Published On: 16 Shtator, 2016

Korrupsioni dhe ndikimi politik i EULEX-it në drejtësinë në Kosovë

 

Realiteti në  Kosovë, është  i tillë, që  veprojnë me dhe pa  autorizime  ligjore, si vende pro-pavarësisë dhe  forcimit të  shtetësisë së Kosovës, por edhe  aso që nuk ia  duan apo i’a minojnë  pavarësinë dhe konsolidimin e shtetësisë  e  edhe të  demokracisë së saj( sidomos këta veprojnë  barbarisht)! Çdo  qytetarë është  i vetëdijshëm sa i përket  këtyre  fenomeneve, mësipër kam trajtu  veprimtarinë  agjenturore  serbo-vehabiste, ndërsa këtu  do   trajtoj  ndikimet  politike e deri  korrupsionin  e  faktorit  ndërkombëtarë të  instaluar si misioni i EULEX-it!

Prijëse themelore e çdo  shteti në  relacion me  shtetet  tjera  është  interesi politik, kjo  determinant  kurrë  s’ka  ndryshu dhe  kurrë  s’do të  ndryshohet( plotësisht). Interesi i një  shteti në  çdo  marrëdhënije ndërkombëtare, është  e  pakalueshme,  mëshirë, miqësi, drejtësi,  s’ka e  s’mund  të  ketë( me këto  kondita)! Si  faktori  ndërkombetarë pro-Kosovës, njejtë  edhe   faktori  ndërkombëtarë asnjanës,   jomiqësor dhe ai kundërshtarë i hapur i Kosovës,  nuk përcaktohen për  një  vendim  pa shqyrtu  interesin  politik( kupto atë  politik,  ekonomik, strategjik-ushtarak etj). Nga  fakti që  çdonjëri  qytetar i Kosovës  është  në  dijeni, por edhe  kjo  tejkalon  objektivin e  kësaj  teme, e  s’do  shqyrtohet  më  gjërësisht në këtë  rast, ngase korrupsion dhe  ndikimi politik i EULEX-it, është  shumë  më  i gjërë sesa vetëm kjo  fushë.

Untitled

Realiteti i  koklavitur,  emergjent, me  siguri jo të  plotë,  dihet   nga që ky  vend  as  2  dekada s’ka  që është çliruar, nga kjo  por edhe  nga  vendosja e  misioneve, organizatave, shoqatave, policive, ushtrive e deri  shërbimeve  informative, në tërë  këtë  brishtësi,  atë  e  bënë  edhe  më të  lëndueshëm( të pakonsoliduar). Por  pa trajtu kronologjikisht,  ne të  gjithë  jemi  dëshmitarë që si  UNMIK-u, pastaj EULEX-i,  jo pak  janë  ngatërru në  ndikime  politike  e  deri  në  aktivitete  kriminale,  si korrupsion e  forma të  krimit  shumë  të  rënda( Krimit të  organizuar). Në  aspektin penologjik, në  korelacion me impaktin e   këtij  misioni( sidomos  EULEX-it), do trajtohet vetëm  sa i përket  thelbit të materjes, pasiqë  më  në gjerësi  është trajtuar në  studim të  veçantë.

Në  figurë,  skema  e paraqitur tregon  linjat  të  cilat  i kam  identifiku,  si: linjat  miqësore për  Republikën e  Kosovës( të shenjuara  si linjat B1 dhe B2); linjat korruptive ( të  shenjuara me  C1, C2 të lidhura me A);  linjat  armiqësore direkte ( të shenjuara me D1 dhe D2);  linjat armiqësore të  rastit( të  shenjuara  me  D3 dhe D4) si dhe  linjat shoqëruese-përforcuese( të  shenjuara  me  A1 dhe A2).

