Published On: 28 Qershor, 2016

Dëshmi: Rekrutimi, ekstremizimi, organizimi i vehabistëve për xhihadist në burgjet e Kosovës nga zyrtarë të Kosovës dhe serb!

 

Radikalizimi, rekrutimi, ekstremizimi, organizimi i ekstremitëve vehabist në institucionet korrektuese në Kosovë dhe lidhja e tyre me zyrtarë korrektues të caktuar, me theks të veçantë në Qendrën Korrektuese në Dubravë (shkurt QKD), Qendrën e Paraburgimit në Lipjan ( shkurt QPL) dhe Qendra e Paraburgimit në Gjilan (shkurt QPGJ).
Kjo është fatmirësia në fatkeqësinë time, që gjatë qëndrimit të padrejtë në burgjet e Kosovës, si në QKD, QPL dhe QPGj, të mirinformohem për shumë dukuri. Duke qenë i përkushtuar thellësisht edhe para se të burgosesha nga Eulex-i, si pjesë të Grupit Lëvizja e Lirisë (Grupi i Dobrosinit i njohur nga mediet), në studimin e dukurive të terrorizmit vehabist (islamik siç e quajnë Serbia dhe vetë vehabistët). Asnjë Shqipëtarë i besimit islam dhe asnjë besimtarë i sinqertë i sektit Vehabi, s’duhet të preket, a të ndjehet i cenuar në integritetin e tij fetar. Në burgje të sipërdhëna, isha nga 16.10.2012, deri më 31.05.2016, që përfshinë tërë periudhën e dukurisë që shpërtheu nga viti 2013, e që u zvogëlua në minimum në mesvitin 2015, kështu që pata mundësinë në imtësi ta studioja dukurinë e tillë, e nga ajo të bëja një punim të detajuar të kësaj dukurie.
Në korrik 2014, njoftohen edhe me shkresë institucionet gjegjëse (Prokuroria Speciale, Shërbimi Korrektues i Kosovës, Ministria e Drejtësisë etj.), në lidhje me dukurinë e përhapur në QKD, sidomos në Pavionin e VIII (të sigurisë së lartë), por të ngjajshme zhvillohen edhe në QPL dhe QPGJ. Dukuri kjo që ishte tejet serioze dhe e rrezikshme për shtetësinë e Republikës së Kosovës si dhe për Sigurinë Kombëtare Shqipëtare si tërësi. Gjykata tashmë kishin dënu raste ku terrorist vehabist që kishin sulmuar institucionet e Kosovës, e që vetë këta të dënuar e thonin se janë quajtur jo pak herë si “dorë e Serbisë”(si nga institucionet e drejtësisë dhe ato qeveritare), mirëpo kjo nuk është përfshirë as në hetime nga vetë hetuesit dhe prokuroria, e as nga gjykata! Institucionet korrektuese, në vend se të bëheshin simbol i riedukimit dhe risocializimit të kriminelëve, për fat të keq kjo nuk ngjau.
Në institucionet korrektuese të Republikës së Kosovës, që para vitit 2012, janë paraburgosur dhe burgosur disa terrorist vehabist (islamik siç i pëlqen të vetëquhen dhe siç i quan politika antishqiptare), ndërsa këta ishin të dënuar për dy lloje veprash penale, ato të kryera kundër institucioneve të Kosovësose për vepra penale ordinere (kryesisht grabitje kazinosh, plaçkitje, grabitje!). Ndërsa në vitin 2013, u paraburgosën dhe gjatë vitit 2014 e më pas, edhe u burgosën për vepra penale si: kryerje e veprës terroriste; ndihmë në kryerje të terrorizmit; lehtësim në kryerje të terrorizmit; rekrutim për terrorizëm; organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist; nxitje të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik; mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve; si dhe më rrallë edhe për vepra të tjera penale. Vlen të theksohet, para vitit 2013, asnjë terroristi vehabist (pra ata të arrestuar para vitit 2012), nuk është dyshuar, gjykuar as dënuar nën motivin e kryerjes së veprës penale të jenë feta! Krahasuar me këtë, të arrestuarit gjatë e pas vitit 2013, u është ngarkuar edhe motivi fetar sektar si shtytës për kryerje të veprave penale. Një krahasim tjetër qartazi vërehet, që pas shtator 2009, terroristët vehabist qartazi ndryshuan taktikë veprimi, ata që ishin si udhëheqës të grupeve të tilla, i rruajtën mjekrat, i zgjatën pantollonat (që mos të identifikoheshin), e që në trojet tona nuk synonin sulme terroriste (përvetësuan taktikën terroriste palestineze të kryerjes së akteve terroriste në shtete të Europës perëndimore, për qëllim impakti më të madh) e me theks të veçantë mbi objektiva që do kishin ndikim politik në dëm të Shqiptarëve dhe në dobi të Serbisë. Po ashtu të burgosurit si terrorist vehabist (jo edhe të dënuar zakonisht si të tillë!), ishin pa mjekra dhe me pantollone të gjata (zakonisht).
