Published On: 29 Mars, 2016

Gjashtë herë më shumë shqiptarë të akuzuar për krime lufte se sa serbë

Drejtësia në gjykimin e krimeve të luftës dhe krimeve me prapavijë politike dhe etnike në Kosovë ende mungon.

Ky është përfundimi i cili është paraqitur në një raport i titulluar “Drejtësia ende e paarritshme”, i publikuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare me seli në Kosovë, i cili edhe ka bërë monitorimin e gjykimeve të krimeve të luftës dhe veprave penale të motivuara politikisht dhe etnikisht.

Në bazë të këtij raporti, rezultatet e të cilit u publikuan sot, në tetë raste për këto krime, gjatë vitit 2015 janë të akuzuar 30 shqiptarë dhe 5 serbë, banorë të Kosovës.

Nga monitorimi i gjykimeve të këtyre lëndëve sipas raportit, sfidë mbetet se të dyshuarit janë jashtë Kosovës, mungesa e bashkëpunimit të organeve kompetente të Kosovës dhe Serbisë, frikësimi i dëshmitarëve dhe vështirësia në mbledhjen e fakteve, tani pasi kanë kaluar disa vite që prej kur janë kryer këto krime.

Ne bazë të këtij raporti gjatë periudhës së monitorimit, gjykata e Apelit ka nxjerrë vendime në shtatë lëndë duke mos e kthyer asnjë prej tyre në rishqyrtim në shkallën e parë. Ndërsa, numri më i madh i gjykimeve të profilit të lartë gjatë vitit 2015 janë mbajtur në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, për nëntë lëndë.

Në prezantimin e këtyre rezultateve, prokurori i EULEX-it, Charles Hardway, tha se për Prokurorinë sfidë është frikësimi i dëshmitarëve, të cilët si rezultat i kësaj edhe i ndërrojnë dëshmitë e tyre, duke përmendur frikësimin nga individët me pushtet.

Hardway: Pikë e përbashkët është frikësimi i dëshmitarëve

“ Një pikë e përbashkët për sa i përket këtyre rasteve, frikësimit janë të dyshuarit që në fakt janë të akuzuar. Ata janë të profilit shumë të lartë dhe janë individë me pushtet të madh jo vetëm në Qeveri po edhe në shoqëri. Përkundër mungesës së kohës, kur të vjen puna te gjykimi dhe kur të konfrontohen me këta individë, është sfidë për prokurorin, jo vetëm për prokurorët ndërkombëtar, por edhe për vendor, që të nxirret e vërteta e çështjes. Për një arsye ose tjetrën dëshmitë e tyre dallojnë në krahasim me dëshmitë që e kanë dhënë me herët ose menjëherë pasi ka ndodhë ngjarja”, tha prokurori i EULEX-it.

Krahas frikësimit të dëshmitarëve, Drita Hajdari, prokurore në Departamentin e Krimeve të Luftës, në Prokurorinë Speciale, tha se problem është edhe mungesa e bashkëpunimit me vendet e rajonit, ku të dyshuarit për krime strehohen.

Hajdari : Problemi serioz është mungesa e bashkëpunimit me vendet në rajon, ku të dyshuarit janë strehuar

“Vullneti ekziston, mirëpo problemi jonë është koha e kaluar nga kryerja e veprës penale. Dihet që privat më lehtë sigurohen pas kryerjes së veprës. Me kalimin e kohës vështirà « sigurohen provat, kujtesa e dëshmitarëve dobësohet, besa kam vërejt që disa dëshmitarë në disa raste që i kemi edhe kanë vdes, disa janë sëmurë dhe kështu me radhë. Problemi serioz që nuk është potencua është mungesa e bashkë punimit me vendet në rajon, ku shumica e të dyshuarve dhe të pandehurve për krime lufte kanë gjetur strehim. Kjo është diçka që duhet të rregullohet në të ardhmen për hir të drejtësisë”, tha Hajdari.

Ajo shtoi se në një situatë të tillë kur të pandehurit janë të paarritshëm për momentin, puna e vetme e Prokurorisë është që të grumbullohen provat, informatat dhe të pezullohet procedura për të pritur një mundësi që këta të pandehur të bëhen të kapshëm dhe të arritshëm për drejtësinë.

Se nuk është bërë mjaftë në lidhje me rastet e tilla e potencoi edhe zëvendësprokurorja e shtetit, Sevdije Morina. Sipas saj gjyqësori vendor si dhe misionet ndërkomb ëtare si EULEX-i, kanë bërë pak sa i përket trajtimit të këtyre rasteve

Ajo shtoi se Kosova nuk ka nevojë për një prokurori të veçantë që do të merrej vetëm me rastet e krimeve të luftës, por sipas saj, është e nevojshme krijimi i një gjykate në të cilën krahas rasteve të krimeve të luftës do të procedoheshin edhe krimet e tjera .