Figura 1: Linjat e ndikimit politik, korruptiv,  të zyrtarve të EULEX-it, në Kosovë.  Linjat A, Al, dhe A2 janë si linja përforcuese që Faktori Ndërkombtarë pro a kundër Kosovës i përdorin për t’i arritur objektivat e tyre;  Linjat B1 dhe B2 janë  linjat  Miqësore- Pro Kosovës; Linjat C1, C2 ( të lidhura me  linjat shoqëruese A)janë linjat  që tregojnë  zyrtarët  e korruptuar të EULEX-it, të cilët vijnë nga   vendet  që janë  Pro Kosovës, por që  këta individualisht janë  korruptu nga  Faktori  Ndërkombtar ( veçmas Serbia,  apo përmes Serbia  përmes  Rusisë, Kinës dhe disa vendeve  arabe nën  influencën Ruse a Serbe!); Linjat D1 dhe D2 janë  linja  drejtëpërdrejt armiqësore kundër Kosovës; Linjat  D3 dhe D4 janë linja  armiqësore  të rastit ( interesi politik i tyre ua determinon qëndrimin)

 

Linjat  miqësore për  Republikën e  Kosovës, të  shenjuara  me B1 dhe B2, luajnë  ndikim  pozitiv politik, që  nënkupton të  12  pikat  e  mëposhtme! Të jemi të  qartë, të  ndershëm dhe  serioz, nuk ka  raste që  sidomos  faktori ndërkombëtar  politik pro Kosovës që mos të   ndërhyjë në  drejtësi( e kundërta thuhet), por kjo  ndërhyrje në krahasim  me ndërhyrjen e  faktorit politik armiqësor  i koalicionit Serbi-Rusi-Kinë dhe të  disa vendeve  arabe( të  influencuara nga Rusia dhe Serbia), që  në  forma  armiqësore dhe  brutale-kriminale, agjenturore, korruptive ndërhyjnë  për t’ia dhënë ndikimin  negative politik! Publikisht  nuk  e  thonë, por   një  ndikim që  ushtron   faktori politik  ndërkombëtar pro Kosovës, realisht është  i lejuar( sipas praktikave  të  çdo shteti  demokratik- që njihet  si ndikim  pozitiv!), por është  më së e  vërtetë  që  edhe  në këto   raste  ka disa  tejkalime!

Faktori politik  ndërkombëtar  pro Kosovës, (i shumtë  në  numër  sesa  oponentët  e tij), e  mbi të  gjitha  këto janë  vendet  më  demokratike  që  njeh  sot  bota, më të  zhvilluara si dhe  ekonomikisht dhe ushtarakisht  superiore, na   ndihmuan, madje edhe  në  ndërhyrjet që  bëjnë, janë  kryesisht   me  qëllime politike  dashamirëse, duke  ndiku në  prokurori, prej  saj  në  gjykatë( përmes  prokurorisë, gjykata pa inicim të prokurorisë  s’mund të  veprojë!), përmes  gjykatës të nxjerrë vendim gjyqësor, që do  ta  “mbante   a lironte” të  paraburgosurin a të  burgosurin, derisa  të  arrihet  njëri  nga  12  objektivat e tyre  politike!

Cënimet e  sistemit të  drejtësisë  bëhen  sidomos  nga  shtetasit  e  shteteve   mike, e jo  nga   politika  zyrtare  e  shteteve  të tyre- këtu  kupto, janë  më të  shpeshta  rastet  që   shtetas të  këtyre  shteteve,  kur  ballafaqohen  me  ligjin në  Republikë të  Kosovës, jo pak  raste  i shmangen  asaj qoftë  duke ikur( duke u kthy  në  vendin  e vetë)  apo  duke   negociu shfajësimin!

Linja  B1, është  ndërhyrja- ndikimi  politik, me  qëllim  politik dashamirës, duke  ndiku  në prokurorei,  prej  saj në  gjykatë( përmes prokurorisë, gjykata të  nxjerret vendim gjyqësor, që  do ta  realizonte qëllimin  e tyre, në njërin prej 12  objektivave të tyre!).

Linja B2, është  më  pak  e përdorur, që  faktori  ndërkombëtar pro Kosovës,  ndërhyn  me ndikim politik pozitiv ( qëllim mirë) drejtëpërdrejt në  gjykatë( si në  gjyqtar të lëndës-rastit; gjyqtar paraprak,  kryetar të  gjykatës themelore a të  apelit, kryetarit të  trupit  gjykues a kolegjit të  apelit,  e sidomos  në kryetarin e  Dhomës së  Gjyqtarëve të EULEX-it( sidomos në këta ndikohet!). Ndikimi është:  ta  marr  lëndën-rastin ta  shqyrtoj, që  do ta  jepnin  vendimin gjyqësor në  përkim me  njërin  nga  12  objektivat  e tyre  politike!

