Published On: 20 Maj, 2016

Letër e hapur drejtuar kryeministrit të Republikës së Kosovës z. Isa Mustafa

 

  • Letër e hapur drejtuar kryeministrit të Republikës së Kosovës z. Isa Mustafa
  • Bibliotekat në Kosovë pa program digjital – larg perspektivës

I nderuari zoti Kryeministër,

Në Kosovë, nuk ka rrjet digjital të përbashkët për bibliotekat. Kjo situatë e bën larg të qenurit bibliotekari profesionale, moderne dhe të krahasueshme me rajonin.
“Bibliotekat janë zemra e shoqërisë së informacionit”, është një nga parimet themelore të miratuara në Zhenevë, në »United Nations World Summit of the Information Society«. Bazuar në këtë, bibliotekat nuk duhet të jenë vetëm depo librash, por duhet të shndërrohen në qendra aktive të informacionit për të mbështetur veprimtaritë arsimore, kërkimore dhe kulturore. Mirëpo, këtë mision ato nuk mund ta kryejnë me sukses, nëse nuk kanë në dispozicion teknologji moderne të informacionit dhe bibliotekarë me kualifikimin përkatës. Për këtë arsye për shumicën e vendeve të punës në biblioteka kërkohet së paku kualifikimi universitar nga fusha e bibliotekarisë. Për shembull në Slloveni, e cila për nga numri i banorëve është e ngjashme me Kosovën, në biblioteka janë të punësuar më shumë se 600 bibliotekar me kualifikimin superior.

Në Kosovë ka punëtor më përvojë në bibliotekari, dhe ka bazë të bibliotekarisë, e arritur nga trashëgimia e Bibliotekës Kombëtare, por, tani mungon shumëçka për ta quajtur zhvillim në bibliotekari, prej objekteve, teknologjisë dhe punëtorëve me shkollim përkatës. Më e rëndësishmja, është se në Kosovë nuk ka program, rrjetë unik katalogues, komunikim ky i domosdoshëm kudo në botë për zhvillimin e shoqërisë.

Një gjë dihet se roli i bibliotekave është që të ofrojë qasje për publikun në burimet e informacionit dhe të dijes,dhe në kohën e teknologjisë së përsosur, ky shërbim bëhet me katalogët online,të cilët nuk i kemi nëpër biblioteka. Edhe vetë BKK, me programin e avancuar që e ka, nga pesë modulet që ofron SIB Aleph500, shfrytëzohen pjesërisht vetëm moduli i Katalogimit, Web OPAC-ut dhe Pasurimit.

Sa për dijeninë tuaj dhe të publikut, kushtin me shkollim profesional e plotësojnë 12 të punësuar në biblioteka – nga të poshtë nënshkruarit, që kemi përfituar nga projekti rajonal COBISS.Net i IZUM-it dhe jemi të diplomuarit e parë në fushën e bibliotekarisë në Kosovë. Kualifikimin formal e kemi marrë në studimet pasuniversitare në fushën e bibliotekarisë në Universitetin e Zarës ose në Universitetin e Lubjanës, në kuadër të projektit rajonal COBISS.Net. Përveç kësaj, në kuadër të projektit COBISS.Net – ndihma për zhvillim nga Republika e Sllovenisë, në vitet 2007/2008 shumica e bibliotekave në Kosovë kanë përfituar edhe pajisje kompjuterike dhe njohuri elementare për përdorimin e tyre.

Në Kosovë nuk ka mundësi studimi në fushën e bibliotekarisë dhe as mundësi kualifikimi të organizuar për përfundimin e provimit profesional për punonjësit e bibliotekave, siç e parasheh ligji për bibliotekat. Tragjedia në tërë këtë është, se pa ndonjë arsye bazike, po bllokohet krijimi dhe instalimi i sistemit kombëtar bibliotekar të informacionit. Një nga platformat e favorshme është programi COBISS, me krijimin e të cilit do të plotësoheshin dispozitat thelbësore të Ligjit për bibliotekat në Kosovë (rrjeti bibliotekar, shkëmbimi i informacionit mes bibliotekave, sigurimi i qasjes në burime dhe informacione bibliotekare në rrjetin elektronik, katalogu përmbledhës).

Ne të nënshkruarit kërkojmë, që Qeveria e Republikës së Kosovës përmes politikave përkatëse të ministrive kompetente dhe Bibliotekës Kombëtare, të ndërpres zvarritjen e zhvillimit që qojnë në izolim të bibliotekave në Kosovë, si dhe të shikojë propozimin për përfitimin e fondeve të Bashkimit Evropian për projektin rajonal “COBISS.Net – Mbështetje për zhvillimin e sistemeve kombëtare bibliotekare të informacionit në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe integrimi i tyre në hapësirën e përbashkët të kulturës, arsimit dhe kërkimit të BE-së “, koordinator i të cilit është IZUM-i nga Maribori.
Shqetësimi ynë është që të funksionojnë bibliotekat siç duhet, pa asnjë pretendim tjetër, pos në shërbim të perspektivës së mirë të vendit.
Grupi i studentëve, magjistra, të shkolluar për bibliotekari në Zarë.

Maj, 2016.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...