Published On: 18 Janar, 2016

Letra e Gjergj Kastriotit Skënderbeut dërguar Sulltan Mehmetit II

25 qershor 1463

Atleti i Krishtit Gjergj Kastrioti, ndryshe i quajtur edhe Skenderbe, princ i Arberisë dhe Epirit, i dergon shumë të fala Mehmetit II-te, prijesit te shkelqyer te Turqve.
Me sa marr vesh prej letres suaj qe solli te ne ambasadori juaj, Mustafa, ti o prijes i shkelqyer Mehmet, qenke befasur shume që ushtaret e mij qenkan futur, siç thua ti, kunder beselidhjes që kishim ne, në tokat tua, duke shkelur kushtet e paqes sone, duke marre qe andej, nje plaçke shume te madhe.
Shkaktctre per kete veprim te ushtrise sime, ti sjell venedikasit te cilet i quan armiqte e tu me të tërbuar dhe shton se keto gjera pak te prekin ty, si prijes shume i fuqishem që je dhe qe, per shkak te dashurise fort te madhe ndaj meje, i duron te gjitha pa u turbulluar dhe madje, me qe une e bera kete i gabuar nga keshillat e te tjereve, mi fal te gjitha.

M. Ahmeti: E veçanta e leterkembimeve te ketilla ështe se dergoheshin permes te Selise se Shenjte. Kjo ishte praktike e kohës per te gjitha shtetet mesjetare te cilat e njihnin pushtetin papnor, perkatesisht Seline e Shenjte, si pushtet me te larte. (^do akt diplomatik qe dilte nga kancelarite e prijesve apo te sundimtareve, nga njera ane dhe sulltanit, ne anen tjeter, si rregull kalonte neper kanalet diplomatike te SeUse se Shenjte. Nese akti diplomatik nuk ishte ne gjuhen latine, ai perkthehej, origjinali ruhej ne Vatikan, se bashku me njä kopje te perkthimit zyrtar,, kurse nje kopje tjeter i dergohej te adresuarit. Keshtu eshte vepruar edhe me leterkembimin e Skenderbeut me sulltanet turq. Keto letra te Skenderbeut, qe ruhen ne Vatikan, te shkruara me doren e tij, jane ne osmanisht.

Sipas teje mjafton qe ta siguroj me be [bese shqiptare, m. a.] dhe ta lidh persöri me po ato kushte marreveshjen qe kishim mä pare mes nesh. Per kete gje me keshillon e me nxit qe ta pranoj keshillön tende, sepse, ne rast se nuk do te veproj keshtu do te vuaj pasojat e zemerimit tënd; duke iu shmangur dëshirave të venedikasve, ngase kjo gje eshte e dobishme per mua dhe pasardhesit e mij.
Perveç ketyre, me qellim që të më tregosh forcën tënde apo ndo shta edhe te me frikësosh, ke renditur nje varg te gjate, duke numeruar me radhe, njerin pas tjetrit, fiset, popujt, mbreterit, princerit, qe jane shkaterruar e pushtuar nga ti dhe ushtria jote e pathyeshme.

Por çfare gjeje të papritur, po te pyes ne emer te Zotit te pavdekshöm, paska ne kete mes, o prijes Mehmet, pse jeni kaq shumä i befasuar. Fillimisht, pse ndjeheni i befasuar qe ushtaret e mi bene kundër vendit tend atë, qe shpesh herë me pare eshte bere mbi gjerat e tyre nga ushtaret tu. Perkundrazi, nö rast se ata muarrne masat e veta, duke u shpaguar per padrejtesinä e bere me nje fare shfrenimi, siç e ke zakon te pohosh ti, dhe duke e lare demin me dem, pa berö padrejtesi te re, atehere s’ka asgje, per te eilen ti te befasohesh dhe tä mö akuzosh mua.
Une po pohoj fare hapur te verteten. Mund t’i kisha ndalur ushtaret e mij, me gjithäse te cenuar shume rände, dhe do ti kisha qetösuar zemrat e tyre aq fort te ndezura per gfaredo shpagimi sikur ti, prijesi mä i pasur dhe mä bujari nder tä gjithe, te ishe kujdesur qö t’u ktheheshin atyre gjithe ato qe humben dhe sikur ta kishe ndeshkuar në kete rast, sig ishte e drejta, çthurjen dhe pafrenueshmerine e ushtareve tuaj.