Është  vërejtur  qartazi që brenda  EULEX-it, ndodhen  dy  pole  që  ashpërsisht  luftojnë  mes vete: poli  por Kosovës, që   përzgjedhë  lëndët penale (sidomos),  për  të  ushtru  impaktin e  vetë  politik! Ndërsa në  anën  tjetër  poli  negative, i njohur  për   qëndrime  armiqësore  ndaj  Kosovës, i cili  është shumë  më  brutal  në  luftën e  tyre!

Ndërhyrja  në  përmisimin e  Sistemit të  Drejtësisë, është  prezente  faktikisht në çdo shtet, në  formë  a intenzitetet që  mund të  dallohen. Kjo çështje as në  Republikë të Kosovës nuk kontestohet, as nuk  akuzohet,  jemi pro të  gjithë që të  vendoset  ligji, por  me sa më  pak  ndikime të  politikës, që do mund ta  dëmtonin drejtësinë  subjektive( për rastet-lëndët konkrete).

Ndërsa në  vitet  2013-2014, skandale, korrupsion, krim të  organizuar e deri edhe  rrjedhje  informacionesh të EULEX-it për  Shërbimin sekret Serbë, tashmë  u bën të  njohura  botërisht! Kjo është  më  shqetësuese që  ndikimet  e tilla politike  armiqësore dhe korruptive janë  veprime  të  rënda kriminale, të cilat do duhej  ndjekur me  rreptësi- kjo për  fat të keq nuk ka  ndodhë! Shkurt Shqip: për krime  lufte të kryera gjatë  Luftës së Kosovës 30 Shqipëtarë  dënohen e vetëm  2 Serbë! Madje  edhe  dënimet  në  rastet  e tilla  janë  tregues të qartë të  qëllimit politikë, Shqipëtarët  e dënuar  janë  shumica mbi 10 vitë burgim madje edhe për   një  vrasje të dyshuar, ndërsa  Serbët për dhjetra e dhjetra të  vrarë  dënohen  me nën  10 vite  burgim!  Agjentët  e  Serbisë  arrestohen dhe  lirohen  menjëherë me urdhëra politik nga EULEX, madje  Institucionet  vendore as nuk u  jepet  e drejtë në këto raste! Prodhim  dëshmitarësh  falso për të  akuzu  ish-luftëtarët  Shqipëtarë  kinse për  krime lufte etj etj!

Linja korruptive ( C1, C2 të  lidhura  me A), janë  format  më  shqetësuese, më të  rrezikshme, e që  janë debatu dhe mediatizu edhe  në  mediumet  në  Kosovë por edhe  më gjerë, sidomos  gjatë  vitit 2013 dhe 2014, por  sporadikisht  ka  qenë  edhe  më përpara! Vendet  aleate të  çështjes Shqipëtare( të Republikës së Kosovës), në  kuadër të  misionit të  tyre në Kosovë si EULEX, e  më parë si  UNMIK, kishin  polic, prokuror dhe  gjyqëtar që shërbyen. Republika e  Kosovës dhe as  aletatët  e saj, nuk kishin nevojë të  korruptonin zyrtarë të EULEX-it( të ardhur nga vendet  jomiqësore a armiqësore me  Shtetësinë e Kosovës) që t’i shërbenin  ndonjë  qëllimi. Ndërsa Serbia kishte  nevojë për  informacione dhe  veprime  në   dobi të saj, andaj  përgjegjësi  kryesor mbetet  Serbia për pjesën më të  madhe të këtij   kriminaliteti, në EULEX.

