Published On: 16 Prill, 2016

Familje e shëndetshme, komunitet i shëndetshëm

Lori Zani
Familja është e shtrenjtë dhe dashuria për të nuk mbaron kurrë!
Familja është kështjella më e fortifikuar e shoqërisë, të cilës nuk duhet t’ia hapim portën e të lëmë të keqen të na sulmojë.
Në këtë shoqëri që jetojmë, në këtë kohë moderne dhe bashkëkohore, nuk është aspak e pranueshme që njeriu të jetojë vetëm gjatë gjithë kalvarit të gjatë të viteve. Bukuria e jetës qëndron në bashkimin e dy personave dhe në ngritjen e një shtëpie të re siç bëjnë dallëndyshet në stinen e pranverës. Të krijosh familje dhe të lindësh fëmijë është vepra më e madhe e njerzimit.
Familja është vendi i parë i humanizmit, ajo është insitucioni më hyjnor dhe përbën bërthamën më të rëndësishme të shoqërisë.
Familja ka një rëndësi të madhe për njeriun, ajo është njohja me dashurinë, me fëmijën si person i përgjegjshëm për familjen dhe shoqërinë. Familja është struktura më themelore e ekologjisë humane, ajo është vendi i edukimit të vërtetë dhe të mirë, është vendi ku mësohet së ç’është dashuria.
Familja, së pari është komuniteti i njerzimit, është shoqëria e parë njerëzore, një shoqëri e ndërtuar mbi themelet e një familjeje. Familja është garancia më e madhe kundër individualizmit dhe kolektivizmit. Njeriu gjithmon është konsideruar si qëllim dhe asnjëherë si një mjetë.
Shoqëria është e lidhur ngushtësisht me prosperitetin e bashkësisë familjare.
Por cili është prioriteti i familjes në shoqëri dhe në hallkat shtetërore? Kjo shoqëri nuk do të ekzistonte pa funksionin riprodhues të familjes. Familja është në shërbim të antarëve të saj, e cila përçon rëndësi dhe vlera, pa të cilat as shoqëria dhe as shteti nuk do të funksiononte. Familja mban trofeun e të drejtave të padhunueshme. Shoqëria së bashku me shtetin ekzistojnë për familjen. Këto dy hallka, marrdhënien me familjen duhet t’a kenë prioritet. Shteti duhet t’a ndihmojë familjen të përmbushë funksionet e saja themelore.
Familja nis e krijohet me martesën që është edhe institucioni më hyjnor dhe themelohet me dashuri bashkëshortore, me vullnetin e përbashkët për t’u bashkuar në martesë, në të mirë e të keqe, në një angzhim përfundimtar, të pakthyeshëm dhe publik.
Asnjë pushtet nuk mund të mohojë të drejtën e martesës së natyrshme, por as nuk mund të ndryshojë, aq më pak karakterin apo qëllimet e saj. Megjithatë shoqëria është e autorizuar të disiplinojë efektet civile të martesës.
Tipari karakteristik i martesës është dhurata reciproke që bashkëshortët i bëjnë njëri – tjetrit, atë të dashurisë së pashtershme. Bashkimi në më shumë se një fryme të vetme, ndërsa pazgjidhshmëria është lidhja e vlefshme që nuk mund të thyhet. Besnikëria është dhurata më e veçantë, fertiliteti është hapja e dyerve të jetës.
Qëllimet e kësaj martese, së pari janë dashuria e çiftit që do të çojë pastaj në lindjen dhe edukimin e fëmijës. Në rastet edhe më fatkeqe, ato të sterilitetit, kjo martesë ngelet sërish e vlefshme, duke adaptuar apo duke marrë dhuratë nga të tjerët. Sipas Biblës, Krishti e ngriti martesën në nivelin e Sakramentit; si dashuria e Krishtit për kishën e tij. Familja e krishterë është Kisha e brendshme, ajo është dëshmitare e dashurisë së Krishtit nëpër botë.
Dashuria dhe formimi i bashkësisë së familjes. Teksa shkruaj më vjen ndërmend një thënie e Jean –Paul II, në letrat e tij për familjen, ku thotë së dashuria e bën njeriun të realizohet nëpërmjet një dhurate të sinqert për vetveten. Të duash do të thotë të japësh dhe të marrësh atë që as nuk mund të blihet e as nuk mund të shitet, por vetëm të japë liri dhe reciprocitet.