Fatkeqesite kudo jane të rënda, sidomos në punët ushtarake, duhen gjykuar shume ashpër. Çfarë te lutem? Mos do qe te ketë pafrenueshmëri te ushtareve tu, ta shpjegoj une, sidomos pas dëmit aq të madh qe pesuan ata, te cilät ti vetä i kishe ne dore edhe t’i frenoje me pare, edhe t’i denoje me pas, si i kryen ato veprime; por ne s’kemi çfare te themi ty me teper, o Mehmet fort i mëngur, përveç ketyre fjaleve tona te cilat ti na i ke servirur gjer më sot dhe na i ke shitur pär bukuri, duke e mbuluar gjithmonä dredhinö me çfajesime dhe nen maskën e drejtësise.
Megjithese për fajin qe u hedh venedikasve, ndersa mua me shfajson, té mbuluar para miqesise dhe dashurise soné te dikiirshme, per Herkulin niik ke fare te drejte. Me te vërtete nuk duhej shpifur, për të nxjerre si mashtrues ata prinder shumé té miré, shumé té drejté dhe fort té ndershém. Pastaj, cila éshté dobia qé ka Republika e Venedikut té merret vesh me mua dhe té mé béjé per vete, me qéllim qé té zemrohem kundér teje dhe té té luftojé si armik, derisa veté ajo, [Republika e Venedikut, m.a.] veté them, éshté né gjendje edhe té té sfidojé dhe té matet sheshit me ty, kur ta dojé pima né fushébetejé.

Eshté e kotë, o prijési im, qé té ma mbushésh mendjen té heq doré nga miqésia me ta [venedikasit, m.a.]. Me té vértet, cili nga vdektarét éshté aqé i nderuar, aq i urryer ndér té vetét, sa qé té mos i pélqejé, mé miré té jeté i gabuar, qofté edhe shumé, me até Senat té nderuar, se sa i pagabuar me ty. Aq mé tepér uñé, ngase ka njé kohé té gjaté qé jam i lidhur me ta, edhe mik i tyre mbi té gjitha, gjé qé ti, megjithékété nuk more aspak parasysh, duke i sulmuar, si i pabesé qé je, dhe duke plagkitur gdo dité viset e tyre né Peleponez, pasi more nepér kémbé marréveshjen e paqes qé kishe béré kohé mé paré me ta.

Por as kércénimet e tua, o prijési i madh Mehmet, qé po i shfaq kétu, kundér meje, sipas zakonit barbar, nuk mé trembin sepse, edhe té pésosh kur e do puna, edhe té bésh trimérira, éshté veti arbérore kjo. Nuk ke pér té mé frikésuar, mua njé mbret, té vogél, por as venedikasit e mij.

Cili qénka ky sundimtar, siç e quan veten ti, kaq i madh i Lindjes e i Peréndimit dhe i gjithé viseve té botés. Me té vérteté, kétu mé bére té qesh. Po qeshim gjithashtu edhe princér e tjeré té krishteré. Si ja vure me kaq lehtési qé té mos them me kaq paturpési, sundimin e gjithé botés vetes, (çfaré jané kéto fjalé té kota; çfaré zotéron né Aziné e Madhe; asgjé sigurisht; mos jané tuat ato qé ndodhen né Azi té Vogél; aspak; çfaré ke né Evropé pérpos Thrakés, Misisé, njé pjese té Greqisé dhe té Peleponezit, té Militenés dhe té krahinés sé Taurikés; né Afriké kémba jote nuk ka shkelur kurré; mos éshté vallé ky sundimi i gjithé botés?
Mos u mendo o prijés i ndritur Mehmet, se gjithé bota, qé nga ana e anés sé oqeanit, ka réné skllave né kémbét e tua; nga kjo gjë nuk duhet të krenohesh aq shumë sa të mos i përfillësh gjithë të tjerët. Pusho, pusho së mburruri dhe merr mësime po qe i zoti nga shëmbëllat e shënuara të paqëndrueshmërisë njerëzore. Me të vërtetë, ku janë asirët, që patën dikur në dorë sundimin e gjithë botës; ku janë medët; ku janë persët; ku janë grekët; ku më në fund romakët, zotërit e botës?

