Published On: 11 Shkurt, 2016

Jeta di të krijojë dramat kriminale më fantastike

 

Besnik Gjaka

 

Sikur kriminalistët të merrnin masat operative-taktike dhe veprimet hetimore vetëm në drejtim të një versioni, do të punonin me paramendim, gjë që lehtë përfundon me lajthimin gjyqsor në dëm të përsonit pa faj, e në dobi të fajtorit. Kriminalisti di që më parë se të gjitha versionet e parapara nuk i përgjigjen së vërtetës. Në rastin më të mirë del se njëra ndër to përputhet me ecurinë e ngjarjes ashtu siç ka ndodhur ajo në të vërtetë e mund të ngjajë që sqarimi i vërtetë as që është paraparë. Versionet të tjera janë vetëm prodhim i imagjinatës (fiksionet) e më gjithatë e vërteta zbulohet vëtëm me ndihmen e këtyre shpjegimeve të imagjinuara. Ngjarja duhet të sillet aq kohë në mendje (verto, vërterë, versia) deri sa të gjendet zgjidhja e vërtetë. Na imponohet krahasimi me pushtimin e majës së bjeshkës mbi të cilën nuk ka shkelur këmba e njeriut. Nëse ekspedita merr vetëm një rrugë, rrezikon që mos të arrijë kurrë në maje. Mirëpo, nëse ndahet në disa ekipe, të cilat përpiqen që në të njejtën kohë të gjejnë rrugë të ndryshme, ndonjëra nga ato do të ketë mundësi të arrijë në atë maje. Kështu edhe versionet janë si etapë të domosdoshme në rrugën e vështirë drejt së vërtetës. Ndaj versioneve duhët të dimë të qendrojmë në distancë. Nuk është e këshillueshme të entuziazmohemi me këtë lojë logjike të njëriut, por duhet të mbajmë qëndrim skeptik. Kanë kërkuar nga një kriminalist të jap mendimin rreth një çështjeje penale. Ai është përgjegjur; ,,,,Dyshojnë vetëvete’’’ ,,,Si ashtu?’’ ,,Se shumë shpejt e nxjerri konkluzën’’. Në praktikë hasim në dy tendenca të gabueshme, një, veprimtaria operative dhe hetimore zhvillohet vetëm në një drejtim dhe, dy kriminalisti krijon një numër tepër të madh versionesh, me ndihmën e padeshiruar të imagjinatës tepër të zhvilluar, aso versionesh, të cilat, në te vërtetë, janë të mundshme teorikisht, por që nuk mbështetën në material faktik të caktuar. Edhe pse për versione shpesh është e sakte thënia Kriminalistike; ,,, Në sqarimin e ndonjë paqartësie versioni më i thjeshtë është zakonisht edhe më i mirë’’, nuk duhet të harrojmë se për disa raste do të jetë e saktë këshilla e dytë; ,,Thjeshtësia nuk është shenjë e së vërtetës’’. Pikrishtë vetë jeta di të krijojë dramat kriminale më fantastike. Kriminalisti duhët te studjoj realitetin e të gjitha versioneve të parapara në dritën e çdo fakti veç e veç. Mandej duhet të hedhë të gjitha versionet të cilat nuk i vërtetojnë faktet e të marrë vetëm atë që e vërteton i tërë materiali faktik. Puna me versione është zbatimi i metodës së elminimit. Të gjitha versionet duhet t’i vërtetojmë njëkohësisht. Sa është rrezik të vepruarit vetëm sipas një versioni (paramendimi) aqë është i dëmshëm zbatimi ,,i teorisë’’së radhës, sipas së cilës së pari punohet në bazë të versionit që ka gjasë më së shumti, e mandej vinë më radhë tjerat, njëra pas tjetrës, sipas kriterit të gjasës…Versionet operative konsiderohen dhe verifikohen para se të filloje hetimi, por edhe paralelisht me versione hetimore (kombinimi i hetimit dhe i veprimtarisë operative). Versionet shpeshherë krijohen në materialin informative të karakterit operativ, madje edhe në bazë të intuitës. Versionet kurrë nuk është vetëvetiu bazë për veprimtari procesuale. Është mendim i gabuar i cili degjohët shpesh, se kriminalistika zbatohet vetëm në procedurë paraprake, prandaj edhe mesimi për planifikim ka të bëjë vetëm me hetim.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...