Familja konsiderohet si hapësira e përbashkët e dashurisë, ajo është realiteti thelbësor për të përcaktuar martesën dhe familjen. Familja është vendi i marrdhënieve ku jetohet nën flamurin e lirisë. Në këtë formë familja është vendi i të mësuarit të jetës shoqërore, të drejtësisë, të harmonisë së komunikimit, të bashkëjetesës dhe të dashurisë.
Në një familje është e rendësishme edhe prezanca e personave më të vjetër, prezanca e tyre na mundëson lidhjen midis brezave, ata janë burim për mirqënien e familjes, partner të përgjegjshëm për projektet e përbashkëta; si refleksione, dialog apo veprimtari. Ata janë shkolla e jetës, përçimi i vlerave dhe traditave që nuk duhet t’i humbasim. Ata kanë besueshmëri ndaj brezave të rinj, por mos të harrojmë se këta breza duhen trajtuar me dashuri sidomos në sëmundje dhe pleqëri.
Qenia humane është bërë për të dashur dhe pa dashuri ajo nuk mund të jetojë, në martesë kjo është dhurata më e madhe e çiftit. Ajo nuk mund të reduktohet në ndjenja dhe as në veprimtari seksuale. E vërteta e dashurisë dhe seksualitetit bashkëshortor ekziston kur bëhet një dhuratë e plotë dhe totale e personave, në unitet dhe besnikëri.
Identiteti gjinor nuk është produkt i kulturës, por është identitetit gjinor dhe kuptimi i vërtetë i seksualitetit.
E drejta positive duhet të jetë në përputhje me ligjin natyror, sipas së cilës identiteti seksual është i padisponueshëm. Natyra e dashurisë bashkëshortore kërkon stabilitetin dhe pazgjidhshmërinë e lidhjes martesore, dhe këto kërkesa nuk i përkasin ekskluzivisht bashkëshortëve. Kjo përgjegjësi gjithashtu bie mbi të gjitha hallkat e shoqërisë (natyra sociale e martesës).
Divorci është një plagë e vërtetë sociale. Martesa nuk është vetëm një çështje private sepse ajo ka një dimension social. Familja është vendi i lindjes, i arsimit, i rritjes dhe përfshirjes në jetën shoqërore. Qëndrueshmëria e bërthamës familjare është një burim vendimtare për cilësinë e jetës shoqërore të përbashkët. Legjislacioni nuk duhet të dobësojë njohjen e martesës monogame si një formë autentike të familjes. Vetëm familja është në gjendje të transmetojë kulturën, etikën dhe emocionet shpirtërore.
Familja është shenjtëria e jetës. Dashuria bashkëshortore nga natyra është e hapur për pranimin e jetës. Atësia dhe amësia njerëzore kanë një “ngjashmëri” me Perëndinë. Ne duhet të rizbulojmë vlerat më të mira dhe më të natyrshem në çdo qenie të re njerëzore.
Familja e themeluar mbi martesën është shenjtëria e jetës. Ajo luan një rol kyç në promovimin e kulturës së jetës. Me veprime shoqëruese, familjet janë duke punuar për të mbrojtur ungjillin e jetës: të drejtën e jetës nga lindja deri në vdekje.
Prindërit bëhen përgjegjës për zgjedhjen e lirë të madhësisë së familjes.
Çdo çift duhet të jetë përgjegjës mbi riprodhimin jetësor, duke refuzuar abordet që janë një vepër e neveritshme, duke mohuar sterilizimin dhe duke refuzuar përdorimin e kontraceptivëve.
Riprodhimi i jetës së re ( ardhja në jetë e fëmijëve ) është i bazuar në një kuptim të saktë dhe të plotë të personit dhe të seksualitetit njerëzor, duke marrë vlerën e një kërkesë morale. Marrdhëniet shoqërore duhet të jenë ndërpersonale, të bazuara në respektin e ndërsjellë dhe në pranim të përgjithshëm. Kjo do të sillte pasoja positive për humanizmin.
Disa nga zgjidhjet që do t’a çonin shoqërinë drejt rritjes demografike janë:
Respektimi i moralit seksual.
Respektimi i familjeve dhe zgjedhjeve të tyre nga ana e shtetit.
Inkurajimi i një drejtësie dhe solidariteti të madh mes popujve.
Sigurimi i dinjitetit të jetesës në kushtet më të mira ekonomike, sociale dhe kulturore.