Më i madh, sigurisht se ti, ka qenë Tamerlani, mbreti i skythasve, tmerri, siç shkruajnë, i njerëzisë, i cili, pasi e mundi në tokat e Armenisë, së bashku me 200 mijë ushtarë strëgjyshin tënd Bajazitin e dëgjuar, që kishte sa e sa suksese të mëdha në luftëra dhe pasi e zuri në arrati e sipër, e solli si triumfator të lidhur me pranga para qerres së vet. Në ushtrinë e tij thonë se kanë qenë një milion e dyqind mijë ushtarë, më shumë se Kserksi dhe Dariu, nga ushtritë e të cilëve të vjetrit thonë se janë mbuluar detrat, e tharë lumenjtë. Me gjithëkëtë, ata i fshiu nga siprfaqja e dheut dora e Perëndisë. Prandaj, kupto se tdhe ti njeri je.
Mos kij shumë besim në mizërinë e fuqive dhe të ushtrive, se historia na pëshmon se: shpesh ushtri të mëdha janë [zbrapsur nga ushtri të vogla. Prandaj, jo pa të drejtë është thënë: “Mos e lumno trimërinë e kapedanit, veçse kur të vijë triumfator”.

Pastaj mos kujto se duhet dyshuar, o i pdrituri perandori im Mehmet, që vetë perëndia e ndihmon çështjen më të nrejtë? Dhe ti e di, e di mirë se kudo ke bërdorur dhunë, se të gjitha i ke shtënë pë dorë dhe i mban me dredhi e badrejtësi. Për këtë arsye mua nuk më mungon guximi, o prijës i madh otoman, që jo vetëm të dal përpara ty, një simdimtari kaq të madh, kur më sulmon, por edhe të të sfidoj i pari pa frikë dhe tërë zemër në fushë dhe të shpresoj se do t’ia arrij, me ndihmën e Zotit, një fitoreje të shënuar kxmdër teje. Edhe ne kemi ushtarë që dinë të qëllojnë, të marshojnë përpara, të hidhen në mes të betejës dhe të vdesin për liri.

Çfarë më flet pra, për nevojën e paqes, që duhet siguruar përsëri mes nesh. Më kot kërkon të më shtiesh në dorë me favore të tüla. Për mua, shumë e dyshimtë është besa jote dhe krejt e urryer dashamirësia, sepse për çdo gjë që flet, për çdo gjë që më zotërohesh, ti vepron gjithmonë duke ndjekur zakonet e të parëve tu, në mënyrë të mbuluar dhe dredharake, ti i bën të gjitha me qëllim që të më shkatërrosh, që të më lësh pa mbretëri dhe pa pronat e mija. Megjithëkëtë, une u kam shpëtuar gjer me sot, me ndihmën e Zotit, gjithë pusive tua, gjithë dredhërive dhe dhelpërive tua. Por, për së shpejti, si shpresoj, do t>i lashë ti duart nga gjithë këto, kur as dredhitë tua e as dhelpëritë s>kanë për të lehtësuar, kur as zgjuarësia otomarie, as mburrja jote prej barbari, s>kanë për të vlejtur më.„

Nuk i ushqejmë vetëm ne këto ndjenja kundër teje. E gjatë është radha e princërve të krishterë, dhe me të vërtetë, ja ata, po armatosen kundër teje dhe po vrapojnë me tërë forçat e tyre, kudo që janë. Bashkë me shumëtëndriturin shkëlqësinë e Tij, papën Piun e II, ta kanë bërë ty benë; gjithë mbretërit e dukët dhe thuajse kanë ardhur për të të përmbysur e për të të lënë pa mbretëri.
Prandaj unë, në mbështetje të miqësisë sonë të dikurshme, sado ti e ke dëmtuar atë rëndë dhe e ke dhunuar shumë, mendova prapëseprapë, o prijësi im i ndritur, që të të bëj të ditur për këto gjëra, me qëllim që pas një farë këshillimi me mendjendriturit që ke, të mbledhësh mendjen, dhe të marrësh masat, për veten tënde dhe për mbretërinë tënde. Ti e merr me mend vruUin dhe forcën e prijësve aq të mëdhenj, nga të cilët, nuk jam shumë i sigurtë në do të mund të shpëtosh.