Ndërsa, terroristët vehabist të arrestuar gjatë viteve 2013 deri 2015, janë shumica thuaja edhe absolute me mjekra karakteristike dhe pantollone të shkurtëra. Dallim specifik, po ashtu është që shumë nga terroristët vehabist përpara vitit 2009 të arrestuar, janë qartazi të lidhur me hierarki komanduese nga Qarqe të Serbisë. Ndërsa, për dallim terroristët vehabist 2012-2016, janë më specifik, sepse zakonisht lidhen me njerëz të Serbisë që të cilët janë “imam vehabist” (mirë të njohur në mediumet tona). Duke e shiku këtë dukuri në Trojet tona, shohim që vazhdimisht është duke u mbështet dhe nxit nga Serbia, e që vazhdimisht është duke shkuar duke u bë gjithnjë e më serioze!
Si zyrtarë të institucioneve korrektuese, veçmas në QKD, në Pavionin VIII (derisa ishte i sigurisë së lartë fundviti 2014), kishte një superstrukturë agjentësh specifik të dirigjuar nga Serbisa (njëri prej tyre më kërcënon personalisht dhe mua- pasi kishte marrë informatën që kisha deponuar shkresë tashmë përkundër kësaj dukurie), të cilët i radikalizonin, rekrutonin, ekstremizonin, organizonin ekstremistët vehabist që të bëhen xhihadist! Mënyrat se si i kryenin këto ishin: u siguronin materiale propagandistike (broshura e sidomos cd-dvd), i këshillonin për ndjekje të rrugës së tillë fetare (vehabiste), i trajtonin më mirë ata që vehabizoheshin, i vendosnin në dhoma më të mira dhe të përbashkëta të vehabizuarit, beneficione më të mëdha ( pako, trajtim më të mirë, ushqim më të mirë, kushte jete më të mira, sende që mund të mbanin në burg etj) e deri edhe në disa raste në ndihma të konsiderueshme ( absolutisht kriminale!).
Këta zyrtar korrektues, të katapultuar përmes UNMIK-ut, kryesisht si më me përvojë ( nga ish-regjimi i Serbisë), apo që kanë shkollim ( fakultete, por që kanë “gjak të përzier me serbë”), e që disa raste edhe të mbështetur edhe nga disa parti politike vendore, e që patjetër të mbështetur nga shërbimet sekrete të Serbisë, luajtën rrolin krucial në radikalizimin, rekrutimin, ekstremizimin, organizimin e ekstremistëve vehabist që të bëhen Xhihadist! Madje këta zyrtar korrektues, i “ndërsenin”( urdhëronin), që celula vehabistësh të kërcënonin, sulmonin dhe rrahnin të burgosur të tjerë që i pengonin në propagandimin e sektit vehabi ( ka raste të tëra në QKD- sidomos). Praktika tregon që ndjekej një procedurë specifike, sepse përmes të burgosurve të ekstremizuar si vehabist, fillimisht u jepej lehtësira në propagandim ( po nga këta zyrtar korrektues), e që pastaj pasi radikalizohej i burgosuri ordiner ( zakonisht), pastaj i rekrutonin ( po këta propagandues), me rastin e rekrutimit i rekrutuari behej një ekstremist vehabist( i cili duhet ta dëshmonte bindjen e tij, duke propaganda dhe rekrutu edhe të tjerë- zakonisht bëheshin shumë më ekstrem se sa mësuesit e tyre), pastaj vinte faza e organizimit në banda vehabiste ( me qëllim për të vepru më mirë në drejtim të propagandimit, por edhe për veprime tjera operative- si shkuarje në luftra terroriste)
Zyrtarët korrektues si agjent të Serbisë ( në realizimin e politikës së vehabizmit), rreth vetës krijojnë rrethin shoqëror( sidomos zyrtar të tjerë korrektues mbi të cilët kanë ndikim a lidhje familjare, shoqërore a të tjera), e që këtë e bëjnë për të patur më të lehtë operimin. Në përgjithësi zyrtarët korrektues janë kundër këtyre, por që s’guxojnë ta rrezikojnë vendin e punës ( rrogën nga 450 euro e më shumë!). Këta zyrtar korrektues praktikisht nuk pengohen dhe as nuk janë pengu nga askush, as nga vendorët e as nga ndërkombëtarët, në periudhën 2012-2016. Disa zyrtar të tjerë korrektues mes tyre edhe të lartë në gradë( madje edhe nga Shërbimi Korrektues i Kosovës), pasi i jam anku për këtë fakt, e po ashtu dhe për shumë fenomene tjera kriminale ( krim i organizuar, nepotizëm, korrupsion, prodhim dëshmitarësh falso kundër ish-luftëtarëve shqipëtarë etj), vetëm e konfirmojnë si fenomen, por vetarsyetohen se s’mund të bëjnë më shumë!
