Published On: 22 Maj, 2016

Ferat Shala, shefi SHIK-ut do të përballet me akuza të panjohura (Video)

Faton Ramadani, vëllai i vëllezërve Ramadani, që po mbahen në burg padrejtësisht, deklaron se Ferat Shala shefi i lart i ShIK-ut në një intervistë për Tribuna nuk e ka deklaruar të vërtetën. Ai dhe familja e tij janë të pakënaqur që ish drejtuesi i lart i SHIK-ut, jep deklarat kundërthënëse. Shala, njëherë deklaron se të burgosuti në rastin Hajra, mund të ishin fajtorë, ndërsa më pas thotë se drejtësia mund të vendos sërish.
Kështu Fatoni ka një porosi për ish udhëheqësin e lartë të SHIK-ut, që pavarësisht propagandës, shqiptarët e dinë se të burgosurt po mbahen në burg pa faj.
“Unë i them Feratit se krejt SHIK-un me e shti me ba këso propaganda, prapë populli e din se këta djemë janë pa faj”, thotë ai.
Po ashtu ai saron opinion se Shala se ka thënë të vërtetën as për takimin që e kanë pasur me të si familje. “Për takimin që kemi pasur me Feratin po ashtu s’ka qenë real gjatë emisionit duke thënë të pavërteta që nuk janë folur në atë takim. Këto të pavëteta Feratit nuk e besoj që i ndihmojnë për t’ju ikur akuzave të Shpresim Ukës edhe drejtësisë. Vetëm mendoj se të pa vërtetat e tij për takimin jep me kuptu se diçka Feratin e ka rrokë, një panik e madhe derisa tregon edhe të pavërteta e shpif edhe fjalë që s’janë aspak të vërteta”, thotë Fatoni.
Ai ka treguar se zëvendësministri Shala, ia ka dërguar një mik të tij nga fshati Komoran për ta frenuar insitimin e tyre për drejtësi. “Ferati ma ka çu ni mik tina nga Komorani mem ban be se sna ka montu burgun, po me këto deklarata që s’pat nevojë me rrejt, këtij ne nuk i besojmë ma, ky u dasht me pranu se djemtë në burg janë pa faj, e jo mu ba se ne pretendojmë për tjetër situatë, edhe ky u dasht mu marr me akuzat e Shpresim Ukes. Ai në fillim të intervistës thotë se ‘nuk e di a ka naj inçizim a veç pom shantazhojnë’, kurse në fund tha lënda është duke u hetuar, por incizimi i takimit tregon tamam se a i besohet këtij. Shpresojmë mos të del me ndonjë deklaratë tjetër, se as vet ky se din qa kem mi ba me akuza që krejt populli kanë me ia marrë inati, e kanë me pa tamam, se kush është ky, e ata që janë të përzier me ta”, thotë Fatoni.
Po ashtu ai rikujton për opinionin se akuza e montuar ishte bërë për Skender Halilajn e të tjeret, por në burg janë Burim e Arsim Ramadani dhe Arben e Jeton Kiqina, kurse të tjerët u shpallen të pafajshëm nga e njëjta aktakuzë, që ishte e pa pazuar në prova e fakte. SHQIPTARI.EU

 

Më poshtë është raporti i hetimit të prokurorit ndërkombëtar.

