Published On: 26 Shtator, 2016

Funksioni Social i Shtypjes Seksuale – Marksi dhe Freud – W.Reich

 

Nga Mr.Sc Blerta Haxhiaj

 

Misticizmi tenton të shpjegojë disa sjellje të moralit të përjetshëm mbi njeriun që rebelohet kundër ligjeve të Zotit, kundër autoritetit të shtetit të vet. Koncepti i Freud i afrohet fakteve për të shpjeguar sjellje të tilla nga mosha fëmijërore deri te babai. Ekonomia e Seksit është një metodë e kërkimeve e cila zhvillohet gjatë shumë viteve përmes funksionalizmit të jetës seksuale njerëzore mbi kërkime të reja. Marksi hulumton që jeta sociale është e qeverisur nga prodhimi ekonomik dhe lufta e klasave. Arma më e rëndë që përdorin pronarët është pushteti ideologjik që ata zotërojnë mbi të shtypurit, duke përmendur që Marksi e konsideron njeriun me karakteristikat e tij psikike dhe fizike faktor qendror në politikë dhe histori. Struktura e njeriut veprues e quajtur ‘faktor subjektiv në histori’ në kuptimin e Marksit qëndron i paeksploruar. Marksi ishte një sociolog dhe jo një psikolog. Me zbulimet e Marks-it dhe Freud-it jeta psikike e vetëdijshme është vetëm një pjesë e vogël e jetës psikike. Seksualiteti dhe Prokreimi nuk janë e njëjta gjë po ashtu Seksi e Gjenitale nuk janë sinonime mes tyre. Nga analizat e bëra tregojnë së energjia apo Libido – e cila buron nga trupi njerëzor është motori qendror i jetës psikike. Është e dukshme që aty është lufta mes instinktit dhe moralit. Forcat morale te i rrituri, në vetvete janë të pandërgjegjshme, veprojnë kundër njohjes së ligjeve të seksualitetit dhe jetës psikike të pandërgjegjshme. Metodologjia e ekonomisë së seksit tenton dhe synon të përmbushe atë që socio-ekonomia nuk ka arritur të përmbushë strukturën dhe dinamikën e saj. Me zbulimet e psikanalizës sociologjia arrin të kuptoje dhe aftësohet për të pranuar realitetin sepse përfundimisht njeh dijen e strukturës së njeriut. Sociologjia në ekonominë e seksit, e cila është bazuar mbi themelimin sociologjik të Marksit dhe atij psikologjik të Freud është në esencën e psikologjisë së masave dhe njëkohësisht në seksualitetin shoqëror. Psikanaliza tregon së tejkalimi dhe shtypja e mekanizmave seksual dhe afektet patologjike të tyre kanë ndikim të njeriu. Ekonomia e seksit pyet : Për çfarë arsye sociologjike shoqëria shtypë seksualitetin dhe a janë individët që e shtypin atë? Kisha përgjigjet që për të mirën e Shpirtit Po! Filozofia morale e misticizmit thotë që kjo ndodhë sepse është natyra e përjetshme etike e njeriut. Ndërsa, te Freud përgjigja është për të mirën e ‘kulturës’ pra domene të ndryshme dhe përgjigje të ndryshme. Mirëpo kultura nuk mund të bëjë represione të tilla, çështja është së nuk është kulturore mirëpo është rendi social. Nëse rikthehemi pak në kohë shohim shtypja seksuale nuk ka ekzistuar në formimet e hershme kulturore. Ajo shfaqet në stadet e vona të kulturës me zhvillimin e autoritetit patriarkal dhe dallimit të klasave. Në atë stad apo shtresë interesat e tilla filluan të shërbejnë për përfitime të minoritetit. Ky proces merr një formë organizacionale në institucionet e partriarkalitet dhe familjes patriarkale. Për të kuptuar këtë duhet studiuar institucionet sociale ku ekonomia dhe ekonomia e seksit  është e zhvilluar në situatat e shoqërise patriarkale. Hetimet