Published On: 17 Maj, 2016

Hetimi dhe zbulimi i veprimtarisë se organizatave kriminale

 

Besnik Gjaka

Prokurori antimafia Xhovani Falkone shprehej: Bashkëpunimi i disa elementeve mafioze nuk ishte një dhuratë e papritur as një eveniment i rastit. Ai ishte rezultat i një veprimtarie hetimore plot durim dhe punë që hodhi dritë mbi pikat më të dobëta të organizimit. Ai është gjithashtu rezultat i punës së palodhur dhe bindëse, që ka mbajtur parasysh karakteristikat e mentalitetit mafioz dhe ka shfrytëzuar ekzistencën e tensioneve brenda për brenda organizimit mafioz. Hetimi dhe zbulimi i veprimtarisë së organizatave kriminale si dhe i subjekteve që drejtojnë veprimtarinë e tyre dhe që shumë rrallë vihen para drejtësisë për veprimtaritë kriminale që realizojnë. Vështirësia në zbulimin e veprimtarisë së këtyre organizatave lidhet në radhë të parë me vetë karakteristikat që mishëron një organizatë kriminale. Krimi i organizuar ka aftësinë që të përsosë përherë e më tepër strukturat organizative dhe veprimtarinë e tij. Ekzistenca e një hierarkie të theksuar që nis nga “kupola” e organizatës deri tek ata që merren me ekzekutimin e operacioneve kriminale, i imunizon këto organizata nga goditjet e herëpashershme të shtetit. Gjithashtu një e dhënë mbetet e pandryshueshme: organizatat kriminale si grupe sociale që veprojnë në kuadrin e shoqërisë civile që banon në të njëjtin territor, mund të lindin dhe të afirmohen me një probabilitet suksesi në raport të zhdrejtë me forcën dhe efektivitetin e institucioneve të ligjshme. As që mund të mendohet qëndrimi i institucioneve të ligjshme si dhe qëndrimi i organizatave kriminale si dy koncepte krejtësisht të ndara. Në fakt, në radhë të parë nuk është e mundur të ndahen qartë veprimtaritë ekonomike në të ligjshme dhe të paligjshme, që nga momenti kur ekziston një zonë e gjerë e ndërmjetme në të cilën hyjnë fenomene mjaft të përdorshme por vështirësisht të perceptueshme si të paligjshme si përshembull; evazioni dhe shmangia fiskale, apo të gjitha ato fenomene të rëndësishme për botën prodhuese të cilat futen në atë që quhet ekonomi e nënujshme. Mjafton të kujtojmë se në Jugun e Italisë, i cili është edhe territori ku janë më të pranishme organizatat kriminale klasike, ekziston një integrim i mahnitshëm midis operatorëve ekonomikë të ligjshëm, të ardhur këto dhe nga rajone të tjera të Italisë, dhe një rrjet prodhuesish të nënujshëm apo gjysëm të nënujshëm, që rezulton në fund të fundit i favorshëm ekonomikisht për të gjitha palët e pranishme në lojë. Në radhë të dytë është shumë e vështirë të dallosh veprimtaritë e ligjshme nga ato të paligjshme edhe për faktin se ka një tendencë të këtyre të dytave për t’u infiltruar apo depërtuar tek të parat. Koncepti i infiltrimit ka një vlerë negative pasi presupozon që futja e kapitaleve me origjinë të paligjshme në sistemin ekonomik të ligjshëm, të sjellë anomali në funksionimin duke pasur parasysh që krimi vepron vetëm për arritjen e objektivave të veta në kurriz të kolektivit dhe në dëm të operatorëve të ekonomisë së ligjshme. Megjithatë duket qartë se fenomeni i infiltrimit të kriminalitetit të organizuar nuk perceptohet në mënyrë kaq negative meqë ekonomia e ligjshme nuk u kundërv një rezistencë të fortë atyre kapitaleve që vijnë nga veprimtaria kriminale Një qëndrim i tillë bazohet mbase në një perceptim të shtrembëruar të infiltrimit në fjalë qoftë në plan individual qoftë në plan social, që rrjedh nga paaftësia e individit për të mundur oportunizmin e vet afatshkurtër në favor të një arsyetimi perspektiv afatgjatë. Në të vërtetë vetëm duke arsyetuar në një perspektivë afatgjate mund të arrihet të kuptohet se infiltrimi i kapitaleve me prejardhje kriminale në ekonomitë e ligjshme shkakton: Në një moment të parë një homologim të operatorëve të ligjshëm me ato metoda që përdorin operatorët me prejardhje të paligjshme, në veçanti në përpjekjet për të rënë në ujdi me politikanë dhe administratorë publikë. Kriminologët lidhur me këtë, përdorin termin “peshkim i administratorëve publik” pra sjell korrupsion. Në një moment të dytë një bllokim të rritjes ekonomike që vjen si pasojë e anomalive në funksionimin e tregut, nga dobësimi i konkurencës së ndershme pra nga orientimi i investimeve drejt veprimtaris gjithnjë e më tepër joprodhuese dhe monopole. Korrupsioni bashkë me dhunën është një nga mjetët kryesore të ekspansionit të kriminalitetit të organizuar. Organizatat kriminale e përdorin korrupsionin qoftë për t’u infiltruar në ekonominë e ligjshme qoftë për të siguruar kontrollin e burimeve të mundshme. Organizatat kriminale në të vërtetë synojnë të krijojnë edhe në ekonomitë e ligjshme një farë monopoli ashtu siç, kanë bërë në veprimtaritë kriminale: Ato përpiqen, p.sh të arrijnë një kontroll monopol të tregut të ndërtimeve, duke shtënë në dorë dhe përmes dhunës tregun e betoneve për të bërë shantazh mbi ndërmarrjet dhe për t’i detyruar të hyjnë në një kanal të kontrolluar nga vetë organizata kriminale. Pikë tjetër e vështirësisë në kuadrin ndërkombëtar të luftës kundër organizatave kriminale është dhe vetë diversiteti i sistemeve të së drejtës që vështirëson hetimin dhe ndëshkimin e këtyre organizatorëve. P.sh vlera e provës është e ndryshme në vendet përtej oqeanit me vlerën e provës së marrë në vendet e Evropës apo në vendin tonë. Të nxjerra në pah këto probleme lidhur me vështirësitë e hetimit të organizatave kriminale të nxisin drejt krijimit të metodave të reja të hetimit më efikasë kundër krimit të organizuar si fenomen shqetësues mbarë kombëtar. Sot për hetimin e veprave penale të narkotikëve si dhe të organizatave kriminale që merren me trafikun e paligjshëm të narkotikëve, përveç metodave klasike për hetimet kundër krimit të organizuar po përdoren dhe metoda të reja që shtojnë efikasitetin e luftës kundër organizatave kriminale që në veçanti merren me trafikimin e lëndëve narkotike. Metodat e hetimeve janë në fakt shumë formëshe dhe të larmishme.Kjo gjë që presupozon hapjen e tyre nga çdo lloj pasurimi në përputhje me iniciativat dhe fantazitë e prokurorëve. E gjithë kjo, natyrisht në kuadrin e marrëdhënieve normale ndërmjet tyre dhe policisë; kontributi aktiv i së cilës është kushti i domosdoshëm për ndjekjen e çdo hetimi. Për hetimin e veprave penale që lidhen me narkotikët si për gjithë veprat e tjera penale rëndësi merr pyetja e të pandehurit dhe e dëshmitarëve. Metodika e pyetjes së të pandehurit është e ndryshme në varësi nga roli i subjektit në organizatën kriminale, gjithashtu tjetër metodike përdoret për të pandehur që i përkasin organizatave kriminale mafioze pjesëtarë “famifjesh” dhe tjetër metodike duhet përdorur për individë të futur rastësisht në këtë veprimtari. Personat që futen rastësisht në këto veprimtari janë më të gatshëm të bashkëpunojnë dhe pohojnë më lehtë mbi krimet e kryera, megjithëse informacioni që merret nga këta persona në të shumtën e rasteve nuk ka vlerë të madhe për të ndihmuar në zbulimin e organizatës kriminale dhe subjekteve që drejtojnë ato pasi sot është vënë re se anëtarët e një organizate kriminale të mos njohin apo të mos kontaktojnë organizatorët e kësaj organizate. Mekanizmi i organizatës kriminale po vepron në mënyrë të tillë që asnjë anëtarë i organizatës të mos njihet me gjithë të tjerët por vetëm me një i cili jep urdhër për kryerjen e një veprimi kriminal ose që pason zinxhirin e veprimtarisë kriminale që autori kryen. Siç kemi theksuar organizata kriminale i përzgjedh anëtarët e saj dhe cilësitë që ato duhet të kenë janë “Mizoria dhe heshtja”. Pra në të shumtën e rasteve subjektet heshtin pasi në të kundërt rrezikojnë të gjykohen nga organizata dhe kuptohet se ç’dënim i pret. Për të nxitur të pandehurit apo personat e dënuar të bashkëpunojnë në drejtësinë në zbulimin e krimeve në Kodin Penal të Republikës së Kosovës janë parashikuar dispozita që parashikojnë uljen e dënimit nën maksimum apo dhe përjashtimin nga përgjegjësia penale. Është tashmë ai institut që sot quhet “Instituti i të penduarit” që mund të ndihmojë organet proceduriale në zbulimin dhe parandalimin e veprave penale të narkotikëve si dhe zbërthimin e hallkave të zinxhirit të organizatës kriminale.Të penduarit janë autorë të veprimtarisë kriminale apo vetëm pjesëtarë të tyre që bashkëpunojnë me organet e procedimit në mënyrë vullnetare për zbulimin e anëtarëve dhe veprimtarisë së organizatës. Në shumicën e legjislacioneve perëndimore është parashikuar një institucion i tillë por suksesin më të madh të tij ky institucion e ka patur në Itali në bazë të së cilit u vendosën para ligjit edhe organizatorë, drejtues, apo financues të organizatave kriminale. Arritja tek bashkëpunimi i këtyre subjekteve me organet e drejtësisë nuk është punë e lehtë. Ajo është rezultat i një pune të gjatë e të kualifikuar nga ana e policisë dhe e Prokurorisë. Autori: është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...