Published On: 1 Shkurt, 2016

Lufta e udhëheqësisë së Universitetit të Prishtinës kundër injorancës

 

  • Shumica e senatorëve kundër Statutit të UP-së

Hysni Hoxha

Shkruan: Prof.dr.Hysni Hoxha

 

Keqpërdorimet korruptive nuk kanë të ndalur në Universitetin e Prishtinës edhe pas protestave të studentëve dhe qytetarëve të tjerë që u ndërprenë pas shkarkimit të Rektorit Prof. Dr. Ibrahim Gashi i emëruar nga pushteti partiak. Pas këtyre trazirave duhet përmendur kontributin e Prof.Dr. Anton Berishaj në pozitën e ushtruesit të detyrës së Rektorit, i cili u orvat me përkushtim që të përmirësohej gjendja e katandisur e këtij Institucioni.

Më vonë u formua udhëheqësia e re e Universitetit të Prishtinës në krye me Rektorin, Prof.Dr. Ramadan Zejnullahu, i cili doli publikisht me koncepte të reja, me vizion të ri, dhe me përkushtim që të respektohet Statuti, kriteret akademike që janë shkelur vite me radhë nga elementet destruktive brenda UP-së dhe jashtë tij, nga vet pushtetarët.

Në artikullin “Koha për respektimin e kritereve akademike – avancimet akademike në UP” të Rektorit Zejnullahu, haptas vërehen synimet dhe vendosmëria për reforma të reja të avancimeve  akademike në UP. Përkitazi me çështjen e avancimeve ja si e përshkruan ai në mënyrë objektive gjendjen e mbrapshtë të këtij institucioni: ” Në vitin 2004 kemi vendosur kritere të sakta për avancime, që janë saktësuar edhe më shumë në vitin 2012, por ja që nuk i kemi respektuar”. Gjatë 45 të vjetëve të veprimtarisë së UP-së, siç thotë njeriu i parë i UP-së, shpesh janë anashkaluar kriteret për thirrje akademike. Praktika e avancimeve është bërë me automatizëm (Bota Sot, 28 Maj 2015).

Duke pasur parasysh këtë gjendje, Rektori, bashkë me udhëheqësinë, për t’u fituar një gradë akademike, parashtruan kushtet minimale, të cilat janë: “Pretenduesi për Profesor Asistent duhet të mendojë nëse e ka një punim në revistë ndërkombëtare si autor kryesor Pretenduesi për Profesor të Asocuar duhet t’i ketë tri punime në revista ndërkombëtare si autor kryesor, dhe të paktën një libër, ndërsa para pretenduesit për Profesor të Rregullt shtrohen kërkesa akoma më komplekse si pesë punime në revista ndërkombëtare si autor kryesor, disa libra, udhëheqje e suksesshme e disa kandidatëve në studime të doktoratës, e kështu me radhë” (Bota Sot, 28 Maj 2015).

Kur është fjala e kushtit: publikimi i punimeve shkencore në revista ndërkombëtare, sipas këtij artikulli, mendohet që ato punime të jenë kredibile. Në këtë kontekst është insistuar nga Rektorati që revistat të jenë të indeksuara në njërën ndër dy bazat e njohura ndërkombëtare.

Kjo është udha e drejtë e përcaktimit në këtë artikull për zhvillimin normal të këtij Institucioni të lartë arsimor dhe shkencor. Sipas mendimit të Rektorit “do të ishte diskreditim dhe linçim nëse do t’i ktheheshim së kaluarës.

 

Konflikti i ashpër ndërmjet Rektorit dhe Senatit

 

Me 10 shtator 2015 në Universitetin e Prishtinës u zhvillua një debat i ashpër ndërmjet Rektorit Zejnullahu dhe senatorëve. Ishte kjo luftë e udhëheqësisë së Universitetit të Prishtinës kundër injorancës, që e mbronin shumica e senatorëve. Rektori para senatorëve doli me koncepte të reja për të rimëkëmbur këtë institucion. Ai shtroi idenë “për t’i hapur rrugën një fryme te re” përkitazi me avancimin e kuadrit akademik në grada të larta. Mirëpo asnjëri prej senatorëve nuk e përkrahu këtë ide.

