Shqipëria

Meta lëshon dekretin e parë si President i Republikës, ja për çfarë bëhet fjalë

Presidenti i ri i Shqipërisë, Iliri Meta ka firmosur ditën e sotme dekretin e tij të parë. Ditën e sotme ai i ka dhënë gradën madhore ‘Gjeneral Brigade’, kolonelit Bardhyl Kollçaku.

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje të nenit 92, gërma “d”, dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqiperisë, si dhe të pikës 3, germa “a”, të nenit 9, të ligjit 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të RSH”, i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

Dekretoj

Neni 1

Kolonel Bardhyl Myrteza KOLLÇAKU me detyrë “Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes” në Ministrinë e Mbrojtjes”, i jepet grada madhore “Gjeneral Brigade”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjeherë.

Nr. i Dekretit 10594

Tiranë, më 31.07.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *