Published On: 21 Qershor, 2016

Grupet e krimit të organizuar në Ballkan dhe Modus operandi (mënyra e kryerjes krimit)


Besnik Gjaka

Kriminalisti i njohur kroat Prof.Dr.Vllado Vodineliq në librin e tij shkencor “Kriminalistika” ndër të tjera thotë se Modus operandi (MOS) i jep shpirt kriminalistikës në zbulimin dhe sqarimin e ngjarjeve kriminale. Një vlerësim i modus operandi të grupeve të krimit të organizuar, na pajis me disa konstatime, lidhur me marrëdhënien ndërmjet grupeve të krimit të organizuar dhe shoqërisë, dhe nëse kjo marrëdhënie është konfliktuale apo harmonike. Përdorimi i dhunës dhe frikësimit Dhuna shfrytëzohet për të forcuar disiplinën brenda vetë grupit të krimit të organizuar, apo kundër grupeve rivale. Grupet etnike shqiptare gjykohet se janë ndër grupet më të dhunshme në këtë drejtim, megjithëse mosmarrëveshje të dhunshme janë vërejtur edhe në grupet nga Bosnjë Hercegovina dhe nga Serbia. Frikësimi dhe dhuna kundër viktimave janë lidhura pazgjidhshmërisht me grabitjen, zhvatjen e parave duke përdorur kërcënimin dhe shantazhin, sikurse dhe me trafikimin e qenieve njerëzore. Ai është gjithashtu i zakonshëm për tregun e drogës, si një mjet për të zgjidhur pretendimet ndërmjet klaneve. Megjithëse dhuna në trafikimin e qenieve njerëzore ka qenë metoda kryesore për të siguruar bashkëpunimin e viktimave, prirjet e fundit tregojnë se përdorimi i dhunës mund të bëhet shkas për tërheqjen e vëmendjes nga ana e organeve të zbatimit të ligjit dhe ‘’të dëmtojë biznesin’’, duke i detyruar kriminelët që të gjejnë metoda alternative për të garantuar bashkëpunimin nga ana e viktimave, të tilla si dhënia e një page modeste, dhe kushte më të mire për jetesë, sikundër aplikohet nga trafikantët e Bsonjë s dhe të Kosovës. Në shumicën e vendeve, dëshmitarët e rasteve të krimit të organizuar mendohet se janë në rrezik, sidomos nëse ata janë bashkëpunëtorë të drejtësisë, (që përfshin edhe vetë kriminelët). Korrupsioni dhe infulenca Influencimi i administrates publike, politikanëve, administrates së taksave dhe doganave, shërbimit të kontrollit të kufirit, sistemit të drejtësisë penale, mediave dhe sektorit privat, nëpërmjet përdorimit të rryshfeteve dhe mjeteve të tjera të korrupsionit, siç është mbështetja tek marrëdhëniet e klientelizimit, nepotizmit, favorizimit, lidhjeve familjare, raporteve etnike, raportet me persona me pozitë të fuqishme, apo “me persona të ekspozuar politikisht’’- kanë qenë mjetet kryesore të përdorura nga grupet e organizuara , për të ndërtuar ura që i lidhnin me sektorin e ligjshëm. Financimi i politikanëve të veçantë, i partive politike dhe fushatave zgjedhore, madje në raste të caktuara dhe I kriminelëve të luftës luan një rol të rendësishëm në këtë drejtim. Korrupsioni ushqen marrëdhënie afat-gjata, të cilat janë më të qëndrueshme dhe më të forta, sesa ato që mbështeten tek dhuna dhe tek frikësimi. Grupet e krimit të organizuar mund ta përdorin korrupsionin duke punësuar, në mënyrë strategjike, ekspertë të së drejtës dhe të ekonomisë, të cilët do të shërbejnë më vonë si ndërmjetës apo negociatorë, apo duke vendosur ortakë të tyre në pozicione të caktuara administrative dhe politike, përkatësisht në sektorin e sigurisë dhe të zbatimit të ligjit. Zyrtarët e korruptuar mund t’i tolerojnë, ose të marrin pjesë në aktivitetet kriminale, apo mund të mbrojnë kriminelët nga ndjekja penale, apo- në disa raste zyrtarëve të lartë – të sponsorizojnë grupe të krimit të organizuar. Në disa vende në tranzicion korrupsioni duket se ka përshkruar të gjitha strukturat e jetës publike, duke përfshirë strukturat e zbatimit të ligjit, dhe sistemin e drejtësisë penale. Pagat e ulëta, papunësia, pasiguria dhe varfëria dhe shpesh shembulli i dhënë nga vetë zyrtarët e lartë të shtetit, i bëjnë funksionarët e tjerë publikë, objekte të prekshme dhe shpesh partnerë të grupeve të krimit të organizuar. Sa më i madh të jetë depërtimi në sektorin e ligjshëm dhe atë qeverisës, aq më i lartë është elasticiteti i krimit të organizuar për t’u përshtatur ndaj situatave të reja dhe për të ndryshuar metodat e veta të punës (modus operandi). Ndërkohë që ka një perceptim të përgjithshëm – sikurse raportohet nga shumica e shteteve – të lidhjeve të ngushta ndërmjet korrupsionit dhe krimit të organizuar, të dhënat e sakta dhe analizat precise mbi lidhjet ekzakte ndërmjet rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar mbeten të kufizuara. Elementi kryesor që mundëson qëndrueshmërinë dhe fuqizimin e grupeve kriminale që operojnë në Ballkan është aftësia e tyre për të vepruar në një apo më shumë territore dhe në disa tregje, aftësia e tyre për të përdorur një shumëllojshmëri rrugësh ligjore dhe klandestine, metodologjia prej menaxhuesi në trafikimin e qenieve njerëzore, dhe aftësia e tyre për të ofruar gjithçka që kërkon tregu. Në Ballkan dhe veçanërisht, në Kosovë, Bosnjë Hercegovinë dhe Maqedoni, grupet kriminale kanë qenë në gjendje të transformojnë si strukturën e tyre, ashtu edhe strategjitë operative, me qëllim që të përshtaten me efektivitet ndaj programeve anti-trafik, të zbatuara nga agjencitë e zbatimit të ligjit dhe nga ligjvënësit. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, portrete menaxherësh të rinj në moshë dhe në eksperiencë, duket se po bëjnë shumë investime, në biznesin e trafikimit dhe punojnë për të depërtuar në strukturat e ligjshme qeverisëse, duke u mbështetur tek korrupsioni. Po ashtu, përdorimi i hallkave mbrojtëse tepër komplekse, krijon mundësi për rritje dhe konsulidim. Hallka e pare mbështetet tek korrupsioni i zyrtarëve shtetërorë, punonjësve të zbatimit të ligjit (nga policia, prokuroria, gjykatat), politikanëve dhe ngandonjëherë edhe të zyrtarëve të huaj të ambasadave dhe zyrave konsullore (për të modifikuar mënyrat dhe format e mënyrat e operimit). Hallka e dytë është për të siguruar mbrojtje emergjente dhe mbështetet në strukturat logjistike për të levizur viktimat nga vende të dukshme, në apartamente private, tek agjencitë e shoqërimit, etj. Hallka e tretë mbrojtëse mbështetet në rritjen e standardeve të jetesës për viktimat, nëpërmjet pagesave më të mira dhe ambjenteve më të mira të punës, për të siguruar bashkëpunimin e tyre dhe një kontroll më të mire. Praktikat maskuese praktikat maskuese janë kthyer në një modus operandi të rendësishëm pë grupet e krimit të organizuar për të mbrojtur veten e tyre nga organet e zbatimit të ligjit dhe për të ruajtur pozitën e tyre në tregun kriminal në raport me rivalët e tyre. Ato janë edhe arsyeja kryesore e zgjatjes dhe ndërlikimit të hetimeve kundër krimit të organizuar. Praktika më e rëndomtë e maskimit është mbrojtja e komunikimeve ndërmjet kriminelëve, dhe ata përdorin në mënyrë massive, telephone celularë, me karta rimbushëse SIM, sikurse dhe mjete të tjera të ndryshueshme për komunikimin, duke I ndërruar ato shpesh, duke përdorur mesazhe të koduara kur flasin apo shkruajnë, si dhe duke përdorur të dhëna të koduara. Në disa raste kriminelët kanë kaq shumë vetëbesim dhe e ndjejnë kaq pak rrezikun e zbulimit, saqë ata organizojnë takime ‘’biznesi’’ në public, si për shembull në rastet e transportit të paligjshëm të emigrantëve. Maskimi me qëllim mbrojtjen nga autoritetet publike, mund të përfshijnë gjurmimin aktiv të nëpunësve civilë dhe të anëtarëve të gjyqësorit, presionet mbi ta apo mbi anëtarët e familjeve të tyre, krijimin e kushteve për shantazh si dhe metoda të tjera. Sidoqoftë, të gjitha këto janë vërejtur nga raporte të pakonfirmuara. Duke pasur parasysh rendësinë e krimit ekonomik dhe të pastrimit të parave, që është e përbashkët për të gjitha tippet e krimeve, përdorimi i strukturave tregtare të ligjshme nga krimi i organizuar është i shumëpërhapur dhe realizohet nëpërmjet bashkëpunimit të një ose më shumë bashkëpunëtorëve brenda këtyre strukturave (banka ose punonjës në zyrat e regjistrimit, etj) si dhe duke zotëruar apo investuar në strukturat e ligjshme, apo duke ngritur kompani fiktive. Sektorë të tillë si pronat e paluajtshme, shërbimet që kanë lidhje me automjetet, sektori i argëtimit dhe ndërtimit, industria e seksit ose e lojërave të fatit, firmat e sigurimit, transporti, kompanitë e import/eksportit, bankat dhe çdo lloj mundësie tjetër për biznes fitimprurës, preferohen nga grupet e krimit të organizuar, sidomos për faktin se këto janë biznese shumë të fuqishme në para (cash). Sapo grupet e krimit të organizuar bëhen më të sifistikuara dhe profesionale, secili sektor mund të përdoret, duke filluar nga investimi në aksione në një kompani të huaj, krijimi ose pjesëmarrja në holdingje financiarë, si dhe dhënia e huave, spo investimi në një kompani, me qëllim përvetësimin e saj të mëvonshëm. Operacionet ndërkombëtare Në epokën e globalizimit, kontrolli i territorit është më pak i rëndësishëm se sa shfrytëzimi global i mundësive për përfitime kriminale. Në rastin e Gadishullit Ballkanik, globalja kufizohet mjaft tek rajonalja, por me lidhje të forta me vendet e Bashkimit Evropian. Raportet e paraqitura nga shtetet tregojnë për një përfshirje të kombësive të shumëllojshme në praktikat e krimit të organizuar që kapërcejnë kufijtë e vendeve. Në të njëjtën kohë, pjesa më e madhe e të dyshuarve janë prej vendit, në të cilin kryhet vepra penale, duke mbështetur argumentimin se krimi i organizuar konsiston në rrjete, në të cilat individë, apo grupe të vogla, janë të implikuara në transaksione të veçanta në një shtet të caktuar.
Autori: është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar.
 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...