Konflikti i hapur u zhvillua rreth kandidimit për avancim i profesorit Aliriza Arënliu për gradën Profesor të Asocuar. Në këtë kontekst Rektori Zejnullahu, në mënyrë të matur dhe të argumentuar, tha që kandidati i përmendur nga konkursi i Janarit të vitit 2015, i Fakultetit Filozofik të mos procedohet kësaj radhe, sepse i mungon edhe një punim shkencor i botuar në revista ndërkombëtare. Kundër propozimit të Rektorit foli Prof.Dr. Bujar Dugolli, Dekan i Fakultetit Filozofik. Ai në mënyrë të prerë insistoi që Prof.Aliriza të anvancohet, i bindur se ka përkrahje të senatorëve. Me vetbesim mori përgjegjësinë e Senatit dhe përgjegjësinë e tij si Dekan dhe tha: “Ju lus që t’i hidhni në votim propozimet dhe nëse mendoni se po bëni gabim atëherë këtë përgjegjësi lërjani Senatit dhe mua si Dekan”.

Në këtë gjendje të tensionuar Rektori nuk u përkul, por u përgjigj: “Ne nuk duam të hyjmë në pengesa, sepse duam të nxjerrim vetëm atë që është vlerë”. Senatorët, për interesa personale, po e abuzojnë profesionin e shenjtë të kuadrit akademik që e kanë për detyrë të krijojnë gjenerata të reja tejet të nevojshme për shtetin e ri të Kosovës. Ata në asnjë mënyre nuk shkëputen nga e kaluara e mbrapshtë e UP-së. Në këtë kontekst të tensionuar Senatori tjetër, Kemajl Kurteshi reagoi: “Mos na maltretoni por hidhni propozimin në votim”.

Kështu debati mori edhe karakter tragjiko-komik. Zërat kundër Rektorit nuk pushuan. Dekani i Fakultetit të Arteve Adem Rusinovci dhe Dekani i Fakultetit të Makinerisë Musli Bajraktari iu bashkuan kundërshtarëve në këtë mbledhje, duke thënë që përgjegjësinë ta mbajë Senati.

Më në fund pas reagimeve të senatorëve Rektori lejoi të votohej përkitazi me avancimin e Prof. Arënliu. E përkrahën vetëm 3 prorektorë. Rektori respektoi Statutin e UP-së, ligjin Universitar. E ndërpreu mbledhjen dhe nuk lejoi të triumfonte injoranca.

Pas mbledhjes së fundit të konfliktit të ashpër që e përmendëm dështoi edhe mbledhja më 23 nëntor të vitit 2015. Prej 40 anëtarëve që përbëjnë Senatin e UP-së, vetëm 10 iu përgjigjën ftesës: vetëm 3 Dekanët: Sadik Krasniqi i Fakultetit të Sportit, Adem Rusinovci i Fakultetit të Arteve dhe Bedri Draga i Fakultetit të Bujqësisë. Të 30 të tjerët janë bojkotues që haptas pengojnë zhvillimin normal të UP-së. Në mesin e tyre janë edhe 5 dekanë të Fakultetit të Mjekësisë. Këta zotërinj si edhe profesorë – ministra, synojnë rrugën e mëparshme kur përpos rrogës bazë të institucioneve të tyre, merrnin pagë edhe nga UP-ja. Rektori me ngulm lufton që të mos përsëritet kjo gjendje. Sipas burimeve të besueshme një numër prej tyre nuk i mbajnë ligjëratat me rregull. Këta njerëz veprojnë në mënyre të tillë për shkak se nuk i plotësojnë kushtet statutore për arritjen e gradës akademike të cilën e lakmojnë. Në komunikatën e Rektoratit, nënshkruar nga Rektori, haptas thuhet: “Thirrja akademike fitohet me meritë e jo me shumicë votash”. Sipas komunikatës që përmendëm në mbledhjen e cila u bojkotua ishte paraparë të miratohej edhe Rregullorja e punës për Komisionin Etik. Duke marrë parasysh degradimin dhe katandisjen e UP-se gjatë viteve të fundit, në këtë komunikatë thuhet: ” Si pajtohemi aq lehtë që ata që kanë bërë shkelje etike duke plagjiatuar ose në forma të tjera duhet të mbeten të pandëshkuar”.

Siç vërehet, nga bojkotimi i mbledhjes dhe nga keqpërdorimet tjera më tepër pësojnë studentët si, për shembull, ata të programeve për studime Master që është dashur të promovoheshin. Po ashtu pësojnë edhe mësimdhënësit që synojnë përsosjen e profesionit të tyre.

