Published On: 21 Mars, 2016

Goditja ndaj krimit duhet të jetë frontale

 

Besnik Gjaka

Rendi dhe siguria publike bazohen në forcën e përbashkët mes sektorëve operativë e jooperativë dhe jo vetëm në forcën e sherbimeve policore të hapura. Sigurisht, nuk mund të ketë siguri të plotë për të gjithë territorin e vendit, nëse nuk arrihet alternimi përmes një aplikimi real dhe të ligjshëm të bashkëpunimit. Askush nuk kërkon dhe nuk pret gjë tjetër, veçse marrje të detyrimeve reciproke. Kosova e sotme kërkon lirine e jetës, sigurinë sociale dhe jo pasigurinë e saj. Ideja është që goditja ndaj krimit të jetë frontale, duke aplikuar forma më efikase, të cilat nuk krijojnë rrjedhje e pasiguri. Duhen përllogaritur mirë dhe duhen vendosur drejt bazat ekuilibruese të këtyre forcave, që, padyshim rrisin cilësinë e zbulimit dhe mbrojnë më me siguri forcat policore, qe ndiejne mungese orientimi dhe sigurie, rraskapitje e që, në fund të fundit, shpien në demoralizim moral. Kjo e vërtetë vazhdon të prekët edhe aktualisht, veçanërisht në zona të quajtura të ”nxehta”. Nëse nuk realizohet goditja në kohë në këto zona, do të sjellë inkurajimin e individeve e grupeve kriminale në zona të tjera dhe kriminaliteti do të fitojë terrene të reja. Fati i forcave të policise nuk duhët të jetë zhgenjimi, por drejtimi i suksesshëm, ndërsa fati i kriminelëve arrestimi dhe demoralizimi i tyre i pandërprerë. Puna e policisë nuk nënkupton vetëm aktivitetet e orientuara në luftimin kriminalitetit. Në fushëveprimin e saj përfshihen dhe kontrolli i komunikacionit, ruajtja e rendit publik dhe qetësisë, mbikëqyrja e kufirit, etj. Në këtë fushë të veprimtarisë së policisë duhet të planifikohen masa të ndryshme të cilat mundësojnë realizmin e objektivave të caktuara. Në një botim të Shkollës së Ligjit të Universitetit të Oklahomës me titullin, ” Krim i Organizuar ” e përcaktojnë ” një amalgamë biznesesh të ligjshme e të paligjshme, të lidhur si në një reaksion kimik me njeri – tjetrin, të cilat janë jetike për vetë ekzistencën dhe mbijetesen e organizatës kriminale. Për shembull, puna e zezë dhe mashtrimi janë shpesh tipare tipike të sjelljes kriminale për shumë grupe të tillë. ” Prandaj për të luftuar dukurine, është mire të kesh në shenjester jo vetëm subjektin konkret njerëzor, të vetmuar apo të grupuar, por sidomos ato institucione që shpesh u japin fuqi figurave të botës së nëndheshme të akumulojnë dhe përdorin pasuritë e tyre të mëdha. Meqenëse roli kriminalo-politik i policisë është që të merret me kriminalitetin në mënyrë të drejtpoërdrejtë ose të tërthortë, nga spekti i zbulimit apo parandalimit, është e domosdoshme që policia të lirohet nga disa pengesa të cilat e pamundësojnë ose e ngadalësojnë veprimin e saj kundër kriminnalitetit. Ky rol i policisë, në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë, varet nga bashkëpunimi i policisë me qytetarët gjegjësisht i policisë me opinionin brenda sektorit dhe në përgjithësi. Në këto marrëdheënië, policia duhet të shfrytëzojë të gjitha përparësitë e menaxhmentit, të cilat e bëjnë policinë më të afërt për qytetarët, pikërisht për shkak se brenda sektorit ekzistojnë kushtet më të volitshme për këtë. Preventiva policore e kriminalitetit ka lidhje të ngushtë e policinë kriminalistike, përkatësisht me atë pjesë të kriminalistikës që është e lidhur në mënyrë funksionale me procedurën parapenale (kriminalistika heuristike). Një hapësirë më e gjerë e marrëdhënieve të ngjashme ekziston midis preventivës së kriminalitetit dhe politikës kriminale, në të cilën preventiva është pikërisht komponentë domethënëse. Shtimi enorm i kriminalitetit në botë, gjatë dekadave të fundit e shton interesin për gjetjen e metodave të reja të kundërvënies ndaj kriminalitetit, gjegjësisht për intensifikimin e disa prej metodave ekzistuese në rrethana të ndryshimeve të mëdha shoqërore.

Autori: është njohës i Kriminalistikës dhe Krimit të organizuar

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...