Published On: 13 Shtator, 2016

Dr. Drazen Jurkovic: AHMET KRASNIQI është hero i mohuar i luftës atdhetare kroate të vitit 1991

Image result for Drazen Jurković

Ish shefi i Shtabit të krizës për Gospić, dr. Drazen Jurković

Kështu e cilësonte, përfaqësuesi i luftës i qeverisë së Republikës së Kroacisë dhe shefi i Shtabit të krizës për Gospić, dr. Drazen Jurković, me rastin e vrasjes në Tiranë, tetëmbdhejetë vjet më parë të ministrit të Mbrojtes dhe themeluesit të FARK-ut, Ahmet Krasniqit. Por, siç thotë dëshmitari i gjallë, për sherbimet dhe armatosjen e Ushtrisë Kroate, në Likë, në prag të agresionit serb, Gjykata ushtarake e Kroacisë e shpalli fajtor. Megjithatë, Ahmet Krasniqi u lirua me urdhër të Presidentit Tuxhman pas 3 muaj e 7 ditë nga dita e arrestimit në Gospić (23 korrik 1992 – 30 tetor 1992).

sefedin krasniqi

Përgatiti: Sefedin Krasniqi

Pas dëshmive të dëshmitarëve kroatë për konributin e Ahmet Krasniqit në armatosjen e ushtrisë kroate në Gospić, tashmë të botuar ditë më parë, në ditët në vazhdim do të publikojmë pse u burgos Ahmet Krasniqi nga Policia Ushtarake e APJ në Rjekë dhe u mbajt në burgun ushtarak të Jugosllavisë në Beograd (13 shtator 1991 – 21 nëntor 1991). Pastaj, lirimin e tij me kusht dhe dërgimin me dhunë nga ushtria serbe në frontin e luftës në Baranje nga, si dhe dezertimin e tij nga APJ dhe kthimin në Kroaci.
Pastaj, rrëfimin personal të Ahmet Krasniqit derisa qëndoi në burg pas arrestimit nga PU e Kroacisë me urdhër të SIS dhe kalimin nëpër rrugën labirinth prej Prishtine, Tirane, Vjene, Zagrebi deri në Gospić.

Ministria e Mbrojtjes
Shërbimi Informativ i Sigurisë
Klasifikimi: 804-01/92-01/27
Nr: 2140-18-92-2
Në Gospić, më 22.0.1992

Prokurori ushtarake

Subjekti: Ahmet Krasniqi, i lindur më 15.01.1948 në Zhilivodë, komuna Vushtrri, me gradën nënkolonel i APJ, ndaj të cilit ushtrohet padi penale. I pandehuri ka jetuar në Gospić prej datës 29.03.1984 dhe deri sot nuk është çlajmëruar. Në Gospić ka punuar prej datës 23.08.1991,pastaj është transferuar në Rjekë, ku pas pak kohe është privuar nga liria nga ana e APJ, pastaj është transferuar në burgun ushtarak në Beograd.
Sipas dokumenteve të gjetura te i përmenduri, prej nëntorit të vitit 1991 e tutje, jo vetëm që ka qëndruar në të ashtuquajturat JNA, por sipas detyrave të ndryshme komanduese në zonën e Baranjës ka marrë pjesë në luftimet kundër forcave të kroate.
Pasi i përmenduri ka jetuar tetë vjet në Kroaci dhe pas disa kohe me dokumente të rreme të udhëtimit është kthyer në Kroaci me qëllim që të vazhdojë të jetojë në Kroaci, pasi padyshim është fjala për një shtetas kroat, i cili në fund të vitit 1991, si dhe në vitin 1992 ka qenë në shërbim të ashtuquajturës JNA, me çka ka kryer veprën penale sipas nenit 119 të Kodit Penal të Kroacisë.

Në aneks të raportit:

– Shënime zyrtare
– Certifikata e vendbanimit
– Letërnjoftimi i ushtrisë
– Licenca e shoferi
– Karta kreditore
– Kartela e kursimeve
– Pasaporta në emër të Avdi Grajqevci
– Bileta e udhëtimit me emër të njëjtë
– Urdhëresa n° 5-41
– Raporti i dorëzimit të detyrës
– Urdhëresa n° 7.230
– Vendimi i KV n° 149/91
– Vendimi i KV n° 157/91
– Vendimi i KI, n° 921/91
– Kontrata për huamarrje
– Vendimi i Ki n° 921/91
– Vendimi i KR, n° 310/91
– Shënime personale
– Certifikata që i përmenduri është lajmëruar në Gospić me datën 29.03.1984 dhe nuk është çlajmëruar asnjëherë. Certifikata i lëshohet të përmendurit me kërkesën e Shërbimit Informativ të Sigurisë dhe është e nënshkruar nga Shefi i Policisë së Drejtorisë policore në Gospic-Ivan Dasovic.
– Raporti lidhur me marrjen në pyetje të pandehurit, Ahmet Krasniqi, i datës 23 korrik 1992, i hartuar nga Gjyqi Ushtarak i Karllovcit

