Published On: 16 Qershor, 2016

Falsifikimi i pronave, zbulohet drafti që flet për zvarritje hetimesh

Ora News ka arritur të sigurojë një dokument që përmban detaje të rëndësishme të bashkëpunimit ndërinstucional mes Agjanisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronës  dhe Prokurorisë në lidhje me rastet e denoncuara nga kjo Agjenci për përfitimet e padrejta të pronës me dokumenta ta falsifikuara.

Në këtë raport vihet re me keqardhje se hetimet penale janë zvarritur dhe se efektiviteti i punës së task forcës së posaçme të ngritur për ketë qëllim pranë Prokurorisë është vënë në dyshim për shkak të  kësaj situate. Në mbi 50 raste te kallezuara nga agjensia e trajtimit te pornes ne prokurori thuhet ne kete raport vetem ne nje rast hetimi gjykimi kane perfunduar me sukse sne Vlore.

Hetimet e prokurorisë mbi rastin e përfitimit të paligjshëm të qindra ha toke në Karaburun dhe Zvernec, përmes një serie procese fiktive në gjykatë me dokumneta të falsikura rikthen në vemendje përpjekjet e qeverisë për të goditur falsfikimet me pronat në gjithe vendin. Për këtë qëllim u ngrit edhe një task forcë në gusht të vitit të kaluar, me përbërje Prokurorinë e Përgjithshem, kryetaren e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe Avokatin e Shtetit dhe Drejtorin e Policisë.

Ora News ka arritur te zbulojë një raport kofidencial të Agjencisë së Kthimit të Pronave që nxjerr në pah disa problematika në lidhje me hetimin dhe që ve në dyshim krejt qëllimin për të cilin u ngrit dhe kjo task frocë. Agjencia thuhet në këtë dokument ka ngritur dhe një grup pune në shtator të vitit 2015 me qëllim verfikimin e rasteve të sinjalizuara nga ana e Task-Force, duke evidentuar provat shkresore që provojnë tjerësimit në mënyrë të paligjshme të pronave të paluajtshme shtetërore nga ana e subjekteve kërkues në AKKP.

Në dokumentin e siguruara nga Ora News thuhet se për 53 raste të kallëzuara nga ana e ATP-së, vetëm për 10 raste ka përfunduar hetimi penal, nga të cilat  vetëm 4 raste janë dërguar çështjet në Gjykatë dhe vetëm 1 proces gjyqësor ka përfunduar me sukses, duke bërë çregjistrimin e pronës në ZVRPP Vlorë së përfituara në mënyrë të padrejtë.

Ajo që nënvizohet me shqetesim në këtë raport të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronës lidhet me zvarritjen e hetimit penal.

“Ndërsa për 43 raste të tjera të kallëzuara ka vetëm hetime paraprake nga ana e Prokurorisë siç janë kërkesat për kopje dokumentacioni apo këqyrjetë dokumenteve, ne pak raste sekuestrim të këtyre dokumenteve duke krijuar kështu një zvarritje të hetimit penal si dhe humbjen e efektivitetit të qëllimit për të cilin ka punuar njesia Task-Force pranë Kryeministrisë.”

Në lidhje me tipologjinë e problematikave të dala gjatë procesit të hetimit penal, ATP konstaton raste të mos fillimit apo pushimit të çështjeve penale me arsyetimin se janë përmbushur afatet e parashkrimit penal për autoret e veprës penale ose autori ka vdekur.

Ne lidhje me këto raste në raportin e Agjencisë së Kthimti dhe Kompensimit të Pronave të siguruar nga Ora News thuhet:

“Në këto raste prokuroritë e rretheve mjaftohen vetëm me verifikimin nësë është përmbushur afati i parashkrimit të ndjekjes penale për autoret, duke mos e shtrirë hetimin në verifikim e ekzistencës së veprës penale të falsifikimit të dokumenteve.”

Në raportin e brendshëm të Agjencisë së Kthimit të Pronave thuhet se referuar  Akt-Marrëveshjes së 8 gushtit  mes Prokurorisë, Avokaturës së Shtetit, Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe Policisë së Shtetit evidentohet fakti se qëllimi kryesor i këtij bashkëpunimi ndërinstitucional nuk ka qenë penalizimi i shtetasve të caktuar për konsumimin e vepres penale të falsifikimit të dokumentacionit por mundësia e kthimit të pronave të paluajtshme të shtetit, të tjetërsuara në mënyrë të padrejtë nga këto individ, në gjëndjen e mëparshme.

Në shume prej rastëve të kallezuara nga Agjensia thuhet në këtë dokument hetimi penal ecen me ritme të ngadalta  duke sjellë mungesën e eficences së kësaj Akt-Marrëveshje.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...