Published On: 12 Mars, 2016

Kuvendi e falsifikoi Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike

NISMA për Kosovën sot ka mbajtur konferencë për medie, ku anëtari i kryesisë së NISMA për Kosovën, Bajram Ajeti, ka folur rreth skandalit të Kuvendit të Kosovës në lidhje me shkeljet ligjore në plotësim-ndryshimin e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Anëtari i kryesisë së NISMA-s, Bajram Ajeti ka thënë se Kuvendi i Kosovës në seancën e mbajtur më 14.12.2015 nën pikën 19 të Rendit të punës, duke ndryshuar dhe aprovuar Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë,i cili Ligj kur publikohet, publkohet me diçka që nuk është aprovuar.
Komisioni për Buxhet dhe Financa më datën 10.12.2015 propozon 5 (pesë) amandamentime për leximin e dytë në Kuvendin e Kosovës. Një ndër këto pesë, amantamentimi 2 (dy), të cilin e citoj:
Neni 5,paragrafi 5.1,riformulohet me tekstin si vijon:
Neni 5 i Ligjit bazik,paragrafi 5.1 riformulohet me tekstin si vijon:
5.1. Në kuadër të Ministrisë së Financave, themelohet Departamenti i Buxhetit, i përbërë nga Divizioni i Buxhetit Qendror,Divizioni i Buxhetit Komunal apo ndonjë divizion tjetër, i cili amandamentim nuk aprovohet,gjë që konstatohet me Transkriptin e seancës së Kuvendit të dates 14.12.2015 pika 19,faqe 88,Shqyrtim i dytë i Projekt-ligjit për Plotësim dhe Ndryshim të LMFPP dhe Linku video për seancën plenare, minuta e 59-66.
Konstatohet se në seancën e mbajtur më datën 14.12.2015 pika 19 për ndryshim dhe plotësim të Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjet nr. 03/L-221, nr.04/L-116 dhe nr.04/L-194,Kuvendi merr vendim siq shihet në video,që amandamenti 2 (dy) nuk kalon,dhe i cili amandament ka të bëjë me nenin 5 të LMFPP për Departamentin e Buxhetit Qendror dhe Departamentin e Buxhetit Komunal.Në seancë aprovohet ndryshim plotësimi i LMFPP në tërësi pa amandamentin 2 siq shihet në vodeo dhe transcript, ka thënë Ajeti.

Ajeti gjatë konferencës tha se me botimin në ueb faqen e Gazetës Zyrtare dhe në ueb faqen e Kuvendit, publikohet plotësim ndryshimi i LMFPP duke përfshirë edhe amandamentin 2, i cili në seancë nuk ka kaluar, duke e kamufluar në kuadër të nenit 4 të Ligjit nr.05/L-063 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjet nr. 03/L-221, nr.04/L-116 dhe nr.04/L-194, si në vijim: Neni 5 i ligjit bazik, ndryshohet si vijon:
5.1. Në kuadër të Ministrisë së Financave themelohet Departamenti i Buxhetit, i përbërë nga Divizioni i Buxhetit Qendror dhe Divizioni i Buxhetit Komunal etj.
Veprimet e tilla në këtë rast paraqesin shkelje ligjore të Regullores së punës nga Kuvendi, Administrata e Kuvendit, Presidentja e cila e ka dekretuar, falsifikatorët e Kuvendit etj, ka thënë në fund të konferencës Bajram Ajeti, anëtar i kryesisë së NISMA-s.

Në fund të konferencës është shfaqur edhe një video ku shihen qartë e vërteta rreth këtij skandali.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...