GJYKATA E QARKUT PRISHTINË
P 415/2002
22 JANAR 2003
DREJTUAR :
Prokurorit Ndërkombëtar
Gjykata e Qarkut Prishtinë
LIDHUR ME: Përfundimin e Hetimeve gjyqësore dhe dorezimin e dosjes
Pas perfundimit te Hetimeve Gjyqesore ne lenden penale kunder Skender Halilajt dhe te tjereve, per shkak te dyshimit se kane kryer vepren penale te Vrasjes, Vrasjes ne tentative sipas Nenit 30(2) pikat 3 dhe 4 te LPK, Marreveshjes per te kryer vrasje sipas Nenit 253 te Light Penal te RSFJ, Dhenies ndihme dhe nxitjes ne vrasjen ne tentative sipas Nenit 30 (2) pikat 3 dhe 4 te LPK, Moskallezimit te vepres penale ose te kryesit sipas Nenit 173 (2) te LPK, Dhenies se ndihmes kryesit pas kryerjes se vepres penale sipas Nenit 174 (3) te LPK
Hetimet Gjyqesore kane perfunduar dhe dosjet i jane dorezuar Prokurorit
Nderkombetar te Gjykates se Qarkut Prishtine
sipas Nenit 174, Par. 1 dhe 2 te LPP
Arsyetim:
I dyshuari bazohet kryesisht ne deklaraten e dhene nga Blerim Kiqina me date 7 Korrik 2002 para gjyqtarit hetues dhe me date 4 Korrik 2002 ne Stacionin e Policise Nr. 1 ne Prishtine. Seanca degjimore e dates 4 Korrik 2002 eshte gjithashtu e incizuar ne video.
Blerim Kiqina e ka terhequr rrefimin e tij ne seancen degjimore te dates 11 Tetor 2002 dhene para Gjyqtarit Hetues.
Hetimet e metejshme , pra, seancat e shumta degjimore te deshmitareve, shikimi i vendit te ngjarjes dhe seancat degjimore te te dyshuarve, as nuk jane ne kundershtim me rrefimin e Blerim Kiqines as nuk e provojne ne thelb rrefimin.
Nuk jane gjetur arsye kunder besueshinerise se rrefimit te Blerim Kiqines.
Nuk ka kundershtime ligore ose faktike per te lexuar procesverbalet e datave 7 dhe 4 Korrik 2002 dhe per te pare videon e dates 4 Korrik 2002 ne nje shqyrtim kryesor dhe per ta perdorur ate si prove.
Duke marre parasysh rrethanat e rrefimit dhe te terheqjes se tij, hollesite dhe besueshmerine e rrefimit, ne baze te Nenit 174, Par. 1 i LPP, ekzistojne prova te mjafiueshrne per te ngritur akt akuze kunder
Skender Halilajt
Per kryerjen e vepres penale te shtytjes se krimit te vrasjes sipas Nenit 23 te LPJ ne bashkelidhje me Nenin 30, Par. 1 dhe 2, pikat 1, 3 dhe 4 te LPK,
kunder te dyshuarve
Burim Ramadani,
Arben Kiqina,
Arsim Ramadani,
BIerim Kiqina,
Florim Kiqina dhe
Zeqir Kiqina
Per kryerjen e krimit te vrasj es dhe vrasj es ne tentative ne bashkepunim dhe marreveshj e sipas Nenit 30, Par. 1, pikat 1, 3 dhe 4 te LPK dhe sipas Neneve 19 dhe 22 te LPJ,
kunder te dyshuarit
Florim Kiqina
gjithashtu, per kryerjen e vepres penale te posedimit te pahigjshme te armeve sipas Seksioneve 8.2 dhe 8.3 te Rregullores se UNMIK-ut 2001/1 7,
dhe kunder te dyshuarit
Muharrem Xhemajli
Per kryerjen e vepres penale te moskallezimit te nje vepre penale ose te kryesit te saj sipas Nenit 173 te LPJ.
Une propozoj ndarj en e hetimeve te metej shine kunder te dyshuarve
Agim Xhylani,
Bekim Morina dhe
Adem Kiqina.
Keta te dyshuar supozohen se kane kryer vepren penale te moskallezimit te lie vepre penale veten-i nepermjet mosveprimit. Sipas rrefimit te Blerim Kiqines, rrethanat e pjesemarijes se ketyre te dyshuarve nuk jane vertet te qarta.
Ndjekja e rnetejshme penale kunder ketyre te dyshuarve rnund te vazhdohet pas lje shqyrtimi kryesor kunder te dyshuarve te lart permendur.
Te dhenat personale te te dyshuarve përmenden ne procesverbalet e seancave te tyre degjirnore. Neni 172 Par. I i LPP ne bashkëlidhje me Nenin 218 Par. 1 te LPP.
Hetimet e mëtejshme nuk jane te nevojshme ne kete faze per te ngritur akt akuzen.
Rezultatet e analizave te AND-se nuk jane paraqitur deri me tani. Duke marr parasysh rrethanat, nuk ka te ngjare te ekzistoje mundësia e provave te tjera.
Njësia mjekësore e Burgut te Dubraves kërkon një raport mjekësor lidhur me kurimin dhe vizitat mjekësore për te vlerësuar rrëfimin dhe tërheqjen e rrëfimit te Blerim Kiqines.
Te nesermen e vrasjes, policia mori mostra te gjurmëve te barutit nga krahët dhe fytyrat e dy te dyshuarve. Këto mostra kane humbur dhe nuk mund te kryhet opinion eksperti. Prandaj duhet konsideruar se nuk ka pasur gjurme baruti ne krahët dhe fytyrat e te dyshuarve.
Prandaj hetimet kane përfunduar.
Prokurori Nderkombetar
Christoph von Feilitzsch

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...