Duke pasur parasysh këtë gjendje të acaruar, në dokumentin e cituar, ndër të tjera, theksohet: “Besoj se do të kuptojnë që këtu po zhvillohet një luftë e paskrupullt për mbrojtjen e interesave personale dhe grupore. Besoj se do ta kuptojnë se atë luftë po e zhvillojnë njerëz me biografi më se të dyshimtë akademike të cilëve u janë lëkundur keq pozitat dhe po shpresojnë t’i stabilizojnë përsëri, përmes zgjedhjeve të reja”.

Polemika parimore e Rektorit me Ministrin Arsim Bajrami

 

Rektori Ramadan Zejnullahu në një letër të hapur me karakter polemik u përgjigjet vërejtjeve të Prof. Dr. Arsim Bajramit, Ministër i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, i cili i bëri thirrjet Rektorit “për zbutje standardesh qëndrimesh dhe fleksibilitet”. Ministri Bajrami pastaj deklaron: “MASHT-i përkrah standarde të larta por megjithatë ka shtuar se ne jemi Kosovë dhe nuk jemi Kembrixh” (Koha Ditore, 30 Shtator 2015).

I pari i Universitetit në bazë të përvojës së gjatë në UP, duke pasur parasysh degradimin e këtij Institucioni, në mënyrë të argumentuar me tonin e një polemike parimore i përgjigjet Ministrit: “Larg jemi ne nga Kembrixhi Z.Ministër, e larg jemi edhe nga vendet tjera të rajonit, përveç ndoshta Shqipërisë: Problemi ynë është Z.Ministër se edhe këtyre kritereve minimale po ju shmangemi dhe po duam t’i zhbëjmë”.

Siç vërehet qart mospajtimet ndërmjet Rektorit dhe Ministrit janë të pashmangshme. Ministri lavdëron veten, mbron dekanët, senatorët, kundërshtarë të Rektorit dhe haptas deklaron: “Unë vet kam qenë Rektor, por çdo mëngjes kam pasur takime me dekanë dhe të gjitha çështjet i kemi zgjidhur me mirëkuptim”.

Rektori deklaron të kundërtën e pikëpamjeve të Ministrit, duke thënë: “E koha kur ai ishte aty, cilësohet si periudha kur nisi kontrolli politik i Universitetit. Ajo ishte koha kur në UP u krijua një atmosferë e kontrollit të rreptë politik, që hapi rrugë për krijimin e grupeve të interesit më qëllim sigurimi të përfitimeve personale dhe joligjore. Në atë kohë por edhe tani, janë ata njerëz universitarë – pushtetarë kundër reformave të reja dhe kundër kritereve të domosdoshme akademike. Përkrahja e grupeve të interesit, e shumicës që nuk duan ndryshime që të rimëkëmbet UP-ja, bie në sy në qëndrimin dhe veprimin e Ministrit Bajrami. Një muaj më parë, para se t’i bënte vërejtje Rektorit, “të jetë më fleksibil të hap debat, të mos bllokoj zgjedhjet”, vet Ministri kishte caktuar mbledhje me dekanët që të mbahet debat i njësive akademike rreth zgjedhjes së stafit. Mirëpo, siç thotë Rektori, Ministri mungoi në debatin që e kishte propozuar dhe nuk dha asnjë sqarim për mungesën e tij. Qëndrimi i Ministrit kundër udhëheqësisë së re të UP-së vërehet qart. Ai ka pranuar një grup senatorësh në bisedë që janë kundër Rektorit dhe nga ai takim nuk është dhënë asnjë informacion.

Ministri Bajrami e ka lënë UP-në në duart e keqbërësve që janë shumicë. Veprimtarinë e udhëheqjes të këtij Institucioni e konsideron bllokim, sipas tij çështjet duhet të zgjidhen në proces dhe jo me prerje kirurgjike.

Me termin figurativ proces nënkuptohet puna, angazhimi i Rektorit, në biseda, debate me dekanët etj.

Po çfarë do të ndodhte nëse Rektori Zejnullahu, të mos e kishte ndërprerë mbledhjen me senatorët. Në këtë rast shumica e senatorëve kundër tij do të vazhdonin përsëri praktikën e vjetër: të merrnin grada shkencore duke shkelur kriteret elementare akademike. Një insistim i tillë në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet bllokim i veprimtarive të UP-së, por angazhim i vetmohueshëm për ta nxjerr këtë Institucion nga gjendja e katandisur.

