Published On: 1 Mars, 2016

Distanca kritike dhe vlerësimi objektiv në hetim

 

Besnik Gjaka

Sistemi informativ kriminalistik nuk guxon të jetë statik dhe i pandryshueshëm për nga përmbajtja e të dhënave dhe për nga vëllimi i tyre, por as edhe për nga metodologjia e përdorur. Ai duhet ta përcjellë tërë ndërlikueshmërinë dhe fenomenologjinë e kriminalitetit bashkëkohorë, dhe atë duhet ta azhurojë dhe ta aktualizoj vazhdimisht me të dhënat e reja të cilat janë karakteristike për disa vepra penale dhe kryerësit e tyre. Këto procese duhet të jenë të përcjella me përsosjen e vazhdueshme të metodologjisë së përpunimit automatik të të dhënave. Prandaj, situatat e tilla kërkojnë mbledhjen e mëtejshme të informatave sa më të reja. Kështu, në këtë mënyrë, procesi i të menduarit të policisë vazhdimisht ndërpritet me ardhjen e disa fazave gjatë realizimit të hetimit dhe kërkimit, kurse pas të kuptuarit dhe pas informatave pason vlerësimi rishtazi i situatës, etj. Kjo do të thotë se vlerësimi i situatës nuk ka përfunduar me marrjen e vendimit të parë, por pandërprer vazhdon, gjithnjë deri në përfundimin e detyrës. Masa e vlerësimit, varet nga sasia e informatave dhe e të dhënave në dispozicion (fondi i të dhënave) dhe nga ndërlikueshmëria e situatës dhe e detyrës konkrete. Vlerësimi i gabuar, shpesh është rezultat i bindjeve paraprake dhe i vendimeve të marra paraprakisht të cilat çojnë në manipulim. Distanca kritike dhe vlerësimi objektiv apo neutral i të gjithë faktorëve e mbrojnë procesin e hulumtimit policor nga gabimet, kurse detyra konkrete përbën themelin e vlerësimit të situatës. Detyrat e policisë drejtëpërsëdrejti dalin nga dispozitat ligjore ose nga vendet urdhërdhënëse. Në rastin e parë policia, para së gjithash, me anë të interpretimit teleologjik të dispozitave ligjore do ta sajojë qëllimin që duhet të arrihet. Në anën tjetër, kur është fjala për detyrat e dhëna sipas urdhërit të udhëheqësit, policëve u mbetet pak hapësirë për veprim të pavarur dhe iu lejohet shmangie nga përmbajtja e urdhëresës vetëm në rastet kur situata ka ndryshuar dukshëm. Për këtë arsye, udhëheqësit, me rastin e dhënies së urdhëresave për kërkimin e personave, duhet tu lënë hapësirë për veprim të lirë dhe për marrjen e vendimeve sipas vlerësimit personal (diskrecional). Polici, të cilit i është besuar detyra e caktuar zyrtare, bart përgjegjësinë e plotë për bazueshmërinë ligjore dhe për arsyeshmërinë e aktivitetit të tij zyrtar.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...