Fillimi seancës dëgjimore: 13h30

Në pyetjet e shtruara i pandehuri jep këto të dhëna personale:
Emri dhe Mbiemri: Ahmet Krasniqi, i lindur më 15.01.1948, në Zhilivodë të Vushtrrisë.
Emri i prindërve: Hajriz dhe Zihrije Krasniqi.
Gjendja familjare dhe profesioni: oficer i papunë, i martuar, baba i dy fëmijëve të mitur, mosha 17 dhe 15 vjeç.
Shkollimi: Akademia Shtabore në Beograd, ish oficer i APJ, i dekoruar me medaljen për shërbim ushtarak, nuk është dënuar deri tash, por është nën hetime nga Gjyqi Ushtarak i Beogradit sipas Kodit Penal të Jugosllavisë sipas nenit 121 dhe 224 nga Gjyqi Ushtarak i Beogradit.
Para se të japim rrëfimin e Ahmet Krasniqit para organeve të PU të Kroacisë në Gospić, do të shohim se çka shkruante, në version të shkurtër dy vendimet e Gjyqit ushtarak të Beogradit. I pari për ngritjen e padisë sipas nenit 121 dhe 224 të Kodit Penal të Jugosllavisë dhe i dyti, vendimi i lirimit nga burgu për tu mbrojtur në liri, e në fakt dërgimi i tij me dhunë në Front në zonën luftarake të Baranjes.

– Nga vendimi i Gjyqit ushtarak i Beogradit, nr. -221/91, i datës 29.10.1991, dëshmohet që kundër të akuzuarit është lëshuar vendimi për hapjen e hetimeve për veprën penale sipas nenin 121, faqja një, Kodi Penal i Jugosllavisë.
Këtë vendim ia kishin konfiskuar SIS-i i Ushtrisë Kroate.

– Nga vendimi i Gjykatës ushtarake nr. Kr-310/91, i datës 22.10.1991, dëshmohet se një urdhër për paraburgim kundër të akuzuarit llogaritet që nga data 20. 10. 1991.
Bazuar në atë që u tha më sipër pa diskutim dëshmohet se i pandehuri ka kontribuar në marrjen e kazermës dhe armëve në Gospić. Kështu thuhet edhe nga mbrojtja e të akuzuarit, si dhe dëshmitë e dëshmitarëve që ishin drejtpërdrejt ose tërthorazi të përfshirë në këto veprime.

Në ditët në vazhdim do të fillojmë botimin ekskluziv të rrëfimit të Ahmet Krasniqit dhënë organeve të SIS të PU të Kroacisë, me rastin e arrestimit dhe hapjen e hetimeve.

SHQIPTARI.EU


Fusnotat:

1. Ahmet Krasniqi nuk ka mundur ta çlajmërojë vendbanimin, sepse një natë para marrjes së kazermës «Kaniza» nga UK, Shtabit të Krisës për Likë, sipas dëshmisë së Ante Kariqit, i kishte dhënë instruksione për marrjen e kazermës në fjalë nga forcat kroate.

2. Të gjitha dokumentet që i kishte me veti, nëse jo dakun tjetër, ka mundur t’i lë së te axha i vet në Shqipëri, Aziz Zhilivoda, derisa ka qëndruar në Shqipëri pas dezertimit nga APJ.

3. Njoftim për lexuesin. Avdi Grajqevci është nga fshati Hade dhe është nip i familjes së Aziz Zhilivodës. Ishte deputet i Republikës se Kosovës kur është shpallur Kushtetuta e Kaçanikut.

4. Ivan Dasovic ishte anëtar i Shtabit të Krizës dhe kishte marrë pjesë në mbledhjen e famshme në Smiljane me Kariqin. Çuditërisht kishte kontribuar në ngritjen e aktakuzës kundër Ahmetit edhe pse e dinte për gjithë kontributin dhe ndihmën e tij në Gospić. Sipas dëshmitareve e kishte bere për ta shpëtuar « kokën e vet».

http://arhiva.nacional.hr/clanak/10348/ika-saric-dobila-deset-godina-skrivanu-kasetu-sa-svjedocenjem-sudionika-gospickog-masakra-ivana-dasovica

