Published On: 25 Shkurt, 2016

MITET E EKZODIT “SERB” DHE TË INVADIMIT TË KOSOVËS NGA FISET DUKAGJINAS

Nga Gentian Shala

(25 shkurt 2016)

Dëshiroj paraprakisht të njoftoj lexuesin që nuk kam asnjë pretendim të sjelli ndonjë të vërtetë absolute  por thjesht një mendim timin.

Jam rritur me tregime të ndryshme mbi historinë e familjës që sjellin informata të rëndësishëm mbi gjenezën e saj, origjinën e saj gjeografike, lëvizjet e ndryshme, origjinat tribale dhe fisnore, ndërrimi i përkatësisë fetare, etj. Rrjedhi nga ato “shumë » ose « pak » familje të cilat kanë braktisur majët e alpëve shqiptare për t’u vendosur në Kosovë në shekullin XVII-XVIII. Paraardhësit e mi janë vendosur në një fshat idilik të Rrafshit të Dukagjinit (pjesa perendimore e Kosovës). Pas një qëndrim ca dekadash në k’të fshat, familja u detyrua të braktiste shtëpinë për të vazhduar rrugën në një tjetër fshat të Dukagjinit, në afërsi të Bjeshkëve të Bekuara ( të thirrur padrejtësisht të Nemuna). Ashtu siç e tregon mbiemri im, i përkas fisit Shala.

Duke bashkëbiseduar dhe shkëmbyër mendime me Shqiptarë nga zona gjeografike të ndryshme, jam habitur sesi historitë tona familjare i ngjajnë njëra tjetrës. Nganjëherë, kam krijuar përshtypjën qe rrëfyesi i këtyre tregimëve ishte i njëjti person. Për shembull, sipas rrëfimëve të ndryshme qe kam ndëgjuar, secili Shqiptar i Kosovës është domosdoshmërisht me preardhje nga zonët malore të Shqipërisë dhe nga Malsia. Gjithëhere i njëjti tregim : “Jam nga veriu I Shqiperisë” , “Jam nga Malsia”, “Jam me fis Kastrat”, “Jam me fis Kelmend”, etj. Ky tregim vjen e përsërtitet në secilin familje, në secilin shtëpi, në secilin fshat, në secilin lagje, në secilin qyetet dhe rajon të Kosovës. Deri sot, kam hasur një numër të vogël Shqiptarë që kanë preardhjën nga Kosova.

Të gjithë, në bazë të tregimëve të tyre ,  i përkasin njërit prej dymbëdhjetë fisëve të famshëm dhe të njohur të kodifikuar në kodin e Lek Dukagjin-it. Për kohën e konvertimit dhe përkatësinë fetare, të gjithë kanë një paraardhës që quhet  Dede (shkurtesë për emrin Dominik). Nganjëhere quhet edhe Pal, i besimit katolik gjithësesi, i konvertuar në fe islame para katër ose pesë gjeneratash. Natyrisht, asnjëri prej tyre nuk kishte paraardhës të besimit ortodoks. Të gjithë , pa përjashtim, janë vendosur në Kosovë pas imigrimit “masiv” të krishterëve pas vitit 1690. Asnjëri prej tyre, nuk ka jetuar në Kosovë para ikjës „masive“ të shekullit XVII. Me një fjalë, të gjithë paraardhësit tanë, kanë jetuar nepër bjeshka dhe zonat malore. Duke shikuar pemët gjenealogjike të ndryshme, jam habitur nga ngjashmëritë qe kishin mes tyre dhe kam krijuar përshtypjen qe nuk ishin dhe nuk janë autentike.

Sipas k’tyre tregimëve, rezulton që dy milion Shqiptarë të Kosovës, dhjetëra mijëra në Mal të Zi dhe Kosovë lindore, qindra mijëra të Maqedonisë janë produkt të martesave dhe lidhjëve „ndërmjet dymbëdhjetë fisëve të ndryshme“ ose „ndërmjet dymbëdhjetë familje të ndryshme“ gjatë tre shekujëve të fundit, dhe që kanë arritur të sfidojnë rregullat e natyrës dhe gjenetikës duke u riprodhur ndërmjetveti.