Çdo person do  e priste  të keqën nga  një  zyrtar i EULEX-it,  të ardhur  nga  vendet jomiqësore a armiqësore  ndaj Shtetësisë së Kosovës( kjo vetëkuptohet)! Serbia përmes  korruptimit të zyrtarëve të EULEX-it ( sidomos  nga  shtetet   aleate të Shqipetarëve), dëshiron të  shkëpus sa më  shumë aleat të  Shqipëtarëve e që  ata  t’i kthej  nga  vetja, apo  së paku t’i neutralizoj a t’i shfrytëzojë për  qëllime  të veta! Serbia nuk arriti  suksesshëm të  korruptojë  zyrtarë të EULEX-it nga  SHBA,  a ca shteteve  Euro-perëndimore( p.sh:Gjermanisë, Britanisë etj), që polic të  saj si zyrtarë të UNMIK-ut dhe pastaj të  EULEX-it, kanë  akuzu  po këto  misione  për  korrupsion dhe  kriminalitet të  rëndë! Mirëpo  Serbia, arriti  në një  masë  sukses sidomos  me  disa  aleat të Shtetësisë së Kosovës, e të  cilat  kanë  një  Sistem  të Drejtësisë të  lëkundur  e jo  të  sigurtë, sidomos  ku vepron  mafia ( krimi i organizuar), nuk mundën  të rezistonin- i kemi  tashmë  disa  raste  botërisht të  njohura sidomos  me disa  gjyqëtarë dhe prokuror italian! Këta  u korruptuan, shkaku që  agjentë  të Serbisë, këta   zyrtarë të EULEX-it  devijuan, pra  bënë  linjat  C1 dhe C2. Në këtë  rast  zyrtari  i korruptuar  i EULEX-it ka vetëm   qëllimin  material, e  nuk  ka  qëllim politik kundër shtetësisë së Kosovës.

Linja C1, zyrtari i EULEX-it, Ambasada, stafi politik, personeli administrativ, policët, prokurorët dhe gjyqëtarët  e EULEX-it, ndikojnë  drejtëpërdrejt në  vendim-marrje të  gjykatës në rastin  konkret( në  lëndë  sidomos penale, por edhe  civile etj) që  ndaj  një  dyshuari të jepet vendim  gjyqësor,  në pajtim  me   njërën nga 12 qëllimet!

Linja C2, është  më e gjatë,  zyrtari i EULEX-it, ambasada, shërbimet inteligjente, stafi politik,  personeli administrative, policët,  prokurorët, gjyqtarët por të  cilët ndikojnë  në  prokurorë ( sidomos  të EULEX-it), që mos të  paraqes, të  ndryshojë, të  ndërrojë, të  falsifikojë( apo të shtojë) prova-dëshmi-deklarata, që  gjykata të  lajthitet  në  rastin e  nxjerrjes së  vendimit gjyqësor,  në  dobi të  të  dyshuarit ose  në dëm të  tij! Në dobi  të  të dyshuarit, që të  lirohet  nga  akuza, paraburgimi, burgimi, për  qëllime  politike-kriminale etj,  apo  në  dëm të  të dyshuarit, kur janë  armiqë të  politikës a  interesit të  tyre  kriminal ( pra të  Serbisë-Rusisë-Kinës- dhe  ca vendeve  arabe nën  influencën  ruse)!

Linja armiqësore direkte D1 dhe D2, që  kanë  vepru dhe  veprojnë  në Kosovë si  UNMIK, e tash EULEX, e veçmas nga  vendet jomiqësore ndaj  Kosovës ( në të shumtën e rasteve) qartësisht  veprojnë  duke  ndiku negativisht  me  politikë. Aktiviteti i këtyre  linjave ( D1 dhe D2) ishin prezente  dhe  jo pak  mund  të  thuhet  që  kanë   dhënë  fryte në  punën  e tyre të  dëmshme për  Shtetësinë e  Kosovës!

Linja D1,  zyrtari i EULEX-it,  ambasada,  stafi  administrativ, policët, prokurorët dhe gjyqëtarët etj  nga  vendet  si  Rusia, por  veçmas  aleatët  e saj( me qëndrime  jomiqësore  ndaj Shtetësisë së Kosovës) ndikojnë  në  prokurori që të  ndjeket a që të  pushojë  hetimi, që  ato/ata të paraqiten  a  mos  paraqiten në  gjykatë,  duke  e  lajthitë-korruptu-ndiku-shantazhu  në  vendimarrje që të  nxjerrë vendim  gjyqësor në  dobi a  në dëm  të   dyshuari. Të ndikuarit  në  gjykat për qëllime  politike është  e  zakonisht, ndërsa  korruptimi është  më prezent  vetëm  kur lëndët  konkrete, me  interese  ekonomike të  mëdha! Ndërsa  lajthimi është  po ashtu  prezent, e që  manipulimi i tillë,  inkriminon veprimet  e  prokurorit. Një formë  e ndikimit edhe  në këto  raste  është  aleatët  e faktorit   ndërkombëtarë  jomiqësor a armiqësor ndaj  Shtetësisë së Kosovës, ndikojnë  që të   zgjedhen  gjyqëtarët  e  EULEX-it, që  u  binden  urdhërave të  tyre- që  shantazhohen  a që  mund të  korruptohen-apo janë  korruptu  tashmë, e që  me qëllim  që të  nxjerret  vendimi  gjyqësor i dobishëm për qëndrimet  e tyre  politike( që kanë  ndikim negative politik për  Kosovën, siç janë   dhënë  në  12  pikat  e  tyre).

