Published On: 15 Janar, 2016

Komunikimi me publikun rrit transparencën institucionale

  • Bisedë me znj. Selvane Bukleta, zëdhënëse e Gjykatës Themelore në Pejë, me të cilën bashkëbiseduam për të arriturat dhe sfidat me të cilat është përball kjo Gjykatë dhe degët e saja në Istog, Klinë dhe Deçan, gjatë vitit të kaluar.

Adem Lushaj

Jeni në pozitën e zëdhënëses së Gjykatës Themelore të Pejës, për më shumë se tri vite. Këtë pozicion e vlerësoni si privilegj apo përgjegjësi, kur kemi të bëjmë me një institucion me përgjegjësi të madhe për shtetin, siç është Gjykata?

Selvane Bukleta: Me reformimin e sistemit gjyqësor pozita ime e zëdhënëses është pozitë e re të cilën e vlerësoi më shumë si përgjegjësi, por mund të konsiderohet edhe si privilegj, pasi që jam personi i parë në këtë pozitë për informim dhe komunikim me media. Për mua është një përgjegjësi e madhe, duke e parasysh rendësin e Gjykatës si  institucion ku merren vendime shumë të rëndësishme, si në jetën personale të individëve, ashtu edhe të shoqërisë në përgjithësi.

Cilat janë të arriturat dhe sfidat e punës së Gjykatës Themelore të Pejës dhe Degëve të saja, për vitin që përfundoj-2015?

Selvane Bukleta: Gjykata Themelore e Pejës, së bashku me degët e saja Deçan, Klinë dhe Istog, e mbylli vitin 2015, me një efikasitet të lartë,  bazuar në raportet statistikore të cilat tregojnë se numri i lëndëve të zgjidhura është më i larte në krahasim me numrin e lëndëve të pranuara.

Vitin e kaluar, Gjykata jonë e ka filluar me numër të vogël të gjyqtarëve, megjithatë  kemi bërë punë efikase në shqyrtimin e dhe marrjen e vendimeve gjyqësore. Kësaj sfide ia shtojmë edhe bojkotin e gjyqtarëve, e cila zgjati 20 ditë, (3 mars deri me 23 mars) me ç’rast u shtyn më së 714 seanca gjyqësore, prej të cilave shumica e tyre kane qene në përfundim e sipër. Ndërkohë, përkatësisht nga Qershori, për të punuar në Gjykatën tonë, u pranuan 5 gjyqtar të rinj, nga një në Pejë, Deçan dhe Istog, ndërsa dy janë sistemuar në degën e Klinës, e që me pranimin e tyre, numri i lëndëve të zgjidhura u shtua, duke realizuar normën e përcaktuar nga Plani strategjik 2014-2017, duke bërë që numri i lëndëve të vjetra, është në rënie krahasuar me vitet e kaluara. Po ashtu, përparësi në zgjidhjen e lëndëve iu është dhënë lëndëve që janë kusht për liberalizimin e vizave, si p.sh: organizimi kriminal, trafikimi me njerëz, lëndët e korrupsionit, narkotikëve, e drejta e votës, etj, e te cilat janë zgjidhur në numër të kënaqshëm. Si tregues për efikasitetin e mirë të zgjidhjes së lëndëve, mund ta vlerësojmë edhe me vërtetimin e Aktgjykimeve të cilat bëhen në shkallën e dytë, përkatësisht në Gjykatën e Apelit.

E arritur tjetër për vitin 2015, është edhe funksionalizimin e ëeb portalit të Gjykatës sonë, me anë të së cilës do të na mundësohet të pasqyrojmë punën tonë, sikurse dhe të njoftojmë publikun me njoftime të ndryshme si p.sh: seancat gjyqësore, komunikata, njoftime dhe aktivitete tjera të cilat mbahen në Gjykatë.

Gjykata jonë, përveç të arriturave gjatë këtij viti është ballafaquar edhe me sfida të ndryshme, siq është numri i madh i lëndëve civile përmbarimore, të cilat janë në numër të madh të pazgjidhura, mirëpo tani me angazhimin e përmbaruesve privat, numri i lëndëve përmbarimore është në rënie. Si sfidë tjetër mund të konsiderojmë edhe numrin jo të mjaftueshëm të gjyqtarëve dhe të bashkëpunëtorëve profesional, si dhe të stafit administrativ.

Në çfarë niveli është bashkëpunimi i juaj me media, qofshin lokale apo qendrore?

Selvane Bukleta: Bashkëpunimi ynë me media si me ato lokale, ashtu edhe ato qendrore, janë të mira, pra kemi një bashkëpunim të mirë, të cilat me korrektësi kanë pasqyruar punën e gjyqësorit, si në efikasitetin e punës, ashtu edhe për sfidat me të cilat ballafaqohet gjyqësori, gjë që shfrytëzoj rastin ti falënderoj shumë, këtë rast edhe mediumin tuaj. Vlen të theksohet se, Gjykata jonë ka bashkëpunim të mirë edhe me organizatat joqeveritare të cilat monitorojnë gjykimet dhe luajnë rol të madh në sensibilizimin e qytetarëve, sikurse duke i njoftuar më për se afërmi me punën e gjykatës.

Diç për të shtuar, qoftë momente që duhet harruar apo edhe të atilla që janë për mbamendjen?

Selvane Bukleta: Në fund ju njoftoj se nga viti 2016 ka filluar decentralizimi i Gjykatave, me ç’rast tani gjykatës i kalojnë disa kompetenca si ajo e çështjes së punësimit, menaxhimit të buxhetit, si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me administratën. Po ashtu do përmend faktin se pranë kësaj Gjykate dhe degëve të saja, kanë filluar punën edhe 35 praktikantë, të cilët nga afër do aftësohen në aspektin profesional, sikurse që do njoftohen për angazhimet e këtij institucioni të drejtësisë. Më lejoni të shfrytëzoj këtë medium që tu bëj thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë aktive e proceseve gjyqësore, duke marr pjesë nëpër seancat gjyqësore, pasi që dyert e Gjykatave janë të hapura për të gjithë, por edhe do ndihmojnë në rritjen e nivelit të transparencës dhe efikasitetit në punën e gjyqësorit.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...