Sipas Wikipedias, fisi është „grup njerëzish në shoqërinë primitive me lidhje të afërta gjaku, me gjuhë të përbashkët e me zakone të njëjta, që mbështetej në pronën e përbashkët dhe që ishte njësia bazë e organizimit të jetës së njerëzve e të prodhimit deri në lindjen e klasave. Në etnografi fisi është grup njerëzish me gjuhë dhe zakone të përbashkëta, që jetojnë si një bashkësi me një prijës në krye. Me kalimin e kohës në territoret shqiptare si fis apo farefis njiheshin njerëzit që kishin prejardhje nga një stërgjyshë i përbashkët.

Secili fis ka një paraardhës gjenealogjikisht të përbashkët, me një emër të caktuar dhe me një profil Y-ADN haplogrup të caktuar. Sipas faqjes Forum-Al, Y-ADN haplogrupi është një dhënë qe përcakton „ meshkujt qe i takojne te njejtit Y-DNA haplogroup qe kane nje stergjysh te perbashket nga linja e drejtperdrejte atërore, i cili ne te shumten e rasteve ka jetuar para më se disa mijera vjeç. Per shembull krejt meshkujt qe jane haplogrup E-V13 kane nje stergjysh te perbashket i ashtuquajtur « E-V13 » i cili ka jetuar para nja 8000 vjeç. Kromozomi Y gjendet vetem te meshujt dhe vetem ata mund te testohen per Y-DNA, ndersa nese nje femer don ta gjeje se cilit Y-DNA haplogrup i takon, ajo duhet te testoj nje anetar te gjinise mashkullore te familjes se saj (psh. baba, vllau) pershkak se femrat nuk kane Y kromozom.

Sipas Eupedias, profili Y-ADN haplogrup EV-13 është profili dominant në Kosovë dhe kap përqindjën 45 % të popullsisë kundër 27 % në Shqipëri dhe në Mal të Zi. Por, si çdo komb tjetër, edhe kombi shqiptar është një lloj mozaiku heterogjene në kuptimin gjenetik.

Faqja „Albania DNA Project“ ka filluar një projekt të mbledhjës dhe regjistrimit të profilëve gjenetike të secilit fis shqiptar. Rezultatët e para kanë filluar së publikuari para ca vite. Ato sjellin një këndvështrim interesant dhe faktojnë që Shqiptarët përbëhën nga profile dhe haplogrupe të ndryshëm si p.sh : Hoti (J2B2*), Elshani (I2A2B), Berisha (EV-13), Morina R1b1a2a1 dhe Krasniqi (EV-13). Ka raste kur dy ose më shumë individa të të njëtit fis të kenë profila haplogrup të ndryshëm, si p.sh, fisi Gashi në Kosovë ku hasim në tre haplogrupa të ndryshëm R1b1a2a1, I1, ose EV-13. Ky rast, për shembull, dëshmon qe vetëm njëri ose asnjëri prej tyre i përkasin gjenealogjikisht fisit Gashi. Eshtë po ashtu shumë vështirë të identifikohet se cili prej tyre është i fisit Gash. Të dhënat gjenetike ofrojnë si rezultat tre paraardhës të ndryshëm për të njëtin fis. Mundësia e vetëm për të identifikuar saktësisht profilin origjinal të klanit Gashi mund të bëhet vetëm duke kryer analiza gjenetike mbi persona të trungut kryesor gjenealogjik qe jetojnë akoma në zona malore dhe të krahasohen me rezultatet gjenetike qe zbulohen në Kosovë. Duke ballafaquar rezultatet e Kosovës me rezultatat e Shqipërisë, mund të nxirret një përfundim shkencor dhe serioz mbi përmasat e  prezencës të fisit Gashi në territorin e Kosovës për shembull. Kjo metodë është e vetmja mundësi për të identifikuar gjenetikisht dhe saktësisht profilin haplogrup të secilit fisë verior qe jeton akoma në zonat e thella malore dhe për të faktuar shkencërisht nivelin e përhapjës të fisëve veriore në drejtim të Kosovës dhe më gjërë.

