Published On: 30 Janar, 2016

Kush është fajtor për gjendjen në arsim!

  • Kur para 6 viteve kam shkruar një artikull mbi ndikimin e rritjes se pagave ne përmirësimin e cilësisë në arsim(gazeta Express nr.1451, dt 13 mars 2009) shumë arsimdashës kanë qenë të bindur se do te ketë ndryshime esenciale, pasi qe pengesa kryesore ishte pagat e ulëta në arsim. Se ka pasur ndryshime nuk besoj se ka dyshime, por sa janë të matshme këto ndryshime, cilat janë ato rezultate jo zbukuruese me shifra te dëftesave, diplomave e licencave. 

 

  • NDREC PERLLESHI

Pse heshtim para një gjendje të tillë, ku janë institucionet, ku janë mësimdhënësit që pajtohen me ketë gjendje, ku është SBASH-ku qe vetëm për te ardhura  din me ngritë zërin,  ku janë prindërit që ligji u mundëson kompetenca të mëdha ne Këshillat drejtues, por pajtohen me pjesëmarrje pasive ne takimet e tyre.

Se të gjithë jemi fajtor nuk diskutohet, por duhet identifikuar faktorët sipas përgjegjësisë. Duke filluar nga MASHT-i , qe është pritur qe së paku ky ministër pedagog e jurist i njohur do të bën ndryshime qe vërtet do të nxjerrin arsimin në dritë. Si duket  kemi pak shpresë, duhet cekur rasti i fundit, kur pas disa vjet zhegitje qe kishin mbetur  te zbrazta  ne disa Zyre Regjionale te Inspektimit,  MASHT-i hapë konkurset për inspektor, kalon afati, zgjatet afati edhe disa ditë për të konkurruar ndonjë”ekspert”, e mandej pas 3 muajve, konkretisht me dt.27 gusht 2015 anulohet konkursi, në kohen kur duhet filluar me  vitin e ri shkollor.

E sa i përket pilotimit të Kurrikulit të Ri të Kosovës, puna nuk dihet si është, ka filluar me pompozitet e trajnime (kush ka pasur çasje shoqërore e partiake, ka pasur fatin te trajnoj të tjerët), e tash janë sosur të hollat, duhet vazhduar me fletushka te informacionit , pa trajnime as për drejtoret e shkollave. Ka shumë raste që mos efikasiteti i punës nga institucioni më i lartë ka sjellur gjendjen në të cilën jemi. Këtu duhet të fillon zinxhiri i llogaridhënies për punën e bërë, këtu duhet të fillon shembulli se si punohet, këtu janë njerëzit qe kanë shëtitur Evropën duke vrojtuar praktikat më të mira të kurrikulave arsimore, e ne kemi mbetur në vend numëro.

Ne jemi të vetëdijshëm se për punën shoqërore nuk jemi shumë të ndërgjegjshëm, për këtë kemi shumë krahasime se si punon një i punësuar ne sektorin privat ( nga interesi apo frika) e si i njëjti punon ne sektorin publik( qe është në ndërgjegjen e tij). Ende nuk kam dëgjuar qe në Kosovë ka dalë ndonjë drejtor qe e ka shkollën më me pak se 250 nxënës, dhe ka marrë 10 orë mësimore për të kursyer buxhetin e këtij shteti të varfër. Në ligjin qe nuk respektohet ashtu shkruan (UA 04/ 2003, Organet  Qeverisëse , profesionale dhe personeli tjetër  i shkollës, neni 6.13 :” Në shkollat ku ka më pak se 250 nxënës, drejtori duhet që të mbajë së paku 10 orë në procesin mësimor”.

Sa drejtor të tillë ka në Kosovë qe jo vetëm qe do të kursehej buxheti i shkollës, por edhe do të mbanin mend se si mbahet një orë mësimore. Si rast qe besoj se duhet huazuar nga sistemi arsimor i Shqipërisë është ligji nr.7952 për arsimin parauniversitar , qe duke filluar nga viti shkollor 2010-2011 normat e punës të  drejtorët e shkollave  qe mbajnë orë mësimore: Drejtor i shkollës me 81-300 nxënës 8 orë në javë, drejtor i shkollës me 301-700 nxënës 6 orë në javë, drejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 4 orë në javë.

Jemi të pajtuar me faktin se mësimdhënësit e kanë dhënë provimin në periudhën e arsimit paralel në Kosovë  ( 1991-1999), qe padyshim ishte një sakrificë e madhe qe duhet shpërblyer sa më parë të gjithë atyre qe kanë kontribuar ne atë përudhë, me rastin e pensionimit të tyre. Por edhe Shteti jonë me ato mundësitë qe i ka pasur u ka ndihmuar qe të avancohen profesionalisht, edhe me nota të larta qe kanë arritur gjer te gradat e doktoraturës.

E tani për këta mësimdhënës të nderuar (jo ata mësimdhënës e drejtor të vërtetë, sepse ka shumë qe duhet të kenë titullin e mësuesit meritor) qe ju ka ngelur arsimi në derë se nuk e kanë zgjedhur me dëshirë, nuk janë shumë 20 orë në javë, sot për një vend pune të mësimdhënësit, konkurrojnë me qindra të rijnë të gatshëm për punë. Fatkeqësisht koha po tregon se kemi punuar , por nuk kemi dhënë rezultate. Rezultatet tona janë duke u parë të rinia jonë, sa është e përgatitur për tregun e punës në ketë kohë të zhvillimeve të shpejta teknologjike e shoqërore, si jemi duke i edukuar qe të presin çastin  e liberalizimit të vizave për të ikur nga atdheu i tyre.

Ndoshta në të ardhmen flitet për ndonjë plan për të “përmirësuar” gjendjen , e ndoshta edhe ndonjë shumë e të hollave nga buxheti i “pasur” i Kosovës do të ndahet për ligjërata  nga ata të cilët e kanë përgjegjësinë më të madhe për gjendjen në të cilën ndodhet sot arsimi. Faji është jetim!

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...