Për dallim nga QKD, në QPL dhe QPGJ, janë shumë më të pakët zyrtarët korrektues që operojnë në këtë drejtim. Pavioni VIII të QKD-së ( vitet 2012-2014), mbetet poligon i përkryer për celulat vehabiste. Ndërsa pas vitit 2014 ( kur edhe hapet), praktika e krijimit të celulave vehabiste, shprehet tepër edhe në Burgun e Sigurisë së Lartë, por mbetet të shihet se sa kanë ndikim shërbimet sekrete të Serbisë në ndonjë zyrtar korrektues të këtij institucioni ( siç ndodhi në QKD, pavioni VIII). Instituconet hetuese të Kosovës, asgjë nuk bën, në parandalimin dhe hetimin e implikimeve në dukurin e radikalizimit, rekrutimit, ekstremizmit, organizimit të ekstremistëve vehabist që të bëhen Xhihadist! Madje këto celula vehabiste, sidomos gjatë vitit 2014 dhe 2015 kanë tentu të kryejnë disa akte tepër të rënda terroriste, e që opinioni publik në Kosovë është njoftu shumë pak! Madje në fillim vitin 2014, tentativa e arratisjes nga QKD, Pavioni VIII( i sigurisë së lartë), kësaj grupe vehabistësh i kishin ndihmu së paku disa zyrtar korrektues mes tyre edhe deri drejtori i pavionit ( e që pastaj suspendohen vetëm ca prej tyre!). Apo edhe rasti i fillim vitit 2015, ku edhe nga Burgu i Sigurisë së Lartë në Gërdoc, disa terrorist vehabist planifikojnë arratisje, madje duke sulmu këtë Institucion nga jashtë( nga grupi i terroristëve vehabist), e pastaj për të shku në Maqedoninë Lindore, për të marrë një bazë ushtarake maqedone e cila kishte në dispozicion armatim të shumtë dhe të rëndë ( këtë ua kishte rekomandu Shërbimi sekret Serbë- përmes disa “imamëve vehabist) e që ruhej nga shumë pak ushtar maqedon ( 6-9 ushtar)! Ky informacion dihej nga të gjithë në QKD, QPL, mirëpo nuk u ndërmor asgjë, e pastaj ndodhi tragjedia në Kumanovë, ku edhe disa djem të vërtetë Shqipëtarë u vranë a u kapën robë( e theksoj disa nga të vrarët e nga robërit!).
Në QPL, kam pa që kjo situate është përmisu deri në një masë sidomos pas gjysmëvitit 2015, kur edhe të paraburgosurit për terrorizëm vehabist i kanë largu për në Qendra tjera Korrektuese.
Zyrtarët korrektues, të cilët janë të përfshirë në këso veprimtari kriminale, po ashtu duhet të nxjerren para drejtësisë- ende asnjë rast s’ka! Po ashtu që Institucionet Korrektuese t’i korrektojne mire gabimet e tyre, që këta terrorist vehabist mos të infektojnë me ekstremizëm edhe kriminelë ordiner.

Post scriptum: Jam Skender Jashari, nga fshati Rahovicë, komuna e Preshevës, që jetoj në Kosovë, ngaqë e kam të ndaluar të kthehem në vendlindje nga autoritetet e Serbisë, për luftra kundër saj. Kam mbaru fakultetin juridik dhe tash jam në mbrojtje të temës së Master drejtimi juridiko-penal në Universitetin e Prishtinës, po ashtu kam studime joformale ushtarake. Më 2012 jam arrestu nga EULEX-i me porosi politike të Serbisë, si pjesë e grupit të Lëvizjes së Lirisë ( në medie i njohur si Grupi i Dobrosinit), e që jam mbajtur në QPL, QPGJ dhe QKD deri më 31.05.2016. Për shumë dukuri kam shkruar deri më tash sidomos institucioneve gjegjëse, e i jam shmangur maksimalisht mediumeve.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...