 

Deklarata kërcënuese e Ministrit Arsim Bajrami

 

Në Gazetën “Koha Ditore” është botuar artikulli: “Nga inspektorët kanë me u dridh Rektori, Dekani etj”. Kjo deklaratë kërcënuese e Ministrit është ironike. Kurrë nuk do të shqetësohet Rektori Ramanda Zejnullahu, i cili përkundër bojkotimeve dhe pengesave të tjera, me përkushtim lufton për zbatimin e kritereve akademike.

Nga inspektorët nuk do të shqetësohen as punëtorët e tjerë duke filluar prej arsimit parashkollor deri në atë universitar të cilët e kryejnë me ndërgjegje detyrën e tyre. Në rast të inspektimit, nuk do të shqetësohen “nuk do të dridhen” as rektorët as dekanët të cilët në këto pozita të larta, që nuk i meritojnë kanë ardhur nëpërmjet ndikimeve politike. Ata si militantë partiak që për interesa personale i ndërrojnë partitë, e mbrojnë edhe Qeverinë e dështuar. Tani Ministri haptas pranon dështimin e arsimit në Kosovë, ku, ndër të tjera, thekson: “Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Arsimit dhe Komunat për 15 vjet pas luftës kanë hequr dorë nga mbikëqyrja e punës së mësimdhënësve, duke shuar kështu mundësinë e matjes së suksesit të tyre në punë” (Koha Ditore, 4 Mars 2015). Ministri me kaq vonesë premton që kjo gjendje do të ndryshohet, duke deklaruar se sektori i arsimit do të shndërrohet në agjenci shtetërore e pavarur.

Në kohët e fundit Arsim Bajrami shpeshherë, është angazhuar për cilësi si komponentë themelore e arsimit, mirëpo këto janë premtime si shumë premtime të tjera të kësaj Qeverie që nuk po realizohen.

 

Shumicë e fuqishme janë studentët dhe qytetarët e Kosovës që do ta mbrojnë Universitetin e Prishtinës

 

Elemente destruktive, shumica e senatorëve, Këshilli Drejtues, individë me ndikim në pozita të larta shtetërore, u bashkuan dhe vepruan për shkarkimin e Rektorit. Prof. Dr. Ismet Salihu, anëtarë i Këshillit Drejtues që e braktisi këtë organ, deklaroi në media se për shkarkimin e Rektorit Zejnullahu është punuar me muaj të tërë.

Për interesa personale senatorët nuk respektuan as mendimin e Ministrit Arsim Bajrami, i cili në një letër drejtuar udhëheqësisë së UP-së dhe Këshillit Drejtues kërkoi zbatimin e standardeve dhe lejimin e mediave të marrin pjesë në mbledhje.

Gjatë votimit 26 Senatorë ishin kundër lejimit të mediave, vetëm 10 votuan “pro”. Z. Shfekije Islamaj nën ndikimin e klaneve dhe grupeve të interesit, personave në pushtet, udhëhoqi Këshillin Drejtues, grupin gllabërues te Fondit të varfër të Kosovës për të cilin kam shkruar (Bota Sot, 12 Mars 2015). Pas vendimit skandaloz për shkarkimin e Rektorit Zejnullahu kjo zonjë në mediat deklaroi: “Nuk është me rëndësi së shkon një rektor”.

Përvoja e deritashme e universiteteve shtetërore dhe private ne Kosovë dëshmoi se rektori dinjitoz është i rrallë. Për Universitetin e Prishtinës do të ishte dëm i madh të shkonte Rektori Zejnullahu, shkencëtari dinjitoz i drejtë me vizione të ndritura të dijes. Ai është personalitet i rrallë dhe i guximshëm dhe i papërkulur në luftë kundër personave që e degraduan Universitetin e Prishtinës dhe po përhapin injorancë në këtë Institucion dhe në shoqërinë tonë.

Senatorët dhe elementet e tjerë destruktivë që u përmendën mendojnë se janë shumicë; mendojnë se kanë përkrahje prej pushtetit të cilit nuk i intereson fati i Kosovës. Si të tillë shpresojnë se do të dalin triumfues. Duhet të ndërgjegjësohen pak dhe të mos harrojnë protestat e mëparshme para UP-së që shkarkuan Rektorin e mëparshëm Ibrahim Gashin dhe stafin e tij. Po ashtu duhet te mos harrojnë as protestën e fundit që ndodhi pas shkarkimit skandaloz të Rektorit Zejnullahu. Në këto raste shumicë janë studentët, qytetarët e Kosovës që do ta mbrojnë me përkushtim Universitetin e Prishtinës. (Shqiptari.eu)

 

 

 

 

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...