Published On: 1 Mars, 2016

Mentaliteti nepotist e nihilist, në shoqëri dhe politik

Lirim Gashi

 

Kosova, shteti më i ri i Evropes i përngjjan një laboratori politik, ekonomik, social e gjeo-strategjik ndërsa popullësia e saj gjendet për momentin kushtimisht në sandviçin e mëshirës së eksperimentuesve vendor dhe atyre ndërkombtar me fatin e saj. Popullësia e Kosovës e cila jeton jo vetëm metaforikisht por edhe realisht e izoluar në karantinën e këtij laboratori është thellesisht e përçarë në aspektin historik, politik, ekonomik e social sepse po e paguan tributin e mungesës së përceptimit racional ndaj prioriteteve esenciale shtetndërtuese gjë që është pasojë e politizimit të skajshëm të çdo sferë të rëndësishme shoqërore, ndërsa kjo e fundit ndodhë gjithmonë në mungesë të një doktrinë të mirëfilltë shtet-ndërtuese të bazuar në rigorozitetin analitik shkencor. Izolimi i popullësisë së Kosovës është i dyfishtë: Në njërën anë popullësia është e privuar nga lëvizja e lirë ( pa viza ) si e vetmja në Evropë e në anën tjetër nga qasja aktive dhe konstruktive në procesin e shtet-ndërtimit.
Është me rëndësi esenciale të theksohet që pikerisht izolimi i popullësisë nga qasja aktive dhe konstruktive në shtet-ndërtim po e pamundëson vetëdijësimin e saj politik ndërsa në vakumin e vetëdijësimit politik po lulëzon politizimi dhe polarizimi i skajshëm
( traumatizimi politik ) i shoqërisë dhe përçarja e saj, po inkurajohen proceset antidemokratike dhe këto të fundit po rezultojnë izolim të stërzgjatur ndërkombtar.
Rol vendimtar në politizimin ( traumatizimin politik) të shoqërisë shqiptare përveç aspektit historik luan qasja diletantiste e pseudo-elites politike ndaj shtet-ndërtimit në tërë periudhën e pasluftës. Në një shoqëri skajshmërisht të politizuar si kjo e jona perceptimi racional rreth çështjeve esenciale i nënshtrohet përceptimit iracional, ndërsa zgjidhja e problemeve esenciale shndërrohet në prioritet sekondar sepse primare janë gjithmonë problemet periferike.
Megjithatë nuk jam i prirur të besoj në teoritë konspirative të cilat e kontestojnë qëllimin konstruktiv dhe human të faktorit ndërkombëtar pa ndihmën e së cilit nuk do të ishim as këtu ku jemi. Shumë më tepër besoj që qasja diletantiste e pseudo-elites politike vendore ndaj shtet-ndërtimit në tërë periudhën e pasluftës e ndryshoi përceptimin e aleatëve tanë ndaj nesh sepse prioritet i tyre primar është gjithmonë ruajtja e paqes në rajon qoftë ajo edhe sipërfaqësore ndërsa prioritet sekondar mirëqenia e popullsisë së rajonit sepse kjo e fundit duhet të ishte prioritet primar i Qeverive vendore gjë që fatkeqësisht nuk ndodhi.
Ishte pikërisht qasja diletantiste e pseudo-elites politike kosovare ndaj shtet-ndërtimit dhe demokratizimit të brendshëm të shoqërisë ajo që Kosovën dhe popullsinë e saj e solli në një pozitë tejet të pavolitshme si në planin gjeo-politik e strategjik ndërkombtar ashtu edhe në planin politik, ekomomik, social e arsimor vendor.
Mirëpo problemi është pakë më i ndërlikuar se sa në përshkrimin e më sipërm.
Kriza financiare dhe ekonomike globale, luftërat në Irak, Siri dhe Ukrainë si dhe rritja e ndikimit rus në Ballkan e ndryshuan qasjen e faktorit ndërkombëtar ndaj Serbisë në disfavor të Kosovës prandaj koncesionet që po i bëhën asaj si nga faktori ndërkombëtar ashtu edhe nga ai vendor nuk janë të rastësishme. Qeveritë e pasluftës e sidomos të Hashim Thaçit jo vetëm që nuk arritën që t”i konsolidojmë institucionet vitale shtetërore por i shndërruan në shoqata vetësherbyese dhe rehatuese të familjarve, miqve, farefisit dhe dashamirve të pushtetit. Vlenë të theksohet fakti që vetëm në korin diplomatik 70% të personelit janë familjar të ngushtë dhe të gjërë të pushtetit ndërsa 30% njerëz të afërm.
Përkundër asaj që sektori ynë diplomatik për nga numri i të punësuarve është njëri prej më të mëdhenjve në botë rezultatet e këtij përbindëshi të buxhetit janë katastrofale.
Negociatat e dëmshme të Brukselit, ngecja në njohje dhe integrimet euro-atlantike, dështimët në antarësimin e Kosovës në institucionet më të rëndësishme botërore janë vetëm disa nga lista e gjatë e dështimeve.
Në një shtet të varfër si ky i yni politika është punëdhensi më i madhë prandaj ajo rrjedhimisht shëndrrohët në një veprimtari profitabile si dhe në joshëse te aspiratave materialiste sepse nevojat reale për punësim janë shumë më të mëdha se mundësitë reale prandaj edhe numri i atyre që joshën nga politika si veprimtari profitabile është shumë më i madhë se sa në shtetet e konsoliduara.
Në anën tjetër mentaliteti nepotist e nihilist si në shoqëri ashtu edhe në politik e pamundëson etablimin e kritereve profesionale e meritokratike si në arsim ashtu dhe në punësim dhe në këtë mënyrë ia hap gjërë e gjatë dyert amaterizmit dhe dilentantizmit në çdo segment të rëndësishëm shoqëror e institucional. Klasa e privilegjuar në Kosovë funksionom si një qark i mbyllur (nepotist dhe nihilist) i djallit i përbërë nga vetë pushteti, familjarët, farefisi, miqtë dhe dashamirët e tij. Për nga struktura organizative dhe mënyra e veprimit ky qark i mbyllur i djallit i përngjan cosa nostres siciliane sepse vepron si një bandë vetëshërbyese dhe abuzuese me buxhetin e shtetit, pronen publike dhe institucionet shtetrore dhe jeton e shkëputur nga pjesa tjetër e popullësisë të cilën e ka lënë me gishta në gojë në kuptimin e plotë të fjalës. Egzodi masiv i popullësisë para një viti ishte pikërisht rezultat i zhgënjimit dhe rezignimit kolektiv të një pjesë të madhe të popullësisë me natyren mafioze të organizimit dhe funksionimit të pushtetit.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...