Këto rezultate faktojnë qe në kuptimin gjenetik, elementi shqiptar në Kosovë nuk është rezultatit i martesave dhe riprodhimit ndërmjet « dymbëdhjetë familje » ose « dymbëdhjet fise »ose « dymbedhjete profile haplogrupe »  me njëri–tjetrin gjatë shekujëve të fundit. Madje, mund të thuhet qe numri i fisëve është shumë më i madh se sa është potencuar deri sot por fatkeqësisht, mungon njohuria dhe informimi ndaj këtë çështje.

Martesat të të njëtit gjak, përtej anës imorale, rezultojnë me pasoja shkatërrimtare për lindjen e fëmijëve dhe ripërtritjen e një familje. Gazeta angleze « The Lancet » ka bërë një studim në një qytet shumëetnik në perendim të Anglisë mbi 11300 fëmijë. « Nga 11000 prej tyre, 5100 ishin me preardhje pakistaneze. 36 % prej tyre ishin fruti i martesave ndërmjet kushërive të së njëtjës familje. »  Shumica e tyre vuajnë sot nga sëmundje gjenetike të pashëruëshme. Ndër rastët më të njohura në histori është pa dyshim rasti i mbreti francez Louis XIV (Lui XIV), i martuar me kushërirën e saj, Marie-Thérèse (Maria Tereza). Nga gjashtë fëmijë, vetëm njëri prej tyre mbijetoj. Pasojat të tilla në rrafshin demografik dhe kombëtar për një popull mund të vlerësohen si më të rrezikshëm se sa një cunami ose një gjenocid, në periudhën afatgjate.

Eshtë vështirë e besueshme qe Shqiptarët të kenë arritur të sfidojnë ligjet e gjenetikës dhe të natyrës duke u riprodhuar « dymbëdhjetë familje » ose « dymëdhjet fise » ose « dymbedhjete profile haplogrupe »  me njëri-tjetrin gjatë shekujëve të fundit. Sipas meje, Shqiptarët respektojnë në përgjithësi në mënyrë drastike kodet e natyrës të cilat ndalojnë rreptësisht çdo martesë brenda familjëve të njëtja. Nuk përjashtoj qe mund të kenë ndodhura martesa të tilla por kam përshtytjën qe Shqiptarët nuk bashkëjetojnë me këtë dukuri shkatërrimtare për një komb.

Atëhere si të shpjegohet e gjithë prezenca e këtij elementi etnik . Gjithsesi qe një pjesë shpjegohet përmes vendosjës të fisëve veriore nga Shqipëria dhe Malsia kryesisht në Rrafsh të Dukagjinit, por edhe në rrafshin e Kosovës dhe Maqedoni. Këto ardhje janë eksagjeruar shumë edhe nga historianë serb për shkaqe politike duke fryer numrin e familjëve qe janë vendosur në Kosovë gjate shekullit  XVI dhe XVII. Për shembull, një hulumtim mikroskopik dhe analitik në secilin katund të Kosovës do faktonte qe historiografia serbe ka fryer për njëzet here (varësisht prej katundit) masën e Shqiptarëve qe janë vendosur nga veriu i Shqipërisë në fshatrat e Kosovës. Si shembull, do ta marrë fshatin Isniq në Deçan, duke përdorur pemën gjenealogjike qe ka ofruar faqja Facebook “Isniq” mbi përbërjën familjare e Shalës së Isniqit. Sipas informatëve qe sjellin administratorët e faqjës Isniq, faktohet qe pas vendosjës së tre vllezërve (Nikolle Leka, Preke Leka dhe Vuk Leka) në shekullin XVII në atë qe nijhet sot si fshati Isniq, kanë dalur afërsisht tridhjetë degëzime familjare të ndryshme, qe jetojnë anembanë rrafshit të Dukagjinit dhe më gjërë. Në qoftë se analizojmë përshkrimin qe bënë historiani serb Branislav Nusic mbi fisin Shalë në fshatin Isniq, përmend prezencës e 400 familje shaljane në Isniq, duke fryer për afro njëzet here numrin e familjëve shaljane në Isniq. Kjo qasje është sistematike. Një analizë metodike dhe mikroskopike në secilin fshat të Kosovës nga ana e historianëve tanë do e faktonte këtë element të rëndësishëm shkencor.

