Published On: 14 Shkurt, 2016

Etimologji: Arsyeja pse gjuha shqipe i shpëtoi asimilimit-gjuhësor turk

Nga :Mili Butka #(Aleksander Hasanas)


Gjuha turke dhe gjuha shqipe kanë qenë në kontakt të drejtpërdrejtë për një periudhë kohore gati 500 vjeçare.
Kjo ka bërë që disa elemente të fjalëformimit të gjuhës turke të kenë ndikuar në gjuhën shqipe, fjalë të leksikut turk ende vërehen në gjuhën tonë të përditëshme.
Por ajo që dua të sjell sonte nëpërmjet këtij studimi të shkurtër mbi disa fjalë të ashtu quajtura “turke” në fjalorin e gjuhës shqipe, është krejt një diçka e re dhe ndryshe nga se mendojnë studjues, gjuhëtarë shqiptarë dhe të huaj, mbi këtë temë.
Gjuha shqipe i mbijetoi perreth 460 vjet pushtimit turk dhe asimilimit të gjuhës së saj të Shenjtë, dhe jo gjuhë”e mallkuar” ashtu sipas klerikve të besimeve te ndryshme të “zinjë” gogolë apo mongolë pushtues të tokës sonë autoktone Arburrërore!

Mili
Arsyeja pse gjuha shqipe i shpëtoi këtij asimilimi-gjuhësor, është pikërisht hershmërija lashtësia e saj, gjithë gjuhët e tjera të vjetra dikur herët në lashtësi qëndronin gati të njëjta ose dialekte të njëra tjetrës, ndaj ende sot është e vështirë të dallosh qartë dhe preraz,kush gjuhë e parë është folur mbi Dhe
Karakteristikë e veçantisë së gjuhës së lashtë shqipe janë pikërisht fjalët njërrokshe në fjalorin e saj të cilat marin pjesë në formimin e fjalëve të reja, të prejardhura apo të përbëra, në fjalorin e vet përkatës, por të përcjella edhe tek gjuhët e mëpas krijuara.
Pra fjalët rekord të panumurta njërrokshe të gjuhës shqipe gjenden si rrënjë-embrion tek gjuhët e tjera, ndaj dhe sot vërejmë ngjashmëri midis gjuhëve në fjalë asaj turke me shqipen, po ashtu si edhe me ato latino-greke, gjermane etj.
Kjoi jep mundësinë, komoditetin e duhur gjuhës shqipe, të jetë e aftë të zbërtheje në mënyrë gati perfekte etimologjinë jo vetëm të fjalëve të fjalorit të saj por edhe të shumë fjalëve të gjuhëve të tjera të “huaja”

Përdorimi i elementeve prapashtesore të turqishtes mbi fjalët-rrënj- njërokshe të gjuhës shqipe ka sjellë fjalëformime të reja në gjuhën turke të cilat në periudhën e më von të pushtimit turk u “huazuan” u rimorën ashtu shabllon edhe nga gjuha shqipe, të cilat sot vazhdojnë të njihen si të tilla “fjalë turke” pavarsisht se ato brenda strukturs së tyre ndërtimore nuk janë të tilla.
Në gjuhën turke, rrënja e fjalëve nuk ndryshon gjatë fjalëformimit të fjalëve të tjera të reja.
Kuptimet e reja të këtyre fjalëve jepen duke iu shtuar rrënjëve të tyre deri ne 12 prapashtesa, në harmoni me përmbajtjen në tërësi të fjalës mbi të cilën shtohen këto prapashtesa

Turqishtja bën pjesë në familjen e gjuhëve “uralo-altaike”
Gjuha që ngjason më tepër me turqishten është mongolishtja.

Po jap disa shembuj për ta bërë më të qartë dhe më të kuptueshme përsa folëm më sipër, në tekstin e mëposhtëm do shikoni fjalët “turke” që gjenden edhe në gjuhën shqipe gjithashtu edhe fjalë të tjera turke të cilat nuk janë në fjalorin e shqipes, gjithësesi ato shpjegohen përsëri mjaft qartë po nga gjuha e lashtë shqipe.

 

Yol = Udhë, sigurisht në shqipen e vjetër e gjejmë fjalën udhë = ul, i ulët (vend i rahur–shtrat–lum) ull, udhë, ulikse, apo udhise – udhë ecës udhëheqës, ul-ik,se; ikte–ullës ‘iqte rrugën.
Han = Han, quhej vendi ku pushonin udhëtarët gjatë udhëtimeve me karvan më këmbë etj, atje ku kishte për të ngrën ushqim për vete dhe për kafshët aty ku “hanin” aty ku kishte për të hang’r-ngrënë dhe fjetur sigurisht)
Acele …….Nxitim, këtu kemi të bëjmë pikërisht me emrin e vet heroit mitik “ACILE”, i shpejti Akele-qiellor, Akili –Shqiponjë. E kam me “axele”, me të shpejtë ashtu si Akile.
Batak – batak, vend i lagur në prezence të vazhdueshme të ujit, vend-dhe i but, batak, baltë, toka-dheu tab/an jo i thatë “Bathore”-moçal.
Ezber – Përmendësh, fjalë turke kjo por që shpjegohet nëpërmjet gjuhës shqipe; Ez bër, i bër e gatshme, e përgatitur, ashtu si tek fjala ndërnacionale; Ais/ber-g = Akullnajë, pra “Bër prej ujit = Ais, Uisber/g.
Inat = Inat, inatçı inaçi kjo fjalë e hershme gati e njohur ndër gjuhët ballkanike, Jo, vetëm turke nuk mund të jetë, tek shkrimet homerike gjejmë pikërisht burimin e kësaj fjale, por jo vetëm, është pikërisht gjarpëri i rrezikshëm (me zikzaket e tij mbushur me pika-pika) i njohur me emrin “Inachio” nga ku rrjedhin fjalët inat, inaci inaçi, dhe më tej kemi prej aty; ilaç, ilaçi, është pikërisht “fara –far/mak” e gjarprit “inatchi” nga ku kemi, termin “Farmaci”, jo më kot simboli i gjarpërit eshte zgjedhur si shenje dalluese e farmacisë.

Ilirët nuk mund ti konceptosh dot pa gjarpërin e tyre mitik shenjë dalluese si pasardhës të pellazgëve të lashtë lindur si “Hyjnor”

Akıl = Mendje ose akıl/cı = inteligjent, vini re si na rishfaqet përsëri emri i Akilit që në turqisht do të thotë; Akil = Mendje dhe akilçi = inteligjent, kjo na jep perseri nje fakt tjetër që “ACELE” do të thotë qiellor, hyjnor, yll, i shndritshëm i shkathët i shpejtë si “Shqiponja Qiellore” [celestis Aquila] i zgjuar ashtu si vet ai “Acele -Akili”
Kır = Thinjë, në shqip kemi fjalën “Hi”, hiri që lë druri kur digjet tretet bëhet “Hi” prej nga aty buron dhe fjala tjetër shqipe; i/e hirtë, (gri e hapur e gurtë–gri) ashtu si ngjura e thinjëv “Kir” në turqisht, por jo vetëm në Shkodër kemi lumin të quajtur “KIR”
Nga turqishtja thuhet se kemi të “huazuar” edhe fjalën “Hiç” e pra duke ju referuar përsëri fjalës së gjuhës shqipe “Hi” kuptohet se edhe “Hi/ç buron prej aty, është gjuha turke në këtë rast që ka huazuar prej gjuhës shqipe dhe jo e kundërta, ashtu si shumë fjalë të tjera që do shihni në vazhdim, sepse fjalët shqipe në mesin e fjalorit të gjuhës turke janë të shumta në do përpiqemi të sjellim disa prej tyre.
Kaç-a-k = kaçak, rrënja e kësaj fjale është fjala shqipe; “Çan, të çan” ashtu si lulja “Kaçe” me gjëmbat e saj “therës” të kthyera në formën e “kanxhës”, e njëjta dhe tek fjala tjetër shqipe; “Kaca/fyt” e zë kap prej fyti, Fjala “kaçak” ka kuptimin e një njeriu “të egër” “kaçaun” i armatosur kryesisht me thika të mbrehta në formë gjysëm rrethore dhe me majën e saj të dhëmbëzuar pjertas nga brenda ashtu si tek “drapri” , “lule kaçe” ,“A’kacia” apo kafsha e egër “Çak/all-i”. Në gjuhën shqipe kemi; Këc, këce, e kaca – e kafshova.

