Published On: 10 Mars, 2016

Me metoda të reja për shkatërrimin e krimit të organizuar

Besnik Gjaka

Kosova sot lëngon nën një etos kriminal dhe zgjidhja e problemit fillon duke e pranuar këtë fakt.Siç kanë konkluduar Kohen dhe Makalek në studimin e tyre mbi shkaqet e kriminalitetit, “pamundësia ekonomike ndikon në kriminalizimin e shoqërisë po aq sa edhe privilegji” (Cohen & Machalek, 1988). Thënë ndryshe, shkaqet e kriminalizimit në Kosovë duhen kërkuar te përputhshmëria e strategjive përvetësuese të pasurisë publike dhe bashkëveprimit midis parisë politike dhe krimit ordiner. Vullneti qytetar për ndryshim pasqyrohet te mandati politik i të sapozgjedhurve, të cilët, nga ana e tyre, e vendosin luftën kundër krimit në krye të axhendës politike. Politika kundër krimit si pjesë e politikës së përgjithshme shtetërore synon të zhvillojë masa komplekse me qëllim të zbutjes së faktorëve e shkaqeve kriminogjene, si dhe të parandalimit të krimeve e mbrojtjes së qytetarëve nga rreziku që u kanoset. Ajo përbëhet nga tri elemente thelbësore që kanë të bëjnë me: legjislacionin, institucionet, programet dhe strategjitë. Të tria këto elemente janë në harmoni me parimet dhe orientimet e politikës ndërkombëtare kundër krimit, e veçanërisht asaj të Bashkimit Europian dhe në funksion të nevojave të shoqërisë sonë. Defektet në institucionet që prodhojnë shërbime të sigurisë e ato të drejtësisë i kanë konstatuar edhe vetë politika e brendshme, shoqëria civile, media e analistë të ndryshëm, si dhe Bashkimi Europian, të cilët kanë tërhequr vëmendjen për gjendjen e krimit të organizuar e korrupsionit dhe efiçensën e institucioneve. Për çudi, konsiderimi i vërejtjeve dhe reagimi për ndryshim është i ngadaltë, duke përdorur justifikime të ndryshme. Luftimi efikas i krimit të organizuar nuk është i mundur pa një njohje solide të veçantive themelore etiologjike dhe fenomenologjike si dhe të specifikave të tjera që e karakterizojnë atë.Së këndejmi shfaqet nevoja për thellim të vazhdueshëm të njohurive ekzistuese dhe për gjetjene metodave të reja për shkatërrimin e krimit të organizuar. Për këtë arsye, është e domosdoshme një qasje strategjike që mundëson shfrytëzimin adekuat të metodave klasike dhe metodave të reja për shkatërrimin e krimit të organizuar, duke aplikuar dy metodat e përgjithshme të politikës kriminale: preventiven dhe represiven. Duhet të përcillet esenca e krimit të organizuar, të cilën e përbëjnë: fuqia financiare e tij, statusi dhe mbrojtja, larja e parave dhe veprimtaritë korruptive. Në kontekst të këtyre segmenteve të krimit të organizuar nxirren dispozitat përkatëse ligjore të cilat krijojnë kushte për aplikimin efikas të masave preventive dhe represive. Prandaj është e nevojshme që në mënyrë reale të vështrohet vendi i krimit të organizuar në sistemin tonë shoqëror, politik e ekonomik dhe të bëhen përpjekje për eliminimin e faktorëve etiologjikë të përshtatshëm si dhe për identifikimin e formave ekzistuese të krimit të organizuar, zbulimin e kryesve dhe grumbullimin e dëshmive. Kjo bëhet nëpërmjet konsensusit politik dhe angazhimit të të gjitha organeve të sistemit, si dhe nëpërmjet veprimit të planifikuar e profesional. Gjatë veprimit preventiv në faktorët etiologjikë duhet të kihen parasysh përpjekjet e vazhdueshme të krimit të organizuar që të vendosë lidhje me organet e pushtetit, organet shtetërore dhe me subjektet tjera relevante, me ç’ rast më së shpeshti aplikohen forma të ndryshme të korrupsionit. Pra, për veprim preventiv është e domosdoshme që paraprakisht të njihen të gjitha rrethanat, të cilat, pas hulumtimeve përkatëse, mund të shpallen faktorë kriminogjenë për forma të caktuara të sjelljes kriminale. Natyrisht, do të ishte shumë e padëshirueshme që të planifikohen ose të ndërmerren veprime preventive për hulumtime analitike dhe shkencore të të dhënave mbi kushtet dhe rrethanat e shfaqjes së formës së caktuar të kriminalitetit. Për këtë arsye, këto hulumtime konsiderohen ndër kushtet me të rëndësishme për veprime preventive të suksesshme…… Një rast i përmendur shpesh në këtë fushë është ai i kryebashkiakut të Nju Jorkut, Rudolf Xhuliani, gjatë tetëvjeçarit të të cilit vrasjet ranë me 300%, ndërkohë që u kap dhe u dënua kupola e pesë familjeve mafioze. Vullneti politik i ish-prokurorit Xhuliani luajti një rol të rëndësishëm në spastrimin e elementit mafioz, i cili kishte dominuar një seri aktivitetesh.Mirëpo kjo nuk ka ndodhur në kosovë. Ndonëse veprimtaria kriminale në Kosovë është zhvilluar me luhatje, kahja ka qenë në rritje. Kjo për shkak se në asnjë rast nuk ka pasur vullnet politik për ta ndalur kriminalizimin e shtetit. Siç na tregojnë raportet ndërkombëtare, krimi i organizuar dhe mungesa e ndëshkueshmërisë kanë qenë karakteristika të vazhdueshme të tranzicionit. Një ilustrim i kësaj dukurie është fakti se me gjithë akuzat e ndërsjella për korrupsion masiv, asnjë titullar institucionesh nuk është dënuar nga cilado qeverisje. Po ashtu, asnjë nga vrasjet politike të këtyre viteve nuk është zgjidhur dhe gjasat janë të pakta që kjo të ndryshojë dhe nga ky fakt rolin kyq e ka gjykate speciale. Rrjedhimisht, niveli i lartë i korrupsionit dhe mosndëshkueshmëria gradualisht kanë krijuar perceptimin se krimi jep përfitime materiale dhe politike. Një dukuri shoqëruese ka qenë ndërthurja e veprimtarive të shtetarëve me krimin dhe dobësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të shtetit për të reaguar. Krimi është bërë tashmë pjesë e gjithëpranuar e “suksesit” dhe mjetet kriminale të pasurimit nuk dënohen më si të pamoralshme nga shoqëria. Autori: është njohës i Kriminalistikës dhe Krimit të organizuar

Loading...
 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...
Loading...