Fryrja qe historiografia serbe ka bërë është e prekshme edhe kur bëhet fjalë për ekzodin e « serbëve » gjatë shekullit XVII. Noel Malcolm sjell një element interesant mbi këtë ekzod duke potencuar qe nuk kanë ikur 40 mijë familje serbe nga Kosova pas kryengritjës antiosmane në vitin 1690, por 40 mijë individë, dhe jo të gjithë serbë.

Historiani Frashër Demaj gjatë një debati televiziv potencoj qe çështja e defterëve osmane dhe emrat qe gjinden aty ishte një temë e dhimbshme e cila duhet të hapet. Në fakt, i gjithë kali i betejës i historianëve të Kosovës për periudhën e Mesjetës gjindet në po këto deftere. Demaj deklaroj me të drejtë qe është temë tejet e ndjeshme duke pasur parasysh qe emrat qe gjinden në defterat osmane ose regjistret osmane janë emra sllavë, por qe fjala ishte natyrisht për Shqiptarë të ritit ortodoks sllav.

Në fakt, Shqiptarët nuk kanë arritur kurrë qe të kenë kishën e tyre dhe kanë qenë të nënshtruar ndaj ritëve ortodokse të huaj, qoft greke ose sllave. Madje, problemi i autoqefalisë është akoma aktual në Shqipërinë e shekullit XXI. Malsorët të besimit katolik nuk përbëjnë ndonjë përjashtim . Rikonvertimi i tyre në fenë katolike shpjegohet përmes ardhjës të priftërinjëve  katolik në zona malore por qe edhe Malsorët kanë qenë ortodoksë para konvertimit të tyre, si pjesa dërmuese e Ballkanit krishterë. Duhet po ashtu të merret parasysh fakti qe pjesa dërmuese e Shqiptarëve kanë përjetuar një proces të ortodoksisimit gjatë periudhës së despotit Stefan Dushan në shekullin XIV.

Historiani serb  Corovic, shkruante: „Dushani krijoj një principatë qe nuk ishte serbe por e përzier dhe e perbere nga Serbët, grekët, dhe Arbanasit“. Kodi i Dushanit na sjellë një serë informatash interesante mbi mënyrën sesi duhet të konvertoheshin « heretikët katolikë » arbanas në fe ortodkse dhe masët qe Kisha duhet të ndërrmerte ndaj familjeve, shtëpiave dhe pronave të tyre. Madje, në një letër e vitit 1332 të kryepeshkopit freng të Tivarit Gulelmi i Adës shkruante se : « Arbrit janë të shtypur keq nga zgjedha e padurueshme dhe tepër e rëndë e sunduesve të urryer sllavë (…) Klerikët poshtërohen e persekutohen, fisnikët shpronësohen e burgosen ». Pas deportimit të Osmanëve në Ballkan, frytet e kësaj politike asimiluese dhe shpronsuëse ndaj vendasve jo ortodoksë ishte e prekshme. Për këtë, flasin më së miri emrat e defterave osmane të shekullit XV.

Historiani Hasan Kaleshi shpjegon në punimin “Ardhja e turqve në Ballkan dhe përhapja e Islamit, shkaqe themelore të vazhdimësisë etnike të shqiptarëve” qe Shqiptarët e veriut dhe zonave tjera janë pëballur në mënyr të vazhdueshme me presione dhe asimilime nga kisha greke, latine dhe sllave varësisht nga zonat ku kanë jetuar. Gjë qe është e  prekshme sidomos në zonat rrafshore në Kosovë. Por Kaleshi është edhe kundërthënës. Për shembull, potencon qe Shqiptarët nuk kanë arritur kurrë qe të kenë një organizim qytetar dhe kulturor( gjë qe është plotësisht e vertetë) por të kenë arritur të asimilojnë popullsi  të ndryshme. Shtrohet pyetja se si mund të jetë një popullë i paaftë të ndërton ndonjë organizim qytetar dhe kulturor dhe njëkohësisht i aaftë të absorboj dhe asimiloj popullsi tjera jo-shqiptare. Si mund të jesh objekt asimilimit dhe njëkohësisht subjekt qe asimilon subjekte tjera ? Asimilimi kërkon një plan dhe mekanizma si shkollat, institucione qe e njohin gjuhën shqipe (qe ka qenë e ndaluar nga perandoria osmane) , kishën, etj. Fakti qe Shqiptarët kanë gëzuar pozita dhe poste të larta brenda perandorisë nuk janë elemente të mjaftueshme për të faktuar në kuptimin shkencor qe Shqiptarët kanë arritur të nënshtrojnë dhe asmilojnë kombe tjera, sidomos jo brenda një njësi politiko-administrative shumë-etnike qe ndalon përdorimin e gjuhës shqipe.Kaleshi nuk ka arritur dot të fakton sesi është arritur ky proces. Pastaj shkruan qe “Që nga ajo kohë, turqit i vendosën shqiptarëve kushtin e pranimit të islamit nëse donin të zbritnin në rrafshina.”. Ky potencim është pjesërisht i sakt kur merret parasysh fakti qe islamizimi i fundit i familjëve në rrafshin e Dukagjinit të ketë ndodhur dy shekujë pas venodsjes se tyre  ne rrafsh dhe qe administrata smane nuk i kane detyruar te ndrrojne fene e ytre nje kohe te gjate,  madje për disa deri në shkekullin XIX.

Nje element po ashtu problematik qe sjell Kaleshi është kur shkruan qe “Në të njëjtën kohë, administrata turke e bënë të mundshme që myslimanët shqiptarë të shtrihen deri në thellësitë e Serbisë”.Kjo nenkupton qe ka ndodhur nje zgjerimi etniko-territorial i elementit shqiptar brenda Ballkanit në drejtim të Serbisë. Kete perfundim e nxjerre duke analizuar dhe krahasuar emrat e regjistrëve pas ardhjës së osmanëve dhe ca kohe pas vendosjës së tyre. Kaleshi vlerëson në mënyr të njëanshme thuaja çdo emër sllav si pjesë përbërse e sllavëve dhe këtu qëndron gabimi. Për shembull, emri Millosh është emër hungarez i përhapur te ortodoksët dhe është e pamundur shkencërisht të faktohet preardhje etnike në bazë të emri; ashtu sic është e pamundur të përcaktohet origjina etnike e individit qe quhet Hasan. Në fakt, një qasje e tillë është tendencioze dhe jo-shkencore dhe sjellë përfundime jo-shkencore dhe jo –serioze.

Sipas meje, Shqiptarët kanë arritur të aismilojnë popullsi tjera vetëm gjatë periudhës komuniste në Shqipëri. Për shembull, regjimi i Enver Hoxhës ka arritur të ndërmerrë një proces asimilimi të ca fshatrave sllavofolse në rrethin e Shkodrës dhe në rrethin e Dibrës. Kjo politikë qe e mundur falë rrethanave të reja të shekullit XX, domethënë, krijmi i shtetit shqiptar dhe krijmi i mekanizmave insticionale për të arritur një proces të tillë. Ndalimi i përdorimi të gjuhës të komunitetëve pakicë në Shqipërinë komuniste, si ajo sllavofolse, p.sh. duke shqiptarizuar emrat e tyre dhe duke i asimiluar kulturalisht dhe gradualisht.