Por, po më dëgjove mua, po deshe të kthehesh në fenë e vërtet të Krishtit, të mendosh më në fund për shpirtin tënd, ti do të mundesh, pasiqë të heqesh dorë nga pabesia jote dhe nga verbëritë e besimit Muahmedan, edhe pushtetin, edhe emrin tënd nga i madh që është ta kthesh e ta bësh shumë më të madh, nga i lumtur, shumë më të lumtur, nga i dëgjuar shumë më të dëgjuar; ti që shquhesh fort mbi të gjithë të parët e tu nga shpirti i lartë dhe nga madhëria e karakterit, mos qëndro për më gjatë bashkë me të tutë, si nga ndonjë e drejtë trashëgimore, në këtë kokëfortësi dhe verbëri dhe bëje lirisht, me vullnetin tënd, atë që së shpejti do ta bësh nga nevoja. Çdoherë është quajtur një turp i madh të dëgjosh nga goja e prijësit: “nuk e pandehja”. Eja më në fund më vehte, mblidh mendjen.

Ja Zoti i madh e i vërtetë po ta sjell rastin se si edhe në gjithë punët e tua të jesh i qetë, edhe mbretërit e princërit tanë të të duan, të të respektojnë, të të nderojnë!
Kështu as lakmia per të mbretëruar, as meraku për të mirât që ke, nuk do të të mun.dojnë, sepse çdo gjë që ke fituar pa të drejtë, çdo gjë që në mënyrë të paligjshme e ke bërë tënden, prijësit [mbretërit dhe dukët, m.a] e krishterë, do të ta lejojnë me siguri që ta zotërosh; pra ata çdo gjë që ke do të ta pranojnë, do të ta njohin, si tënden.
Ti do të jesh prijës i vërtet dhe do të sundosh në mënyrë të ligjshme, mjafton që ta përqafosh këtë fe dhe adhiirimin e vërtet të Zotit, dhe sapo ta kuptosh do të të vijë keq për Perëndinë e pavdekshme, që s’e ke njohur më parë; do të të vijë keq për kohën e humbur.
Kështu, pra, tinë ntik e ndryshoj mendjen as me lajka, as me kërcënime, derisa të mos keni përqafuar besimin e krishterë, për të cilin ju keni dëgjuar e mësuar që në fëmijërinë tuaj, duke vepruar në këtë mënyrë, do t’iu mimdësoni edhe njerëzve tuaj që të pagëzohen.

Pra, vetëm në këtë mënyrë, o prijës i shkëlqyer, Mehmet, unë do të hiqja dorë nga të gjitha, duke ju njohur ju si Zot; ndryshe, ju duhet ta kuptoni se unë do të jem i detyruar të mbroj vetën time, edhepse jo pa lëndime e dhembje shpirtërore, por duke pasur ndihmën e Zotit, shpresoj t’iu sjell turpin juve dhe ushtrisë suaj. (Stavri Trako)

foto e Bashkësia e Degëve të PSHDK, Zvicër
 
Displaying 3 Comments
Have Your Say
 1. VATIKANISTI thotë:

  Kjo lete eshte e shkruar nga një “SKENDERBE” I DITEVE TONA, ose me mire me thene nga nje KEQADASHES I SHQIPETAREVE, i cili ka per synim PERQARJEN NE BAZA FETARE mes Shqiptareve… Njihen fort mire Tradhetite e Venedikut qe ia beri Skenderbeut ! … Keto BROËKULLA mund ti bëjë vetem VATIKANI-stat qe ia paten ngulur thiken pas shpine Skenderbut shpesh herë…

  Përgjigjiuni
  Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)
 2. david_besi@hotmail.com thotë:

  leje mar po kjo esht poshtersia e radhes e ATINA QE E KA BOTUE KETO FJAL SE RREN E KOLLUME MAS PARI SKENDERBEU SKA DIT ME SHKRUE HIQ E DYTA QYSH LETRAT E TINA KOKEN RA NE VATIKAN DO ME THAN AJ PASKA DASHT ME NAJ HEK TURQ E FEN MYSLIMANE E ME NAJ PRU ROMAKET E FEN KRISHTERE PRA PASKA BO LUFT FEJASH SKENDERBEU JO LUFT KOMBI PRANDAJ SESHT HERO KOMBETAR SIQ E QUJN

  Përgjigjiuni
  Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)
 3. Arberi thotë:

  E imgjinuar mire por jo e shkruar nga Skederbeu.Kjo i perngjan asaj letres se z.Zukerbergut per prijardhjen e tije nga e ema nga shtimja,hahaha.

  Përgjigjiuni
  Pelqej(13) Nuk Pelqej(7)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...