Published On: 28 Shkurt, 2016

Këto janë kompetencat e Presidentit të Republikës së Kosovës

Kosova që nga 26 shkurti është bërë me president të ri. Kuvendi i Kosovës pas tri raundeve të votimit e zgjodhi Hashim Thaçin si presidentin e katërt të Kosovës.

Por cilat janë kompetencat e të parit të shtetit? Lexoni më poshtë kompetencat që Kushtetuta e vendit ia përcakton presidentit të Kosovës.

-Përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë;
-Komandant Suprem i Forcave të Sigurisë të Kosovës;
-Cakton mandatarin për formimin e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike ose të koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit;
-Emëron dhe shkarkon Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës;
-Emëron dhe shkarkon gjyqtarët e Republikës së Kosovës me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës;
-Emëron dhe shkarkon Kryeprokurorin e Shtetit të Republikës së Kosovës, me propozimin e Këshillit Prokuroial të Kosovës;
-Emëron dhe shkarkon prokurorët e Republikës së Kosovës, me propozimin të Këshillit Prokurorial të Kosovës;
-Emëron gjyqtarët për Gjykatën Kushtetuese, me propozimin e Kuvendit;
-Emëron Komandantin e Forcave të Sigurisë të Kosovës, pas rekomandimit të Kryeministrit;
-Së bashku me Kryeministrin, emëron Drejtorin, Zëvendësdrejtorin dhe Inspektorin e Përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Intelegjencë;
-Emëron Kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve;
-Emëron Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i cili shërben edhe si Drejtor Menaxhues dhe emëron anëtarët e tjerë të Bordit të Bankës
-Emëron Kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve;
-Emëron Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i cili shërben edhe si Drejtor Menaxhues dhe emëron anëtarët e tjerë të Bordit të Bankës
-Emëron dhe shkarkon shefat e misioneve diplomatike të Republikës së Kosovës, me propozimin e Qeverisë;
-Udhëheq politikën e jashtme të vendit;
-Ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim të ligjeve të miratuara, nëse konsideron se janë të dëmshme për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë komuniteteve të saj. Të drejtën e rikthimit të një ligji mund ta shfrytëzojë vetëm një herë;
-Vendos për shpalljen e Gjendjes së Jashtëzakonshme, në konsultim me Kryeministrin;
-Mund të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurisë të Kosovës dhe i kryeson ato në kohën e Gjendjes së Jashtëzakonshme;
-Vendos për formimin e misioneve diplomatike e konsullare të Republikës së Kosovës, në bazë të konsultimit me Kryeministrin;
-Jep medalje, mirënjohje dhe çmime, në pajtim me ligjin;
-Shpall falje individuale, në pajtim me ligjin;
-Së paku një herë në vit i drejtohet Kuvendit të Kosovës përkitazi me fushëveprimtarinë e tij/saj.
-Garanton funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me këtë Kushtetutë;
-Shpall zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës dhe thërret mbledhjen e parë te tij;
-Nxjerr dekrete në pajtim me këtë Kushtetutë;
-Shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës;
-Nënshkruan marrëveshjet ndërkombëtare në pajtim me këtë Kushtetutë;
-Propozon amendamente për këtë Kushtetutë;
-Mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese;
-Pranon letrat kredenciale të shefave të misioneve diplomatike të akredituar në Republikën e Kosovës;
-Udhëheq Këshillin Konsultativ për Komunitete;

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...