Published On: 31 Dhjetor, 2015

Letërsia e mbyllur

  • Letërsia e pastër kurrë nuk ka ekzistuar dhe, natyrisht, kurrë nuk do të ekzistojë. Ajo gjithmonë lidhet me fushat e tjera, me artet e tjera, me realitetin aristotelian dhe me realitetin platonian. Letërsia është e hapur dhe fundi i vjen kur mbyllet.

 

agapolloni

Shkruan: Ag Apolloni

Në kohët e vjetra letërsia ka përfshirë gjithçka të shkruar. Në fillim miti, feja, historia dhe filozofia janë përfshirë të gjitha brenda konceptit “letërsi”, ashtu siç janë përfshirë të gjitha shkencat brenda konceptit “filozofi”. Sado që janë bërë studime për konceptin “letërsi”, asnjëherë nuk është arritur një konsensus për të. Për grekët e lashtë poezia (poiesis) ishte ajo çka ne sot e quajmë letërsi. Letërsia (arti letrar) ishte ajo që shkruhej në vargje, kurse historia (shkenca, filozofia, pra joletërsia) ishte krejt ajo që nuk shkruhej në vargje, por në prozë.

Mirëpo, me kalimin e viteve u zhvillua letërsia në prozë dhe gjithçka u përzie. Latinët përdorën termin “literatura” për ta definuar aktivitetin letrar, ndërsa, shumë më vonë, francezët për ta dalluar letërsinë artistike nga letërsia në përgjithësi, shpikën kompozitën “beletristikë” (fr. belles-lettres: letërsi e bukur), e cila u referohet specifikisht prozës, poezisë, dramës dhe eseve, të dallueshme për vlerën estetike, për stilin dhe tonin. Edhe ky term u shoqërua me shumë debate, definime e kategorizime, prandaj nuk arriti ta zëvendësojë termin latin për letërsinë.

Vetë fjala “literaturë” u referohet shkronjave (shkrimit), edhe pse ky koncept tani përfshin edhe letërsinë gojore. Në shqip fjalës “literaturë” i kemi lënë vetëm kuptimin e shkencores, kurse artistikën ia kemi lënë “letërsisë”, që ndryshe e quajmë edhe letërsi artistike për ta dalluar nga literatura (shkencore).

Në kuptimin e përgjithshëm, letërsia është një fenomen kompleks dhe i pakufishëm. Ajo i shpëton çdo përpjekjeje për ta ngushtuar atë. Teoritë moderne u përpoqën ta izolojnë letërsinë dhe ta ndajnë nga fushat e tjera. Si reaksion i kësaj tendence, lindi letërsia postmoderne që bëri lëmsh gjithçka: theu kufijtë zhanrorë, përzieu diskurset artistike me ato shkencore, lidhi faktin me fiksionin, kombinoi jetën me veprën, montoi imazhet brenda teksteve, bashkoi të kundërtat dhe e vuri paradoksin në krye të vendit.

Letërsia dhe fushat e tjera

Meqenëse bota është antropocentrike, njeriu krijon dhe përpiqet që krahas botës ta njohë edhe vetveten. Në këtë aspekt, letërsia është një nga potencialet e tij, sepse, siç thotë Todorovi, “larg të qenit një argëtim, një dëfrim i rezervuar vetëm për personat e edukuar, ajo i mundëson secilit që t’i përgjigjet më mirë prirjes personale të të qenit njeri”. Pra, funksioni i letërsisë akordohet me etikën racionale greke.

Mitet dhe religjionet, të lidhura me njëra-tjetrën, kanë qenë ushqimi i parë i letërsisë dhe, derisa me zhvillimin e mendjes njerëzore religjioni është vënë në dyshim, pra nëpërmjet njohjes janë lëkundur themelet e besimit, miti është pranuar si paradigmë pantemporane. Prandaj edhe kur është përmbysur një sistem i besimit, miti ka mbijetuar.

Megjithatë, si miti ashtu edhe religjioni e kanë frymëzuar letërsinë. Ndërsa, letërsinë shqipe e kanë frymëzuar kryesisht mitet kombëtare dhe religjioni i krishterë. Miti i Motit të Madh ka qenë dominante tematike, kurse doktrina kristiane ka qenë linja e saj etike.

