Published On: 4 Korrik, 2016

Karl Popper dhe shoqëria e hapur

Nga Mr.Sc Blerta Haxhiaj

“Government of the people by the people for the people” – Në shoqërinë e hapur çdo qytetar duhet të angazhohet ne mendimin kritik, e cila kërkon lirinë e mendimit, shprehjen, institucionet ligjore dhe kulturore të cilat e thjeshtëzojnë këte. Analogjia e Popperit haset mes problemeve qe zgjidhen permes shkencës dhe problemeve te zgjidhura ne politike. Keto lloj teorish duhet të testohen empirikisht nga observimi apo eksperimenti, por në politike nuk ka diçka analoge qe nga pikëpamja mund te matet, cdo gje eshtë relative edhe pse ndeshet në pengesa të ndryshme eshte relative. Progresi shoqëror arrihet duke u huazuar shkencave metodën e provave dhe gabimeve pra reforma pragmatike. Reputacioni i shoqerise se hapur ne aspekti futuris duhet te shoqerohet me progresin kulturor, ekonomik, politik….një nderthurje e demokracise dhe shoqërisë së hapur. Shoqëria e hapur nënkupton obligimin e qeverise për të raportuar para njerezve rreth permbushjes se programit te saj politik. Shoqeria e hapur, shoqëri pluraliste ku lulezon demokracia, liria e fjales, shprehje bashkepunimi me te gjithë aktorët që përbëjne këtë shoqëri – shoqëri demokratike e konsiliduar; ndryshe nga sistemet totalitare individi është ne qëndër të shoqërisë, natyrshëm të drejtat e individit janë të shenjta dhe duhet respektuar edhe nëse ai nuk u bindet ligjeve, dyshohet që kryen ndonjë krim; Shoqëria e hapur është koncept i cili është përdorur për herë të parë nga mendimtari Henri Bergson dhe i zhvilluar “gjatë Luftës së Dytë Botërorë”. Në shoqëritë e hapura, qeveria është e supozuar te jete përgjegjese dhe tolerante, dhe mekanizmat politik, ‘mund te thuhet’ të jenë transparente dhe fleksibile. Karl Popper te Greket antike shikon atë që e quan nje tranzicion i ngadaltë nga tribalet (shoqëri e mbyllur) deri të shoqëritë e hapura, ndërkohe që shoqërite tribu dhe kolektiviste nuk dallonin mes ligjeve natyrore dhe zakoneve sociale. Kështu që individët nuk kanë gjasa për të sfiduar traditat ata besojnë që të ketë një bazë të shenjtë apo magjike, fillimi për një shoqëri të hapur është e shënjuar nga dallimi mes natyrës dhe ligjbërësin dhe një rritje ne përgjegjesitë e personalitetit dhe përllogarritja për zgjedhjet morale – bindjet fetare. Njohja e përgjithshme e përmbledhur në një sërë parimesh të unifikuara që përmes arsyes mundësohet zbulimi dhe formulimi i koncepteve mbi botën. Mendimi është reference për mendjen e cila bazohet në përvojën; veprimtaria e njeriut është e lidhur me me mendimet e tij të ngulitura në psiqikes e tij mbi të cilën ai vepron, gnoseologjia mbi kozmosin dhe natyrën që na rrethon është nder problematikat krysorë për ekzistencën e njeriut. Mirëpo çfarë është vendimmarrja? “Vendimmarrja është një proces që na mundëson zgjedhjen e një mënyre të vepruarit midis llojeve të ndryshme, nga ato të përditshme e rutinë, deri tek vendimet, që mund të merren vetëm një herë në jetë. “ të gjjitha veprimet tona duhet të pëshohen nga vendimmarrja per vendimmarrjen. Popper debaton se idete e individualitetit, kriticizmi dhe humanitarizmi nuk mund të dalin në sipërfaqe vetëm kur njerezit ndërgjegjerohen për ato, dhe sidoqoftë kjo është e pamundur të kthehesh në shoqëri te mbyllur, por ne të njëjtën kohë duke njohur atë që quhet “shpirti i humbur i tribuse “ _shoqëri e mbyllur; manifestohet si Totalitarizem si ajo e shek. XX. Një shoqëri e hapur është ajo ‘në të cilën individet janë të përballur me vendime përsonale’ dhe e kundërta e kësaj është ‘shoqëria kolektiviste fisnore apo magjike’. Për