Morina: Vendi nuk ka nevojë për Prokurori për krime të luftës

“Vendi nuk ka nevojë për të shtuar edhe një institucion të posaçëm , një prokurori për krime lufte. Është Prokuroria Speciale, e ka Departamentin për Krime të Luftës, i cili shpresoj që do të plotësohet edhe me staf mbështetës. Ne kemi thënë dhe kemi kërkuar është e domosdoshme themelimi i një gjykate apo departamenti i posaçëm në Prishtinë, jo vetëm për krime të luftës por për të gjitha aktakuzat, rastet e Prokurorisë Speciale të trajtoheshin aty”, tha Morina.

Në këtë tryezë diskutimi, përveç trajtimit të rasteve të krimit të luftës në Kosovë, u diskutua edhe për punën e Gjykatës Speciale. Ne lidhje me këtë u potencua se kjo Gjykatë do ët jetë sfidë e madhe për Kosovën.

Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Osman Havolli, theksoi se në lidhje me këtë gjykatë, vendorët do të duhej që të ishin në nivel të detyrave dhe përgjegjësive.

Havolli: Gjykata Speciale është sfidë për sistemin gjyqësor, vendor

“Është një sfidë e madhe për sistemin vendor, gjyqësor dhe ndërkombëtar, ngase gjendemi në një situatë e cila kërkon veprim, punë, angazhim, vendosmëri dhe kërkon guxim. Këto dhoma të specializuara sigurisht që do ta kenë rolin e caktuar në fushat e caktuara. Nga këndvështrimi im mund të them se duke u qenë si shoqëri në një gjendje çfarë jemi, është dashtë t ë jemi në nivel të përgjegjësive dhe detyrave… Siç e përmenda më herët në seancën e paradites, objektivisht është dashtë që ta kemi një Gjykatë Speciale dhe ne të operojmë apo të vazhdojmë punën në kuadër të sistemit të drejtësisë së Kosovës”, tha Havolli.

Ai potencoi se sfidë tjetër në lidhje me këtë gjykatë do të jetë edhe gjuha, pasi sipas tij, në Kosovë ka mjaft avokatë të cilët janë të suksesshëm në punën e tyre por kanë probleme me gjuhën angleze. Përveç gjuhës së avokatëve, si problem tjetër ai paraqiti edhe mbulim e shpenzimeve për këtë gjykatë. Ai tha se shpenzimet i ngarkohen Qeverisë së Kosovës, por duhet që të ketë mbështetje.

Ndërsa, analisti Ismet Hajdari potencoi se krijimi i Gjykatës Speciale për Kosovën është imponim nga ana e ndërkombëtarëve, duke shtuar se kjo gjykatë do të fillojë punën në një ambient, i cili nuk është i favorshëm.

Hajda ri: Gjykata Speciale do të fillojë punën në një ambient të pafavorshëm

“Sa jemi të ndërgjegjshëm ne në Kosovë se bëhet fjalë për një projekt ndërkombëtar. Një projekt i cili i imponohet Kosovës nga jashtë. Nuk është projekt që është rezultat dhe produkt i vullnetit politik në Kosovë. Kjo rrethanë ka krijuar shumë rezerva ndaj Gjykatës Speciale. Rezerva në politikë, në opinion, rezerve që shpalosen dita ditës në media. Në bazë të këtyre rezervave mund ët konkludojmë se Gjykata Speciale do ta fillojë punën në një ambient që nuk është i favorshëm, miqësor. A duhet të jenë themeluesit e Gjykatës Speciale për këtë fakt?. Unë mendoj që nuk duhet të jenë. Lidhur me këtë fakt më shumë duhet të jetë Kosova sepse mirëfilli t dihet kush qëndron mbara kësaj gjykate, kush e themelon. Janë SHBA-të dhe Bashkimi Evropian. Çdo ushtrim i abuzit etit ndaj kësaj gjykate në Kosovë, vetëm pa nevojë do t’i shkaktonte konfrontime në mes Kosovës dhe themeluesve të kësaj gjykate”, tha Hajdari.

Krijimin e Gjykatës Speciale si të nevojshme e konsideroi eksperti ligjor , Venhar Shala. Sipas tij, kjo gjykatë është nevojshme, pasi Kosova ka shumë probleme duke theksuar se Tribunali i Hagës nuk është marrë shumë me krimet e luftës në Kosovë

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...