, si ish i pari Prorektor për Shkencë dhe një mësimdhënës i vlerësuar maksimalisht nga studentët, ata ankimohen në Gjykatën e Apelit, që, që nga muaji mars 2015 ende s’kam fituar asnjë përgjigje, pavarësisht disa urgjencave që i kam dërguar. Tanimë po bëhen 2 vjet që jam i papunë dhe kjo ka ndikuar shumë nga qëllimet e këqija të ish-Rektorit, që të kam dhe kemi pasoja si mësimdhënës tash gati 2 vite.
5. Po, edhe pa ndërprerjen e marrëdhënies së punës, diku përafërsisht mes datës 8-10 Korrik 2014, më është bllokuar llogaria elektronike zyrtare, e cila ishte sokol.domniku@unhz.eu, pa më njoftuar, thjeshtë bllokim me dashje. Iu bëjë me dije se në atë e-mail kam pasur mjaft dokumente të rëndësishme; siç janë: punime, kontakte, dokumente personale të natyrave të ndryshme, si, p.sh., dokumente të skanuara, etj., etj.
Naser Mrasori, aktualisht përballet me drejtësinë, pasi ndaj tij është ngritur aktakuzë nga Prokurorja Lumturije Hoxha, për veprën penale “Keqpërdorim të pozitës ose autoritetit zyrtar”, punësim mbi baza nepotiste dhe korruptive, etj., siç raporton koha.net.
Për aktakuzën ndaj tij kam kërkuar edhe suspendimin e tij nga puna, Rektori i UP-së, Marjan Dema, por ende s’ka asnjë veprim dhe as përgjigje, pasi nga UHZ,ai jep vetë dorëheqje, që mos t’i ngritet aktakuza si Rektor, por si Naser.
Shkeljet nuk vazhdojnë, pasi me datën 30.09.2015, ish-rektori Mrasori, ua ndërprenë marrëdhënien e rregullt të punës, diku afro rreth 14-15 Ligjëruesve, gjë që bien ndesh me Ligjin e Punës, pasi që kemi të bëjmë me largim kolektiv të punëtorëve nga puna. Bile, këtyre 14-15 mësimdhënësve ,nuk u jepet as një vendim paraprak që do u ndërpret marrëdhënia e rregullt e punës,por 15 ditë më herët, e pranojnë vetëm njëfarë “njoftimi”, me të cilën thuhet se që nga 30 shtatori, nuk janë pjesë e stafit të rregullt të UHZ-së.
Shkeljet nuk kanë të ndalur as nga “trashëgimtari” i ish-Rektorit, Naser Mrasori. Fjala është për rektorin e ri, Fadil Millaku, i cili po ashtu bënë punësime nepotiste në UHZ, ky i fundit në kundërshtim me Statutin, dhe Ligjet në fuqi, për një konkurs të shpallur në verën e vitit 2015, ky në vitin 2016, në mënyrën selektive, i pranon disa nga profesorë në lëndët që s’fare s’kanë kompetencë dhe as kualifikim dhe disa asistentë mësimor, të cilët nuk i plotësojnë kushtet ligjore për ri-zgjedhje,disa ri-zgjedhën dhe disa jo.
Rektori i ri, “tezaku apo i afërmi” i ish-rektorit Mrasori, edhe pse posedon informacione, dhe kam kërkuar nga ai që ta suspendojë K. K., i cili posedon aktakuzë dhe përballet me 4 vepra penale, ai nuk merr masa suspenduese ndaj tij, por e aprovon “gradimin e tij” duke e bërë edhe Senator të UHZ-së.
Shpresoj, që ky shkrim dhe shkrime të tjera, pse jo iniciativa qytetare, të shoqërive civile, etj., të ndikojnë që e keqja që e ka kapluar UHZ-në, të ndalohet dhe shkelësit e ligjit të sjellën para drejtësisë.
P.s. Autori, Sokol Domniku, ish asistent dhe ligjërues më se 9 vjeçar në arsimin e lartë dhe njëkohësisht i pari u.d. Prorektor për Shkencë në historikun e UHZ-së.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...