Published On: 2 Maj, 2016

Kriminaliteti dhe demografia

Besnik Gjaka

Faktori demografik,është një tjetër moment të cilit studiuesit i kanë kushtuar rëndësi. Dy janë tematikat kryesore të studiuara e të debatuara: gjinia, në përgjithësi kriminaliteti është një dukuri mashkullore: vitaliteti i autorëve të veprave penale, kryesisht mosha e re është me e predispozuar për të kryer krime. Për sa i përket momentit të parë mund të thuhet që në fillimet e studimeve të shkaqeve të kriminalitetit,ashtu si dhe në fusha të tjera të sociologjisë,studimet kriminologjike tradicionalisht kanë lënë pas dore dhe kanë injoruar gjysmën e popullsisë. (Morris, 1987). Shumë tekste në kriminologji për një kohë të gjatë nuk kanë përfshirë pothuajse asgjë për gratë. Më tepër gratë janë parë si viktima të dhunës (fizike, psikologjike, seksuale) dhe përveç pjesëve për përdhunimin e prostitucionin shumica e teorive shmangëse po i lënë mënjanë gratë. Nëqoftëse rikujtojmë teorinë e Mertonit për strukturën sociale dhe anominë ku theksohet se: “Presioni për të patur“sukses”supozohet se prek cdo njëri në shoqërinë moderne, llogjikisht mund të thuhet se gratë duhet të figurojnë më dukshëm se burrat në kategori të ndryshme të shmangjes, përfshirë këtu edhe krimin, meqenëse ka më pak shanse të hapura për gruan për të “ecur përpara”. Megjithatë përqindjet e kriminalitetit midis grave janë jashtëzakonisht më të ulta se për burrat. Edhe pse gratë janë më pak të prirura të marrin pjesë në aktivitete shmangëse se burrat,kjo nuk mund të jetë arsye për ti lënë jashtë konsidëratës. Gjithsesi kohët kanë ndryshuar, pozita e gruas nuk është më e njëjtë me atë të vite më përpara. Bëhet fjalë për një emancipim të gruas tani më ,emancipim pothuajse radikal. Dëshira dhe ambicja për karrierë kanë bërë ditët e sotme që edhe gratë të shprehen në fushën e krimit. Studimet në përgjithësi tregojnë për një lidhje të dobët ndërmjet kriminalitetit dhe grave. Ekspertët besojnë se lloji kryesor i femrave vrasëse, është gruaja që vret bashkëshortin e saj,dhe kjo për arye të tipit (vetëmbrojtje, ekspozimi ndaj dhunës, sëmundja mendore, abuzimi me substanca, zemërimi, xhelozia etj). Historikisht ka egzistuar një mosbalancim midis numrit të të burgosurve për sa i përket grave apo burrave. Edhe pse ka më shumë meshkuj sesa femra të burgosura,rreth 4% të të burgosurve në Britaninë e Madhe janë gra. Ky numër ka qënë vazhdimisht në rritje. Sipas Prison Service, numri i grave që dërgohen në burgje për kundravajtje automobilistike është dyfishuar në vitin e kaluar ndërsa numri i të burgosurave për krime të lidhura më drogën ka rënë me një të tretën. Është e pamundur sot të japësh shifra të sakta për numrin e femrave që përdorin drogë, gjë që i çon në kontakt me drejtësinë penale,për të njëjtën arsye se është e pamundur për të vlersuar saktë numrin e përdoruesve në përgjithësi. Në bazë të raporteve të fundit të FBI-së është vënë re një tendencë e grave për të vjedhur banka. Raporti vazhdon duke cituar se rreth 6.2 % e vjedhjeve të bankave janë kryer nga gratë. Nëse burrat kryejnë vjedhjet e bankave sepse paratë u duhen për të blerë droge,duhan apo për të luajtur kumar, gratë janë më pragmatiste në arsyet e tyre duke u justifikuar me pagimin e faturave apo se do të ishin të gatshme të bënin gjithcka vetëm për të paguar”pelenat” e fëmijeve të tyre. Egziston dhe një përfundim i cili momentalisht duket artificial (Buckle, Farrington) ku tregohet për të vetmin krim ku përqindjet e akuzave për gratë u afrohen burrave,kjo për arsye se gratë futen në aktivitet kriminal më tepër kur e shohin veten në rrethana<<publike>>, jashtë në pazar sesa në shtëpi. Më pak fjalë atje ku mundësitë për të bërë krim janë pak a shumë të barabarta midis burrave dhe grave, ato janë njëllojë të prirura për krime. Megjithatë këto studime janë sporadike. Pavarsisht përfshirjes së pakët të grave në kriminalitet,historia ka njohur shumë vrasëse femra ku dy prej serial-killer femra më të njohura. janë: Beverly Allit.e njohur si ‘ëngjëlli i vdekjes” infermiere pediatre në një prej spitaleve të Britanisë së Madhe, e akuzuar për vrasjen e pesë fëmijëve dhe dëmtimin serioz të pesë të tjerëve gjatë punës së saj. Myra Hindley, e njohur si “vrasësja e kënetave”e akuzuar për rrëmbim, torturë, abuzim seksual dhe vrasjen e tre fëmijve nën moshën trembëdhjetë vjeç. Shqetësim serioz përbën në ditët e sotme pjesmarrja e të rinjve në krim. Mosha e“kriminalitetit”është një ndër shkaqet më të studiuara për shkak të tendencës së përfshirjes së të miturve në krim. Për efekte studimi është bërë një ndarje e moshës së përsonave që përfshihen në krim, egziston një ndarje që përfshin tre grupe, gjithmonë nëse i referohemi ndarjes që autorët shqipëtar përdorin në shkrimet e tyre. Bëhët fjalë për të mitur që përfshijnë moshën (14-18 vjeç), të rinj (18 -26 vjeç) dhe të rritur mbi (26 vjeç). Nga statistikat rezulton se kriminaliteti është në përpjestim të zhdrejtë me moshën. Më tepër krimet janë atribut i moshave të reja sesa moshave të vjetra. Gjithsesi duhet patur parasysh fakti se egzistojnë disa vepra penale të cilat kryhen më tepër nga mosha më e vjetër, bëhet fjalë për një kategori të tillë veprash si (mashtrim, përvetsim, mitmarrje). Të dhënat e “New York Times” flasin për epërsinë e moshës së mesme ose edhe më të ‘vjetër” rreth periudhës dyzet-dyzetë e pesë vjeçare në krimet e biznesit fitimprurës (në ato që kanë të bëjnë me fitime prej 25 mijë dollarësh ose më shumë). Gjithsesi studimet tregojnë për prirjen e këtyre krimeve për të patur si autorë mosha edhe më të reja, kryesisht mbi moshën 25 vjeçare. Ndërkohë disa vepra penale të cilat kërkojnë forcë fizike, shkathtësi kryhen nga të rinjtë. Përmëndim (vjedhjet e automjeteve, grabitjet, sulmet). Për shkak të ndjekjes jo të rregullt të orëve të mësimit, jetesës në një ambjent familjar jo “të qetë”,mosshfrytëzimit jo ashtu siç duhet të kohës së lirë, bëjnë që të rinjtë të futen gjithmonë e më shumë në rrugën e krimit. Kohët ë fundit është vënë rë tendenca e të rinjve për pjesmarrje në banda kriminale. Studimet flasin për një moshë të re antarësh e cila varion nga dhjetë në njëzet e pësë vjeç. Egzisteca e këtyre bandave është e lidhur ngushtë më një sërë veprimesh të dhunshme kriminale duke përfshirë edhe vrasjet. Në bazë të statistikave në vëndin tonë rezulton që mosha e re është më e përfshirë në krim dhe që pjesa më e madhe e krimeve kryhet nga të rinjtë e grup-moshës nëntëmbëdhjetë dëri njëzet e gjashtë vjeç. Një rëndësi e veçantë i kushtohet kriminalitetit të të miturve,si pjësë e kriminalitetit në tërësi. Për shkak të rritjes së numrit të të miturve të përfshirë në krim po kryhen shumë studime dhe po merren masa për parandalimin e tij. Autori është njohës i Kriminalistikës dhe krimit të organizuar

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...