ndryshime në lidership (udheheqje) dhe reforma vetem demokracia mund të servirë një sistem të tillë përmes mekanizmave institucional, për të ndryshuar pa nevojen e gjakderdhjes, revolucionit apo grusht shtetit – coup d’etat. Ne ditet e sotme në shoqërite e hapura individet nuk duhet te mbajnë sekretë nga vetëvetja në kuptimin publik. Duhet të kemi besim tek dija e të gjitheve. Liria politike dhe te drejtat njerezore janë bazamentet e shoqërisë së hapur…mirëpo kocepti i shoqërisë së hapur te Popperi me shume është epistemiologjik se sa politik. Kur Popper shkruan “Shoqëria e hapur dhe armiqte e tij” – The Open Society and its Enemies; ai beson se shkencat sociale deshtuan per të kapur kuptimin dhe natyren e fashizmit dhe komunizmit sepse keto shkenca ishin bazuar tek të metat e epistemiologjise. Totalitarizmi obligon dijen te shnderrohet ne politike ku mendimi kritik behet i pamundur dhe drejton drejt shkaterrimit te dijes në vendet totalitarë. Teoria në të cilën dija është provizionale dhe e gabueshme përfshinë ate që shoqëria duhet të jetë e hapur për nga këndvështrimet alternative. Një shoqëri e hapur është e asociuar me pluralizmin kulturor dhe religjonin; është gjithmone në gjendje të improvizimit sepse dija nuk është kurrë e kompletuar por gjithmone në ekspanzion e sipër nëse dëshirojme të qëndrojme humane duhet të ndjekim rrugen e shoqerisë se hapur edhe pse ajo është e pasigurte. Në një shoqëri të mbyllur disa dije dhe të vërteta detërminuese të drejtojnë në nje version të realitetit, pra një shoqëri e tillë eshtë e mbyllur ndaj lirisë se mendimit, si karakteristika e një shoqërie të hapur janë humaniteti, barazia, liria politike; kjo ka qëne e njohur nga Perikliu një burrështetas në Demokracinë Athinase në fjalim lavdërues mortor të tij : “ …avancimi në jetën publike bie te reputacioni për aftësi, merita e klasave nuk duhet te lejohen qe te nderhyjne ne meritë; ose te shkaktojne varferine, nese nje burre eshte i afte t’i sherbeje shtetit, nuk duhet te kushtezohet nga obskurantiteti i gjendjes se tij, liria të cilën e gezojme ne qeverisjen tone ekspandohet gjithashtu edhe ne jetet tona të përditshme.” Ka qene tensioni mes shoqerise tradicionale dhe asaj te rese, me shume hapesire e polisit emergjent e cila karakterizon Athinasit klasik dhe Popper ishte ne dijeni te apelit emocional te vazhdueshem e te cilen e quan “holizem …zgjatja per jeten fisnore te humbur ne boten boterore.” Investitoret bilionare dhe majtistet ( aktivist politik) George Soros nje dishepull i Karl Popper argumenton se perdorimi i teknikave te fuqishme te sofistikuara te huazuara nga shkenca kognitive dhe pershkruese nga operative konservative politik si Frank Luntzn dhe Karl Rove hedhin dyshime mbi origjinaliteti e konceptit te Popperit per shoqerine e hapur. Sepse perceptimi i realiteti te elektoratit shume thjeshte mund te manipulohet, diskurset demokratike politike nuk na udheheqin drejt nje kuptimi me te mire te realiteti. Soros argumenton se pas kerkesave te ndarjes se pushtetit, “free speech” – dhe zgjedhje te lira gjithashtu kemi nevoje per nje qartesi per nje angazhim te forte per ndjekjen e se vertetes, politikanet do te respektojne se sa te mashtrojne, realiteti nese kujdeset per te verteten dhe te ndeshkoje politikanet kur kapen ata ne situata ku komprementohen. Popperi sodoqofte nuk e identifikon shoqerine e hapur me demokracine apo me kapitalizmin por me nje kornize te mendjes kritike nga ana e individit ne perberje te komuniteti ‘grupi mendues’.
Alan Haworth mbi Karl Popper, vizioni i tij pragmati, shoqeri liberale dhe vleresimi i armiqve.