Neni 121
(1. Kushdo që asgjëson, e bën të padobishme ose mundëson të kalojnë në dorën e armikut, instalimet mbrojtjes, objektet e mbrojtjes, pozitat, armatimin apo mjete tjera mbrojtëse ushtarake ose ua dorëzon trupave të armikut, ose në një tjetër mënyrë pengon ose rrezikon masat ushtarake mbrojtëse, dënohet me burgim të paktën tre vjet.
2.Një shtetas i RFJ-së që kryen veprën nga paragrafi i parë i këtij neni, në mënyrën që e ndihmon armikun, dënohet me burgim prej së paku pesë vjet.
Neni 224
1. Personi ushtarake apo kushdo tjetër që, në kundërshtim me detyrat që lidhen me mbajtjen e një sekreti ushtarak komunikon, ia dorëzon tjetërkujt apo në ndonjë mënyrë tjetër të dhënat e disponueshme të cilat janë sekret ushtarak ose merr informacion të tillë në mënyrë që të japë ato personit të paautorizuar, dënohet me burgim prej tre muaj deri në pesë vjet…)
. SIS d.m.th., që është fjala për Shërbimin Informativ të Sigurisë, i themeluar nga UK. Në këtë shërbim ishin kyçur, sipas hulumtimeve tona, dy njerëz që kishin bashkëpunuar me Ahmet Krasniqin sa herë e kishin thirr në Shtabin e Krizës dhe dyshohet se ndonjëri prej tyre, sipas shtypit kroat, e kishin sakrifikuar Ahmetin, për ta “shpëtuar kokën e vet” pasi kishin organizuar dhe marrë pjesë në likuidimin 700 serbëve lojalistë kundruell organeve të reja të Kroacisë së pavarur ! Emrat e tyre gjinden në këtë shkrim dhe njëri është në fotografi, madje e kishte regjistruar ngjarjen dhe e kishte ruajtur të fshehtë me vite.
Kliko këtu ->nacional

 
Displaying 1 Comments
Have Your Say
 1. Këtu më poshtë po i publikoj fusnonat që i mungojnë shkrimit sepse programi i Portalit nuk i njeh,

  1. Ahmet Krasniqi nuk ka mundur ta çljamërojë vendbanimin, sepse një natë para marrjes së kazermës « Kaniza » nga UK, Shtabit të Krisës për Likë, sipas dëshmisë së Ante
  Kariqit, i kishte dhënë instruksione për marrjen e kazermës në fjalë nga forcat kroate.

  2. Të gjitha dokumentet që i kishte me veti, nëse jo dakun tjetër, ka mundur t’i lë së te axha i vet në Shqipëri, Aziz Zhilivoda, derisa ka qëndruar në Shqipëri pas dezertimit nga APJ.

  3. Njoftim për lexuesin. Avdi Grajqevci është nga fshati Hade dhe është nip i familjes së Aziz Zhilivodës. Ishte deputet i Republikës se Kosovës kur është shpallur Kushtetuta e Kaçanikut.

  4. Ivan Dasovic ishte anëtar i Shtabit të Krizës dhe kishte marrë pjesë në mbledhjen e famshme në Smiljane me Kariqin. Çuditërisht kishte kontribuar në ngritjen e aktakuzës kundër Ahmetit edhe pse e dinte për gjithë kontributin dhe ndihmën e tij në Gospić. Sipas dëshmitareve e kishte bere për ta shpëtuar « kokën e vet » .

  . Neni 121
  (1. Kushdo që asgjëson, e bën të padobishme ose mundëson të kalojnë në dorën e armikut, instalimet mbrojtjes, objektet e mbrojtjes, pozitat, armatimin apo mjete tjera mbrojtëse ushtarake ose ua dorëzon trupave të armikut, ose në një tjetër mënyrë pengon ose rrezikon masat ushtarake mbrojtëse, dënohet me burgim të paktën tre vjet.
  2.Një shtetas i RFJ-së që kryen veprën nga paragrafi i parë i këtij neni, në mënyrën që e ndihmon armikun, dënohet me burgim prej së paku pesë vjet.
  Neni 224
  1. Personi ushtarake apo kushdo tjetër që, në kundërshtim me detyrat që lidhen me mbajtjen e një sekreti ushtarak komunikon, ia dorëzon tjetërkujt apo në ndonjë mënyrë tjetër të dhënat e disponueshme të cilat janë sekret ushtarak ose merr informacion të tillë në mënyrë që të japë ato personit të paautorizuar, dënohet me burgim prej tre muaj deri në pesë vjet…)
  . SIS d.m.th., që është fjala për Shërbimin Informativ të Sigurisë, i themeluar nga UK. Në këtë shërbim ishin kyçur, sipas hulumtimeve tona, dy njerëz që kishin bashkëpunuar me Ahmet Krasniqin sa herë e kishin thirr në Shtabin e Krizës dhe dyshohet se ndonjëri prej tyre, sipas shtypit kroat, e kishin sakrifikuar Ahmetin, për ta “shpëtuar kokën e vet” pasi kishin organizuar dhe marrë pjesë në likuidimin 700 serbëve lojalistë kundruell organeve të reja të Kroacisë së pavarur ! Emrat e tyre gjinden në këtë shkrim dhe njëri është në fotografi, madje e kishte regjistruar ngjarjen dhe e kishte ruajtur të fshehtë me vite.

  SK

  Përgjigjiuni
  Pelqej(4) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...