Linja D2,  është  më  e  shkurtër,  zyrtari i EULEX-it, që  është  nga  vendet me qëndrime  jomiqësore  a edhe  armiqësore ndaj  Shtetësisë së  Kosovës( polic, prokuror, gjyqtar, zyrtar  politik a  administrativ, ambasador etj) pa marrë parasysh se çfarë  paraqet  prokuroria, ata  kanë  lidhjen-ndikimin në  dhomën  e gjyqëtarve të  EULEX-it, ku  caktojnë  gjyqëtarët  e përshtatshëm  t’a  gjykojnë a rigjykojnë  rastin konkret. Nga  këta  gjyqtar të përshtatshëm,  nga  vendet  që  kanë   qëndrime  politike jomiqësore a armiqësore  kundër Shtetësisë së Kosovës, arrijnë  të  nxjerrin  vendime  gjyqësore me qëllime-impakt  politik të  dëmshëm.

Linja  armiqësore e  rastit( linjat D3 dhe D4), janë më të  shpeshta,  shkaku që  ka  patur  më  shumë  në  numër si polic, prokuror, gjyqtar si në  proporcion,  po ashtu më shumë sesa  shtetet  si  Rusia  me  aleatët  e saj. Mirëpo  këto  raste  janë  më të  njohura  si raste  të  montuara  politike  me tendenca  anti-shqipëtare etj. Bashkë  me  rastet  e linjave  të  korruptuara C1 dhe C2 të lidhura  me A) që  janë  të  njohura  si skandale tejet të  rënda  në kuadër të EULEX-it.

Linja  D3, vendet armiqësore  ndaj  statusit  politik të  Kosovës,  Serbi-Rusi-Kinë dhe  disa  vende  arabe nën  influencën  e  këtij pakti, dirigjohen   nën ndikimin e  tyre  politik a me korrupsion( ofrim  ryshfeti personal e  sidomos   të  beneficioneve  për  shtetin  që  përfaqëson), që të  veprojnë a  mos  veprojnë( akuzojnë,  a shfajësojnë të  dyshuarin, të  sjellë prova a duke  falsifiku ato, apo  duke  manipulu me to etj, që  prokurori   të  lajthit  gjykatën  në lëndën konkrete apo duke  ndiku  a  korruptu  gjyqtar,  me qëllim  final  që të   nxjerret  vendimi gjyqësor i dëshiruar  sipas  tyre, në përputhje  me interesat  e tyre  politike)! Edhe  në  këtë  rast,  lajthimi-ndikimi-korruptimi-shantazhimi i gjyqtarit  është  i njejtë  siç u tha  më  sipër. Këto shtete  varësisht  nga  rasti në  rast,  varësisht nga  beneficionet  që i vijnë-ofertohen nga   aleatët  e Shqipëtarëve  apo  nga  aleatët  e Serbisë,  radhiten  në  atë   anë  që   e  vlerësojnë  si më të  mirë( më  me  interes për ta!).

Linja  D4, vendet armiqësore  ndaj  Shtetësisë  së Kosovës, pa  marrë  parasysh  prokuroria  çfarë  akuze bën,  ndikimin-korruptimin e  ushtrojnë  në Dhomën  e Gjyqtarve të EULEX-it, që të përzgjedhen  gjyqtarët që do  nxjerrnin  vendimin  gjyqësor  që i’u përshtatet  interesave të tyre politike.

Linjat  përforcuese-shoqëruese (A1 dhe A2), janë  zakonisht  më  indiferente, por që  nga  rasti në  rast  ato  mund  të  anojnë  apo të  qëndrojnë  neutrale-asnjanëse! Interesi i tyre shtetëror e  në raste  specifike edhe personal( kur   janë të korruptuar), që të  veprojnë  në  anën e  palës së  caktuar.