“Kanë kaluar 100 vite që nga lindja e Karl Popper, dhe pothuajse 60 që nga shfaqja e pare e vepres se tij The Open Society and its Enemies. Ishte përvjetori i cili më shtyu të rilexoj Popperin, klasiket e tij nje takim pasues me nje tekst te auorit i cili me mahniti zakonisht eshte nje experience interesante dhe isha kurioz te shikoja se çfare mund te beja ne koherat tona. Shoqeria e hapur ështe nje veper me disa objektiva te ndryshme port e lidhura ndermjet tyre, ne nje nivel, mund te trajtohet imtesisht, si nje veper kritike filozofike me marreveshjet e saj, ne detaje, me bagazhin e shume ideve te filozofeve politike”. Shumicen e saj Popperi perqendrohet mbi Platonin dhe Marksin, edhe nje kapitull te shkurter mbi Heraklitin dhe disa kapituj mbi Hegelin. Por duke u fokusuat tek to, humbin piken qendrore të vepres, per diken tjeter, me thellesisht, niveli eshte, siç tregon titulli ne mbrojte të shoqerise së hapur dhe kunder armiqeve te tij. Eshte sepse ata nga ana supozive bien ne kategorine e mevonshme qe Popper e diskuton me mendimtare se nga ku fokusohet. Pra, çka nenkupton Popperi me shoqërine e hapur? Nje menyre e mire per tu pergjigjur kësaj pyetje është me referenca te punes se tij ne filozofine e shkences, per te cilen është i njohur për punen e tij ne filozofine politike. Kontributi i Popperit ne filozofine e shkences me doktrinen e tij te ‘falsifikacionizmit’ duke u dakorduar se cilat shkenca proçedojne duke formuluar hipoteza dhe duke i falsifikacionuar per qellime eksperimentale. Nga ky kendveshtrim, eshte e pamundur te demonstrosh, me siguri, nese ndonjera nga hipotezat eshte e dhene; kjo te ‘verifikosh’ eshte perfundimtare. Me e mira qe mund te besh eshte te praktikosh kete rregull si ta paraqites si false.”Duhet të bëjmë qartë dallimin ndërmjet përgënjeshtrueshmërisë dhe përgenjeshtrimit. Përgënjeshtrueshmërinë e kemi paraqitur vetem si një kriter për karakterin empirik të një sistemi pohimesh. Për sa i përket përgënjështrimit, duhet parashtruar rregulla të veçanta për atë se në ç’kushte një system do të shihej si e përgenjështruar. Në themi së një teori është e përgënjeshtruar vetën në qoftëse kemi pranuar pohimet baze qe e kundërshtojnë ate.nky është kusht i domosdoshëm por jo i mjaftueshëm sepse ndodhite e vetme të papërsëritme nuk kanë asnjë rendesi për shkencën” Falsifikacionizmi i Popperit i pergjigjet verifikacionizmit i paraqitur nga Rrethi i Vjenes, kreativiteti dhe imagjinata jane formulimet e teorive dhe hipotezave, si disa eksperimente me te cilat mund te kryejme testime mbi te; racionaliteti kritik ne vleresimin e teorive dhe deklaratave te tjera; tolerance kerkon te njihen ku teorite e njerezeve te tjere mund te rivalizohen me te tenden. Popper eshte shume popullor mes shume shkencetareve per faktin se e shnderron shkencen ne shume atraktive. Nje shoqeri e hapur, eshte nje shoqeri e cila karakterizohet nga institucionet te cilat bejne te mundshme per te ushtruar virtytet e njejta me qellime pragmatike per zgjidhjen e problemeve politike dhe sociale. Për Popperin këto janë shumica, karakteristikat e institucioneve te demokracise moderne liberale. Mirepo kush jane armiqte e tij? Duke u dakorduar me Popperin, ajo ka e ben Platonin nje armik te shoqerise se hapur eshte ‘holizmi’ i tij. Shteti ideal i Platoni te Politea eshte nje vision i utopise totalitare. Me ndihmen e teorise se Formave, Platoni ka paraqitur portretin e nje shteti racional, shteti me te gjithin i cili çdo gje leviz dhe qarkullon pa problem, si nje makine e vajosur mire, ku secili eshte i pergjendruar ne punen e tij, nje harmoni e duhur. Kunder kesaj Popper-i argumenton se nuk mund te kete ne menyre unike ‘shtet racional’. Edhe nese ekziston nje gje e tille, do te donim te kemin shancen e vendosjes se tij aq sa mundemi te arrijme per te pershkrimi shkencor i vertete ne ate menyre qe gjerat jane, ne tentative per te vendosur nje gje te tille siç eshte shteti kjo edhe mund te deshtoje. Popper shpjegon se terheqja psikologjike e kesaj kendveshtrimi ka friken e ndryshimit, te Platoni, Shteti ideal, eshte nje shtet qe udhehiqet nga mbreterit filozof, sepse ata ishin te afte te njohin boten e ideve. “Në të kundërt, mëkati filozofik ku Hegeli dhe Marksi mbahen si fajtorë është ‘historicizmi’; doktrina ku historia duhet domosdoshmerisht te mbajë nje kurs te vetin. Duke u pajtuar me Popperin, utopianizmi dhe historicizimi janë të dyja janë me të meta sepse të dyja janë armiqësor me afërsinë e vetme që kanë, në realitet, është e mundshme për te patur zgjidhje të problemeve sociale dhe politike”.