Filozofia, si nëna e të gjitha shkencave, në letërsinë shqipe nuk e ka thelluar vertikalen semantike. Asnjë doktrinë filozofike nuk ka gjetur zërin e vet tek autorët shqiptarë. Madje edhe filozofia marksiste, që ka ndikuar më së shumti, ka ngelur vetëm në dimensionin politik (sipërfaqësor) të saj në atë grumbull veprash të pavlera në të cilat është trajtuar.

Shkencat, që e kanë reformuar letërsinë moderne evropiane e amerikane, nuk kanë arritur ta reformojnë edhe letërsinë shqipe. Dhe kjo ka një shpjegim: lidhjen e fortë të kësaj letërsie me traditën.

Prandaj, në letërsinë shqipe nuk kemi as personazhe që përfaqësojnë një mit model për njeriun modern (Jozef K., Leopold Bloom etj.), as personazhe që thellojnë konceptet fetare (si shumë personazhe të Dostojevskit), as personazhe që ilustrojnë doktrina filozofike (si personazhet e krijuara nga Hesse, Huxley, Camus, Sabato, Roth etj.), as personazhe që përplasen me zhvillimet shkencore (si te Pynchon, Vonnegut etj.).

Zakonisht kur duam të gjejmë një personazh model për ta imituar, pasi kjo vjen natyrshëm nga pritshmëria e lexuesit, duhet të shfletojmë një roman nga letërsia botërore, sepse personazhet shqiptare nuk janë modele të duhura.

Letërsia dhe artet e tjera

Kërkimet komparatistike që nisen nga letërsia dhe dalin në fusha të tjera të artit, i kanë ndarë studiuesit në dy grupe, njëri që e pranon krahasimin e tillë dhe tjetri që e refuzon kategorikisht atë. Qëndrimin e parë, afirmativ, e përfaqëson shkolla amerikane, ndërsa qëndrimin e dytë, negativ, e përfaqëson shkolla franceze. Koha i ka dhënë të drejtë shkollës amerikane, ngaqë sot studimet interdisiplinare janë në qendër të interesimit. Interdisiplinariteti nënkupton domene të ndryshme të shkrimit, kurse intermedialiteti i referohet krahasimit mes tekstit letrar dhe mediumit teatral, filmik etj.

Në aspektin interdisiplinar, siç u pa, letërsia shqipe nuk ka dhënë, as ka marrë shumë. Fatkeqësisht, hiç më mirë nuk qëndron as në aspektin intermedial. Mjafton t’u hidhet një sy lidhjeve të saj me teatrin, filmin, muzikën, apo me artet figurative, për t’u parë se cilat janë rezultatet.

Një nga zhanret e letërsisë, lidhet drejtpërdrejt me teatrin. Është pikërisht ai zhanër që në letërsinë shqipe asnjëherë nuk ka shkëlqyer, madje ai mund të konsiderohet si zhanri më i pafrytshëm në historinë e letërsisë shqipe. Kjo është arsyeja pse edhe nëse, brenda kontekstit të letërsisë kombëtare, mund të flitet për poetë a romancierë “të mëdhenj”, nuk mund të flitet edhe për ndonjë dramaturg të madh. Drama shqipe nuk ka mbajtur dhe nuk mban as sot kontakte me sistemet e mëdha teatrore, prandaj është niveli më i ulët i letërsisë.

Letërsia në botë ushqen edhe mediumin filmik. Shumë filma që përfaqësojnë kinematografinë e një kombi, apo kinematografinë ndërkombëtare, janë të bazuar në vepra letrare (në romane, tregime, drama, por edhe në poema). Në kinematografinë shqiptare letërsia ka shërbyer si bazë për filma, por pa arritur të krijohen vepra të mëdha, ndoshta pse veprat e mëdha vështirë mund të gjenden edhe në letërsi. Një shembull mund të jetë romani “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” nga i cili dolën katër filma (V. Prifti, Dh. Anagnosti, L. Tovoli dhe B. Tavernier), të cilët nuk arritën as nivelin mesatar.

