Published On: 10 Shkurt, 2016

EULEX-i shkel të drejtat e njeriut

Seanca e 28-të e Panelit për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, është mbajtur nga 11 deri më 13 nëntor 2015. Në tre lëndë, Paneli ka shpallur se EULEX-i ka shkelur të drejtat e ankuesve kurse një lëndë është shpallur e papranueshme. Paneli ka marrë dy vendime pasuese në lëndët ku më herët kishte konstatuar shkelje të të drejtave të ankuesve.
Nga qershori deri në dhjetor 2015, Misioni i EULEX-it, së paku në tre raste, ka konstatuar shkelje të të drejtave të njeriut. Ky konstatim është bërë nga Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut që vepron në kuadër të këtij misioni.
Rastet kanë të bëjnë me hetimet e kryera nga EULEX-it rreth vrasjeve dhe zhdukjeve që kanë ndodhur në vitin 1999 dhe 2000. Lajmi.net i sjell në vazhdim disa nga këto raste.
Kështu, paneli i ka gjetur se ankesat janë të pranueshme në të gjitha rastet dhe ka kërkuar nga palët që të ofrojnë vërejtje shtesë mbi bazueshmërinë e ankesave, raporton lajmi.net.
Ndër këto raste është edhe ajo e Desanka dhe Zoran Stanisic të cilët janë ankuar ndaj EULEX-it, për shkak se në të gjitha lëndët, prokurorët e EULEX-it në krye të hetimeve kanë hedhur poshtë kallëzimet penale të paraqitura nga ankuesit.
“Për më tepër, ankuesve nuk ju është dhënë asnjë arsye rreth vendimeve të prokurorëve që t’i përfundonin lëndët”, shkruan në dokumentin e publikuar nga Paneli, raporton lajmi.net.
Paneli ka gjetur se shkelje tjetër e kryer nga EULEX-i është ajo e rastit të Fitim Maksutaj, pasi është vërtetuar se procedurat nuk janë kryer me kujdesin e nevojshëm dhe në mënyrë të duhur.
Gjithashtu ky panel, ka konstatuar shkelje të të drejtave të njeriut nga ana e EULEX-it edhe në në lëndën L.O.

Paneli per Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut
“Kjo lëndë (nr. 2014-32) është parashtruar nga një i afërm i një personi, i cili është i zhdukur që nga viti 1999. Ankuesja ka pohuar se EULEX-i kishte dështuar të kryente një hetim efektiv për zhdukjen e të afërmit të saj”, vëren paneli, raporton lajmi.net.
Gjithashtu paneli është marrë edhe me vendimin pasues në lëndën X dhe 115 të tjerë kundër EULEX-it.
“ Lënda ishte sjellë nga 116 romë, persona të zhvendosur brenda vendit gjatë konfliktit të vitit 1999 dhe ri-vendosur në disa kampe në veri të Mitrovicës”, shkruan në dokument.
“Ankuesit pretenduan se u ishin shkelur një numër i të drejtave të njeriut gjatë ose si pasojë e qëndrimit të tyre në ato kampe”.
Paneli ka konsideruar se hapat e marrë nga Misioni në lidhje me këtë rast, ishin të pamjaftueshme dhe se e drejta e ankuesve për mjete efektive ka vazhduar të preket në mënyrë negative në mungesë të një hetimi efektiv.
Përndryshe, çdo person i cili nuk punon për misionin e EULEX-it në Kosovë, ka të drejtë të ankohet, nëse beson se ka qenë viktimë e shkeljes së të drejtave të njeriut nga ana e misionit të EULEX-it në Kosovë gjatë zbatimit të mandatit ekzekutiv të tij.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...