Çdo familje ka një mision edukues për fëmijët e tyre, që ata të jenë të denjë për një shoqëri më të mirë. Së pari, ata duhet të formojnë njeriun me dinjitet, t’ju transmetojnë vlerat e familjes dhe shoqërisë, të kontribuojnë në të mirat e përbashkëta, të zhvillojnë virtytet sociale, të rrisin në liri dhe përgjegjshmëri fëmijët e tyre.
Por, misioni i prindërve nuk mbaron me kaq, ata duhet t’i edukojnë fëmijet me dashuri, kjo është edhe detyra më e rëndësishme e familjes. T’u japin fëmijëve të tyre edukimin moral dhe fetar, kur feja është pjesë e familjes dhe shoqërisë që e rrethon. Shteti duhet të respektojë misionin e prindërve, i cili nuk është mision i deleguar, por ata bëhen pjesë e rëndësishme e edukimit.
Prindërit kanë të drejtat e tyre të gjejnë dhe të mbështesin institucionet arsimore për fëmijët e tyre. Autoritetet publike duhet të garantojë lirinë e zgjedhjes së shkollës, duke e bërë që subvencionet të shkojnë në çdo shkollë që e bën një shërbim publik (publik ose privat). Përveç institucionit arsimor, në edukimin e fëmijëve rolet e nënës dhe babait janë të nevojshme, ata duhet t’i ofrojnë një arsimim integral fëmijës së tyre drejt formimit dhe zhvillimit të një karakteri dhe një ndjenjë për të mirën e të qënit një bashkësi e mirëorganizuar.
Edukimi mbi fëmijën duhet të jetë i pafund, që kjo shoqëri të arrijë në nivelet më të larta të bashkjetesës dhe të mirqënies së përbashkët. Femijët kanë nevojë për edukimin mbi dialogun, shoqërimin, ligjshmërinë, drejtësinë, bamirësinë, etj. Ata duhet të kenë njohuri dhe respekt për standartet morale të seksualitetit njerëzor. Të respektojnë dinjitetin e fëmijës është e vlefshme në të gjitha rastet: paaftësi, sëmundje, etj. Të drejtat e fëmijëve duhet të mbrohen nga normat juridike. Çdo fëmijë ka të drejtë të ketë vlerat shoqërore të tija, si e drejta për të lindur në një familje të vërtetë, por për fat të keq dinjiteti i fëmijëve shkelet shpesh.
Solidariteti midis shoqërisë e bën familjen të marrë pjesë në jetën shoqërore dhe politike, solidariteti është një element konstituiv dhe strukturor i familjes.
Familjet nuk janë subjekt vetëm për politikën, por gjithashtu mund të jenë subjekte të politikës, ku shteti duhet të mbrojë të drejtat e familjeve sepse ato janë protagoniste të politikës së familjes, duke u bërë pjesë e tyre, nëpërmjet shoqatave familjare, duke marrë pjesë në programet e zhvillimit të politikave.
Por cila është marrëdhënia midis familjes dhe jetës ekonomike ? “Ekonomi” do të thotë “shtëpi, tempull, kamp, hallë” që do të thotë zakon, rregull, konventë që fjalë për fjalë do të thotë “rregull shtëpiak.” Ekonomia zhvillohet në rrathë koncentrikë nga familja dhe është një lojtar kyç në jetën ekonomike. Drejtuar jo nga logjika e tregut, por nga ajo e ndarjes dhe solidaritetit midis brezave. Familja është një prej termave të referencës që duhet të formojnë rendin etike të punës njerëzore. Puna nuk është një e drejtë që një pjestar familjeje të posedojë frytet e punës së tij si individ, por si anëtar i kësaj familjeje. Puna na mundëson jetesën dhe familja duhet të japë kontributin për të punuar nëpërmjet edukimit për punën. Paga bëhet element i rëndësishëm dhe me vlerë, për të mbështetur familjen dhe për të jetuar me dinjitet. Rëndësia e punës duhet të jetë pjesë e të dyja gjinive, dhe jo vetëm e burrit apo e gruas.
Shoqëria duhet të jetë në shërbim të familjes, duke mundësuar njohjen e saj, duke i krijuar autonominë, duke i dhënë prioritet social familjes. Raporti midis familjes dhe shtetit duhet të jetë parësor. Shoqëria duhet të promovojë dhe respektojë të drejtat e familjes, duke filluar me respektin për identitetin e familjes të bazuar në martesë. Shteti duhet të njohë përparësinë e familjes mbi çdo bashkësi tjetër. Njerëzit nuk duhet të konsiderohen vetëm individualisht, por edhe në raport me familjen.
 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...