Letërsia ka një ndikim edhe në artet figurative (pikturë, skulpturë etj.), sidomos kur bëhet fjalë për këtë relacion në letërsinë moderne dhe postmoderne në botë. Letërsia shqipe natyrisht nuk ka lënë asnjë gjurmë në artin figurativ dhe kjo jo vetëm për faj të letërsisë, por edhe për shkak të piktorëve e skulptorëve që shpesh nuk shquhen për kulturë të gjerë, aq më pak për kulturë leximi.

Ndërsa, letërsia dhe muzika kanë një lidhje të lashtë. Nga Pindari te Petrarka, nga Petrarka te Preveri, letërsia dhe muzika përbëjnë një binom artistik. Në këngët e secilit komb gjenden krijime letrare, shpesh poezi të poetëve më të mirë të kombit përkatës. Muzika shqipe meqë nuk ka një zhanër të vetin autokton dhe nuk e ka të fortë ndjenjën e përvetësimit, nuk ka gjetur as mënyrën e duhur për t’u frymëzuar nga letërsia autoktone, edhe pse shumë poezi janë bërë këngë. Meqë vetë muzika shqipe është disa hapa mbrapa letërsisë shqipe, rezultatet nuk janë të kënaqshme.

Letërsia e izoluar

Përveç ndikimit që letërsia shqipe ka pasur në artet e tjera, është me interes të shihet edhe ndikimi që artet e tjera kanë pasur mbi letërsinë. Kërkimi mbi këtë ndikim ka rezultat zhgënjyes: asnjë nga artet e tjera shqiptare nuk ka ndikuar në letërsinë shqipe.

Po ashtu, letërsia shqipe nuk ka pasur ndonjë ndikim të veçantë as nga arti botëror. Me përjashtim të disa shenjave që vërehen në romanet e kohëve të fundit, mund të thuhet se shkrimtarët shqiptarë nuk shkojnë në ekspozita, në teatër, në kinema, në salla koncertale; nuk shohin piktura, skulptura, dizajne; nuk shohin shfaqje, filma; nuk dëgjojnë muzikë jazz, blues, pop, rock (heavy metal, funk, punk, grunge etj.), rap etj.

Në letërsinë shqipe nuk mund të flitet për ndikim muzike siç mund të flitet për një ndikim të tillë, për shembull, në letërsinë amerikane, ku F. Scott Fitzgerald apo Toni Morrison nuk mund të kuptohen pa muzikën jazz; nuk mund të flitet as për një ndikim nga piktura siç mund të flitet, për shembull, për ndikimin e Heminguejt nga kubizmi, apo të Hesses nga impresionizmi, të Sabatos nga surrealizmi; nuk mund të flitet as për ndikim të filmave në anën teknike të letërsisë siç mund të flitet për postmodernistët Coetzee, Vonnegut, Bellow, Eco, Rushdie, Murakami etj. Artet përbëjnë kulturë. Compagnon thotë se stili është kulturë. E, cfarë stili mund të ketë një shkrimtar pa kulturë?

Krejt kjo symbyllje e veshmbyllje ndaj shkencave dhe arteve flet për një izolim të letërsisë prej së cilës tashmë pothuajse ka hequr dorë lexuesi. Duke e parë kështu letërsinë, të izoluar dhe refuzuese ndaj jetës, shkencës dhe arteve, nuk mund të fajësohet lexuesi për fajet e shkrimtarit, i cili ende mendon se mund të bëjë letërsi dhe të zgjojë kureshtjen e lexuesit duke hequr trampolinën e realitetit dhe duke mbyllur portat e veprës për ndikimet eventuale të fushave dhe të arteve të tjera.

Todorovi thotë se një ndër qëllimet e letërsisë është që ta mësojë dhe ta edukojë lexuesin. Nuk është e vështirë të supozohet se çfarë mësimi dhe edukimi mund të japë një letërsi e izoluar nga ndikimi.

Prandaj, nëse librat shqip do të vazhdojnë të mbeten kështu të mbyllur, nuk mund të shpresohet që lexuesi do t’i hapë.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...