Published On: 19 Prill, 2016

Fuqizimi dhe rritja e pjesmarrjes së grave në teknologji

Dita ndërkombëtare “Vajzat në TIK” është iniciativë e mbështetur nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Ndërkombëtarë të Telekomunikacionit (ITU).

Kjo iniciativë ka për qëllim të krijojë një mjedis global që ti fuqizojë dhe inkurajojë vajzat dhe gratë e reja që të orientojnë karrierën e tyre kah fusha gjithnjë në rritje e TIK-ut. Dita ndërkombëtare “Vajzat në TIK” festohet çdo vit në të enjten e katërt të prillit. Në këtë ditë të gjithë akterët e kësaj fushe inkurajohen që të organizojnë evente me vizionin që ti fuqizojë dhe inkurajojë vajzat dhe gratë e reja që të orientojnë karrierën e tyre ne TIK.

Qëllimi kryesorë i shënimit të kësaj dite është të vetëdijesojnë vajzat dhe gratë e reja për mundësitë e shumta që i ofron TIK-u dhe t’i inkurajojnë ato të ndjekin studimet dhe karrierën në TIK.

Përveç fokusit në vajza, kjo nismë synon të rrisë ndërgjegjësimin në mesin e prindërve, mësuesve dhe të tjerëve që ndikojnë në jetën e vajzave.
Projekti “Vajzat Në Tik” , i implementuar nga OJQ “KS-Kosova” dhe i financuar nga Ambasada Norvegjeze, tash e dy vite është duke vepruar në Kosovë, duke bërë një punë të madhe për promovimin e TIK-ut dhe thyerjen e tabusë se TIK-u është më shumë për gjininë mashkullore. Projekti “Vajzat nw TIK” synon të inkurajojnë vajzat e shkollave të mesme për të përdorur TIK-un dhe gjithashtu të informohen për mundësitë e vazhdimit të mëtejmë të karrierës në sektorin e TIK.

Qeveria e Kosovës është duke investuar në Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe planifikon ofrimin e e-Learning (mësimi elektronik) si plotësuese për më shumë mësim konvencional në klasë. Edukimi i grave, vajzave dhe fëmijëve mbetet një çështje që ka nevojë për vëmendje më të madhe, që të ndikojë në rritjen e numrit të tyre për fillim të karrierës në TIK, për të inkurajuar ato që të bëhen pjesë e sektorit të TIK. Ky projekt përqendrohet në nivelin e hershëm arsimor të grave, në arsimim të mesëm, për të rritur punësimin e femrave në sektorin e TIK-ut dhe gjithashtu fuqizimin transformues të grave në Kosovë.
TIK-u ka potencial që të lehtësoj ose të eliminoj disa nga barrierat apo kufizimet që pengojnë gratë dhe vajzat në qasjen e mundësisë së arsimimit, të tilla si analfabetizmi, varfëria, mungesa e kohës, faktorët shoqëroro-kulturorë, lëvizshmëria dhe relevanca, që çon në fuqizimin e grave dhe barazinë gjinore.

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Vajzave në TIK do të bëhet edhe në Kosovë. Kjo do të jetë hera e dytë që një ngjarje e tillë është organizuar në Kosovë për të shënuar këtë ditë ndërkombëtare.

Këtë vit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik në partneritet me AUK, USAID, Fondacionin Ipko, Vajzat në TIK dhe partnerë të tjerë synojnë për të zgjeruar fushën e ngjarjes me qëllim të ngritjes së vetëdijes për mundësitë e grave në sektorin e TIK. Në këtë konferencë do të marrin pjesë folës vendorë e ndërkombëtarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe private, organizata dhe individë që kanë rol në fushën e TIK-ut, dashamirë të teknologjisë, femra që janë ose synojnë të bëhen pjesë e sektorit të TIK-ut, si dhe të tjerë. Konferenca do të mbahet ditën e enjte, më datë 28 prill 2016 në kampusin e A.U.K.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...