Published On: 21 Maj, 2016

Gjykata Kushtetuese vendos në favor të Manastirit të Deçanit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim për kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dy vendimeve të 12 qershorit 2015, që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit me pronat e kontestueshme në Deçan.

Kërkesa e parashtruar nga Manastiri i Deçanit, që është prezantuar nga Dragutin (Sava) Janjiq, kryemurg i këtij manastiri, konteston vendimet nr. AC-I-13-0008 dhe AC-I-13-0009 të datës 12 qershor 2015, te Kolegjit te Ankesave te Dhomës se Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, te cilat parashtruesit i janë dorëzuar me 9 korrik 2015.

Si rezultat i kësaj, Gjykata Kushtetuese ka vendosur që këto vendime të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për Çështje që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit të jenë të pavlefshme dhe se të dy vendimet e Kolegjit të Specializuar për Pronësi të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit të 27 dhjetorit të 2012-s janë përfundimtare të detyrueshme.Ata kanë konstatuar gjithashtu se ka pasur shkelje të nenit 21 të Kushtetutës, në lidhje me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...