Published On: 23 Dhjetor, 2015

Kushtetuesja mbrojti shqiptarët nga ekspansioni diskriminues serb!

Vendimi i Kushtetueses, fitore e Kosovës pas humbjes në Bruksel!

Gjykata Kushtetuese mbrojti dinjitetin e shqiptarëve, edhe pse jo në lartësinë e duhur, vendimi i shpallur në mbrëmjen e të mërkurës, i dha të drejtë profesionistëve dhe atdhedashësve, se Asociacioni si i tillë do të cenonte rendin kushtetues. Vendimi i Gjykatës që shumë nga kompetencat e përshkruara për Asociacionin sipas Marrëveshjes në Bruksel duhet të hidhen poshtë, po e ndihmon vendin për rikthim në rrugë të drejtë.

Pra, Gjykata Kushtetuese e nxori të gabuar nënshkrimin e Marrëveshjes si të tillë në raport me shtetin, rendin kushtetues dhe ligjor të Kosovës, por për arsye të jashtme ajo nuk e hodhi në tërësi marrëveshjen, por duke sqaruar në mënyrë të qartë se çfarë nuk mund të zbatohet dhe çfarë po nga dokumenti i pretenduar për Marrëveshje në Bruksel në gushtin e shkuar.

Fitore e rendit kushtetues kundër kaosit serb!

Nuk mund të mos ndihet kushdo, që është shqiptar, se megjithatë vendimi i Kushtetueses mbrojti interesin shqiptar, kundrejt ekspansionizmit serb, duke mos lejuar diskriminimin e shumicës nga pakica serbe, përkatësisht nëpërmjet saj nga vetë Serbia.

“Gjykata konsideron se Parimet e përcaktuara në kapitullin mbi Kornizën ligjore nuk plotësojnë tërësisht standardet kushtetuese. Duke marrë parasysh se natyra e Asociacionit/Bashkësisë do të përcaktohet në këtë pjesë, akti juridik dhe Statuti duhet të jenë në pajtueshmëri me nenet 12, 21.4, 44, si dhe me nenin 124.4 të Kushtetutës”. Pra, Gjykata qartëson se edhe çfarë përmbajtje mund të ketë statuti i ardhshëm i Asociacionit serb, dhe jo vetëm se çka është e papranueshme në Marrëveshjen e fundit në Bruksel.

Prandaj, është e pashmangshëm edhe vlerësimi, se ky vendim është një fitore e rendit Kushtetues kundër kaosit, të nxitur, promovuar nga Serbia kundër Kosovës.

Ndërsa, profesori i të drejtës Dastid Pallaska, i cili ishte në cilësinë e kundërshtuesit të Marrëveshjes për Asociacionin, po e vlerëson si fitore, që nuk lejon zbatimin e shumë dispozitave të Marrëveshjes së Asociacionit.

“Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese në lidhje me Parimet e Përgjithshme për themelimin e Asociacionit/Bashkësisë tregon se përpjekja për një të ardhme më të mirë vazhdon ta luftojë të keqën që ka kapluar vendin.

Pa pretenduar të përmbledh aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese në këta pak rreshta, mund të them se ky aktgjykim pengon përfundimisht jetësimin e pjesëve të Parimeve të Përgjithshme për themelimin e Asociacionit/Bashkësisë që janë në kundërshtim me Kushtetutën.

Duke i cilësuar Parimet e Përgjithshme si një dokument të ndërmjetëm për zbatimin e marrëveshjes së prillit 2013, Gjykata Kushtetuese është kursyer nga anulimi i dispozitave të Parimeve të Përgjithshme që nuk janë në pajtim me Kushtetutën.

Thënë këtë, Gjykata Kushtetuese ka qartësuar se cilat dispozita të Parimeve të Përgjithshme – e që janë shumë – nuk janë në pajtim me Kushtetutën. Për më shumë dhe çka është më me rëndësi, Gjykata Kushtetuese ka detyruar Qeverinë që pjesët e Parimeve të Përgjithshme që nuk janë në pajtim me Kushtetutën të mos i përfshijë në Statutin e Asociacionit/Bashkësisë që pritet të hartohet në të ardhmen”, thotë Pallaska, duke e quajtur vetveten si mbrojtës të rendit kushtetues.

“Jam i lumtur që – në cilësinë e Amicus Curiae (Mikut të Gjykatës) – kam dhënë një kontribut modest në mbrojtjen e rendit kushtetues në vend”, thotë ai.

Më poshtë po sjellim vetëm disa nga tri çështje e diskutuar gjatë në media, pjesë e të cilit diskutim kundërshtues kam qenë unë, me analizat e mia, duke argumentuar si në aspektin juridik, kushtetues dhe përmbajtjesor, se Asociacioni ishte në kundërshtim me frymën kushtetuese edhe interesat shtetërore, duke e quajtur shkurt me sintagmën, çështje e sovranitetit!

Objektivat

142. Gjykata vëren se objektivat e Asociacionit/Bashkësisë kanë të bëjnë me “ofrimin e funksioneve dhe shërbimeve publike” dhe se disa objektiva te numëruara parashohin qe Asociacioni/Bashkësia do te “ushtroje vështrimin e plotë”, posaçërisht ne fushat e zhvillimit te ekonomisë lokale, te edukimit, te kujdesit shëndetësor primar dhe sekondar, si dhe te planifikimit urban dhe rural.

143. Gjykata është e brengosur se kuptimi i termit ne anglisht “ushtrimin e vështrimit te plote” (exercise full overvieë) është dykuptimësi dhe nuk është konfirm me termat e përdorur ne tekstin e Parimeve ne gjuhen shqipe dhe as me ata ne tekstin e Parimeve ne gjuhen serbe. Gjykata vëren se termi ne shqip i përdorur ne Parime është “ushtrimin e vështrimit te plote”, i cili ne anglisht përkthehet përafërsisht si “exercise of full vieë”, e i cili është i ngjashëm me thjesht te observosh. Gjykata me tej vëren se termi ne serbisht i përdorur ne Parime është “obavljanje potpunog pregleda”, i cHi në anglisht përkthehet përafërsisht si “conduct a full revieë”, e i cili është i ngjashëm me kryerjen e auditimit.

144. Gjykata vëren se Marrëveshja e Parë, ne piken 4, përdor gjuhen “Asociacioni/Bashkesia do te kete mbikeqyry’e te plote mbi fushat e zhvillimit ekonomik, arsimin, shëndetësisë, planifikimit urban dhe rural”, pra te jete e informuar. Formulimi qe do te përdoret ne aktin e elaboruar juridik te Qeverise duhet te jete ne pajtueshmëri me formulimin e Marrëveshjes së Parë, pika 4.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...