Ayran = Dhallë, kos i rahur “aj ran” në gjuhën shqipe quhet; ‘dhallë” = “i hollë” llallë, ashtu si lloha, llohë bore.
Yoğurt = Kos, pra fjala turke “yoğurt” do të thotë i gurtë i ngurtë – yoğurt, të njëjtin kuptim ka dhe fjala “Kos” e gjuhës shqipe, që do të thotë i fortë kock, kosk – “kos” ashtu si gërshetat tek femrat shtrenguara fort, ndryshe quhen edhe “koce”

Kazan = Kazan, quhet ena e madhe prej llamarine me anët e saj të ngritura duke e berë këtë lloj ene disi të thellë ashtu si vet emri i luginave, qafave të maleve të “zana”- të zëna nga të gjitha anët nga ku ka marë emrin edhe kjo lloj ene, në Shqiperi ka shume qava malesh te emërtuara pikërisht “Qafa e Kazanit” një ndër to ndodhet mbi fshatin Butkë – Kolonjë, pra “Kazan” do të thotë; “Ka anët e zana – Kazan” (kaza, kasa, kasafortë, kështjelle e mbeshtjellë ashtu si kastanja -gështenja etj)
Sanat = Art, dhe Sanat-çı = Artizan, vini re edhe tek fjala shqipe “Art/i-zan” rrënja e saj është përsëri fjala njërrokshe e gjuhës shqipe “Za” që do të thote “Jetë” për këtë këmi fjalën më të bukur dhë kuptimplote fjalën “ZAMER” aty ku mer “Jetë” trupi i ynë, dhe i çfardo lloj gjallese; “Zë – mer” – mer jetë, e njëjtë me emertimin e “Zëmrës” epiqëndrës së këtij universi aty ku mer jetë gjithësia quajtur po shqip Zë – Ze/us, ndërkohë kemi fjalën tjetër shqipe; “Zemerek” zemra e orës e cila i jep jetë këtij sendi e ben të gjallë të punoj fiks ashtu si zemra e jonë me tik-takun e saj “Zeus”. Zanatçiu u jep jetë veprave të tij të pa qëna më parë pra ai sjell në jetë, jetë të reja – krijesa-krijuar prej dorës tij. (Pa haruar Zanat e malit, të cilat falnin mirësi falnin jetë sillnin begati, një shembull të qartë kemi Herkulin dhe ringjalljen e tij po prej Zanave, Zani = Jetë. “Ku ka “Za” sasht pa gja”, Ku ka zë ka jetë! {zërat e natës serenat/at Sirenat etj)
Can = Shpirt, mendoj se e kemi të qartë tashmë, fjala turke “Can” = shpirt, janë që të dyja shqipe; za/ni, zëri, fryma = shpirti, “Të kam Xhan të kam Shpirt, ti je fryma- zani -jeta ime”
Çan = Kambanë, jo pa qëllim i solla tre shembujt e fundit fjalë turke ndërtuar mbi të njëjtën rrënjë, fjalë e pastër e gjuhës shqipe; “Zë” zëri, zëra, në të folmen e veriut nga dialekti Geg perlë e gjuhës shqipe, kemi; “Zan-i” pra siç e shihni mjeti tingellues qe leshon “Za” në turqisht quhet; Çan = këmbanë ashtu si; Can = shpirt, zë – frymë dhe Sanat = arti zan. Në gjuhën e vjetër gjeorgjiane, tek ajo e dialektit “Suan” (Svan) Kambana quhet po kështu “Zari” ashtu si “zani-zari zëri” në të lashtën gjuhë, gjuhën e pellazgut-iliro-shqiptar.

Janë të shumta, fjalët të ashtuquajtura turke në mesin e fjalorit të gjuhës shqipe, rreth 300 prej tyre i kam studjuar një për një dhe me rezultojnë se nuk janë të tilla, ato flasin, thërasin shqip, veçse kërkojnë mbështetje, përkrahje, besim, duke na i lenë amanet: “Mos na lini jetim”

 
Displaying 2 Comments
Have Your Say
 1. ndue thotë:

  te pershendes per vullnetin per te “luajtur” me keto fjale…po clidhje ka fjala Hanger(geg), ngrene(toske) dhe do-hana (gjermanisht)

  Përgjigjiuni
  Pelqej(1) Nuk Pelqej(0)
 2. Filip Guraziu thotë:

  Pergezoj autorin per studimin e tij. Ne jemi te perkembur nga padituria. Jam i mendimit se gjuha shqipe, si pasoje e nje izolimi gjeopolitik gjate historise, ruan thesare te vyera per kulturen boterore. Filip Guraziu

  Përgjigjiuni
  Pelqej(3) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...