analitike të individëve të çdo moshe, nacionaliteti dhe shtrese shoqërore tregon se ndërthurja e socio-ekonomisë me strukturën seksuale ashtu si riprodhimi seksual dhe struktural i shoqërisë vendoset në familjen autoritative. Kisha vetëm vazhdon funksionet e saj ku shteti autoritar zhvillon interesat e tij në familjen autoritative – familja është faktori e këtyre strukturave dhe ideologjie. Shtypja e seksualitetit te fëmijët është e natyrshme, posaçërisht në seksualitetin e gjenitaleve e bën fëmijën më të bindur, të turpshëm, të ketë frikë nga autoriteti, të mirë dhe të ‘ndrequr’ në kuptimin autoritativ. Qëllimi i shtypjes së seksualitetit është që të prodhoje një individ i cili është i ‘ndrequr’ në rendin autoritativ dhe që bindet atij rendi në çdo rend të mjerimit dhe degradimit. Se pari fëmija duhet të ‘ndreqet’ ndaj strukturës së shtetit autoritativ në miniature, pra ndaj familjes. Kjo e bën atë të vullnetshëm dhe të subordinuar nga sistemit autoritativ. “Formimi i strukturës autoritative merr forme përmes ankorimit të frenimit dhe ankthit seksual” për të kuptuar ekonominë e seksit duhet të kemi në konsideratë familjen autoritative dhe rolin e rëndësishëm që luan ajo në riprodhimin në sistemin autoritativ. ( … gruaja e një punëtori konservativ, ekonomia e saj është në gjendje të njëjtë me atë të punëtorit revolucionar, mirëpo ajo voton për sistemin fashist. Diferenca mes ideologjisë seksuale të mesatares revolucionare dhe mesatares reaksionare të femra është decisive. Anti-seksualitet, struktura morale e gruas konservatore është e pamundur për te që të zhvillohet një ndërgjegje për pozicionin e saj social. E detyron të shkoj në Kishë, e frikëson me termin ‘seksualbolshevizëm’ …). Nëse masat e tyre fitojnë lirinë seksuale këto femra dhe adoleshente janë shumë më here rebel se sa një grup njerëzish. Gratë reaksionare as që duan të dine për programet ekonomike sepse kjo është pasoje e shtypjes të materialeve primitive të gratifikimit si domosdoshmëri që ka rezultate te ndryshme nga shtypja e gratifikimit te nevojave seksuale. Kjo formë inicion në rebelim. Duke e shtypur këtë, shndërrohet në një mbrojtje morale, kjo e paralizon rebelimin kundër çdo lloj represioni. Mendja e ndërgjegjshme e individit jopolitik nuk mund të tregojë për gjurmët e tyre. Rezultati i kësaj është frika nga Liria dhe mentaliteti konservativ dhe reaksionar. Shtypja seksuale synon te reaksioni politik. Që përmes këtij procesi që masat pasive dhe jopolitike janë duke krijuar në strukturën e tij, një interes aq aktiv duke mbështetur rendin autoritativ. Morali seksual që infiltron vullnetin për Lirinë tenton drejt drejtimi të interesave te autoritetit duke e derivuar energjinë e tyre nga seksualiteti i shtypur. “Shtypja seksuale alteron strukturën e ekonomisë së shtypur në shumë mënyra, ajo ka ndjenja dhe vepron kundër interesit personal material.” Problemi i psikologjisë së masave është se aktivizimi i shumicës së popullatës gjithmonë mund të sjellë dhe mban reaksione politike që të udhëheqin drejt fitores. Në energjinë fizike të masave p.sh. gjatë një ndeshje futbolli apo mjuzikëll ajo mund të marrë kahe në kanale racionale të Lirisë dhe kjo rezulton e pamposhtur.

 

Loading...
 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...
Loading...