Shkaktarët të  ndikimeve, si dhe të  korruptimit për  qëllime politike, janë  thjesht  politike,  ndërsa  ryshfeti shërben  si mjet  për  ta  korruptu, e që  pastaj i korruptuari të  bëjë veprimet  politike të porositura nga korruptuesi. Lufta  politike  e dy  palëve  konfrontuese  globale, mes  aleatësh Euro-Amerikan kundër  aleatëve të  Serbisë( Rusi-Kinë dhe ca vende  arabe nën influencën  ruse), kulmoi  në  vitet  2013-2014, gjë që  vërehet edhe  në  Kosovë!

Lufta  e tillë politike në  format konkrete si: për ruajtjen  e paqes dhe stabilitetit  në  Kosovë ( kundërshtarët  e shtetësisë së Kosovës dëshirojnë  rrezikimin e  saj); për  të  ruajtur status quon  e  opsioneve politike  të partive politike që janë  të  papëlqyeshme  për  faktorin  ndërkombëtar(  ndërsa kundërshtarët  e Shtetësisë së Kosovës  përkrahin opsionet   politike të partive  të  cilat  rrezikojnë  stabilitetin); për  hakmarrje, retribucion të  opsioneve politike  a të  politikanve  anti- shtetsisë së Kosovës( kundërshtarët  e  shtetësisë së Kosovës, për   t’u  hakmarrë a  dënu  politikat a  politikanët pro); mbajtjen,  dënimin e kryesve të krimit të  organizuar, korrupsionit( kundërshtarët  e Shtetësisë së Kosovës të  kundërtën, me qëllim  për ta  faktu  pretendimin e tyre që  ky shtet  nuk është stabilizues!); zbatimi i ligjit  kundër  terroristëve  islamik-vehabist( kundërshtarët  e Shtetësisë së Kosovës, lirimin e  tyre që  të   veprojnë  kundër Kosovës dhe  aleatëve të saj); zbatim i ligjit  ndaj kryesve  ordiner të krimeve- si shtet  funksional( kurse  kundërshtarët e Shtetësisë së Kosovës, nivel  sa më të  lartë të  kriminalitetit-që të bëhet  shtet i dështuar); mos  shpërthim  konfliktesh të armatosura, që  mos të  dalin jashtë  kontrollit situata( kundërshtarët  e Shtetësisë së Kosovës nxisin  shkaktimin  e konflikteve të  armatosura   brenda Kosovës, apo në  lidhje  me Kosovën, sidomos  nga  terroristët  vehabist); të  dënohen  organizatat terroriste islamike-vehabiste( kundërshtarët  e  Shtetësiosë së Kosovës kërkojnë  lirimin e  tyre si dhe promovojnë-propagandojnë, financojnë   po këto organizata); të ulet  niveli i kriminalitetit, të  ngritet  siguria dhe mirëqenija, zbatimi i ligjit,  besimi në  institucionet  demokratike, të  ketë  demokraci  funksionale,  shtet  multietnik  dhe laik, qëndrueshmëri ekonomike, mirëqenije sociale, shkollim të  duhur etj( kundërshtarët e Shtetësisë së Kosovës të kundërtën si:  nivel të  lartë  të  kriminalitetit,  mos  siguri,  mos zbatim të ligjit,  mos  besim   në  institucione dhe institucione  jodemokratike,  demokraci  jofunksionale,  shtet  anarkik, joqëndrueshmëri ekonomike,  mirëqenije  të ulët, shkollim  ideologjik-vehabist).

Ndërsa shtetet e rajonit që  s’kanë probleme politike  kanë  mjaft  vështërsi  në  mirëfunksionimin  e institucioneve të tyre shtetërore, kurse  sulmet  e tilla politike e deri  edhe  agresione diversive, agjenturore,  vehabiste etj,  realisht  mjaft  dëmton  shtetësinë e  Kosovës.

Ndërsa zyrtarët  në  institucionet  tona,  asnjë hap madje  minimal,  nuk duket që  e  bëjnë  në  forcimin e  mirëfunksionimit dhe forcimit të Shtetësisë së Kosovës, për më  shumë   korruptimi, kriminaliteti, nepotizmi, politizimi, joprofesionalizmi etj etj  janë  në  kulmet  e  nivelit për të keq.

Skender Jashari  i burgosur politik nga  EULEX-i, për rastet  e sulmeve kundër policisë dhe xhandarmërisë së Serbisë në  Dobrosin komuna e Bujanocit. Ky shkrim është  pjesë e  marrur nga  punimi i bërë  gjatë  qëndrimit në  burgimin politik!

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...