Published On: 6 Tetor, 2016

Gjykata e Apelit i bëhet avokate Adem Grabovcit kundër portalit “Insajderi” (Dokument)

Gjykata e Apelit i ka dhënë një shans Adem Grabovcit dhe mbrojtjes së tij që të sjellë fakte të reja mbi pretendimet se ish-shefit të GP të PDK-së i është shkelur privatësia dhe të drejtat kushtetuese në rastin e publikimit të skandalit të përgjimeve “Dosja e Shefave”, nga portali “Insajderi”. Rrjedhimisht, Apeli ka rrëzuar vendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, e cila në këtë rast kishte hedhur poshtë kërkesën e deputetit të PDK-së që të ndalohet publikimi i përgjimeve të tij në media.

Atë që nuk kanë arritur ta bëjnë avokatët e Adem Grabovcit, e ka bërë Gjykata e Apelit. Kjo gjykatë e ka prishur aktvendimin e Gjykatës Themelore që hedh poshtë kërkesën e Grabovcit për ndalim të publikimit të përgjimeve. Ka urdhëruar shkallën e parë që të kërkojë nga paditësi që të sjellë prova të reja lidhur me pretendimet, se i është shkelur privatësia dhe të drejtat kushtetuese.

Gjykata e Apelit ka marrë rolin e avokatit të Adem Grabovcit. I ka dhënë udhëzime të qarta avokatit të Grabovcit, se çfarë veprimesh dhe provash duhet të prezantojë kundër “Insajderit” në rastin e publikimit të përgjimeve, shkruan “Insajderi”.

Një kolegj gjyqtarësh të Gjykatës së Apelit, i përbërë nga Fejzullah Rexhepi – kryetar dhe Ramë Hyseni e Qerim Ademaj – anëtarë, e ka prishur aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës dhe e ka kthyer lëndën në rigjykim.

Pos kësaj, i ka dhënë udhëzime shkallës së parë që të kërkojë prova shtesë nga mbrojtja e Adem Grabovcit, lidhur me pretendimet se me publikimin e përgjimeve telefonike, paditësit i është shkelur privatësia dhe të drejtat kushtetuese.

Aktvendimi është marrë më 16 shtator. Kësisoj, Gjykata e Themelore e Prishtinës duhet të vendosë edhe një herë rreth padisë së Grabovcit kundër “Insajderit” dhe kërkesës për masë sigurie – ndalimin e publikimit të përgjimeve.

“APROVOHET si e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditurit Adem Grabovci nga Prishtina, ANULOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1730/16 i datës 12.08.2016 dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim”, thuhet në diapozitivin e aktvendimit të Gjykatës së Apelit.

“Gjykata e Apelit pasi ka shqyrtuar shkresat e lëndës, padinë dhe propozimin për masë të sigurisë të ushtruar nga paditësi-propozuesi ka ardhur në përfundim se gjykata e shkallës së parë paraprakisht është dashur që padinë dhe propozimin për caktimin e masës së sigurisë t’ia kthej në plotësim dhe përmirësim paditësit konform dispozitave të nenit 99 dhe 102 të LPK-së, pasi në mënyrën siç është formuluar kërkesëpadia, si dhe propozimi për caktimin e masës së sigurisë të njëjtat nuk i plotësojnë kushtet që gjykata të veproj sipas të njëjtave, për shkak se nuk janë të qartësuara kërkesa sipas padisë dhe propozimit për masë të sigurisë”, thuhet më tej në arsyetim të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit.

Tekstin e plotë e lexoni në portalin “Insajderi”…

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...