Shtrohet pyetja se si mund të shpjegohet ky vetëmohim i Shqiptarëve të Kosovës ndaj origjinave fetare ortodokse, tribale, gjeografike dhe gjenealogjike. Sigurishtë nga aversionët që kanë ndaj ortodoksisë, të ushqyera nga padrejtësitë të regjimëve serbe, të frymëzuar nga roli djallëzor i Kishës ortodokse serbe.

Mund të kuptohen aversionet qe mund të këtë një qytetar i thjeshtë i Kosovës ndaj ortodoksisë. Mund të kuptohet po ashtu qe ky perceptim i gabuar dhe ky aversion të ketë ndikim edhe në tregimet mbi orgjinet familjare dhe gjeografike të Shqiptarëve të Kosovës, duke preferuar të gjejnë preardhje qoftë edhe imagjinare në veriun e Shqipërisë katolike, dhe ti ikin ballafaqimit të nevojshme mbi një temë aq të rëndësishëm. Mund të kuptohet qe është emocionalisht më e lehtë të përqafojnë tezet revizioniste serbe sesa të ballafaqohen me realitetin. Mund të kuptohet qe janë në gjendje të pranojnë qe janë ardhacaka vetëm e vetëm që mos të pasqyrojnë emrat reale të paraardhësve të tyre. Mund të kuptohet që është me e lehtë të thuhet qe paraardhësi ynë është thirrur Pal se Novak. Mund të kuptohet po ashtu qëndrim i hoxhës dhe qytetarit të thjesht, Irfan Salihu, se gjoja në Kosovë, ka pasur përqindje të ulët të Shqiptarëve gjatë invadimit osman, i cili, në fund të fundit, është i lirë të shpreh mendimin e vet.

Por si të kuptohet një elitë e tërë (pseudo)historianësh e politikanësh në Kosovë qe nuk merren fare me këtë temë të rëndësishëm. Si të kuptohet qe një akademi e tërë të ketë braktisur gjithë këtë trashëgimi duke e falur në mënyr të pafalshme një shkolle revizioniste dhe nacionaliste serbe. Sjellja e e historianëve tanë është e dënuëshme. Sjellja dhe vendimët  e dëmshme të politikanëve tanë janë po ashtu të dënueshme dhe me pasoja afatgjata. Falja e trashëgimisë sonë përmes Plani Ahtissari e ka vendosur Kosovën në një pozitë të vështirë dhe ndoshta të pakthyeshme.

Me datën  10 gusht 2015, Kohavision shfaqi një dokumentar i titulluar “Kisha e fundit ortodoske shqiptare ne Kosove”. Fjala është për kishën Shën Mëhilli e ndërtuar në fund të shekullit XV ose fillim të shekullit XVI në fshatin Rakinicë. Familja Zeka pranoj qe familja ishte ortodokse para islamizimit. Ishte hera parë që ndëgjoja një Shqiptarë të Kosovës duke pranuar haptazi fenë e tyre të mëparshëm. E bukura ishte që familja e tij kishte ruajtur kishën me shekujë përkundër rreziqëve për përvetësim qe i kanosej nga pushteti politik dhe fetar serb. Në fakt, kryeplaku i familjës, Hasan Zeka, ka parandaluar shëmbjën e saj edhe nga hienat shqipfolëse në mars të vitit 2004.

Kam shpresën qe Shqiptarët do ndjekin sjelljën shembullore dhe të guximshme të familjës Zeka dhe që përfundimisht, ti kthehet historisë së Shqiptarëve të Kosovës atë që i është mohuar deri sot.

Ti japim Cezarit atë që i takon Cezarit.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...