Në botën reale, duhet të proçedosh në mënyre pragmatike, te metat do të tregojnë në menyre të pashmangshme kur tentohet në menyre të pare për zgjidhjen e problemit, dhe inividi do te shtrengohet te rikthehet dhe ta paraqese ne menyre vizuale si psh ta vizatoje ne derrase. Kjo ështe ajo që Popper e quan ‘pak nga pak inxhinier’. Problemi me utopizmin është se ajo të dekurajon ate inxhinierin social duke e sunduar si nje irracional, problematika me historicizmin eshte se kjo limiton zgjedhjen e strategjise, varen nga ajo qe nëse shnderrohemi ne progresiv apo në reaksionar; gjithe ajo cfarë është e re përjashtohet jashtë. “Shoqeria e hapur” siç e përshkruan Popperi ‘nje pune lufte’, është e kompiluar gjatë luftes se dyte boterore ku Popperi ishte refugjat, duke punuar si lektor ne Univesitetin e Ëellington në New Zealand. Duke sulmuar totalitarizmin utopik dhe historicizmin Popperi sulmon rrenjet intelektuale e tiranëve të medhenj të cilët kishim zene si murtaje ne jeten politike ne Europe gjatë 1920/30/40; termi totalitarizem karakterizon disa regjime, (Hitler; Stalin;) Popper është zgjeruar nga fakti ai kishte diçka serioze për të thënë diçka serioze; ose raporti mes disa ideve, qëndrore ne traditën Perëndimore të mendimit politik dhe situaten aktuale që po ndodh. Në mes viteve të 1960, për filozofinë politike bërja e saj ishtë bërë një subjekt jo shumë i kërkuar, nga ana ironike; “ … filozofët ne botën anglisht-folësë më shumë kohën e tyre e kushtoni apo ishin devotë duke zgjidhur analiza të problemeve në epistemiologji, metafizikë dhe në filozofinë e mendjes, kryesisht në këndvështrim për të demonstruar rrënjët e konfuzionit mbi veprimtarinë e gjuhës së zakonshme. Kjo ishte situata ku Peter Laslett prononcon vendimin e tij të paharueshëm: “Për momentin sidoqoftë filozofia politike është e vdekur.” Për një student i mësuar me dieten e analizen linguistike, libra si Shoqëria e Hapur dhe The Poverty of Historicism e Popperit bëri një ndryshim freskues. Ndarja e shoqërisë ne të ‘hapur’ dhe ‘mbyllur’ akoma ka një rëndësi të qartë, një person i cili është rritur nën një regjim të mbyllur ishtë Vaclav Havel, në hyrjen e The Open Society – neë edition- Havel përshkruan Marksizmin si një anti-jetë, – “Mbi bazat e eksperiencës përsonale” ai shprehet, “ Unë mund të konfirmoj se Sir Karl Popper kishte të drejtë”: dhe “Cdo gjë e cila çdo mënyrë është në të kundërt vizionit të botës i ofruar nga komunistet, kjo quhet ai vizioni në brendësi të çështjes, në nënyrë të pamëshirshme është shtypur”; por, “E panevojshme për të thëne, jeta me divesitetin e padepërtueshëm dhe më paparishikueshmërinë, kurrë nuk lejon vetëvetën që të shtydhet në kafazin e papërpunuar të marksizmit. E gjithe ajo se çfarë guardianët e kafazit mund të bëjnë është të shtypin dhe të shkatërrojnë çdo gjë e cila nuk fit – përshtatet në të” Nëse pikëpamja e Popperit ka më shumë kuptim në 1945 ashtu siç ndodhi në 1966, çfarë duhet ta bëjë këtë tani? Një diferencë mes kohës sonë dhe asaj që ka kaluar – është së në ato konturë shoqëria e ‘mbyllur’ nuk është edhe aq e lehtë për tu kontrolluar, në ditët e sotme është e vështirë që të ri-bëhën sisteme totalitare edhe pse jemi nen një totalitarizmi teknokratik; por asnjë diktator nuk mund të ndaloje për të degjuar radio apo mjetë të tjera komunikimi, por elementet e totalitarizmit janë me të këqija kur ato mbesin në mendje. Rikthehemi pak në antikitet, psh: Platoni – Gilbert Ryle – shkruan se në analizat e Popperit “analizat ne historinë Greke dhe në mendimin Greek patjeter kanë qënë të thella dhe origjinale” prandaj shpjegimi platonik kurrë nuk ështe njëjte përsëri e përsëri …

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...